Opinia kominiarska

Oferta

Spis treści:

Opinia kominiarska to dokument wystawiany przez uprawnionego mistrza kominiarskiego po dokonaniu przeglądu kominów spalinowych, wentylacyjnych oraz dymowych, jak również podłączonych do nich urządzeń. W ramach przeglądu specjalista wykonuje drobiazgową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych występujących w budynku, określając zarówno ich rodzaj, przekrój, jak również drożność. W zakresie jego kompetencji są również pomiary ciągu kominowego, jak i kontrola liczby oraz rodzaju urządzeń, które podłączone są do przewodów kominowych. Oprócz kontroli samych kominów zajmuje się również sprawdzeniem dodatkowych elementów ich wyposażenia, co w praktyce oznacza drzwiczki, ławy i nasady kominowe itp. Klienci współpracujący z New-House w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji jednorodzinnych nie muszą zajmować się uzyskaniem opinii kominiarskiej, ponieważ w ich imieniu zajmujemy się zarówno tym, jak i wszystkimi innymi działaniami formalnymi, administracyjnymi i fizycznymi składającymi się na budowę domu. 

 

W jakich sytuacjach wymagana jest ekspertyza kominiarska? 

Ekspertyza kominiarska jest niezbędna w poniższych sytuacjach: 

 • oddanie nowego budynku do użytkowania,
 • zmiany dokonane w systemie grzewczym budynku – remonty i modernizacje kotłów grzewczych,
 • odbiór budynku po zmianie systemu centralnego ogrzewania,
 • przyłączenie nowych urządzeń grzewczych – wraz ze sposobem i miejscem instalacji,
 • kupno lub sprzedaż nieruchomości,
 • gdy instalacja kominowa działa wadliwie – cofanie się spalin, odwrotny ciąg kominowy w kanałach wentylacyjnych, nacieki w obrębie przewodów kominowych, rozszczelnienie lub zatkanie przewodów kominowych,
 • gdy użytkowany system grzewczy lub wentylacyjny przyczynił się do wystąpienia szkody np. pojawienia się czadu, pożaru w kotłowni czy pożaru komina,
 • gdy właściciel ubiega się o odszkodowanie w sytuacji, gdy szkoda związana jest z nieprawidłowym działaniem systemu grzewczego.

Co do zasady prawo budowlane stanowi, że obowiązek uzyskania opinii kominiarskiej w przypadku oddawania obiektu do użytkowania ciąży zarówno na właścicielach domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również na zarządcach i właścicielach budynków komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej. 

O opinię kominiarza warto wystąpić również na etapie planowania podłączenia nowych urządzeń grzewczych. Może się bowiem okazać, że stan posiadanych przewodów kominowych uniemożliwi nam skorzystanie z konkretnej technologii lub wymagać będzie korekty w założeniach. 

 

Kto może wystawić opinię kominiarską? 

Opinię kominiarską może wystawić wyłącznie uprawniony do tego mistrz kominiarski. Najrozsądniej jest znaleźć takiego specjalistę w organizacjach branżowych zrzeszających przedstawicieli tego zawodu. Co do zasady wykonanie opinii kominiarskiej najlepiej powierzyć specjalistom posiadającym wymagane uprawnienia oraz narzędzia do poprawnego wykonywania niezbędnych badań. 
Opinia wystawiana jest na druku, który może być dokumentem ścisłego zarachowania w konkretnej organizacji, do której należy kominiarz. Nadto opinia musi być opieczętowana – pieczęcią zakładu kominiarskiego oraz mistrza kominiarskiego, który ją sporządził. Opinia najczęściej przygotowywana jest w dwóch egzemplarzach – jeden dla właściciela nieruchomości, drugi do archiwum wykonawcy. Należy jednak wiedzieć, że są sytuacje, w których może być potrzebne więcej egzemplarzy opinii kominiarskiej. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy opinia przygotowywana jest na okoliczność awarii, której konsekwencją jest wymiana urządzeń na koszt producenta. Na opinii powinna znaleźć się dokładna informacja, ile egzemplarzy zostało wykonanych i komu zostały dostarczone. Odbiór opinii kominiarza należy potwierdzić datą oraz własnoręcznym podpisem. Opinia kominiarska jest ważna 1 rok. 

 

Co znajdziemy w ekspertyzie kominiarza? 

