Budowa domu

Oferta

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7-21

Budowa domu

Budowa domu jednorodzinnego to przedsięwzięcie, którego rozmiary mogą onieśmielać inwestorów. Są oni pełni obaw, jak poradzą sobie z tak dużą inwestycją w sytuacji, gdy najczęściej nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Nie trzeba dodawać, że niewystarczające kompetencje inwestora mogą skutkować kosztownymi w skutkach błędami popełnionymi najczęściej zupełnie nieświadomie. Czy można ich jakoś uniknąć i przejść przez cały proces budowlany ze spokojem? Oczywiście! W takiej sytuacji najrozsądniej jest zlecić całość prac związanych z budową domu jednej firmie takiej jak New-House, która kompleksowo zaplanuje prace i będzie krok po kroku realizować wyznaczone zadania. Jeśli zastanawiasz się, jak w praktyce wygląda współpraca z naszym przedsiębiorstwem, zachęcamy do dalszej lektury niniejszego tekstu.

 

Spis treści:

 • Dlaczego warto budować z New-House?

 • Działka budowlana

 • Struktura i rodzaje działek

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Warunki Zabudowy – co w nich znajdziemy?

 • Idealna działka budowlana – jakie ma cechy?

 • Projekty domów

 • Gotowe projekty domów

 • Indywidualne projekty domów

 • A może projekt domu z piwnicą?

 • Adaptacja projektu domu

 • Przyłącza budowlane

 • Pozwolenie na budowę

 • Kredyt hipoteczny

 • Fizyczna budowa domu

 • Prace stanu surowego

 • Stan surowy otwarty a stan surowy zamknięty – czym się różnią?

 • Prace stanu deweloperskiego

 • Prace stanu pod klucz

 • Zagospodarowanie terenu

 • Czas trwania prac

 • Odbiór budynku

 • Budowa domu jednorodzinnego – na czym nie warto oszczędzać?

 

Dlaczego warto budować z New-House?

Budową domów jednorodzinnych zajmujemy się nieprzerwanie od 1991 roku. W trakcie ponad trzydziestoletniej działalności na polskim rynku zrealizowaliśmy z powodzeniem ponad 2000 domów na terenie całego kraju. W naszym portfolio znaleźć można również inne obiekty budowlane np. budynki usługowe. Tym, co niewątpliwie charakteryzuje naszą propozycję, jest fakt, że domy budujemy kompleksowo, pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, pozwoleniem na budowę oraz odbiorem budynku niezbędnym do użytkowania.

Nasz zespół tworzy grupa wykwalifikowanych fachowców, którzy współpracują z nami nierzadko nieprzerwanie od 15, a nawet 20 lat. Nasi pracownicy to profesjonaliści z różnych dziedzin związanych z budową domów jednorodzinnych od stanu surowego przez prace deweloperskie, budowę domu pod klucz, aranżację wnętrz na zagospodarowaniu terenu kończąc. To osoby z ogromnym doświadczeniem, szeroką wiedzą oraz ponadprzeciętnymi umiejętnościami praktycznymi, które są do dyspozycji inwestorów z całej polski. Nadto dzięki wieloletniej współpracy z dostawcami materiałów sięgającej nawet 20 lat mamy dostęp do najlepszych surowców w korzystnych cenach. Jesteśmy pewni jakości wykorzystywanych materiałów oraz wykonanych robót czego najlepszym potwierdzeniem jest 10-letnia gwarancja udzielana przez nas na cały zakres prac.

Najważniejsze zalety współpracy z New-House w pigułce:

 • kompleksowa budowa domu z doświadczonym partnerem,

 • wsparcie doświadczonych profesjonalistów na absolutnie każdym etapie prowadzonego przedsięwzięcia budowlanego,

 • przejrzyste warunki współpracy – także w kontekście terminów oraz kosztów,

 • stan deweloperski w pół roku a dom pod klucz w zaledwie 9 miesięcy,

 • 10 lat gwarancji na wszystkie wykonane prace.

Działka budowlana

Współpracę z New-House możesz rozpocząć już na tym etapie. Jeśli zechcesz, znajdziemy dla Ciebie działkę budowlaną we wskazanej lokalizacji. Możemy przeprowadzić również analizę dostępnych działek pod kątem ich przydatności w wykorzystaniu wybranego projektu domu jednorodzinnego. Jednak możesz na nas liczyć nie tylko podczas poszukiwania terenu pod budowę, ponieważ zajmiemy się także jego sprawdzeniem pod kątem geologicznym, technicznym, prawnym, architektonicznym i lokalizacyjnym. Sprawdzimy parcelę również pod kątem umiejscowienia przyszłego domu tak, aby odpowiadał on wszystkim wymaganiom formalnym np. w zakresie odległości budynku od granic działki.

