Stropy

Oferta

Stropy

Strop to pozioma przegroda pomiędzy kolejnymi kondygnacjami budynku. Strop oprócz oczywistej funkcji przenoszenia obciążeń ma zapewnić mieszkańcom komfort codziennego użytkowania. Dlatego też stawiane przed nim wymagania dotyczą nie tylko wytrzymałości czy sztywności. Strop ma mieć również odpowiednią izolacyjność akustyczną i cieplną a przy tym być ognioodporny i ponadprzeciętnie trwały. Dla inwestorów ważne jest również, aby wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności osiągnąć przy możliwie najkrótszym czasie realizacji oraz najniższej cenie.

Inwestorzy, którzy wybierają kompleksową budowę domu jednorodzinnego z firmą New-House mogą liczyć na fachowe wsparcie na każdym etapie realizacji tego złożonego przedsięwzięcia. W praktyce oznacza to pomoc praktycznie od momentu podjęcia decyzji o budowie. Pomagamy bowiem znaleźć działkę budowlaną, wybrać lub wykonać projekt domu, zajmujemy się także wszystkimi formalnościami związanymi z wykonaniem przyłączy mediów oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak również samymi robotami budowlanymi. Jesteśmy do dyspozycji także w kwestiach związanych z wyborem najwłaściwszego rodzaju stropu oraz jego wykonania. Nasi specjaliści chętnie wskażą dostępne możliwości oraz najkorzystniejsze rozwiązania w tym zakresie. Jesteśmy do dyspozycji także w pozostałych kwestiach związanych z budową domu jednorodzinnego.

Zadania stropów w nieruchomościach jednorodzinnych:

 • przenoszą obciążenia – własnych, zmiennych, ścian działowych oraz więźby dachowej,

 • usztywniają budynek poziomo,

 • izolują kondygnacje przed przenikaniem dźwięków, ciepła oraz pary wodnej,

 • uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru,

 • stanowią doskonałe podłoże dla różnego rodzaju podłóg oraz posadzek.

Typy stropów

Zależnie od docelowego przeznaczenia wyróżniamy poniższe typy stropów:

 • stropy międzykondygnacyjne,

 • stropy nad podziemiami,

 • stropy poddasza,

 • stropodachy.

Jakie cechy powinien mieć dobry strop?

 1. Wytrzymałość stropu

Strop w trakcie eksploatacji przenosi znaczne obciążenia, dlatego jego wytrzymałość jest kluczowa. Przyjmuje się, że obciążenie użytkowe stropów w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 2,0 kN/m², czyli około 200 kg/m². Niezwykle ważne jest również to, aby strop nie był zbyt sztywny, ponieważ może skutkować to nie tylko irytującym skrzypieniem podłóg, ale również pękaniem tynku na sufitach niższych kondygnacji.

 1. Izolacyjność akustyczna stropu, czyli tłumienie hałasów

To parametr, który ma szczególnie duże znaczenie w kontekście komfortu domowników. Warto wiedzieć, że zdolność stropu do tłumienia hałasów związana jest bezpośrednio z jego masą powierzchniową. Co do zasady strop nie powinien przenosić pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami odgłosów kroków oraz innych dźwięków uderzeniowych, jak również rozmów czy muzyki, czyli dźwięków powietrznych.

 1. Izolacyjność termiczna stropu (termoizolacyjność)

Ten parametr zdecydowanie zyskuje na znaczeniu, jeśli mamy do czynienia z dwiema kondygnacjami, na których występują skrajnie różne temperatury np. poddasze użytkowe a strop nieocieplony. W takim wypadku strop pomiędzy nimi należy właściwie zaizolować, aby ogrzane powietrzne z kondygnacji mieszkalnej nie uciekało nam bezpowrotnie do nieogrzewanej przestrzeni.

 1. Prostota montażu stropu

Na działki o niewielkich wymiarach trudno będzie wjechać ciężkim sprzętem niezbędnym do montażu elementów stropów w niektórych technologiach. W takim przypadku warto wybierać rozwiązania charakteryzujące się łatwością montażu, w którego trakcie nie trzeba korzystać z maszyn o dużych gabarytach.

Rodzaje stropów wykorzystywanych w budownictwie jednorodzinnym

Wybór rodzaju stropu zależy od projektanta domu, który dopasowuje system stropowy do cech geometrycznych nieruchomości tj. kształt budynku, rozpiętość w świetle podpór oraz przewidywanego obciążenia. Architekt bierze pod uwagę również możliwości montażowe i transportowe, jak i dostępność materiałów oraz posiadany przez inwestora budżet. Warto również dodać, że w przypadku stropu nie ma znaczenia technologia, w jakiej wykonane będą ściany budynku.

