Geodezja przy budowie domu

Oferta

Spis treści:

Praca geodety w procesie budowy domu

Budowa domu jednorodzinnego wymaga wspólnej pracy wielu specjalistów. To nie tylko wykonawstwo, ale również wiele pracy papierkowej. Konieczne jest uzyskanie wielu pozwoleń, oświadczeń, przygotowanie różnych obrysów i map. Z tego względu tak ważna jest na przykład praca geodety.

Geodeta na budowie ma do wykonania bardzo ważną pracę i dlatego na terenie działki pojawia się nie jeden raz a kilkukrotnie. Przygotowanie pełnej dokumentacji wymaga od niego dużej dokładności i nakładu wielu godzin pracy. Wiemy, że wiele osób się zastanawia co wyznacza geodeta na budowie. W tym artykule opiszemy cały zakres prac geodety, jego obowiązki i proces całej współpracy między nim a inwestorem.

Co robi geodeta na budowie?

Po zakupieniu działki jedną z pierwszych osób, z którą powinien podjąć współpracę inwestor to firma geodezyjna. Pojawia się tam wcześniej niż geolog, architekt i firma wykonawcza. Zadaniem geodety jest określenie granic budowy i przygotowanie na mapie szczegółowej dokumentacji, która będzie później wymagana w procesie uzyskiwania zgody na budowę oraz przyjmowania odbioru budynku. Bez pracy geodety realizacja inwestycji budowlanej jest de facto niemożliwa. Dokładny proces współpracy z geodetą można opisać według poniższych podpunktów.

Mapa do celów projektowych

Pierwszym, co wyznacza geodeta na budowie jest mapa do celów projektowych. Jest ona ważna do uzyskania pozwolenia na budowę. Aby ją przygotować konieczne jest wcześniejsze zamówienie mapy zasadniczej w lokalnym Wydziale Geodezji i Kartografii. To na jej podstawie będą wykonywane wszystkie kolejne usługi geodezyjne, więc trzeba mieć pewność, że jest to aktualna mapa. Na tym etapie warto również złożyć wniosek o uzyskanie informacji o miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego lub o warunkach zabudowy. Wówczas zostaną przyspieszone również prace związane z projektowaniem terenu pod budowę domu.

Po uzyskaniu mapy zasadniczej geodeta jedzie bezpośrednio na teren pod budowę domu i wykonuje pracę w terenie. Jego zadaniem jest pomierzenie wszystkich elementów znajdujących się na działce. Mapa do celów projektowych może obejmować takie elementy, jak: ogrodzenia, drzewa, linie energetyczne, przyłącza, położenie innych budynków, granice działki, linie zabudowy i tym podobne. Jest tu bardzo istotna dokładność wykonywanych prac, mapa do celów projektowych powinna zostać wykonana w skali 1:500 (dla terenów zurbanizowanych) lub w skali 1:1000 (dla terenów wiejskich). Po wykonaniu takowej mapy geodeta oddaje ją do urzędu – tam musi zostać ona zaakceptowana, a jej dane powinny być przeniesione do urzędowych bazy. Następnie mapa do celów zostaje przypieczętowana i można przejść do kolejnych etapów pracy.

Zazwyczaj taka mapa powstaje w kilku egzemplarzach (na przykład w trzech). Jeden egzemplarz zostaje dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego i jeden musi trafić do architekta zajmującego się projektem budynku.

Wyznaczenie terenu pod dom jednorodzinny

Gdy inwestor uzyska pozwolenie na budowę domu można przejść do pracy nad wytyczeniem dokładnego terenu pod budowę. Aby wykonać tę pracę konieczne będzie umożliwienie mu wglądu do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o warunkach zabudowy.

Tym, co wyznacza geodeta na budowie, są punkty przecięcia osi konstrukcyjnych i narożników budynku. Jest to ważne do wykonania późniejszych wykopów pod fundamenty. Po określeniu terenu przez geodetę, przyjeżdża firma wykonawcza z koparką i zajmuje się wywiezieniem humusu z terenu budowy. Dopiero po wykonaniu tej pracy geodeta pojawia się na placu budowy ponownie.

Kolejnym zadaniem, jakie ma do wykonania geodeta, jest bardzo dokładne wyznaczenie terenu pod budowę domu. Powinien wyznaczyć oś budynku, punkty główne, osie ścian zewnętrznych oraz punkt zero. Taka praca jest wykonywana zazwyczaj przy pomocy słupków i kołków. Takie pomiary powinny zostać uwzględnione przez geodetę w dzienniku budowy.