Dzięki temu decyzję o zakupie działki podejmiesz na podstawie realnych i rzetelnych informacji pozyskanych przez naszych specjalistów. Nie trzeba dodawać, że pozwoli Ci to uniknąć kosztownych w skutkach błędów związanych z zakupem parceli, która z różnych względów nie może być wykorzystana do budowy domu lub budowa na niej będzie problematyczna bądź ponadprzeciętnie kosztowna.

Ponieważ zależy nam na sprawnym uzyskaniu pozwolenia na budowę w przyszłości, po zakupie parceli dopełniamy odpowiednich formalności. Jeśli dla działki został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, konieczne jest wypisu i wyrysu z tego planu. W przypadku gdy działka nie figuruje w MPZP występujemy z wnioskiem o Warunki Zabudowy.

Struktura i rodzaje działek

W trakcie poszukiwania terenu pod budowę domu jednorodzinnego możemy trafić na działki o różnorodnej klasyfikacji i przeznaczeniu. To, jaką inwestycję będziemy mogli poczynić na konkretnej parceli, określają zapisy zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Klasyfikacja działek występujących na terenie naszego kraju:

 • działki rolne – brak możliwości zabudowy, tereny przeznaczone wyłącznie pod użytki rolne,

 • działki siedliskowe – przeznaczone pod zabudowę bezpośrednio związaną z produkcją rolną,

 • działki budowlane — działki przeznaczone pod zabudowę, której szczegóły znajdziemy w MPZP lub Warunkach Zabudowy,

 • działki inwestycyjne – działki przeznaczone pod budowę obiektów o charakterze inwestycyjno-przemysłowym,

 • działki rekreacyjne – parcele przeznaczone pod inwestycje stricte wypoczynkowe np. domki letniskowe lub rekreacyjne,

 • działki leśne – nie są przeznaczone pod zabudowę.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi specjaliści wspierają inwestorów zarówno w znalezieniu i zakupie wybranej działki budowlanej, jak i również w zagadnieniach związanych z odrolnieniem działki lub odlesieniem terenu, na którym chcą wybudować dom. Wiedza zespołu New-House jest w tych sytuacjach nieocenioną pomocą, ponieważ są to działania niezwykle złożone wymagające odpowiedniej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Warunki Zabudowy – co w nich znajdziemy?

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego będącym aktem prawnym stworzonym przez radę miasta lub gminy znajdują się szczegółowe warunki zagospodarowania konkretnego terenu oraz jego przeznaczenia użytkowego. Na dokument ten składa się zarówno część graficzna, jak i opisowa, która najczęściej obejmuje poniższe zagadnienia:

 • przeznaczenie działki,

 • przeznaczenie użytkowe okolicznych terenów,

 • minimalna wielkość działki budowlanej, na której można wybudować dom jednorodzinny,

 • oczekiwane usytuowanie domu jednorodzinnego względem drogi publicznej,

 • maksymalna wielkość domu, jaki można wybudować,

 • wymagana kubatura domu, typ elewacji, kształt dachu, rodzaj pokrycia dachowego itp.,

 • możliwe sposoby uzbrojenia działki budowlanej,

 • planowane prace budowlane oraz inwestycje w pobliżu działki np. budowa dróg,

 • tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych,

 • szczegółowe warunki zagospodarowania działki pod kątem ochrony środowiska naturalnego oraz gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

Jeśli działka nie została ujęta z MPZP konieczne jest wystąpienie o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy dla danej parceli. Znajdziemy w niej poniższe informacje:

 • czy planowana przez inwestora budowa jest możliwa?

 • jakie cechy musi posiadać wybudowany dom – wysokość, szerokość elewacji frontowej, kąt nachylenia połaci dachowej,

 • jaki procent działki może zająć dom,

 • w jaki sposób dom ma być zaopatrywany w wodę, energię oraz odprowadzanie ścieków,

 • czy teren działki, której dotyczą Warunki Zabudowy, objęty jest szczegółowymi wytycznymi wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska, ochronie dziedzictwa kulturowego, ochronie gruntów rolnych i leśnych lub przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.

