Koszt odbioru budynku mieszkalnego

Offer

Contents:

Odbiór budynku mieszkalnego to złożona, wymagana przez prawo budowlane procedura, która jest jednocześnie ostatnim etapem budowy domu jednorodzinnego. W praktyce oznacza to, że pomimo iż budynek jest ukończony, to nie można od razu w nim zamieszkać. Wcześniej trzeba zgłosić w urzędzie zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z niezbędnymi załącznikami i poczekać na jego rozpatrzenie. I choć procedura odbioru jest znacznie prostsza niż np. uzyskanie pozwolenia na budowę lub wykonanie projektu czy budowa przyłączy, to dla większości klientów nadal nie jest to przysłowiowa bułka z masłem. Wymagana na tym etapie dokumentacja jest niezwykle złożona, dlatego inwestorowi przyda się wsparcie. 

 

Pomoc New-House podczas odbioru domu

Klienci, którzy budowę domu pod klucz zlecają firmie New-House mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanych specjalistów posiadających stosowną wiedzę w zakresie prawa budowlanego oraz wieloletnie doświadczanie, którzy w jego imieniu skompletują wszystkie wymagane dokumenty. Dzięki temu inwestor zyskuje nie tylko czas, który w innym wypadku musiałby poświęcić na samodzielne przygotowanie rozbudowanej dokumentacji, ale również pewność, że wszystko skompletowano w taki sposób, by odbiór nieruchomości przebiegł sprawnie i bez zbędnej zwłoki. 
Współpracując z naszą firmą, nie musisz zajmować się nie tylko formalnościami, zakupem i logistyką materiałów budowlanych, robotami na placu budowy, ale także odbiorem domu tuż przed oddaniem go w użytkowanie. Nie musisz, ponieważ wszystkim (naprawdę wszystkim) co ważne zajmiemy się my. Jeśli taka perspektywa jest dla Ciebie atrakcyjna, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. 

 

Czym jest odbiór techniczny domu? 

Zanim bliżej przyjrzymy się kosztom odbioru budynku mieszkalnego, zasadne jest określenie, czym ten odbiór w istocie jest. Budowa domu to swoisty mix, na który składają się zarówno niezbędne prace budowlane, jak i wymagane prawem formalności, wśród których znajduje się odbiór techniczny budynku. To wieloaspektowa procedura, która w praktyce wymaga przygotowania i skompletowania różnorodnej dokumentacji. Konieczne jest również kontaktowanie i umawianie się z różnymi instytucjami oraz upoważnionymi fachowcami. Dla inwestora, który na co dzień pracuje w innej branży i nigdy nie zajmował się przebiegiem oraz zakończeniem procesu budowlanego jest to skomplikowane i niezwykle czasochłonne. Dlatego też wszystkie formalności składające się na formalny odbiór domu wchodzą w skład kompleksowych usług budowlanych oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Domy jednorodzinne budujemy nieprzerwanie od 1991 roku i w tym czasie zrealizowaliśmy z powodzeniem ponad półtora tysiąca takich inwestycji na terenie całego kraju. Siłą rzeczy mamy również rozległą wiedzę na temat tego, czego oczekują współcześni inwestorzy, a rozliczne kontakty z zadowolonymi klientami tylko potwierdzają, że nasze podejście do budowy domów jest właściwe.

Lista dokumentów potrzebnych do odbioru budynku mieszkalnego

Poniżej przedstawiamy orientacyjną listę dokumentów potrzebnych do odbioru domu jednorodzinnego. Należy jednak pamiętać, że zarówno zakres, jak i ilość dokumentów docelowo zależy od indywidualnych decyzji znajdujących się w pozwoleniu na budowę uzyskanym przed rozpoczęciem prac budowlanych. Poniższe zestawienie ma charakter poglądowy, którego celem jest uświadomienie czytelnikom zakresu spraw formalnych, jakimi należy się zająć, zanim dom będzie możliwy do zamieszkania. 