Najważniejszą informacją, jaką znajdziemy w opinii kominiarza, jest cel jej wystawienia. W dokumencie musi znaleźć się też adres budynku, którego opinia dotyczy, dane właściciela, jak również jego przeznaczenie oraz ilość, przekroje i rodzaj materiałów, z jakich wykonane zostały przewody kominowe w nieruchomości. Ważne jest też określenie stanu technicznego kontrolowanych instalacji oraz przewodów kominowych. Jeśli natomiast opinia została wykonana z powodu awarii systemu, to w ekspertyzie powinien znaleźć się drobiazgowy opis wszystkich wykrytych nieprawidłowości oraz zalecenia dotyczące naprawy wraz z terminem jej realizacji. W opinii muszą znaleźć się również dane mistrza kominiarskiego, który przeprowadził ekspertyzy i sporządził dokument. 

 

Jaki może być cel wystawienia opinii kominiarskiej? 

 1. Wskazanie odpowiedniego miejsca na podłączenie
  Zadaniem mistrza kominiarskiego jest opisanie rozmieszczenia i stanu spalinowych, dymowych i wentylacyjnych systemów kominowych. Jeśli inwestor planuje podłączenie w budynku nowego urządzenia grzewczego, zadaniem kominiarza jest wskazanie optymalnego komina i miejsca do wykonania montażu. A jeśli nie znajdzie wolnego przewodu kominowego, może wskazać inne rozwiązanie problemu. 
 2. Określenie czy wykonane podłączenia są prawidłowe? 
  W sytuacji, w której opinia kominiarska wykonywana jest na etapie oddania budynku do użytkowania, kominiarz określa zarówno rodzaj urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych istniejących w nieruchomości, jak również sposób ich podłączenia i działanie. Jego zadaniem jest precyzyjne wskazanie, co działa prawidłowo a co nie działa, jak powinno. Na odwrocie opinii mistrz kominiarski wykonuje szkic budynku oraz to, gdzie znajdują się przewody kominowe, biorąc pod uwagę zarówno kominy na dachu, jak i instalację wewnątrz budynku. W sytuacji, w której ekspertyza kominiarska jest pozytywna, można dołączyć ją do dokumentów niezbędnych do odbioru budynku. Jeśli natomiast coś wymaga naprawy, kominiarz wskazuje sposób, w jaki nieprawidłowość powinna zostać zniwelowana. Po wykonaniu niezbędnych poprawek konieczne jest kolejne sprawdzenie prawidłowości wykonania i działania kominów i urządzeń grzewczych. 
 3. Ustalenie co jest przyczyną nieprawidłowego działania systemu ogrzewania lub wentylacji? 
  Jeśli użytkowany system grzewczy lub wentylacyjny uległ awarii, lub wystąpiła szkoda, zadaniem mistrza kominiarskiego jest ustalenie jej przyczyny. Także w tym przypadku specjalista dokładnie opisuje układ systemu kominowego w budynku, jak również podłączenie i działanie poszczególnych urządzeń i na tej podstawie wystawia opinię pozytywną lub wskazuje błędy w instalacji. Opinia kominiarska ma kluczowe znaczenie w przypadku dochodzenia roszczeń reklamacyjnych i odszkodowań od producentów wadliwie działających urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych. 

Prawidłowe działanie przewodów kominowych oraz podłączonych do nich urządzeń stanowi gwarancję bezpieczeństwa zarówno budynku, jak i jego mieszkańców (w przypadku domów jednorodzinnych i wielorodzinnych) lub użytkowników (w przypadku nieruchomości komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej). W tej sytuacji głównym zadaniem ekspertyzy kominiarza jest więc zapewnienie spokoju inwestorom i właścicielom, dla których priorytetem zawsze powinna być ochrona zdrowia i życia ludzkiego. 

Jeśli zdecydujesz się na kompleksową budowę domu z New-House możesz liczyć na profesjonalne wsparcie zespołu z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży budownictwa jednorodzinnego. W trakcie naszej nieprzerwanej działalności zrealizowaliśmy z powodzeniem ponad 1500 projektów budowlanych na terenie całego kraju. Nasi specjaliści będą z Tobą nie tylko na etapie wykonywania ekspertyzy kominiarskiej niezbędnej do formalnego odbioru domu. Będą Cię wspierać we wszystkich działaniach podczas realizacji inwestycji budowlanej zarówno tych formalnych, jak i stricte technicznych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich zapracowanych inwestorów, którzy chcą wybudować dom, jednak nie chcą, aby odbyło się to kosztem ich życia rodzinnego, zawodowego lub czasu wolnego. Jeśli taka budowa jest tym, czego potrzebujesz, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami dyżurującymi 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 21.00. Zadzwoń, dowiedz się więcej i wybuduj z nami Twój wymarzony dom z ogrodem! 

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new