Idealna działka budowlana – jakie ma cechy?

 • Wielkość i kształt działki budowlanej

Zależna od tego, jak duży dom planujemy wybudować. Do wybudowania 100-metrowego domu jednorodzinnego wystarczy działka o powierzchni około 500 metrów kwadratowych, dom o powierzchni 200-250 metrów kwadratowych wymagać będzie już co najmniej 1000 metrów kwadratowych. Należy zwrócić uwagę także na kształt działki i jej szerokość – idealny byłby kwadrat.

 • Ukształtowanie terenu działki budowlanej

Warto poważnie przemyśleć zakup działki znajdującej się w zagłębieniu (zalania, wysoki poziom wód gruntowych) oraz działki narożnej (niezwykle trudnej w zagospodarowaniu.

 • Rodzaj gruntu na działce budowlanej

Od rodzaju gruntu dominującego na parceli oraz poziomu wód gruntowych zależeć będzie to jaki dom będziemy mogli zbudować, oraz to czy możliwe będzie wykonanie piwnicy.

 • Odpowiednie usytuowanie działki względem stron świata

Aby maksymalnie wykorzystać walory światła słonecznego, działka powinna być całkowicie odsłonięta od południowej strony, natomiast od północy dla odmiany powinna być osłonięta. Takie usytuowanie pozwoli na wygenerowanie oszczędności w zakresie ogrzewania domu.

 • Uzbrojenie działki budowlanej

Idealna działka ma doprowadzony prąd, gaz, wodę oraz kanalizację. W innym wypadku inwestor musi się przygotować na rozliczne i czasochłonne formalności oraz niemałe koszty (dochodzące do kilkudziesięciu tysięcy złotych) związane z wykonaniem niezbędnych przyłączy.

 • Zadrzewienie na działce budowlanej

Pozwolenie na wycinkę drzew jest zarówno czasochłonne, jak i problematyczne, dlatego warto zawczasu zadbać, aby na parceli, którą planujemy zakupić, rozmieszczenie drzew pozwalało na budowę bez wycinki. Szczególnie że wycinka bez zezwolenia wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi.

 • Pobliska zabudowa

Jeśli w otoczeniu działki znajdują się zabytki, musimy liczyć się z tym, że w przypadku budowy konieczna będzie współpraca z konserwatorem. Nadto działki położone w starej zabudowie mogą mieć mocno nietypowe kształty, które będą trudne w zabudowie.

 • Dojazd do centrum pobliskiego miasta lub ważnych dla inwestorów miejsc

Dojazd do pracy warto sprawdzić w ważnych porach dnia i przy różnej pogodzie. Nie bez znaczenia jest także stan drogi, jaką będziemy się poruszać – ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku dróg gruntowych. Atutem działki bez wątpienia będzie również łatwy dostęp do komunikacji zbiorowej.

Projekty domów

Gotowe projekty domów

Obecnie najczęstszą metodą pozyskania projektu domu jest wybór gotowego rozwiązania, którego walory funkcjonalne są najbardziej zbliżone do oczekiwań inwestora. Takie podejście ma wiele zalet, wśród których wyróżnić można:

 • duży i mocno zróżnicowany wybór projektów gotowych,

 • możliwość dostosowania projektu do indywidualnych oczekiwań podczas obowiązkowej adaptacji projektu,

 • niższa cena zakupu projektu,

 • szybka realizacja zamówienia – profesjonalną dokumentację zawierającą szczegółowy opis części architektonicznej, technicznej oraz instalacyjnej otrzymasz w ciągu kilku dni,

 • niższa cena budowy domu – ponieważ projekty gotowe wykorzystują popularne (tańsze technologie),

 • łatwiej znaleźć fachowców do budowy domu opartego na znanych rozwiązaniach,

 • trudniej o błędy wykonawcze w trakcie takiej budowy,

 • masz dostęp do zdjęć domów wykonanych według interesującego Cię projektu, możesz również skorzystać z doświadczeń inwestorów, którzy ten projekt zrealizowali.