Bardzo ważne jest, by pamiętać, że mapa do celów projektowych jest ważna tylko przez trzy miesiące. Zgodnie z ustawą po wygaśnięciu tego okresu mapa może już być nieaktualna i nie można na niej bazować przy realizacji dalszych prac. Z tego względu ważne jest, by ogół prac był dokładnie zaplanowany – ponowne przygotowywanie mapy do celów projektów to nie tylko wydłużenie czasu budowy, ale także dodatkowe koszta.

Inwentaryzacja powykonawcza

Ostatnim spotkaniem z geodetą jest moment po zrealizowaniu całej budowy. Zakończony powinien być nie tylko proces budowy domu jednorodzinnego, ale również proces zagospodarowania terenu (ogrodzenie, małą architektura, drzewa itp.). Geodeta przyjeżdża na działkę i wykonuje mapę inwentaryzacyjną. Musi on wykonać dokładne pomiary realizacji i skonfrontować zgodność wyników z początkowymi wytycznymi.

Tak przygotowana mapa inwentaryzacyjna ułatwia odbiór domu jednorodzinnego w urzędzie. Dzięki niej urzędnicy nie muszą specjalnie przyjeżdżać na miejsce budowy, by wszystko zweryfikować – robią to w biurze bazując na dokumentacji, którą przygotowała firma geodezyjna.

Komu zlecić usługi geodezyjne?

Wszystkie mapy i wytyczanie terenu pod budowę musi wykonać specjalista z odpowiednimi uprawnieniami. Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym powinien być to geodeta, który posiada uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a także realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Praca geodety jest bez wątpienia niezbędna do tego, by prace budowlane mogły się rozpocząć i były przeprowadzone prawidłowo. Co więcej, współpracę z nim powinno się podjąć nie tylko w momencie, gdy chce się rozpocząć proces budowy domu jednorodzinnego. Jego usługi będą przydatne również w momencie, gdy chcą Państwo wytyczyć rzeczywisty przebieg granic nieruchomości, wykonać podział działki, uzbroić teren lub przebudować istniejące już przyłącza, taka współpraca jest również ważna w momencie przebudowy domu. To, co robi geodeta na budowie obejmuje często więcej usług niż niektórym mogłoby się wydawać.

Wybierając geodetę, z którym chcą Państwo współpracować warto pamiętać, że cena nie zawsze jest dobrym wyznacznikiem. Najlepiej jest się kierować się doświadczeniem specjalisty w zawodzie oraz opiniami poprzednich klientów. Zagwarantuje to Państwu nie tylko profesjonalizm, ale także pewność wykonania pracy szybko i sprawnie.

Firma New-House wykonuje swoje usługi bardzo kompleksowo, dlatego współpracujemy ze specjalistami w wielu dziedzinach – również ze specjalistami świadczącymi usługi geodezyjne. Wśród naszych współpracowników znajdują się sprawdzeni, zaufani specjaliści, którzy od lat pomagają nam w realizowaniu wymarzonych domów jednorodzinnych dla naszych klientów. Realizacja do stanu deweloperskiego zajmuje nam pół roku, natomiast budowa domu pod klucz to dziewięć miesięcy. Udało nam się wybudować już około tysiąca pięciuset domów, część z nich mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej: https://new-house.com.pl/realizacje. Zachęcamy również do zapoznania się z opiniami klientów firmy New-House na temat współpracy z nami: https://new-house.com.pl/referencje.

W przypadku ewentualnych pytań lub chęci poznania bliżej naszej oferty zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy dla Państwa dostępni każdego dnia w godzinach 7-21. Dane do kontaktu znajdą Państwo pod adresem: https://new-house.com.pl/kontakt.

 

Mapa do celów projektowych – odpowiedzi na częste pytania

Aby zrealizować budowę domu konieczne jest przejście przez różne sprawy formalne. Jedną z nich jest współpraca z firmą geodezyjną i wykonanie mapy do celów projektowych. To bardzo ważny dokument od którego zależy między innymi to czy Państwa wniosek o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego zostanie pozytywnie rozpatrzony w urzędzie.

Takie kwestie, jak mapa do celów projektowych, często budzą wiele pytań i wątpliwości wśród inwestorów. Sprawy urzędowe mogą się wydawać skomplikowane, ale wcale nie muszą takie być. Przedstawimy dzisiaj Państwu odpowiedzi na pytania o mapę do celów projektowych, które inwestorzy najczęściej zadają. Po tym artykule realizacja tych formalnych spraw nie będzie wydawać się już tak trudna i skomplikowana.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Aby dokładniej opisać mapy do celów projektowych warto zacząć od samej definicji. Jest to jedna z wielu rodzajów map geodezyjnych, która jest opracowywana na zlecenie inwestora. Jest konieczna do wykonania przy wszystkich pracach budowlanych, które wymagają uzyskania z lokalnego urzędu pozwolenia na realizację budowy lub zgłoszenia o takich pracach. Mapa do celów projektowych obejmuje obszar określonego przez inwestora obiektu oraz trzydziestu metrów wokół.

