Dokumentacja, media

Oferta

Kolejnym krokiem po zakupie działki i wyborze projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz doprowadzenie przyłączy i mediów do budynku. Po podpisaniu umowy nasza firma zajmuje się tym kompleksowo, wyręczając Państwa we wszystkich kwestiach urzędowych. Zajmujemy się również formalnościami związanymi z odbiorem budynku do użytkowania.W kwestii uzyskania pozwolenia na budowę, od czerwca 2015 r. są dwie możliwe ścieżki postępowania: zgłoszenie budowy – to nowe rozwiązanie dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. W pierwszej kolejności obszar oddziaływania ocenia architekt. Jeśli uzna on, że inwestycja nie będzie oddziaływała na działki sąsiednie, inwestor może wystąpić ze zgłoszeniem. Ostateczna decyzja jednak należy do urzędu – to urząd ocenia, czy inwestycja może oddziaływać na działki sąsiednie – jeśli uzna, że tak, zgłosi sprzeciw- standardowe uzyskanie pozwolenia na budowę. Więcej szczegółów na temat każdej z tych opcji jest dostępnych w Akademii Budowlanej. Skompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę trwa zwykle około 4 tygodni. Czas oczekiwania na wydanie zgody wynosi od 4 do 6 tygodni, w zależności od gminy. W chwili uzyskania prawomocnej decyzji na budowę domu, możemy rozpocząć prace.  Często na tym etapie inwestorzy uzyskują środki finansowe na budowę w formie kredytu bankowego. Dla naszych Klientów przygotowujemy wymagane przez bank kosztorysy i inne dokumenty.Media są doprowadzane na podstawie umów z poszczególnymi gestorami, ale tylko do granicy działki. Umowy te podpisuje się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Natomiast przyłącza na terenie działki może wykonać nasza firma. W przypadku każdego z przyłączy procedura wygląda nieco inaczej: 


media.jpg
dokumentacja_media4.jpg

1. Gaz

Warunkiem wykonania przyłącza gazowego na terenie działki jest przygotowanie projektu instalacji gazowej oraz pozwolenie z gminy na jego wykonanie. Po uzyskaniu zezwolenia  możemy dla Państwa wykonać podłączenie gazu do budynku.

 

2. Woda

W przypadku podłączenia wody do budynku procedura jest prostsza. Do granicy działki wodę doprowadzają Wodociągi Miejskie, instalując studzienkę wodociągową. Od studzienki do budynku wodę może dla Państwa podłączyć nasza firma. W tym przypadku nie jest konieczny projekt instalacji ani pozwolenie. W sytuacji braku możliwości podłączenia się do wody miejskiej, możliwa jest opcja samodzielnego wykonania studni.

 

3. Prąd

Procedura przyłącza prądu do granicy działki opiera się na umowie o dostawę prądu, która jest podpisywana z Zakładem Energetycznym na etapie pozwolenia na budowę. Do granicy działki prąd dostarcza gestor, natomiast przyłącze do domu jest wykonywane przez New-House na etapie instalacji elektrycznej w domu.

 

4. Kanalizacja

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest prawdopodobnie najtrudniejszą formalnością. Wymaga podpisania umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji oraz wykonania projektu przyłącza. Podobnie jak w przypadku innych przyłączy, gestor wykonuje studzienkę przyłączeniową, a przyłącze na terenie działki wykonuje New-House. W praktyce niewiele działek posiada dostęp do kanalizacji miejskiej. W związku z tym najczęściej montuje się szambo szczelne lub oczyszczalnie ekologiczne.

 

Odbiór budynku jest końcowym etapem zamykającym kwestie formalne związane z budową. Na Państwa życzenie możemy zająć się wszystkimi formalnościami już podczas wykonywania prac pod klucz.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt51@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new