Gotowe projekty domów jednorodzinnych znaleźć można na stronach internetowych biur projektowych tj. MgPROJEKT, HomeKONCEPT, LK&PROJEKT i inne. Jeśli jednak nie masz czasu przeglądać witryn poszczególnych biur architektonicznych mamy dla Ciebie doskonałe rozwiązanie – wybór projektu z bazy znajdującej się na stronie internetowej New-House. Do wyboru masz ponad 17 tysięcy gotowych projektów domów pochodzących od topowych pracowni z całego kraju. Wśród nich znajdziesz budynki różnych typów – parterowe, piętrowe, z poddaszem użytkowym, z piwnicą lub bez utrzymane w różnorodnej stylistyce i o różnej powierzchni użytkowej. Mamy przekonanie graniczące z pewnością, że każdy inwestor, który zdecyduje się skorzystać z naszej wyszukiwarki znajdzie dom, który realnie odpowie na jego aktualne i przyszłe potrzeby oraz oczekiwania.

Powinieneś również wiedzieć, że po zalogowaniu – które w praktyce oznacza pozostawienie swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail uzyskasz dostęp do wyceny budowy domów według poszczególnych projektów. Obecnie aktualną wycenę posiada już blisko 9500 projektów z naszej bazy, a jeśli jakiś projekt jej nie posiada, to nasi specjaliści wykonają ją dla Ciebie w ciągu kilku dni roboczych.

 

Pamiętaj także, że współpracując z New-House możesz liczyć na wsparcie w trakcie wyboru

projektu domu dopasowanego do oczekiwań inwestora, jak również wymagań zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy oraz specyfiki gruntu znajdującego się na działce budowlanej. Z naszą pomocą kupisz projekt, który będzie możliwy do wykorzystania na posiadanej przez Ciebie parceli i jednocześnie taki który zapewni Ci maksymalny komfort użytkowania nieruchomości przez lata.

Indywidualne projekty domów

Jeśli z jakichś powodów inwestor nie może skorzystać z projektu gotowego, proponujemy wykonanie projektu indywidualnego. Najczęściej dzieje się to w sytuacji, gdy

 • klient nie znalazł wśród gotowych projektów domu, który idealnie odpowiada jego potrzebom,

 • gdy oczekiwania inwestora są mocno sprecyzowane i wymagają zastosowania wyselekcjonowanych technologii i rozwiązań,

 • gdy zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego są tak restrykcyjne, że nie sposób sprostać ich wymaganiom, wykorzystując projekt gotowy,

 • gdy specyfika działki uniemożliwia skorzystanie z gotowego rozwiązania.

W takiej sytuacji zapraszamy na stronę https://new-house.com.pl/zaprojektuj-z-architektem-new-house, na której szczegółowo opisujemy proces współpracy z naszymi architektami. Współpracujemy z utalentowanymi specjalistami z całego kraju, którzy projektują domy utrzymane w różnorodnej stylistyce. Dlatego też jesteśmy pewni, że wśród nich każdy inwestor znajdzie profesjonalistę o zbliżonym poziomie wrażliwości, który zaprojektuje dla niego wymarzoną nieruchomość. Obecnie ceny za wykonanie projektu indywidualnego mieszczą się w zakresie od 120 do 200 złotych za metr kwadratowy powierzchni domu jednorodzinnego. To, ile docelowo zapłacimy za projekt domu na zamówienie, zależy od stopnia jego skomplikowania. Nierzadko jest również tak, że im większy jest projektowany budynek, tym korzystniejszą cenę za metr kwadratowy można wynegocjować.

Jeśli już posiadasz projekt i chciałbyś poznać wycenę kosztów jego wybudowania, z nami zrobisz to szybko i bez wysiłku. Wystarczy, że prześlesz nam projekt drogą mailową na adres: kontakt74@new-house.com.pl lub zadzwonisz do nas od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00. Pamiętaj też, że orientacyjny koszt budowy domu o wybranych przez Ciebie parametrach możesz poznać także, korzystając z naszego prostego i intuicyjnego kalkulatora budowy domów.

 

A może projekt domu z piwnicą?

Budowa domu z piwnicą najczęściej nie jest podstawowym wyborem inwestorów. Wiąże się to w dużej mierze ze sporymi kosztami, jakie generuje taka realizacja. Jednak w wielu przypadkach właśnie dom z piwnicą realnie odpowiada na potrzeby inwestora oraz jego bliskich. Dzieje się tak najczęściej w poniższych sytuacjach:

 • gdy na działce jest spadek terenu,

 • gdy działka jest niewielka i w taki sposób można realnie powiększyć przestrzeń domu,

 • gdy w piwnicy ma być zlokalizowana osobna strefa gospodarcza domu,

 • gdy cała piwnica ma zostać zagospodarowana jako strefa rekreacyjna.

