Ściana fundamentowa

Oferta

Spis treści:

Ściana fundamentowa

 

Trwała konstrukcja domu jednorodzinnego daje gwarancję trwałości nieruchomości oraz jej odporności na negatywny wpływ czynników zewnętrznych. Aby codzienność w nowym domu była bezpieczna oraz komfortowa należy w szczególny sposób zadbać o wszystkie elementy konstrukcyjne składające się na fundamenty. Ściany fundamentowe należą do najważniejszych z nich. Stosuje się je zarówno w domach z piwnicą, jak i tych niepodpiwniczonych. Jeśli zastanawiasz się, na jakim etapie budowy domu i z jakich materiałów się je wykonuje, to powinieneś kontynuować czytanie niniejszego tekstu.

 

Spis treści:

 • Ściany fundamentowe – co to jest?

 • Jak prawidłowo wykonać ścianę fundamentową?

 • Rodzaje ścian fundamentowych

 • Podział ścian fundamentowych według materiału wykonania

 • Podział ścian fundamentowych według poziomu wód gruntowych występujących na działce

 • Typy ścian fundamentowych

 • Ściany fundamentowe monolityczne żelbetowe

 • Ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych/pustaków zasypowych/pustaków otworowych

 • Fundamentowe ściany murowane

 • Jak wygląda konstrukcja ściany fundamentowej?

 • Otwory w ścianach fundamentowych – dlaczego warto je zrobić zawczasu?

 • Wieniec fundamentowy – na jakim etapie budowy należy go wykonać?

 • Hydroizolacja fundamentów – dlaczego należy ją wykonać?

 • Jak prawidłowo wykonać izolację ścian fundamentowych?

 • Rodzaje i stopnie hydroizolacji fundamentów

 • Ile kosztuje wykonanie ściany fundamentowej?

 • Budowa ścian fundamentowych z New-House


 

Ściany fundamentowe – co to jest?

Ściany fundamentowe stanowią element nośny budynków podpiwniczonych i tych bez piwnicy. Dzięki nim obciążenia konstrukcyjne generowane przez budynek są przenoszone w pierwszej kolejności na fundamenty a ostatecznie na grunt. Co do zasady ściana fundamentowa jest osadzona w gruncie, a jedynie jej część wystaje ponad jego powierzchnię. Niestety przez to konieczne jest jej zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem niekorzystnych warunków zewnętrznych takich jak na przykład woda. Aby dowiedzieć się, jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać trwałości i wytrzymałości fundamentów budynku należy przed przystąpieniem do ich budowy wykonać odpowiednie badania geotechniczne. Odpowiedzą one na ważne pytania: z jakim rodzajem gruntu mamy do czynienia i jaki jest poziom wód gruntowych na działce? Dzięki temu możliwe będzie określenie, jaką wytrzymałość powinny mieć ściany fundamentowe, a co za tym idzie, z jakiego surowca należy je wykonać, aby zapewniły oczekiwaną trwałość konstrukcji fundamentów?

Odpowiednio wykonane i zabezpieczone ściany fundamentowe charakteryzują się wysoką trwałością, dużą odpornością na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, niskim stopniem nasiąkliwości oraz niską ceną, jaką należy ponieść, decydując się na ich wykonanie. Nadto dają możliwość kotwienia dużych obciążeń.

Jak prawidłowo wykonać ścianę fundamentową?

W gotowym projekcie domu lub projekcie wykonanym na indywidualne zamówienie inwestora powinna znaleźć się informacja określająca wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych, jakich należy użyć do wykonania ścian fundamentowych konkretnej nieruchomości jednorodzinnej. Jeśli zaś chodzi o zaprawę wykorzystywaną podczas budowy tego elementu konstrukcyjnego, to ze swojej strony rekomendujemy zastosowanie gotowej mieszanki. W ścianach fundamentowych warto zawczasu wykonać otwory niezbędne do poprowadzenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Nie można zapomnieć również o odpowiedniej hydroizolacji, która zabezpieczy ściany fundamentowe przed nasiąkaniem wodą. Natomiast gdy nieruchomość ma nieregularną formę może być konieczne wykonanie tak zwanego wieńca fundamentowego, któremu poświęcimy osobny akapit w dalszej części niniejszego tekstu.