W przypadku budynków jednorodzinnych najczęściej stosowane są poniższe rodzaje stropów:

 • strop gęstożebrowy – różne systemy,

 • strop monolityczny / żelbetowy,

 • strop prefabrykowany,

 • strop półprefabrykowany np. typu filigran,

 • strop drewniany.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich, wskazując jasno zarówno ich zalety, jak i ograniczenia.

Stropy gęstożebrowe

Stropy gęstożebrowe to najczęściej stosowane stopy w naszym kraju. Ich duża popularność wynika bezpośrednio z dostępności materiałów, jak również łatwości projektowania i wykonania. Stosunkowo łatwo jest również znaleźć ekipę, która potrafi wykonać tego rodzaju strop w sposób prawidłowy i zgodny ze sztuką. Na strop tego typu – jak jasno wskazuje już jego nazwa – składa się wiele gęsto umieszczonych żeber, które spełniają funkcję nośną. Żebra te mogą być zarówno prefabrykowane, półprefabrykowane, jak również wykonywane bezpośrednio na placu budowy. Dostępne są także stropy układane na belkach sprężonych, które dodatkowo nie wymagają podpór montażowych.

W przypadku stropów gęstożebrowych przestrzenie pomiędzy żebrami wypełniane są pustakami różnego typu. Najczęściej wykonane są one z klasycznego betonu, betonu komórkowego, keramzytobetonu, ceramiki, płyt drewnopochodnych lub nowoczesnego tworzywa sztucznego. Głównym zadaniem pustaków jest wypełnienie pustych przestrzeni w powierzchni stropu. Warto jednak wiedzieć, że nie biorą one bezpośredniego udziału w jego pracy. Dlatego też najlepiej, gdy elementy wypełniające są lekkie, łatwe w ułożeniu a dodatkowo niedrogie w zakupie. Nie trzeba również zwracać szczególnej uwagi na ich wytrzymałość, ponieważ w tym przypadku nie ma szczególnie dużego znaczenia, choć powinny zapewniać odpowiedni poziom nośności w trakcie samego procesu montażu.

Technologia wykonania stopów gęstożebrowych sprawia, że charakteryzują się one niewielką masą, co oznacza, że z powodzeniem można montować je ręcznie. Należy jednak pamiętać, aby w miejscach, w których będą ściany działowe lub inne elementy dociążające konstrukcje zastosować wzmocnienia w postaci podwójnych żeber, które w praktyce są dwiema belkami nośnymi ułożonymi obok siebie. Jeśli natomiast strop gęstożebrowy ma mieć większą rozpiętość (w praktyce ponad 4 metry), to należy pamiętać o zastosowaniu żeber rozdzielczych, które ograniczają ugięcia konstrukcji.

Gdy belki, pustaki stropowe oraz zbrojenia stref przypodporowych, oraz wieńce są ułożone, cała konstrukcja zostaje zalana warstwą nadbetonu będącą mieszanką zamówioną w wytwórni betonu. Wykonany w taki sposób strop można poddawać obciążeniom po kilku dniach, należy jednak pamiętać o tym, że podpory montażowe można usunąć dopiero po upływie około miesiąca, ponieważ wykorzystany do montażu beton właśnie wtedy uzyska pełną wytrzymałość.

Zalety i wady stropów gęstożebrowych – podsumowanie

Zalety:

 • łatwy montaż,

 • montaż nie wymaga zastosowania ciężkiego sprzętu,

 • duża dostępność prefabrykatów,

 • duża popularność wśród projektantów i wykonawców,

 • małe ryzyko wystąpienia błędów montażowych.

Wady:

 • słaba izolacja akustyczne,

 • nie nadaje się do wykonywania skomplikowanych kształtów,

 • podatność na klawiszowanie.

Stropy monolityczne

Strop monolityczny to drugi co do popularności rodzaj stropu w naszym kraju. Najczęściej wykorzystuje się go w przypadku, gdy budynek charakteryzuje się skomplikowanym kształtem lub gdy narażony będzie na większe niż przeciętne obciążenia. Technologia ta pozwala także na kształtowane płyt balkonowych wysuniętych poza obrys budynku. Należy jednak pamiętać, że tylko prawidłowe wykonanie takiego balkonu pozwoli uniknąć wystąpienia dużego mostka termicznego. Warto wiec te prace zlecić fachowcom.