Jeśli zastanawiasz się nad budową domu z piwnicą, to pewnie już zauważyłeś, że na rynku projektów gotowych nie ma zbyt wielu takich nieruchomości. Owszem, jednak to nie problem, ponieważ realizując budowę domu z New-House na etapie obowiązkowej adaptacji projektu możemy dla Ciebie podpiwniczyć zarówno cały dom, jak i również jego fragment. Zadbamy także o to, aby piwnica wykonana była z odpowiednich materiałów np. ścian i stropów żelbetowych oraz specjalistycznej izolacji przeciwwodnej — ze swojej strony polecamy używaną przez nas firmę WEBER.

Adaptacja projektu domu

Adaptację wybranego projektu gotowego lub projektu indywidualnego przeprowadza architekt posiadający odpowiednie uprawnienia. W ramach części obowiązkowej wykonywany jest projekt zagospodarowania działki, w którym określone jest np. umiejscowienie budynku jednorodzinnego, przyłączy czy miejsc służących do przechowywania odpadów. W kolejnym kroku architekt adaptujący sprawdza zgodność projektu domu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy. Przeprowadza również dostosowanie fundamentów do warunków wodnych i gruntowych. W zakresie jego obowiązków znajduje się również dostosowanie projektu do warunków działki związanych bezpośrednio ze spadkami terenu czy ewentualnego obciążenia wiatrem i śniegiem.

W zakresie dodatkowej adaptacji architekt może wprowadzić zmiany, które sprawią, że dom będzie lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zmiany takie dzielimy na:

 • nieistotne – takie, które nie ingerują w konstrukcję domu np. przesunięcie lub usunięcie ścianki działowej czy zamurowanie otworu,

 • istotne – wymagają pomocy konstruktora, są kosztowne i obejmują modyfikacje w zakresie konstrukcji ścian nośnych czy konstrukcji dachu.

W przypadku gdy zmiany w projekcie są naprawdę rozległe, a co za tym idzie, bardzo kosztowne zasadnym jest zastanowienie się, czy nie lepiej (i taniej) będzie zaprojektować dom od zera. Po adaptacji klient otrzymuje projekt budowlany, z którym może bez przeszkód przystąpić do procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.

Przyłącza budowlane

Jeśli zdecydowałeś się na zakup uzbrojonej działki budowlanej, to ten punkt możesz spokojnie pominąć – no, chyba że chcesz sprawdzić jakie formalności i działania Cię szczęśliwie ominęły. Jeśli jednak kupiłeś działkę nieuzbrojoną, to konieczne będzie, doprowadzenie przyłączy prądu, gazu, wody oraz kanalizacji. Jest to obowiązek inwestora jednak klienci, którzy kompleksową budowę domu zlecają New-House mogą liczyć na profesjonalną pomoc również na tym obfitującym w biurokrację etapie. Bierzmy na siebie bowiem wszystkie formalności, jakimi należy się zająć, a zapewniamy, że jest ich niemało i w praktyce mogą zająć nawet 4 miesiące.

Co do zasady przyłącza do granicy działki budowane są przez konkretny zakład na podstawie umowy zawartej pomiędzy inwestorem a dostawcą konkretnego medium uzupełnionej o projekt (stworzony przez geodetę oraz przedstawiciela dostawcy) zaakceptowany przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Za budowę instalacji na terenie działki odpowiada inwestor i również w tym przypadku konieczne jest wykonanie projektów. Przyłącza prądu i wody tworzone są zgodnie z projektem zagospodarowania działki natomiast przyłącze gazowe oraz kanalizacyjne wymagają uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Pozwolenie na budowę

Kompleksowa budowa domu z New-House oznacza to, że w jej zakresie w imieniu klienta zajmujemy się także uzyskaniem decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę. Ze swojej strony przygotowujemy wnioski, występujemy o wszystkie niezbędne dokumenty, odwiedzamy urzędy i pozyskujemy dokumentację. Zajmujemy się także złożeniem kompletnego wniosku do właściwego starostwa bądź urzędu miasta. Nie trzeba dodawać, że dzięki takiej współpracy inwestor oszczędza mnóstwo czasu i nerwów. Unika również błędów i braków formalnych, które są najczęstszym powodem przedłużających się procedur. Na rozpatrzenie wniosku urzędnicy mają 65 dni – jednak nasza wieloletnia praktyka pokazuje, że termin ten może być dłuższy, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie wniosków składanych jest po prostu dużo.