Dokładny obraz tego dokumentu został szczegółowo opisany w rozporządzeniu w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, to rozporządzenie zostało wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995.

Do czego jest potrzebna taka mapa?

Mapa do celów projektowych jest konieczna przede wszystkim do tego, by uzyskać zgodę na budowę domu jednorodzinnego. Wykorzystuje się ją również po to, by zaprojektować przebieg instalacji mediów na działce. Bardzo ważna jest również w procesie późniejszego tworzenia mapy inwentaryzacyjnej – geodeta ma obowiązek skonfrontować zakończoną budowę domu, jej wymiary i parametry ze wstępnymi założeniami określonymi właśnie w mapie do celów projektowych. Na bazie takiej analizy urząd przyjmuje odbiór budynku i on tego momentu jest zdatny do użytkowania.

Co jest potrzebne, żeby przygotować mapę do celów projektowych?

Aby geodeta mógł dla Państwa przygotować mapę do celów projektowych konieczna mu będzie najpierw mapa zasadnicza. Jest to tak zwany podkład mapowy, który określa zasoby geodezyjne i kartograficzne danego terenu. Można ją uzyskać zwracając się do lokalnego Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji i Kartografii. To właśnie na bazie zasadniczej będą wykonywane kolejne prace geodety – naniesie na nią informacje o wszystkich elementach znajdujących się na działce

Należy jednak pamiętać, żeby upewnić się czy dana mapa jest na pewno aktualna. Projektowanie czegokolwiek na mapie, która jest niezgodna z aktualnym stanem rzeczy jest całkowicie niemożliwe. Przedstawiony plan budowy nie będzie miał pokrycia w rzeczywistości, a urząd nie zgodzi się na realizację.

Jak wygląda praca geodety przy sporządzaniu mapy?

Najpierw konieczne jest pozyskanie wspomnianej wcześniej mapy zasadniczej z urzędu. Po tym, jak zostanie wydana geodeta powinien udać się na działkę pod budowę domu i wymierzyć wszystko, co się na niej znajduje, czyli na przykład różne budynki, słupy, drzewa, istniejące przyłącza czy też linie energetyczne. Każdy element, który znajdzie na działce budowlanej powinien zaznaczyć na mapie. Przygotowana mapa do celów projektowych powinna zostać ponownie przekazana do urzędu, gdzie informacje na niej uwzględnione powinny zostać przeniesione do urzędowej bazy. W następnym kroku urząd powinien wydać stempel oznaczający akceptację przedstawionej bazy. Po takim procesie można przejść do kolejnych prac związanych z realizacją.

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Geodeta przygotowujący mapę powinien uwzględnić w niej wszystko, co znajdzie na danej działce budowlanej. Oznacza to, że mogą się tam znaleźć takie elementy, jak:

 • Informację o granicy działki,

 • Informację o usytuowaniu działki,

 • Budynki, mała architektura,

 • Części uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe,

 • Użytki gruntowe,

 • Słupy,

 • Ogrodzenie,

 • Elementy zieleni.

Ponadto mapa projektowa, która wyjdzie już z urzędu po wcześniejszej akceptacji i uzyskaniu stempla, powinna zawierać również jasno określone elementy formalne. Są to:

 • Numer ewidencyjny działki

 • Numer ewidencyjny działek sąsiadujących,

 • Obręb ewidencyjny,

 • Oznaczenie działki i ulic,

 • Urzędowa pieczątka z datą,

 • Pieczątka geodety wraz z uprawnieniami,

 • Legenda mapy.

W jakiej skali powinna zostać przygotowana mapa do celów projektowych?

Wygląd takiej mapy nie zawsze jest jednorodny. To w jakiej skali zostanie wykonana mapa zależy od lokalizacji danej działki. W związku występuje ona zazwyczaj w trzech różnych skalach:

 • 1:500 – to standardowa skala, która jest najczęściej wykorzystywana przez geodetów przy budowie.

 • 1:1000 - ta skala jest wykorzystywana przy realizacji map dla obszarów o średnim poziomie urbanizacji.

 • 1:2000 – to rzadko wykorzystywana skala dla map do celów projektowych, używa się jej w przypadku słabiej zurbanizowanych lokalizacji, gdzie budynki występują w dużym rozproszeniu.