Inwestorzy, którzy budowę domu pod klucz zlecają New-House mogą liczyć na profesjonalne wsparcie fachowców na każdym etapie realizacji tego przedsięwzięcia, a więc również podczas doboru materiałów, surowców i rozwiązań, jakie zostaną wykorzystane do stworzenia trwałych i bezpiecznych ścian fundamentowych.

Rodzaje ścian fundamentowych

Podział ścian fundamentowych według materiału wykonania

 • monolityczne ściany fundamentowe wykonane z betonu – stosowane w budynkach podpiwniczonych,

 • murowane ściany fundamentowe wykonane z pustaków i bloczków – sprawdzą się w budynkach pozbawionych piwnicy.

Podział ścian fundamentowych według poziomu wód gruntowych występujących na działce

 • ściany fundamentowe pracujące pod naporem wody gruntowej – znajdują zastosowanie, jeśli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom fundamentów,

 • ściany fundamentowe pracujące bez naporu wody gruntowej – wykorzystywane w sytuacji, gdy poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu fundamentów.

Typy ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe monolityczne żelbetowe

Monolityczne ściany fundamentowe są sztywne, dzięki czemu doskonale sprawdzają się na gruntach o małej nośności, gdzie ryzyko nierównomiernego osiadania budynku jest zdecydowanie podwyższone. Ten typ ściany fundamentowej wykonuje się z betonu zbrojonego odpowiedniej klasy (C12/15, C16/20 lub C20/25). Nadto fundamentowa ściana żelbetowa stanowi nierozłączną jedność z wykorzystaną ławą fundamentową. Jednak z racji wysokich kosztów budowy wynikających bezpośrednio z dużej ilości pracy, betonu, stali oraz szalunków są rzadko wykorzystywane przez inwestorów budujących domy jednorodzinne. Zdecydowanie częściej korzysta się z nich w przypadku dużych konstrukcji wyposażonych w piwnice.

Ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych/pustaków zasypowych/pustaków otworowych

Ściany fundamentowe z pustaków otworowych doskonale przenoszą obciążenia konstrukcyjne budynku, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w domach podpiwniczonych, w których napór gruntu na konstrukcje jest mocno zauważalny. A jeśli dodatkowo zastosujemy w nich podłużne pręty zbrojeniowe, to odporność ściany na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych będzie jeszcze wyższa. Można powiedzieć, że ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych stanowią coś pomiędzy ścianą monolityczną a murowaną. Do ich tworzenia wykorzystuje się specjalne pustaki (puste bloczki), w których układa się zbrojenia, a następnie betonuje (wykorzystując do tego celu beton klasy C12/15 oraz B15). Inwestorzy cenią sobie fakt, że ściany fundamentowe z pustaków zasypowych nie wymagają zastosowania kłopotliwych szalunków.

Fundamentowe ściany murowane

Murowane ściany fundamentowe wykonuje się z cegły ceramicznej, bloczków betonowych lub silikatowych, jak również z kamienia. Najważniejsze co trzeba w ich przypadku zapamiętać to fakt, że do ich budowy nie nadaje się cegła dziurawka. Co do zasady elementy wykorzystywane do budowy murowanych ścian fundamentowych powinny być pełne, czyli pozbawione otworów. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie dużej wytrzymałości oraz minimalnej nasiąkliwości. Do murowania ścian poniżej poziomu gruntu wykorzystuje się odporną na wilgoć zaprawę cementową, natomiast nad ziemią można bez obaw skorzystać z popularnej i lubianej przez wykonawców zaprawy cementowo-wapiennej.

Inwestorzy w naszym kraju najchętniej wykorzystują murowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych, których jedynym ograniczeniem jest waga – jeden bloczek waży ponad 30 kilogramów. Ściany fundamentowe z pełnej cegły ceramicznej są mniej popularne z racji wysokiego kosztu wykonania, który można nieco obniżyć, wykorzystując materiał pochodzący z rozbiórki. Ściany fundamentowe z kamieni są najmniej popularne wśród ścian murowanych, ponieważ są czasochłonne a dodatkowo z racji naturalnie występujących nierówności trudno ułożyć na nich izolację. Można co prawda taką ścianę najpierw otynkować a dopiero później zaizolować, ale to generuje dodatkowe wydatki i pochłania cenny czas.

Jak wygląda konstrukcja ściany fundamentowej?