Kredyt hipoteczny

Większość inwestorów nie posiada wszystkich środków niezbędnych do realizacji wymarzonej inwestycji budowlanej. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi kredyt hipoteczny na budowę domu. Można nim sfinansować większość budowy, pamiętając, że konieczne jest posiadanie minimalnego wkładu własnego w wysokości 20% wartości kredytu. Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku niektórych instytucji finansowych wkładem własnym może być należąca do kredytobiorcy działka budowlana lub dodatkowe ubezpieczenie kredytu, które docelowo podniesie miesięczną ratę. Procedurę uzyskania kredytu na budowę można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ze swojej strony zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania. Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną: kontakt74@new-house.com.pl lub telefoniczną 504-125-130.

Fizyczna budowa domu

Aby móc rozpocząć fizyczną budowę domu w postaci robót prowadzonych na działce budowlanej konieczne jest wcześniejsze:

 • doprowadzenie podstawowych mediów tj. prąd i woda,

 • uzyskanie pozwolenia na budowę,

 • wykonanie dojazdu na teren budowy,

 • uzyskanie źródła finansowania w postaci kredytu hipotecznego na budowę domu.

New-House od ponad 30 lat z powodzeniem buduje domy jednorodzinne na terenie całego kraju, biorąc na siebie wszystkie formalności administracyjne oraz roboty na placu budowy. Inwestorzy niezwykle cenią sobie naszą propozycję, dzięki której mogą podczas budowy spać spokojnie niezależnie od tego, gdzie budowa jest realizowana.

 

Prace stanu surowego

Prace składające się na doprowadzenie budynku do stanu surowego zasadniczo można podzielić na:

 • zagospodarowanie placu budowy,

 • wytyczenie budynku przez geodetę,

 • ustalenie przepustów pod prąd, gaz, wodę, kanalizację, rekuperację i klimatyzację,

 • wykonanie stanu zero,

 • wykonanie ścian nośnych – konstrukcyjnych – domu, najczęściej buduje się je z Porothermu 25 cm Profi lub w systemie Dryfix, cegły Silki 24 cm, gazobetonu gr. 24 cm lub Ytong gr.24 cm,

 • wykonanie stropu - 80% Inwestorów decyduje się na strop żelbetowy, który jest najpopularniejszy, na drugim miejscu są stropy prefabrykowane np. Teriva, Filigran lub Feret,

 • wykonanie pokrycia dachowego – w Polsce najpopularniejsze są dachy wykonane z dachówki ceramicznej, na drugim miejscu znajdziemy pokrycie z blachodachówki, dachówki cementowe i bitumiczne są wykorzystywane stosunkowo rzadko,

Obecnie coraz więcej inwestorów budujących domy utrzymane w nowoczesnej, minimalistycznej stylistyce decyduje się na wykorzystanie dachu płaskiego, czyli stropodachu. Jest to rozwiązanie, które pozwala uniknąć skosów na ostatniej kondygnacji budynku, a co za tym idzie, daje możliwość całkowitego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Należy jednak dodać – co może stanowić swojego rodzaju zaskoczenie – że koszt wykonania dachu płaskiego jest wyższy niż stropu drewnianego z ceramicznym pokryciem dachowym.

Najczęściej rekomendujemy naszym inwestorom, aby tak zaplanować przebieg prac, by doprowadzić budynek do stanu surowego zamkniętego przed nastaniem mrozów i odpowiednio zabezpieczyć dom przed skrajnie niskimi temperaturami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jest to tym ważniejsze, że zimy w naszej szerokości geograficznej bywają niezwykle kapryśne i tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać. Warto również dodać, że zima nie zawsze oznacza przerwę w budowie. New-House podejmuje się bowiem prac wykończeniowych we wnętrzach domów również w trakcie chłodnych miesięcy. Należy jednak pamiętać, że takim przypadku konieczne jest wcześniejsze zapewnienie odpowiednich warunków do pracy fachowców i choć podstawowego ogrzewania oraz wentylacji.

Stan surowy otwarty a stan surowy zamknięty – czym się różnią?

Prace składające się na stan surowy otwarty obejmują:

 • przeprowadzenie robót ziemnych,

 • wykonanie fundamentów wraz z izolacją,

 • wykonanie piwnicy i stropu nad nią, jeśli projekt przewiduje piwnicę,

 • wzniesienie ścian nadziemia,

 • wykonanie stropów,

 • wykonanie schodów wewnętrznych (w domach z poddaszem użytkowym lub piętrowych),

 • wykonanie konstrukcji dachu,

 • ułożenie pokrycia dachu.