Jak długo jest ważna taka mapa?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce mapa do celów projektowych traci swoją ważność z upływem trzech miesięcy. Wynika to z obawy, że po upływie takiego czasu przygotowany dokument straci na swojej ważności. Jeżeli jej aktualność wygaśnie konieczne będzie zrealizowanie całej pracy od nowa, co naraża inwestora na kolejne koszta.

Jak długo trwa tworzenie mapy?

Jest to kwestia indywidualna i zależna od wykonawcy mapy, warunków na działce, a także współpracy z urzędem. Zazwyczaj okres tworzenia mapy do celów projektowych mieści się w czasie od 3 tygodni do 3 miesięcy.

Kto może wykonać mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych musi wykonać osoba, która posiada odpowiedniego do takiej pracy uprawienia. W prawie geodezyjnym i kartograficznym zostało jasno określone, że powinien być to geodeta z uprawnieniami w kwestii geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a także realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Budowa domu z firmą New-House

Wiemy, że budowa domu potrafi stresować – do załatwienia jest przecież wiele spraw formalnych, a do tego trzeba znaleźć specjalistów, którzy wykonają swoje usługi sprawnie i dokładnie. Aby odciążyć inwestorów w tej kwestii oferujemy kompleksowe usługi budowy domu, gdzie zajmujemy się nie tylko samą realizacją budowy, ale także zajmujemy się kwestiami formalnymi.

Takie usługi świadczymy już od 1991 roku i zdążyliśmy zrealizować około tysiąca pięciuset domów jednorodzinnych. Zdjęcia z realizacji niektórych z nich są dostępne na naszej stronie internetowej: https://new-house.com.pl/realizacje. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi. Jeżeli marzy się Państwu budowa własnego domu jednorodzinnego – zapraszamy do współpracy. Realizujemy domy według gotowych projektów (https://new-house.com.pl/projekty-domow), a także według projektów indywidualnych. Korzystając z naszego kalkulatora budowy domu mogą Państwo sprawdzić, ile będzie kosztować budowa wymarzonej realizacji: https://new-house.com.pl/kalkulator-budowy-domu.

W przypadku ewentualnych pytań lub chęci poznania bliżej naszej oferty, zapraszamy do kontaktu!

 

Aktualne mapy geodezyjne – wszystko, co trzeba o nich wiedzieć

Budowa domu jednorodzinnego to nie tylko same prace na placu budowy, dużą część realizacji obejmują sprawy formalne. Wśród dokumentów, które są ważne w trakcie budowy domu i tworzeniu jego projektu, mieszczą się mapy geodezyjne. Są one bardzo ważne, znacząco wpływają na jakość i sprawność budowy domu. W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące map geodezyjnych.

Czym są mapy geodezyjne?

Aktualna mapa geodezyjna bez wątpienia przyda się każdemu inwestorowi, który zaczyna budowę domu. Zawiera ona istotne informacje na temat wybranych terenów. Wśród nich znajdą Państwo takie informacje, jak uzbrojenie działki, warunki gruntowe, zagospodarowanie oraz ukształtowanie terenu. Naniesione ma mapy geodezyjne informacje są wynikiem dokładnych prac i analiz przeprowadzonych przez uprawnionych do tego geodetów. Bardzo istotne jest to, by inwestorzy wykorzystywali wyłącznie aktualne mapy geodezyjne. Niejednokrotnie się zdarza, że mapy dostępne w lokalnych urzędach są dokumentami archiwalnymi – wówczas konieczne będzie pozyskanie mapy uzupełnionej o aktualne dane. W innym przypadku pozwolenie na budowę, o którego wnioskuje się wraz z mapą geodezyjną, może zostać nieprzyznane.

Do czego są potrzebne mapy geodezyjne?

Mapy geodezyjne mają wiele rodzajów i to od tego zależy przede wszystkim ich przeznaczenie. Mapy geodezyjne są potrzebne w momencie, gdy starają się Państwo o zakup wybranej nieruchomości, wykonanie zabudowy lub podział nieruchomości.

Jakie są rodzaje map geodezyjnych?

Budowa domu jednorodzinnego wiąże się z korzystaniem z trzech map geodezyjnych. Są to: mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych oraz mapa inwentaryzacyjna.

