Działka budowlana

Oferta

Powrót do działek

Działka budowlana

Pierwszym krokiem na drodze do wybudowania własnego domu jednorodzinnego jest znalezienie i zakup działki budowlanej odpowiadającej wymaganiom inwestora. Jednak lokalizacja i cena to nie jedyne zmienne, jakie należy wziąć w tej sytuacji pod uwagę. Niemniej ważne jest bowiem sprawdzenie terenu pod kątem wytycznych zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub warunkach zabudowy, jak również ocena parceli pod kątem stricte technicznym.

Inwestorzy, którzy na co dzień nie pracują w branży budowlanej, rzadko dysponują stosowną wiedzą i doświadczeniem, które pozwalałoby im realnie ocenić zalety i ograniczenia konkretnej parceli. Nie pomaga również świadomość, że od tego wyboru bezpośrednio zależy komfort życia ich oraz ich najbliższych w nadchodzących latach. Wszak dom z reguły buduje się na całe życia a nierzadko także dla przyszłych pokoleń. W praktyce oznacza to, że ewentualne błędy lub niedopatrzenia będą miały swoje konsekwencje zarówno w trakcie budowy domu, jak i na długo po jej zakończeniu.

Zdając sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności, jaki spoczywa na barkach inwestorów w tym zakresie, zdecydowaliśmy, że w skład naszej kompleksowej oferty budowy domów wchodzić będzie również wsparcie podczas wyboru i zakupu działki budowlanej. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zespołu New-House są dla klientów nieocenione i pomagają uniknąć wielu kosztownych w skutkach błędów związanych z zakupem terenu, którego nigdy nie powinni nabywać.

Wybór parceli pod budowę – na co należy zwrócić uwagę?

Lokalizacja działki budowlanej

Pierwszym co niewątpliwie przychodzi na myśl w kontekście poszukiwania terenu pod budowę, jest wymarzona lokalizacja. I chodzi tutaj zarówno umiejscowienie w konkretnym regionie kraju np. w górach czy nad morzem, jak i również w okolicach konkretnego miasta, z którym inwestorzy są związani rodzinnie lub/i zawodowo. Klienci planujący inwestycję budowlaną czasem mają również indywidualne wymagania w zakresie umiejscowienia działki względem aktualnej infrastruktury lub jej braku. Błędem w tym wypadku jest zakup działki znajdującej się nie tylko z dala od innych zabudowań, jak również od rozwiązań ułatwiających życie. Zamieszkanie w takim miejscu oznacza bowiem to, że wszystkie sprawy poza domem trzeba załatwiać z pomocą samochodu osobowego.

Zdecydowanie korzystniej jest znaleźć działkę, która pozwoli nam bez przeszkód korzystać z komunikacji miejskiej lub kolejowej. Warto również sprawdzić, czy w okolicy miejsca planowanej budowy znajdują się placówki handlowe, oświatowe oraz zdrowotne. Podczas wizyty, na działce którą planujemy kupić, warto zwrócić uwagę również na bliższą i dalszą zabudowę głównie w kontekście prowadzonych działalności komercyjnych, które mogą skutecznie zakłócać nasz spokój. Nie inaczej jest z działkami znajdującymi się w pobliżu np. dróg szybkiego ruchu czy torów kolejowych. W takiej sytuacji polecamy poważne przemyślenie zakupu, ponieważ może się okazać, że wyeliminowanie szkodliwych następstw takiej lokalizacji wymagać będzie wielu środków lub będzie w ogóle niemożliwe.