Spoglądając na powyższą listę, można powiedzieć, że na stan surowy otwarty składają się prace ziemne, prace izolacyjne, prace murarskie połączone ze zbrojeniem elementów konstrukcji, jak również działania związane ze stworzeniem systemu kominowego oraz montażem dachu.

Prace składające się na stan surowy zamknięty obejmują:

 • wszystkie powyżej wymienione prace składające się na stan surowy otwarty,

 • montaż stolarki okiennej,

 • montaż drzwi zewnętrznych,

 • montaż bramy garażowej.

W praktyce oznacza to, że dom w stanie surowym zamkniętym ma fundamenty, ściany, stropy, dach, okna, drzwi oraz bramę garażową, jeśli takowa jest przewidziana w projekcie domu. Ściany są otynkowane a podłogi przygotowane do położenia paneli, desek, posadzek lub kafli.

Warto w tym miejscu dodać, że w obowiązujących przepisach budowlanych w żaden sposób nie zdefiniowano stanu surowego otwartego oraz stanu surowego zamkniętego a wszystkie wymienione wyżej prace są zazwyczaj wykonywane na tych dwóch etapach. Jednak dla bezpieczeństwa inwestycji i jej zakresu podczas podpisywania umowy z wykonawcą należy dokładnie sprecyzować jakie prace będą składać się na każdy z tych etapów, aby docelowo można rozliczyć firmę z ich wykonania.

Prace stanu deweloperskiego

Prace, których zadaniem jest doprowadzenie domu do stanu deweloperskiego w New-House realizujemy każdorazowo jednym z dwóch przedstawionych niżej scenariuszy.

Scenariusz 1:

 • prace związane z instalacją elektryczną,

 • położenie tynków wewnętrznych,

 • prace związane z hydrauliką,

 • wykonanie wylewki betonowej,

 • wykonanie ocieplenia poddasza,

 • wykonanie zabudowy kartonowo gipsowej na poddaszu.

Scenariusz 2:

 • prace związane z hydrauliką,

 • wykonanie wylewki betonowej,

 • prace związane z instalacją elektryczną,

 • położenie tynków wewnętrznych,

 • wykonanie ocieplenia poddasza,

 • wykonanie zabudowy kartonowo gipsowej na poddaszu.

Warto również dodać, że wszystkie działania związane z elewacją w obu przypadkach prowadzone są niezależnie od prac wewnętrznych.

Prace pod klucz

Prace składające się na budowę domu pod klucz obejmują najczęściej poniższe zadania. Należy jednak pamiętać, że to jakie działania zostaną docelowo wykonane na tym etapie, zależą od indywidualnych oczekiwań inwestora i poczynionych z nim ustaleń.

 • wykonanie kompletnej kotłowni – montaż pieca, zasobnika na ciepłą wodę oraz innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia ogrzewania budynku

 • wykonanie gładzi gipsowych,

 • malowanie ścian i sufitów,

 • położenie glazury, terakoty, paneli podłogowych i/lub parkietu,

 • pełne wyposażenie stolarki okiennej i drzwiowej,

 • montaż wszystkich elementów węzła sanitarnego w łazienkach oraz toaletach,

 • montaż białej armatury,

 • montaż parapetów wewnętrznych,

 • montaż niezbędnego osprzętu elektrycznego,

 • wykonanie projektu aranżacji wnętrz oraz jego praktyczne wdrożenie.

Zagospodarowanie terenu

Podczas przeprowadzania prac pod klucz możemy wykonać również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół nowego domu obejmujące między innymi poniższe rodzaje prac:

 • ułożenie kostki betonowej lub kostki kamiennej na podjazdach oraz ścieżkach,

 • wykonanie tarasów z płyt betonowych, płyt kamiennych, płyt drewnianych lub kostki,

 • wykonanie schodów zewnętrznych z płyt kamiennych, płyt betonowych lub kostki,

 • wykonanie wybranego typu ogrodzenia nieruchomości,

 • wykonanie elementów systemu małej retencji na działce tj. zbiornik na deszczówkę czy odprowadzenie wody z rynien zamontowanych na budynku,

 • przygotowanie projektu ogrodu oraz jego praktyczne wdrożenie,

 • wykonanie systemu nawodnienia ogrodu,

 • wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej np. dla robotów koszących czy pod oświetlenie zewnętrzne.