Mapa zasadnicza to podstawowy dokument, który jest wykorzystywany przy takiej realizacji. Jest przeważnie wykonywana w skali 1:1000. Wskazuje ona na granice działek, przyłączenie terenu do mediów. Można ją uzyskać w lokalnym starostwie powiatowym w wydziale geodezji i kartografii. Aby ją uzyskać konieczne jest złożenie wniosku i uiszczenie drobnej opłaty. Czas oczekiwania na wydanie takiej mapy nie jest długi. Warto się jednak upewnić, że mapa w urzędzie przedstawia aktualne dane, ponieważ urzędowe mapy są rzadko aktualizowane. Mapa zasadnicza jest wykorzystywana do stworzenia mapy przeznaczonej do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych jest realizowana przez geodetę w celu wykonania projektu zagospodarowania działki, na której będzie wykonywana budowa. Jest to konieczny krok do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia realizacji. Ten dokument jest również wykorzystywany w momencie wykonywania projektu przyłączy budowlanych. Ta mapa jest wykonywana zazwyczaj w skali 1:500. Należy pamiętać, że ważność tej mapy jest ograniczona, zazwyczaj traci swoją przydatność wraz z upływem trzech miesięcy – wówczas konieczne będzie ponowne wykonanie tej mapy geodezyjnej.

Ostatnią wśród map geodezyjnych jest mapa inwentaryzacyjna, inaczej nazywana mapą powykonawczą. Jest ona realizowana w momencie zakończenie prac budowlanych. Dzięki niej można przedstawić efekty prac oraz ich zgodność z początkowymi wytycznymi.

Jakie informacje zawierają mapy geodezyjne?

Mapa zasadnicza dostarcza takie informacje, jak:

 • Ewidencja gruntów,

 • Ewidencja budynków,

 • Zagospodarowanie terenu,

 • Uzbrojenie działki,

 • Ukształtowanie działki.

Mapa do celów projektowych będzie obejmować takie informacje, jak:

 • Granice działki,

 • Usytuowaniu działki,

 • Budynki znajdujące się na działce,

 • Elementy uzbrojenia,

 • Instalacje budowlane,

 • Użytki gruntowe,

 • Słupy,

 • Ogrodzenia,

 • Numer ewidencyjny działki

 • Numer ewidencyjny działek sąsiadujących,

 • Obręb ewidencyjny,

 • Oznaczenie działki i ulic,

 • Elementy zieleni.

Gdzie są dostępne aktualne mapy geodezyjne?

Zasadniczą mapę geodezyjną mogą Państwo uzyskać w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miejskim. Mapy geodezyjne można znaleźć również na stronie internetowej poświęconej mapom dla danego regionu. Inwestorzy chętnie korzystają również z ogólnopolskiej platformy – geoportal.

Wybuduj dom z New-House od A do Z

Firma New-House zajmuje się budową domów od 1991 roku, w tym czasie wybudowaliśmy już ponad tysiąc pięćset domów jednorodzinnych. Specjalizujemy się w domach realizowanych technologią murowaną z najczęstszym wykorzystaniem cegły ceramicznej, cegły silikatowej lub gazobetonu. New-House bazuje na sprawdzonych pracownikach, którzy wyróżniają się dużym doświadczeniem w zawodzie oraz szeroką, specjalistyczną wiedzą. Większość ekipy pracowniczej New-House to osoby, które funkcjonują w firmie od co najmniej dziesięciu lat, ale są wśród nich również osoby z kilkunastoletnim oraz dwudziestoletnim stażem pracy! To właśnie dzięki solidnym, zaufanym pracownikom oraz dzięki korzystaniu z bardzo dobrych materiałów, jesteśmy w stanie udzielić inwestorom dziesięcioletniej gwarancji obejmującej cały zakres budowy.

Domy budowane przez firmę New-House to realizacje wysokiej jakości, a wszystkie prace są przy tym wykonywane wyjątkowo sprawnie. Dom w stanie deweloperskim jest realizowany w sześć miesięcy, natomiast budowa pod klucz to tylko dziewięć miesięcy! Na stronie internetowej firmy New-House https://new-house.com.pl/kalkulator-budowy-domu mogą Państwo w prosty sposób sprawdzić koszt budowy domu. Umożliwia to przygotowany przez specjalistów intuicyjny kalkulator budowy domu.

Warto wiedzieć, że firma New-House działa na terenie całej Polski. Nasze kompleksowe usługi obejmują nie tylko samą budowę, wspieramy klienta przez cały czas realizacji. Współpraca z inwestorem może rozpocząć się już na etapie poszukiwania działki i projektu, a także zdobywania pozwolenia na budowę i wykonywania przyłączy budowlanych. Zadbamy o każdy szczegół.

Interesuje Państwa nasza oferta? Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi przedstawicielami. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania o mapy geodezyjne i przybliżymy naszą dokładną ofertę. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem: https://new-house.com.pl/kontakt.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new