Akademia Budowlana

Kto może zrobić analizę działki przed jej zakupem?

Spis treści:

 

Wybór działki budowlanej to bardzo odpowiedzialne zadanie, od którego następnie zależeć będzie wybór odpowiedniego projektu domu, realizacja inwestycji, jak również jej koszty. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o zakupie inwestor powinien zrobić wszystko, aby dokładnie przeanalizować działkę budowlaną i sprawdzić, czy sprosta ona pokładane w niej nadzieję. Warto na tym etapie skorzystać z usług fachowca. Kto może przeprowadzić dla nas taką analizę?
 

 

 

 

Analiza działki pod kątem wyboru projektu


Szukając działki budowlanej inwestor powinien mieć już na oku projekt domu, który chce wybudować. Trzeba bowiem pamiętać, że na konkretnej działce nie wybudujesz każdego domu. Istnieją liczne ograniczenia, chociażby uwarunkowania lokalne związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dlatego też, działkę warto analizować właśnie pod kątem projektu, ewentualnie kilku projektów, które spełniają oczekiwania inwestora. Jeszcze przed zakupem działki można sprawdzić, czy dany projekt będzie można zrealizować w tym miejscu.
Wcześniej należy się oczywiście upewnić, czy dana działka spełnia podstawowe wymagania, których oczekuje inwestor, a zatem, czy posiada stosowne przyłącza lub czym można je uzyskać, czy posiada dostęp do drogi, czy wszystko w księdze wieczystej jest tak, jak należy.

Warto zapoznać się także z udogodnieniami dostępnymi w okolicy. Analiza działki pod kątem budowy domu jest zatem dość złożoną czynnością i warto na tym etapie dysponować fachową pomocą. 

 

 

 


Co należy sprawdzić przed zakupem projektu?


Wiele istotnych informacji na temat wybranej działki budowlanej może dostarczyć nam serwis internetowy Geoportal, w którym dostępne jest chociażby ukształtowanie terenu. Wybraną działkę można odnaleźć na mapie lub szybko wyszukać na podstawie numeru ewidencyjnego.

Na pewno warto także udać się na działkę, aby porozmawiać z jej właścicielem, rozejrzeć się po okolicy, a być może porozmawiać także z potencjalnymi sąsiadami, którzy mogą powiedzieć coś na temat warunków gruntowych, np. czy dany grunt jest podatny na rozmakanie przy ulewnych deszczach.
Gdy działka spełnia oczekiwania inwestora, powinien on zapoznać się z uwarunkowaniami lokalnymi.

W tym celu sprawdź przez Geoportal, czy dla wybranej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli tak, udaj się do urzędu miasta lub gminy i złóż wniosek o wypis i wyrys z MPZP. Dokument ten można uzyskać w przeciągu kilku dni. Jeśli obawiamy się, że dotychczasowy właściciel w tym czasie sprzeda działkę komuś innemu, można podpisać umowę przedwstępną.

Jeśli dla danej działki nie obowiązuje MPZP, wówczas należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Tutaj czas oczekiwania może wynieść nawet miesiąc. 

 

 

 


Kto może przeanalizować działkę?


Bardzo cenna może okazać się pomoc doświadczonego architekta. Fachowiec ten może nam udzielić pomocy przy analizie działki zdalnie, bez konieczności spotykania się w biurze. Wystarczy przesłać numer ewidencyjny działki oraz wypis i wyrys z MPZP lub decyzję o warunkach zabudowy. Dokumenty te zawierają wiele istotnych informacji, które udzielają nam odpowiedzi na pytanie: co dokładnie można wybudować na danej działce budowlanej.

Mogą występować ograniczenia związane np. z powierzchnią zabudowy, rodzajem dachu czy wysokością budynku. 
MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy to dokument urzędowy, a to oznacza, że zawarte w nim informacje nie zawsze są jasne i klarowne dla osoby, która nie posiada specjalistycznej wiedzy w zakresie budownictwa.

I właśnie dlatego warto skorzystać z usług architekta, który zapozna się z dokumentem i w formie zwięzłego podsumowania przedstawi raport, w którym opisane będą wszelkie ograniczenia i wymogi wynikające z uwarunkowań lokalnych.

Po przesłaniu interesującego projektu domu (wystarczy link do katalogu), architekt może również sprawdzić, czy gotowy projekt domu interesujący inwestora będzie można wybudować na konkretnej działce. 

 

 

 


Dlaczego warto skorzystać z pomocy architekta?


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy często okazują się sporym problemem dla osób, które kupiły działkę budowlaną bez dogłębnej analizy.

Już po zawarciu transakcji okazuje się, że wybranego projektu nie da się zrealizować w tym miejscu, ponieważ nie spełnia on wymagań wynikających z uwarunkowań lokalnych. Ponadto, informacje zawarte w MPZP lub decyzji WZ nie zawsze są jasne i klarowne, a do ich zrozumienia potrzebna jest pomoc ze strony osoby posiadającej stosowne uprawnienia i kwalifikacje.

Reasumując, architekt na podstawie dokumentów powie Ci, jaki dom możesz wybudować na tym terenie.

 

 

 

 


Korzyści wynikające z kompleksowej budowy domu


Kompleksowa budowa domu realizowana w systemie zleconym ma wiele korzyści dla inwestora. Umowę z firmą budowlaną można zawrzeć jeszcze przed zakupem działki budowlanej. W ten sposób inwestor otrzymuje kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach inwestycji, w tym również możliwość skorzystania z pomocy architekta przy analizie wybranej działki budowlanej.

Firma może pomóc w wybraniu odpowiedniej parceli, na której możliwa będzie budowa wymarzonego domu. Firma budowlana New House dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem, a w swoim portfolio ma wiele domów realizowanych właśnie w systemie zleconym.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.