Oświadczenie kierownika budowy

Offer

Spis treści:

Oświadczenie kierownika budowy 

Kierownik budowy to specjalista, którego obowiązkową obecność na budowie regulują aktualne przepisy prawa budowlanego a dokładnie ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1333 z późn. zm.). Do jego zatrudnienia zobowiązany jest każdy inwestor realizujący budowę domu jednorodzinnego, prowadzący jego rozbudowę lub przebudowę. I to kierownik odpowiada za prawidłowy, pozbawiony błędów przebieg realizacji inwestycji budowlanej. Do jego obowiązków należy również przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów w tym także różnych rodzajów oświadczeń kierownika budowy. I właśnie im przyjrzymy się dokładniej w niniejszym tekście. 

 

Obowiązki kierownika budowy 

Kierownik budowy to najprościej rzecz ujmując osoba, do której obowiązków należy organizacja i zarządzanie pracami prowadzonymi na placu budowy oraz kontrola nad ich prawidłowym, zgodnym z wybranym przez inwestora projektem, obowiązującym prawem i sztuką budowlaną przebiegiem. Kierownik budowy odpowiada bezpośrednio za prowadzenie i regularne uzupełnianie dziennika budowy. W jego gestii leży również opracowywanie innej niezbędnej dokumentacji. Kierownik przejmuje plac budowy od inwestora, zajmuje się jego zabezpieczeniem przed ewentualnymi zagrożeniami i załatwia wszystkie formalności wymagane do sprawnego przeprowadzenia odbioru budynku już po jego zakończeniu. 
Co ważne kierownikiem budowy może zostać jedynie osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W praktyce oznacza to, że inwestor nie może na to stanowisko wybrać pierwszej lepszej osoby, która po prostu pracuje w branży budownictwa jednorodzinnego. Klienci, którzy kompleksową budowę domu zlecają New-House nie muszą martwić się samodzielnym poszukiwaniem doświadczonego kierownika budowy. Współpracując z naszą firmą, mają bowiem do dyspozycji szerokie grono fachowców specjalizujących się w różnych dziedzinach związanych z budową domów prywatnych w tym również kierowników budów, którzy niejedno takie przedsięwzięcie z powodzeniem przejęli i zrealizowali do wybranego przez inwestora stanu. Dość powiedzieć, że w trakcie naszej ponad 30-letniej działalności wybudowaliśmy ponad 1500 domów jednorodzinnych na terenie całego kraju, a każdy z nich musiał mieć swojego kierownika budowy. 

 

Czy kierownik budowy i kierownik robót budowlanych to to samo?

Inwestorzy często pytają nas, czy kierownik budowy to to samo co kierownik robót budowlanych? Nie. Są to dwie różne funkcje, które mają różny zakres obowiązków: 

 • kierownik budowy odpowiada za całą inwestycję i wszystkie przeprowadzane na budowie prace,
 • kierownik robót budowlanych odpowiada jedynie za konkretny typ prac przeprowadzanych na terenie inwestycji np. za montaż instalacji elektrycznej.

 

Rodzaje oświadczeń wydawane przez kierownika budowy

Oświadczenia wydawane przez kierownika budowy są niezbędne do załatwiania różnorodnych spraw urzędowych związanych z budową domu jednorodzinnego. Dlatego tak ważne jest, aby osoba piastująca to stanowisko skrupulatnie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Można właściwie powiedzieć, że od poziomu zaangażowania i kompetencji kierownika budowy zależy to, jak sprawnie będą przebiegać poszczególne formalności związane z wybudowaniem nieruchomości jednorodzinnej. Przyjrzyjmy się zatem temu, jakie oświadczenia wydaje kierownik budowy podczas realizacji inwestycji budowlanej? 

 

Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków

Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków to dokument, który składany jest jako załącznik do zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę. Tego rodzaju zawiadomienie przekazywane jest inspektorowi nadzoru budowlanego (odpowiednio powiatowemu lub wojewódzkiemu) oraz projektantowi, który sprawuje autorski nadzór nad zgodnością prac budowlanych z projektem przedłożonym przez inwestora na etapie starania się o pozwolenie na budowę. Co ważne ten typ oświadczenia oprócz informacji o przejęciu obowiązków kierownika budowy przez konkretnego specjalistę powinno również stwierdzać przygotowanie planu bezpieczeństwa dotyczącego ochrony zdrowia. Do oświadczenia należy też załączyć zaświadczenie będące poświadczeniem, że kierownik budowy jest członkiem izby samorządu zawodowego i tym samym ma uprawnienia do tego, aby samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie. 