Cena ziemi pod budowę domu

Cena działki budowlanej jest dla inwestorów nie mniej ważna od jej lokalizacji. Koszt takiej inwestycji uzależniony jest od wielu różnorodnych czynników, wśród których wymienić można: umiejscowienie, otoczenie, powierzchnię, stan prawny itp. Należy również mieć świadomość, że miejskie działki budowlane zawsze będą drożne od tych usytuowanych na terenach wiejskich. Dodatkowo ceny działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną znacząco wzrosły w roku 2020 oraz pierwszej połowie roku 2021. Odpowiedzialna za ten wzrost była pandemia koronawirusa, która sprawiła, że Polacy zamknięci w czterech ścianach z powodu rozlicznych obostrzeń postanowili zacząć budować się na potęgę, co widać zarówno po ilości wydanych pozwoleń na budowę, jak i również ilości rozpoczętych budów. Szacunkowe dane wskazują, że w drugiej połowie 2021 roku ceny parceli nieco wyhamują, jednak niewielka jest szansa na spadki.

Powierzchnia parceli

Minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną powinna wynosić około 700 metrów kwadratowych. Jednak optymalne jest, aby parcela miała około 1000 metrów kwadratowych. Zasadniczo wszystko zależy od tego, jak duży dom planujemy wybudować i jaki ogród nam się marzy. Należy również pamiętać, że powierzchnia terenu pod budowę domu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce oznacza to, że każda ściana budynku, który planujemy postawić, musi być oddalona od granicy działki o co najmniej 3 metry (gdy ściana nie ma okien i drzwi) lub 4 metry (gdy w ścianie są okna lub drzwi). Przyjmuje się także, że aby budynek był komfortowy w codziennym użytkowaniu np. w kontekście parkowania pojazdu, powinien być oddalony co najmniej 6 metrów od frontu. Przed domem warto również zaplanować miejsce na nasadzenia roślin, które pozytywnie wpłyną zarówno na samopoczucie mieszkańców, jak i również na estetykę całej nieruchomości.

Kształt terenu pod budowę domu

Kształt działki ma kluczowe znaczenie w kontekście możliwości wkomponowania w nią wybranego domu. Dlatego też rozważając zakup parceli o nieregularnym kształcie trójkąta czy trapezu należy zdawać sobie sprawę z jej ograniczeń. Nie inaczej jest w przypadku działek, które są długie, a ich szerokość nie przekracza 16 metrów, co czyni je działkami wąskimi. Taki teren trudno jest zagospodarować z wykorzystaniem gotowego projektu domu, co najczęściej oznacza konieczność wykonania projektu na indywidualne zamówienie, a to docelowo jest rozwiązaniem droższym i bardziej czasochłonnym w realizacji.

Usytuowanie działki względem stron świata

Ułożenie terenu pod budowę domu względem stron świata ma szczególnie duże znaczenie, dla osób które planują budowę domu energooszczędnego lub pasywnego. Jednakże również inwestorzy budujący klasyczną nieruchomość mogą chcieć, aby wjazd na działkę zlokalizowany był po północnej stronie a ogród od strony południowej. Znalezienie tego typu działki jest najczęściej niełatwe, ale jeśli już się udaje, to satysfakcja z użytkowania takiego domu rekompensuje początkowe niedogodności.

Ukształtowanie terenu działki

Działki, na których występują skarpy oraz inne spadki terenu są z reguły malownicze, dzięki czemu przyciągają inwestorów. Należy mieć jednak świadomość, że tego rodzaju parcele są z reguły kłopotliwe w zabudowie, wymagają zastosowania odpowiedniego projektu domu i z dużym prawdopodobieństwem wygenerują dodatkowe koszty związane bezpośrednio z koniecznością zastosowania odpowiednich technologii zabezpieczających nieruchomość.

Droga dojazdowa do działki budowlanej

Obowiązujące przepisy stanowią, że działka budowlana musi posiadać drogę dojazdową o określonej szerokości i najlepiej, aby była to droga publiczna. W innym wypadku konieczne będzie ustanowienie służebności tak zwanej drogi koniecznej prowadzącej przez działki sąsiadów. Jeśli trafimy na przyjaźnie nastawionych właścicieli sąsiednich parceli, to nie powinno być z tym problemu. Gorzej, jeśli będziemy mieć do czynienia z sąsiadem, który nie będzie chciał nam takiej służebności udzielić, ponieważ sprawa może znaleźć swój finał nawet w sądzie. Trzeba uczciwie przyznać, że batalia sądowa na samym początku naszej bytności w nowym miejscu nie jest chyba najlepszym pomysłem. Jeśli chcemy sobie oszczędzić takich wątpliwych atrakcji, warto poważnie przemyśleć kwestie zakupu konkretnej parceli.

