Projekt budowlany na nowych zasadach

Oferta

Projekt budowlany na nowych zasadach — co powinien zawierać?  

Od 19 września 2021 roku w wyniku zmiany przepisów budowlanych każdy projekt budowlany musi składać się z trzech części obejmujących:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,

 • projekt architektoniczno-budowlany,

 • projekt techniczny.

Wcześniej projekt budowlany był jednolitym dokumentem. Nowy podział projektu ma podkreślać rozdział kompetencji pomiędzy organami administracyjnymi odpowiadającymi za część architektoniczno-budowlaną a konstruktorami i projektantami, których kompetencje obejmują część konstrukcyjną i budowlaną nieruchomości. Ma również uprościć procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. W jaki sposób? Już wyjaśniamy.

Nowe zasady zakładają, że organ administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzi dwie pierwsze części projektu budowlanego, czyli projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wydając decyzję o pozwoleniu na budowę. Trzecią część projektu, czyli projekt techniczny inwestor ma obowiązek przedłożyć organowi dopiero w momencie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, czyli na samym końcu procesu realizacji inwestycji budowlanej. O to, aby projekt techniczny był zgodny z zatwierdzonymi wcześniej częściami, musi zadbać projektant, to jego obowiązek.

Warto również dodać, że zmianie uległa także wymagana liczba egzemplarzy projektu. Wcześniej konieczne było dostarczenie czterech egzemplarzy, aktualnie wystarczą trzy egzemplarze. Przyjrzyjmy się bliżej trzem składowym projektu budowlanego wymaganym przez aktualnie obowiązujące przepisy.

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu

W projekcie zagospodarowania działki lub terenu znajdziemy:

 • określenie granic działki lub terenu,

 • umiejscowienie, obrys oraz układy zarówno istniejących, jak i planowanych obiektów budowlanych,

 • sieci uzbrojenia terenu,

 • urządzenia budowlane usytuowane poza obiektem budowlanym,

 • informację o planowanym sposobie odprowadzania ścieków lub ich oczyszczania,

 • układ komunikacyjny oraz układ zieleni wraz ze wskazaniem elementów charakterystycznych, rzędnych oraz wzajemnej odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej, jak i planowanej zabudowy terenów sąsiadujących z parcelą,

 • informację o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na aktualnej mapie przeznaczonej do celów projektowych.

2. Projekt architektoniczno-budowlany

W projekcie architektoniczno-budowlanym powinny zostać zawarte poniższe informacje:

 • układ przestrzenny oraz forma architektoniczna zarówno istniejących jak planowanych obiektów budowlanych,

 • planowany sposób użytkowania budynków z uwzględnieniem liczby lokali mieszkalnych,

 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,

 • opinia geotechniczna sporządzona przez uprawnionego specjalistę,

 • szczegółowe informacje na temat posadowienia budynku,

 • charakterystyka ekologiczna, czyli rozwiązania techniczne i materiałowe, które będą miały wpływ na otoczenie budynku oraz środowisko naturalne,

 • informację o wyposażaniu technicznym, które planujemy wykorzystać w budynku ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 • informację o dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, osób o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób starszych – parametr ten jest wymagany w przypadku projektów budowlanych obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego,

 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, o obniżonej sprawności ruchowej oraz seniorów – parametr ten jest wymagany w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

 • postanowienie zezwalające na odstępstwo lub odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – w sytuacji, jeśli postanowienie takie zostało wydane.

3. Projekt techniczny

Projekt techniczny najczęściej zawiera:

 • planowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu,

 • wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

 • charakterystykę energetyczną budynku,

 • projektowane rozwiązania materiałowe oraz technologie, które planujemy wykorzystać,

 • dokumentację geologiczno-inżynierską,

 • geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego,

 • inne opracowania projektowe wymagane i pomocne w przypadku konkretnej inwestycji budowlanej, o których zakupie i przygotowaniu decyduje inwestor.

Już wcześniej o tym wspominaliśmy, jednak jest to sprawa na tyle ważna, że warto o niej przypomnieć – obowiązujące prawo określa, że to projektant ponosi odpowiedzialność za to, aby projekt techniczny był zgodny z dwoma pozostałymi częściami projektu budowlanego, które organ administracji architektoniczno-budowlanej akceptuje na etapie wydawania pozwolenia na budowę.

Na kiedy musi być gotowy projekt techniczny?

Mogłoby się wydawać, że jeśli projektu technicznego nie przedstawiamy ani na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, ani podczas składania zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych to można przygotować go później – w trakcie trwania budowy lub już po jej zakończeniu. Nic bardziej mylnego, ponieważ zgodnie ze znowelizowanymi przepisami inwestor ma obowiązek przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany zawierający wszystkie trzy części w tym także projekt techniczny. Kierownik budowy zobowiązany jest do oświadczenia, że otrzymał kompletny projekt techniczny odpowiednim wpisem sporządzonym w dzienniku budowy. W zakresie jego kompetencji leży także okazanie projektu technicznego nadzorowi budowlanemu, jeśli takowy go zażąda. Dodatkowo inwestor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast sam projekt techniczny stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Co w praktyce oznacza, zakończenie inwestycji budowlanej.