Ściana fundamentowa co do zasady składa się z części nadziemnej oraz podziemnej. Wysokość części nadziemnej najczęściej wynosi od 30 do 50 centymetrów, a wysokość części podziemnej jest zmienna i zależy od strefy przemarzania gruntu, jaka występuje na danym terenie. Jeśli zaś chodzi o grubość ściany fundamentowej, to należy dopasować ją do ilości warstw ścian nadziemnych.

Przyjmuje się, że:

 • ściany fundamentowe jednowarstwowe powinny mieć grubość minimum 38 centymetrów,

 • ściany fundamentowe dwuwarstwowe powinny mieć grubość minimum 25 cm,

 • ściany fundamentowe trójwarstwowe – ich grubość powinna zostać dokładnie dopasowana do ścian, które docelowo znajdą się w nadziemiu.

Właściwe dopasowanie grubości ściany fundamentowej ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego przenoszenia obciążenia z budynku na grunt. Dlatego warto w tym zakresie współpracować z profesjonalistami, którzy dobiorą rozwiązania do warunków gruntowych panujących na działce oraz specyfiki planowanego domu jednorodzinnego.

Otwory w ścianach fundamentowych – dlaczego warto je zrobić zawczasu?

Jak już wcześniej wspominaliśmy otwory w ścianach fundamentowych docelowo przeznaczone do wyprowadzenia przyłączy elektrycznych, wodnych oraz kanalizacyjnych warto wykonać na etapie budowy ścian. Na tym etapie warto również pomyśleć o otworach pod system nawadniania ogrodu oraz instalacji do oświetlenia zewnętrznego. Wykonanie wszystkich niezbędnych elementów na etapie tworzenia konstrukcji ścian fundamentowych oszczędzi nam czasochłonnego wykuwania otworów w gotowych ścianach, co po wylaniu posadzki może okazać się po prostu niewykonalne.

Wieniec fundamentowy – na jakim etapie budowy należy go wykonać?

W sytuacji, w której istnieje realne ryzyko nierównomiernego osiadania budynku, ponieważ budowa planowana jest np. na terenie szkód górniczych, konieczne może być wykonanie wieńca fundamentowego, którego zadaniem jest połączenie wszystkich ścian budynku oraz ogólne wzmocnienie całej konstrukcji. Rozwiązanie to stosuje się także w przypadku, gdy w ścianach domu zaplanowane są znacznych rozmiarów przeszklenia lub gdy odległość pomiędzy ławą fundamentową a ścianą parteru jest duża. Informację o tym, że konieczne jest wykonanie wieńca fundamentowego, powinniśmy znaleźć w projekcie domu.

Hydroizolacja fundamentów – dlaczego należy ją wykonać?

Każdemu inwestorowi powinno zależeć na tym, aby maksymalnie zabezpieczyć nowy dom przed szkodliwym działaniem różnorodnych czynników zewnętrznych, które mogą trwale uszkodzić konstrukcję budynku. W tym przypadku zastosowanie ma zasada, że zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Ściany fundamentowe i ławy fundamentowe pozostawione samym sobie bez odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej w niedługim czasie zaczęłyby chłonąć wodę z gruntu, w którym się znajdują. Na przykre konsekwencje takiego stanu nie trzeba by długo czekać. Najpierw zniszczeniu uległby materiał, z którego je wykonano, następnie wilgoć wkroczyłaby na parter i kolejne kondygnacje domu obejmując ściany, tynk zacząłby pękać, a następnie odpadać, farba zaczęłaby się łuszczyć a tapety odklejać. O grzybie i pleśni będącymi ostatnim etapem zniszczenia ścian nie ma nawet co wspominać, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę z ich niszczącego wpływu na konstrukcję. Zdecydowanie warto oszczędzić sobie takich wątpliwych przyjemności i zadbać o odpowiednią hydroizolację fundamentów już na etapie ich budowy.

Jak prawidłowo wykonać izolację ścian fundamentowych?

O tym, jaki rodzaj izolacji ścian fundamentowych powinniśmy zastosować w przypadku konkretnej nieruchomości decydują bezpośrednio wyniki badań geotechnicznych gruntu a dokładnie poziom wód gruntowych na działce budowlanej. Jedno jest jednak pewne – na materiałach wykorzystywanych do hydroizolacji domu jednorodzinnego nie warto oszczędzać. Zdecydowanie opłaca się postawić na surowce wysokiej jakości, które odpowiednio zabezpieczą fundamenty przed wodą. To pozwoli nam zaoszczędzić sobie wydatków oraz stresów w przyszłości. A jak powszechnie wiadomo, święty spokój nie ma ceny.