Rodzaj gruntu na parceli

Badanie gruntu wykonane przed zakupem działki pozwala na pozyskanie informacji o rodzaju gleby występującej na działce oraz o poziomie wód gruntowych. Warto je wykonać, aby uniknąć kosztownych w skutkach niespodzianek podczas budowy, kiedy to może okazać się np. że na parceli znajdują się pozostałości innych budynków lub mamy do czynienia z gruntem, który będzie problematyczny w zabudowie. Warto również zawczasu sprawdzić, czy interesująca nas działka nie znajduje się na terenie zalewowym – w tym celu wystarczy skorzystać ze stosownych map znajdujących się Internecie.

Dostęp do mediów na działce budowlanej

Zanim zakupimy działkę nieuzbrojoną, należy sprawdzić, czy w ogóle istnieje możliwość jej podłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Trzeba mieć również świadomość, że jeśli takie podłączenia są wykonalne, to są one czasochłonne i generują duże koszty. Z tego właśnie powodu działki uzbrojone w media są znacznie droższe od tych nieuzbrojonych. Jednakże może się okazać, że zakup uzbrojonej parceli może się nam opłacić, ponieważ samodzielne doprowadzenie mediów do działki nieuzbrojonej będzie kosztowało więcej niż zakup terenu, który został już w takowe wyposażony. Warto to sobie przekalkulować już na starcie.

Stan prawny terenu pod budowę domu

Działkę budowlaną warto sprawdzić również w wydziale geodezji miejscowego starostwa. A w ewidencji gruntów i budynków pobrać wypis z rejestru gruntów oraz mapę, w której znajdziemy informacje na temat powierzchni działki, klasy gruntu, właścicielach oraz numerze księgi wieczystej założonej dla konkretnej nieruchomości, w które możemy sprawdzić np. ewentualne obciążenia hipoteczne czy ustanowione służebności, jak również docelowe przeznaczenie działki. Dzięki zapisom znajdującym się w księdze wieczystej uzyskamy również informacje o tym, czy osoba, z którą prowadzimy rozmowy na temat sprzedaży działki, jest jedynym właścicielem terenu czy może jednym z wielu?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy

Przed zakupem działki należy w urzędzie gminy sprawdzić, czy jest ona objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli tak to wytyczne zawarte w tym dokumencie odpowiedzą nam na pytanie, jakie są parametry techniczne działki i czy pozwalają one na to, aby wybudować na niej dom jednorodzinny? Z MPZP dowiemy się także jaki dom możemy postawić na konkretnym terenie. Jeśli teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, należy wystąpić do urzędu z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taki wniosek może złożyć każdy – nie trzeba być właścicielem działki ani mieć do niej żadnego innego tytułu prawnego.

Nietrudno zauważyć, że ilość spraw, jakie należy skontrolować, poszukując odpowiedniej działki pod budowę domu jednorodzinnego, jest spora. Nie trzeba również dodawać, że każda z tych czynności zajmuje dużo czasu, którego żaden z inwestorów nie ma przecież w nadmiarze. Dlatego w ramach kompleksowej budowy domów oferujemy nasze wsparcie we wszystkich sprawach związanych ze znalezieniem oraz drobiazgowym sprawdzeniem parceli pod budowę. Dzięki naszej pomocy inwestorzy oszczędzają czas oraz pieniądze, które mogliby bezpowrotnie zainwestować z działkę, która pod budowę nadaje się jedynie w wyobraźni aktualnego właściciela, której zabudowa będzie mocno problematyczna i kosztowna lub takiej, która docelowo znajdzie się w zakresie oddziaływania uciążliwej działalności lub infrastruktury komunikacyjnej. Z New-House Ci to nie grozi!

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt88@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new