 

Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy 

Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy jest konieczne, gdy z jakichś powodów następuje zmiana osoby, która do tej pory pełniła tę funkcję. Może się tak zdarzyć np. z powodu choroby. Również w tym przypadku do oświadczenia należy załączyć zaświadczenie wydane wcześniej przez odpowiednią izbę samorządu zawodowego, która stanowi potwierdzenie kompetencji nowego kierownika budowy.

 

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy 

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy jak nazwa wskazuje, przygotowywane jest w chwili, gdy prace budowlane zostały ukończone. Oświadczenie to należy załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Oświadczenie o zakończeniu prac budowlanych powinno zawierać: 

 • deklarację wybudowania domu jednorodzinnego zgodnie z prawem budowlanym,
 • deklarację wybudowania budynku mieszkalnego zgodnie z projektem budowlanym,
 • deklarację wybudowania nieruchomości zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowę – czasem te informacje zawiera się w osobnym dokumencie – oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu,
 • deklarację doprowadzenia do należytego stanu zarówno samego terenu budowy, jak i również sąsiednich działek, jeśli były one użytkowane w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

 

Wybór kierownika budowy z New-House 

New-House na rynku szeroko pojętego budownictwa jednorodzinnego działa nieprzerwanie od 1991 roku. W praktyce oznacza to, że mieliśmy okazję współpracować z wieloma klientami, którzy poszukiwali profesjonalnego wsparcia w trakcie realizacji budowy domu. Inwestorzy decydujący się na realizację marzenia o własnym domu najczęściej borykają się z brakiem fachowej wiedzy na temat budownictwa oraz brakiem czasu, jaki niezbędny jest do fachowego nadzorowania prac. Zlecenie całej budowy New-House rozwiązuje oba te problemy.

Zapewniamy fachowców, którzy mają doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności praktyczne, jak również nowoczesne zaplecze technologiczne, dzięki któremu prace na placu budowy przebiegają tak sprawnie, jak to tylko możliwe. Nie musisz więc szukać na własną rękę ani kierownika budowy, ani specjalistów odpowiadających za poszczególne etapy inwestycji. Współpracujący z nami kierownicy to najbardziej cenieni fachowcy w kraju, których kompetencji możesz być pewny. Jednak to nie wszystko, ponieważ możesz zlecić nam nie tylko roboty budowlane, ale także wszystkie formalności urzędowe wymagane do tego, aby rozpocząć, kontynuować i zakończyć budowę domu jednorodzinnego. W tej sposób oddajesz swój dom w najlepsze możliwe ręce, które wybudują go z takim zaangażowaniem, jakby robiły to na własny użytek, a sam zaoszczędzisz czas, pieniądze oraz nerwy. Zresztą, nie musisz wierzyć nam na słowo – sprawdź co na temat współpracy z nami, mówią nasi zadowoleni klienci, ich referencje znajdziesz pod adresem: https://new-house.com.pl/referencje. 

Zastanawiasz się, czym dokładnie możemy się zająć, budując Twój dom? Zerknij na ściągę poniżej. 

 • Znalezienie działki budowlanej we wskazanym przez Ciebie regionie.
 • Sprawdzenie wybranej parceli pod kątem technicznym oraz formalnym.
 • Wyselekcjonowanie gotowych projektów domów możliwych do wybudowania na posiadanym przez Ciebie terenie oraz spójnych Twoją wizją i potrzebami lub przygotowanie projektu domu na zamówienie.
 • Formalności i prace budowlane związane z doprowadzeniem mediów na działkę.
 • Formalności związane ze sprawnym uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 • Prace budowlane, których celem jest doprowadzenie domu do wybranego przez Ciebie stanu – surowego, deweloperskiego, pod klucz.
 • Zakup i logistyka materiałów budowlanych niezbędnych na następujących po sobie etapach budowy.
 • Nadzorowanie poszczególnych ekip budowlanych wchodzących na budowę zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 • Projekt i realizacja aranżacji wnętrz nowego domu.
 • Projekt i realizacja zagospodarowania terenu wokół nieruchomości.
 • Formalności związane z technicznym odbiorem budynku i nadzór nad jego przebiegiem.

eśli nasza propozycja zainteresowała Cię na tyle, że chcesz dowiedzieć się więcej o dostępnych możliwościach współpracy, zachęcamy do kontaktu z doradcami, którzy dyżurują od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00. Odpowiedzą oni na wszystkie Twoje pytania związane z budową domów pod klucz i przekażą inne informacje, dzięki którym będziesz mógł podjąć świadomą decyzję o zleceniu nam prac nad Twoim wymarzonym domem. 

Contact

We are available 7 days a week, from 7:00am to 9:00pm

We will be happy to answer any question.
We encourage you to contact us.

kontakt20@new-house.com.pl

r_skulimowski_contact_section_new