Rodzaje i stopnie hydroizolacji fundamentów

2 Rodzaje hydroizolacji fundamentów:

 • Hydroizolacja pozioma

Układa się ją w poprzek ścian i ław fundamentowych. Warto również dodać, że izolacją poziomą jest także hydroizolacja płyty fundamentowej lub podłogi na gruncie. Zadaniem tego rozwiązania jest ochrona fundamentów przed podchodzeniem wody w górę.

 • Hydroizolacja pionowa

Z jej pomocą zabezpieczane są pionowe powierzchnie fundamentów. Dzięki temu rozwiązaniu woda nie ma możliwości wnikania w ściany fundamentowe.

3 Stopnie hydroizolacji fundamentów:

 • hydroizolacja lekka

znajduje zastosowanie na gruntach przepuszczalnych tj. żwir, piasek i w sytuacji, gdy mamy do czynienia z niskimi wodami gruntowymi na działce budowlanej,

 • hydroizolacja średnia

znajduje zastosowanie na gruntach słabo przepuszczalnych tj. glina, iły i w sytuacji, gdy mamy do czynienia z niskimi wodami gruntowymi,

 • hydroizolacja ciężka

znajduje zastosowanie na gruntach słabo przepuszczalnych i w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wysokim stanem wód gruntowych.

Ile kosztuje wykonanie ściany fundamentowej?

Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, chcielibyśmy z całą mocą podkreślić, że na wykonaniu ścian fundamentowych nie należy oszczędzać. I mamy tutaj na myśli zarówno materiały, o których już wspominaliśmy, jak również wykonanie. Fundamenty są jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) elementów konstrukcyjnych domu, dlatego powinni go wykonać profesjonaliści, którzy mają zarówno odpowiednią wiedzę, jak i również doświadczenie w realizacji tego typu prac, od których docelowo zależy trwałość i bezpieczeństwo nieruchomości. Ze swojej strony polecamy współpracę z New-House, szczególnie że z nami możesz wybudować dom na terenie całego kraju. A jeśli już przy regionalizacji jesteśmy, to warto dodać, że koszt wybudowania ścian fundamentowych uzależniony jest w dużej mierze właśnie od miejsca, w którym budowa się odbywa. Szacuje się, że średnia cena brutto za metr kwadratowy wykonania ściany fundamentowej w 2020 roku wyniosła 58 zł.

Budowa ścian fundamentowych z New-House

Jeśli zdecydujesz się kompleksową budowę domu jednorodzinnego powierzyć fachowcom z New-House nie musisz zajmować się żadną ze spraw niezbędnych do wykonania ścian fundamentowych. Nasi specjaliści wybudują je dla Ciebie zgodnie ze sztuką oraz obowiązującym prawem budowlanym. W naszej gestii pozostają zarówno badania geotechniczne niezbędne do określenia, jaki grunt dominuje na działce i jaki jest poziom wód gruntowych, jak również fizyczne wykonanie ścian fundamentowych w technologii dobranej zarówno do warunków gruntowych, jak i specyfiki budynku.

Oczywiście to nie jedyne prace, jakie możemy wziąć na siebie w trakcie budowy Twojego wymarzonego domu. Jeśli zechcesz, możemy Ci towarzyszyć od początku tego przedsięwzięcia, pomagając w znalezieniu parceli i gotowego projektu domu. Możemy Cię wspierać również w trakcie załatwiania rozlicznych formalności związanych z wykonaniem przyłączy mediów oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zajmiemy się także zakupem i logistyką materiałów budowlanych, jak również fizyczną budową domu. Chętnie wykonamy dla Ciebie także aranżację wnętrz oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. A na zakończenie sprawnie przeprowadzimy Cię przez proces obowiązkowego odbioru technicznego.

Wszystko po to, abyś w trakcie budowy domu mógł żyć swoim codziennym życiem. Z nami zaoszczędzisz to, co obecnie jest najcenniejsze, czyli CZAS! Nie ukrywamy, że oszczędności mogą dotyczyć również kwestii finansowych. Jeśli taka budowa Cię interesuje, to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00. Daj sobie szansę na wymarzone życie we własnym domu wybudowanym przez New-House.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt59@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new