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 • Kopia dokumentu o pozwoleniu na realizację budowy.
 • Kopia rysunków wchodzących w skład projektu budowlanego złożonego wcześniej w urzędzie. Co ważne rysunki te powinny uwzględniać wprowadzone zmiany i posiadać dodatkowy opis modyfikacji. 
 • Uzupełniony dziennik budowy -rzetelne prowadzenie dziennika budowy jest wymaganym prawem obowiązkiem wprowadzonym w 2002 roku. Dziennik ten jest niezbędny do dokonania odbioru budynku.
 • Oświadczenie kierownika budowy - w oświadczeniu tym kierownik budowy zapewnia, że wszystkie prace wykonano zgodnie z obowiązującym prawem, przedstawionym projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz sztuką budowlaną. 
 • Protokoły wykonania przyłączy prądu, gazu, wody oraz kanalizacji wykonane na etapie ich budowy.
 • Atest higieniczny szamba – w przypadku braku przyłącza kanalizacyjnego.
 • Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających zdatność wody do spożycia – w przypadku własnego ujęcia wody. 
 • Wszystkie umowy z gestorami oraz protokoły odbiorów przez wykonawców.
 • Protokół odbioru pionów wentylacyjnych i przewodów kominowych.
 • Protokół odbioru kominków wentylacyjnych i dymowych przez kominiarza.
 • Dokumentacja geodezyjna zawierająca mapę inwentaryzacji powykonawczej (ogród tylko wytrasowany, aby geodeta mógł zaznaczyć na mapie utwardzenia), informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz ewentualnych odstępstwach od tego projektu.
 • Ocena charakterystyki energetycznej.
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Straży Pożarnej. 
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 • Oświadczenie o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku.
 • Oświadczenie i prawidłowym zagospodarowaniu terenów przyległych.

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych w konkretnym przypadku dokumentów zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z załącznikami należy złożyć w tym samym urzędzie, który wydał pozwolenie na budowę. Najczęściej jest to powiatowy lub wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego. Dokumentację można złożyć osobiście lub pocztą. Co ważne, część dokumentacji można obecnie przesłać wykorzystując do tego celu platformę ePUAP. Warto to zrobić jak najszybciej zwarzywszy na fakt, że urząd ma 14 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu, od którego można się odwołać. Odwołanie składa się w urzędzie, który wydał decyzję o sprzeciwie i inwestor ma na to 14 dni od daty otrzymania dokumentu.

 

Koszt odbioru technicznego domu 
Za odbiór budynku mieszkalnego nie płaci się nic, ponieważ uzyskanie pozwolenia nie generuje w zasadzie żadnych opłat urzędowych. Nie oznacza to, jednak, że cały proces nie generuje kosztów. Generuje je proces pozyskiwania niezbędnej dokumentacji oraz załatwiania wymaganych formalności. Poniżej znajdziesz orientacyjne koszty związane z pozyskaniem dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedury odbioru technicznego budynku mieszkalnego. Ich wysokość może się różnić zależnie od województwa, w którym realizowana była budowa. 

 • koszt pomiarów elektrycznych — od 1500 zł netto, 
 • koszt odbioru kominiarskiego – od 500 zł netto,
 • mapa inwentaryzacji powykonawczej – od 1500 zł netto.

 

Ile trwa odbiór domu jednorodzinnego? 

Najczęściej cały proces zajmuje kilka tygodni. Po analizie dokumentów złożonych w lokalnym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego może się pojawić konieczność wizji lokalnej przeprowadzonej w obiekcie przez przedstawiciela urzędu. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dom zostaje oznaczony przypisanym numerem porządkowym a inwestor może już zamawiać firmę przeprowadzkową i pakować swój dobytek. 

Klienci często pytają nas co zrobić, aby odbiór techniczny domu jednorodzinnego przebiegł bezstresowo? Mamy na to sposób – wystarczy oddać całą procedurę w ręce doświadczonego zespołu New-House, który zajmie się zarówno skompletowaniem niezbędne dokumentacji, jak i również dopilnowaniem wszystkich formalności. Jeśli zastanawiasz się, jak taka współpraca przebiega w praktyce i w czym jeszcze podczas budowy możemy Cię wyręczyć (zapewniamy, że niemal we wszystkim) skontaktuj się z naszym przedsiębiorstwem. Dla Twojej osobistej wygody jesteśmy do dyspozycji zawsze, gdy znajdziesz czas na spokojną rozmowę – nasi doradcy dyżurują bowiem 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 21.00. Zadzwoń, dowiedz się więcej i daj sobie szansę na wybudowanie domu swoich marzeń wspólnie z New-House! 

Contact

We are available 7 days a week, from 7:00am to 9:00pm

We will be happy to answer any question.
We encourage you to contact us.

kontakt59@new-house.com.pl

r_skulimowski_contact_section_new