Niewątpliwą zaletą tej technologii jest duża dostępność materiałów i brak konieczności wykorzystywania ciężkiego sprzętu w trakcie prac montażowych. Niestety w przypadku tego stropu zachodzi zjawisko klawiszowania, czyli uginania pojedynczych elementów co może prowadzić do pęknięć występujących na spodzie stropu (czyli w praktyce na suficie niższej kondygnacji). Ograniczenie stanowi również skomplikowany montaż. Inwestorów nie zachęca także długi czas wykonania oraz fakt, że w trakcie wiązania betonu należy wstrzymać prace budowlane.

Płaskie płyty z żelbetu stanowiące podstawę stropu monolitycznego wykonuje się w całości na placu budowy. Technologia ta wymaga zastosowanie podpór montażowych oraz solidnego szalunku na całej powierzchni stropu. Może być nim deskowanie z drewna, jak również gotowy szalunek wielokrotnego użytku, który można z powodzeniem wypożyczyć na czas prowadzonych prac. Konieczne jest również zazbrojenie płyty stropowej według wytycznych zawartych w projekcie. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się pręty lub siatki zbrojeniowe. Tak przygotowaną konstrukcje zalewa się mieszanką betonową, którą zamawia się w wytwórni betonu. Jeśli strop monolityczny wylewany jest na mokro, to podpory montażowe można usunąć dopiero po okresie około miesiąca, gdy beton uzyska maksymalną wytrzymałość – czyli identycznie jak w przypadku stropów gęstożebrowych.

Stropy monolityczne projektowane są indywidualnie dla każdego domu i to architekt ustala zarówno sposób zbrojenia, jak i klasę wytrzymałości oraz grubość zastosowanej warstwy betonu. Co ważne w tych wytycznych nie można wprowadzać samodzielnie żadnych zmian, ponieważ od tego bezpośrednio zależy wytrzymałość stopu.

Zalety i wady stropów monolitycznych – podsumowanie

Zalety:

 • duża dostępność materiałów,

 • montaż bez ciężkiego sprzętu,

 • możliwość wykonania stropów o nieregularnych kształtach,

 • niewielka grubość.

Wady:

 • skomplikowany proces montażu,

 • długi czas wykonania.

Stropy prefabrykowane

Stropy prefabrykowane to niezbyt popularne rozwiązanie. Wykonuje się je z płyt kanałowych, płyt żelbetowych, betonu komórkowego oraz innych materiałów. Produkcją płyt prefabrykowanych wykorzystywanych w tego typu konstrukcjach zajmuje się obecnie niewielu producentów, co znacząco wpływa na cenę, a co za tym idzie popularność rozwiązania.

Niewątpliwą zaletą stropów prefabrykowanych jest fakt, że nie wymagają zastosowania podpór montażowych, deskowania czy stempli. Prefabrykaty układa się na ścianach za pomocą dźwigu, co może stanowić poważne ograniczenie w przypadku niewielkich działek, na które nie da rady wjechać sprzęt ciężki. Po ułożeniu płyt wykonywane jest zbrojenie wieńców, a przestrzenie pozostałe pomiędzy płytami zbroi się prętami i zalewa betonem. Ten rodzaj stropu znajduje zastosowanie głównie w budynkach o prostym rzucie i prostym układzie konstrukcyjnym podpór. Co ważne płyt wykorzystywanych do montażu stropu prefabrykowanego nie można montować wspornikowo. Wyjątek od tej reguły stanową stropy wykonane z betonu komórkowego, które można wysunąć poza obrys budynku na maksymalnie 150 cm.

Montaż tego rodzaju stropu jest szybki, jednak koszt inwestycji podnosi konieczność wypożyczenia dźwigu. Co ważne strop prefabrykowany można obciążać natychmiast po jego ułożeniu, choć z budową kolejnej kondygnacji domu należy się wstrzymać do czasu osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości przez wieniec stropowy.

Zalety i wady stropów prefabrykowanych – podsumowanie

Zalety:

 • szybki montaż,

 • możliwość użytkowania praktycznie od razu po ułożeniu płyt.

Wady:

 • słaba dostępność płyt prefabrykowanych

 • konieczność zastosowania dźwigu.

Stropy półprefabrykowane np. typu filigran

Stropy półprefabrykowane stanowią odmianę stropów monolitycznych. Najpopularniejszym z nich jest strop typu filigran znany również pod nazwą 2K. Tego rodzaju konstrukcja wykonana jest ze zbrojonej płyty prefabrykowanej o grubości oscylującej pomiędzy 5 a 7 centymetrów, na którą układa się dodatkowe zbrojenie, a na koniec całość zalewana jest warstwą nadbetonu. Zazbrojona płyta wykonywana jest na wymiar w zakładzie zajmującym się prefabrykacją tego typu elementów. Przegrody typu filigran nie wymagają deskowania, a dzięki niewielkiej grubości można je dowolnie kształtować, co pozwala na ich zastosowanie w przypadku budynków o skomplikowanych kształtach. Wykazują również wysoką izolacyjność akustyczną.