Czas trwania prac

Czas trwania poszczególnych etapów w trakcie budowy domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej dochodzącej do 200 metrów kwadratowych realizowanej wspólnie z New-House wynosi:

 • uzyskanie pozwolenia na budowę (miejscowy plan zagospodarowania terenu) – 4 miesiące,

 • doprowadzenie domu do stanu surowego – 3 miesiące,

 • doprowadzenie domu do stanu deweloperskiego – 3 miesiące,

 • doprowadzenie domu do stanu pod klucz – 3 miesiące.

Prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz organizacją ogrodu mogą być wykonywane równocześnie z pracami pod klucz, dzięki czemu ich wykonanie nie wydłuża czasu realizacji całej inwestycji.

Odbiór budynku

Pomimo iż niedawno zmianie uległy przepisy związane z odbiorem technicznym budynków, jeśli pozwolenie na budowę było uzyskane na starych zasadach (w praktyce przed połową września 2021 roku), również odbiór odbywa się na wcześniej obowiązujących zasadach.

W takiej sytuacji do odbioru budynku należy zgromadzić poniższe dokumenty:

 • protokoły odbioru uzyskane od gestorów poszczególnych sieci,

 • protokół szczelności szamba

 • protokół szczelności instalacji gazowej,

 • protokół kominiarski,

 • badania elektryczne,

 • mapę inwentaryzacji powykonawczej,

 • uzupełniony dziennik budowy,

 • oświadczenie Kierownika budowy wraz z jego izbą i uprawnieniami.

Należy również dodać, że niektóre gminy do wykonania mapy inwentaryzacji powykonawczej wymagają ukończenia wszystkich utwardzeń i zaznaczenia ich na planie zagospodarowania terenu znajdującym się w projekcie. Na drugim biegunie są miejsca, w których do wymaganej dokumentacji podchodzi się znacznie bardziej liberalnie. W takim przypadku do odbioru potrzebna jest jedynie dokumentacja od kierownika budowy oraz mapa inwentaryzacji powykonawczej a wszystkie pozostałe dokumenty nie są wymagane.

Zlecając kompleksową budowę New-House możesz mieć pewność, że będziemy Cię aktywnie wspierać także na tym – kończącym budowę – etapie. Naszym zadaniem jest zarówno zgromadzenie niezbędnej w konkretnym przypadku dokumentacji, jak i również nadzór nad fizycznym odbiorem budynku.

Budowa domu jednorodzinnego – na czym nie warto oszczędzać?

Jeśli zależy nam na wygenerowaniu oszczędności w kontekście budowy domu, powinniśmy pamiętać, na czym absolutnie oszczędzać nie warto. Rozsądny inwestor, który chce uniknąć przykrych niespodzianek, poważnych problemów i niemałych kosztów w przyszłości nigdy nie będzie oszczędzał na materiałach budowlanych oraz surowcach wykorzystywanych do ocieplenia budynku, ponieważ wie, że od ich jakości zależy trwałość domu i jego funkcjonalność. Jeśli chcemy, aby budowa była bardziej ekonomiczna, powinniśmy wybrać raczej projekt domu o zwartej bryle, prostej konstrukcji zwieńczony dwuspadowym dachem. Taki budynek będzie nieskomplikowany w wykonaniu, a dodatkowo unikniemy nadmiernych strat związanych z wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz surowców izolacyjnych.

Podczas budowy domu jednorodzinnego nie warto oszczędzać również na fachowcach, ponieważ ich wiedza i doświadczenie są gwarancją, że wszystkie prace będą wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ze swojej strony rekomendujemy zlecenie wszystkich zadań związanych z budową firmie New-House, która zajmie się przedsięwzięciem od przysłowiowego A do Z. Takie rozwiązanie znacznie podnosi komfort inwestora w trakcie budowy domu a dodatkowo dzięki odgórnemu, zgodnemu z harmonogramem zarządzaniem robotami pozwala na ukończenie domu w założonym terminie.

Jeśli po lekturze powyższego tekstu masz dodatkowe pytania dotyczące współpracy z naszym przedsiębiorstwem budowlanym lub po prostu chcesz rozpocząć wspólne działania, skontaktuj się z nami. Możesz do nas zadzwonić lub napisać. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00. Zapraszamy! Jeśli budowa domu to tylko z New-House!


 

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 21.00.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt66@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new