alert
Pozdrawiamy Zespół New-House

Dokumentacja, media

Kolejnym krokiem po zakupie działki i wyborze projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz doprowadzenia przyłączy i mediów do budynku. Po podpisaniu umowy nasza firma może zająć się tym kompleksowo, wyręczając Państwa we wszystkich kwestiach urzędowych.  Zajmujemy się również formalnościami związanymi z odbiorem budynku do użytkowania.

W kwestii uzyskania pozwolenia na budowę od czerwca 2015 r. są dwie możliwe ścieżki postępowania:

-opcja zgłoszenia budowy – to nowe rozwiązanie dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów – w pierwszej kolejności obszar oddziaływania ocenia architekt. Jeśli uzna on, że inwestycja nie będzie oddziaływała na działki sąsiednie, inwestor może wystąpić ze zgłoszeniem. Ostateczna decyzja jednak należy do urzędu – to urząd ocenia czy inwestycja może oddziaływać na działki sąsiednie – jeśli uzna, że tak, zgłosi sprzeciw;

- standardowa ścieżka uzyskania pozwolenia na budowę

Więcej szczegółów na temat każdej z tych opcji są dostępne TUTAJ. Skompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę trwa zwykle około 4 tygodni. Czas oczekiwania na wydanie zgody wynosi od 4 do 6 tygodni w zależności od gminy.
W chwili uzyskania prawomocnej decyzji na budowę domu, możemy rozpoczynać prace. 
Często na tym etapie inwestorzy uzyskują finansowanie na budowę w formie kredytu bankowego. Dla naszych Klientów przygotowujemy wymagane przez bank kosztorysy i inne wymagane dokumenty.

Media są doprowadzane na podstawie umów z poszczególnym gestorami, ale tylko do granicy działki. Umowy te podpisuje się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Natomiast przyłącza na terenie działki możne wykonać nasza firma. W przypadku każdego z przyłączy procedura wygląda nieco inaczej: 


media.jpg
dokumentacja_media4.jpg
1. Gaz
Warunkiem wykonania przyłącza gazowego na terenie działki jest przygotowanie projektu instalacji gazowej oraz pozwolenie z gminy na jego wykonanie. Po uzyskaniu zezwolenia  możemy dla Państwa wykonać podłączenie gazu do budynku
 
2. Woda
W przypadku podłączenia wody do budynku procedura jest prostsza. Do granicy działki wodę doprowadzają Wodociągi Miejskie, instalując studzienkę wodociągową. Od studzienki do budynku wodę może dla Państwa podłączyć nasza firma. W tym przypadku nie jest konieczny projekt instalacji ani pozwolenie. W przypadku trudności albo braku możliwości podłączenie się do wody miejskiej możliwa jest opcja samodzielnego wykonania studni.
 
3. Prąd
Procedura przyłącza prądu do granicy działki opiera się na umowie o dostawę prądu, która jest podpisywana z Zakładem Energetycznym na etapie pozwolenia na budowę. Do granicy działki prąd dostarcza gestor, natomiast przyłącze do domu jest wykonywane przez New-House na etapie instalacji elektrycznej w domu.
 
4. Kanalizacja
Provenance kanalizacji jest prawdopodobnie najtrudniejszą procedurą. Wymaga podpisania umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji oraz wykonania projektu przyłącza. Podobnie jak w przypadku innych przyłączy gestor wykonuje studzienkę przyłączeniową a przyłącze na terenie działki wykonuje New-House. W praktyce niewiele działek posiada dostęp do kanalizacji miejskiej w związku z tym najczęściej montuje się szambo szczelne lub oczyszczalnie ekologiczne.
 
Odbiór budynku jest końcowym etapem zamykającym kwestie formalne związane z budową. Na Państwa życzenie możemy zająć się wszystkimi formalnościami już podczas wykonywania prac pod klucz.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new

Akademia Budowlana New-House

Jeśli chcą Państwo skorzystać z bezpłatnej porady budowlanej, zachęcamy do podania swojego numeru telefonu - zadzwonimy w ciągu 48 godzin.