Po co te zmiany w projektach budowlanych?

Głównym celem ustawodawcy w zakresie zmian wprowadzonych w projektach budowlanych było znaczne usprawnienie, a co za tym idzie, przyspieszenie procesu wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo niejako przy okazji rozgraniczono w ten sposób zakres kompetencji projektantów odpowiedzialnych za projekt i konstrukcję od organów administracji architektoniczno-budowlanej. Należy bowiem pamiętać, że stare przepisy stanowiły, że organy te nie miały obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod kątem planowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych. Jednakże inwestor musiał załączyć gotowy projekt, który wszystkie szczegóły techniczne zawierał. Zgodnie z nowymi przepisami projektu technicznego nie przedstawia się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, jednakże musi być on gotowy przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych.

Czy gotowe projekty domów znajdujące się w bazie New-House są dostosowane do aktualnych wymagań prawnych?

Gotowe projekty domów, które znaleźć można w zasobach na naszej stronie internetowej, przygotowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, co w praktyce oznacza, że zawierają trzy wymagane prawem części — projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego z wyprzedzeniem zadbaliśmy o to, aby w momencie wejścia w życie zmian prawnych wszystkie projekty domów z naszej bazy spełniały aktualne wymagania.

Dzięki temu przeglądając interesujące Cię projekty nieruchomości jednorodzinnych, nie musisz zastanawiać się, czy konkretny projekt jest kompletny, czy może będzie wymagał jakichś dodatkowych zabiegów, czy modyfikacji. To znacznie ułatwia sprawę i daje niemal nieograniczone możliwości wyboru domu zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz wymaganiami odnośnie do estetyki nieruchomości.

Budowa domu na podstawie projektu budowlanego sporządzonego na nowych zasadach

New-House od ponad 30-lat buduje domy jednorodzinne dla inwestorów z całego kraju. W trakcie nieprzerwanej działalności zrealizowaliśmy ponad 1500 projektów budowlanych. A kwalifikacje i rzetelne podejście naszych pracowników potwierdzają setki referencji pochodzących od zadowolonych klientów. Zaufanie, jakim obdarzają nas inwestorzy, jest dla nas nie tylko powodem do zadowolenia z doskonale wykonanej pracy, ale również impulsem do ciągłego doskonalenia i poszerzania oferty o nowoczesne usługi, technologie oraz rozwiązania.

Wieloletnia obserwacja rynku oraz współpraca z klientami na przestrzeni lat pozwoliły nam dostosować propozycje do wymagań zapracowanych inwestorów XXI wieku. Naszym nadrzędnym celem jest maksymalne odciążenie klienta. Dlatego bierzemy na siebie nie tylko fizyczne prace budowlane, ale również wszystkie formalności, jakimi należy się zająć podczas realizacji prywatnego przedsięwzięcia budowlanego. Dodatkowo kompleksowe wsparcie naszego zespołu pomaga uniknąć inwestorom kosztownych w skutkach błędów, które mogliby popełnić praktycznie na każdym z etapów budowy domu z powodu niedostatecznej znajomości przepisów prawa budowlanego czy specyfiki naszej branży. Jeśli interesuje Cię to, czym dokładnie możemy się zająć podczas budowy Twojego domu, zerknij na poniższą listę.

 • Sprawy związane z wyborem, drobiazgowym sprawdzeniem oraz zakupem działki budowlanej na wskazanym przez klienta terenie.

 • Sprawy związane z wyborem gotowego projektu domu, zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami, dopasowanego do indywidualnych wymagań inwestora oraz zapisów prawa miejscowego.

 • Sprawy związane z przygotowaniem projektu domu na indywidualne zamówienie inwestora.

 • Formalności oraz prace budowlane związane z doprowadzeniem przyłączy mediów na parcelę posiadaną przez klienta.

 • Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 • Prace wykonywane na placu budowy, których celem jest doprowadzenie budynku do stanu wybranego przez inwestora.

 • Aranżacja wnętrz nowopowstałej nieruchomości jednorodzinnej.

 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół nowego domu.

 • Formalności związane z przeprowadzeniem technicznego odbioru budynku.

Jeśli rozważasz zlecenie kompleksowej budowy domu jednej firmie, która zajmie się realizacją tego przedsięwzięcia od przysłowiowego A do Z, to nasza oferta jest dla Ciebie! Chętnie poznamy Twoje wymagania i przedstawimy dostępne rozwiązania oraz możliwości współpracy. Nasi doradcy czekają na Twój telefon od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00. Zachęcamy do kontaktu. Chętnie wybudujemy dla Ciebie wymarzony dom!


 

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new