Montaż płyt jest stosunkowo prosty, jednakże odbywa się z wykorzystaniem dźwigu, co może stanowić przeszkodę, jeśli mamy do czynienia z działką, na którą nie ma możliwości wjazdu sprzętu ciężkiego. Ograniczeniem dla zastosowania tego rodzaju stropu jest również długi czas oczekiwania na prefabrykaty związany z tym, że ich produkcją zajmuje się niewiele firm w naszym kraju.

Zalety i wady stropów półprefabrykowanych – podsumowanie

Zalety:

 • prosty montaż,

 • możliwość wykonania stropu o nieregularnych kształtach,

 • wysoka izolacyjność akustyczna.

Wady:

 • słaba dostępność prefabrykatów,

 • konieczność użycia dźwigu.

Stropy drewniane

Stropy drewniane stosowane są głównie w domach wykonanych w technologii drewnianej oraz w domkach letniskowych charakteryzujących się lekką konstrukcją. Wykonuje się je z belek drewnianych o dużym przekroju (np. 8 × 24 cm), które rozstawione są co 40 do 100 cm. Od spodu mocuje się do nich sufit wykonany np. z płyt gipsowo-kartonowych a na wierzchu układa warstwę podłogową. Jeśli zaś chodzi i przestrzeń znajdującą się pomiędzy belkami drewnianymi to zostaje ona wypełniona materiałem izolacyjnym np. wełną mineralną.

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest eliminacja robót mokrych – jedynymi elementami, które należy wylewać na mokro, są wieńce opuszczone stosowane w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze ścianami murowanymi. Strop wykonany z drewna montuje się szybko, nie stanowi on dużego obciążenia dla ścian i można go użytkować praktycznie od razu po zakończeniu prac. Stanowi również doskonałą izolację termiczną. Niestety ze względu na niewielką masę konstrukcje tego typu są podatne na ugięcia. Dodatkowo doskonale przenoszą dźwięki uderzeniowe i drgania są również palne i podatne na korozję biologiczną. Na szczęście te mankamenty można częściowo zminimalizować, wykorzystując odpowiedni rodzaj podłogi, impregnację drewna oraz wykończenie płytami ogniotrwałymi.

Zalety i wady stropów drewnianych – podsumowanie

Zalety:

 • łatwy montaż,

 • bardzo dobra izolacyjność termiczna,

 • niewielka waga konstrukcji,

 • brak konieczności wykorzystania ciężkiego sprzętu,

 • niższa cena – w porównaniu ze stropami betonowymi.

Wady:

 • słabo tłumi hałasy i drgania,

 • jest palny,

 • jest podatny na korozję biologiczną.

Koszt wykonania stropu

Jeśli chcemy zaoszczędzić na wysokich kosztach transportu, to materiały niezbędne do wykonania stropu powinniśmy zamawiać u lokalnych wytwórców. Niestety w praktyce oznacza to dużą rozpiętość cen w różnych częściach kraju. Koszt wykonania stropu zależy również od specyfiki projektu. Jeśli mamy do czynienia z nietypowymi rozwiązaniami – nie łudźmy się – będzie to miało wpływ na cenę, podnosząc ją.

Szacuje się, że koszt wykonania stropu dla domu z poddaszem użytkowym o powierzchni 120 metrów kwadratowych wyniesie:

 • w przypadku stropu gestożebrowego – około 28 tysięcy złotych,

 • w przypadku stropu monolitycznego około 36 tysięcy złotych,

 • w przypadku stropu prefabrykowanego – około 20 tysięcy złotych,

 • w przypadku stropu drewnianego – około 10 tysięcy złotych.

Należy jednak pamiętać, że są to kwoty szacunkowe, które mogą ulec zmianie zależnie od regionu, w jakim prowadzone są prace. Jedno jest jednak pewne – niezależnie od rodzaju stropu, jaki planujemy zastosować w swoim nowym domu, najrozsądniej jest jego montaż zlecić wykwalifikowanym fachowcom. Tylko w takim przypadku możemy mieć pewność, że całość zostanie wykonana zgodnie ze sztuką, a tym samym posłuży nam w niezmienionej formie przez wiele lat, skutecznie chroniąc nas, naszą rodzinę i dobytek. 

Inwestorzy decydujący się na kompleksową budowę domu z New-House otrzymują 10 lat gwarancji na wszystkie wykonane prace w tym również na montaż stropów. W przypadku tak kosztownej inwestycji, jak budowa domu warto zaufać fachowcom, by móc spać spokojnie przez kolejne lata. Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty, zachęcamy do kontaktu. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new