Ławy fundamentowe

Oferta

Ławy fundamentowe

Odpowiednie fundamentowanie stanowi niezwykle istotny element każdego tworzonego budynku bez względu na jego konstrukcję, wielkość oraz docelowe przeznaczenie. Ławy fundamentowe to najpopularniejszy sposób fundamentowania, który z racji niższej ceny jest atrakcyjną alternatywą dla także popularnej płyty fundamentowej. Właściwie zaprojektowana, zbrojona i wykonana ława fundamentowa choć niewidoczna, bo ukryta pod powierzchnią ziemi bezpośrednio odpowiada za stabilność, wytrzymałość i trwałość nieruchomości w kolejnych latach eksploatacji.

Dlatego też budowę ławy fundamentowej najlepiej zlecić profesjonalistom, którzy niejedno tego rodzaju zlecenie z powodzeniem zrealizowali. Inwestorzy decydujący się na kompleksową budowę domu z New-House mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie składającym się na realizację inwestycji budowlanej. W praktyce oznacza to fachową pomoc także w momencie projektowania i fizycznego wykonania ław fundamentowych. Naprawdę nie warto przeceniać swoich możliwości i umiejętności, jeśli w zasięgu ręki są specjaliści, którzy zajmą się wszystkim sprawnie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującym prawem budowlanym. Warto o tym pamiętać i aktywnie korzystać z dostępnych możliwości. W przypadku pytań dotyczących czy to budowy ław fundamentowych, czy też budowy domu z naszym przedsiębiorstwem zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy dyżurują od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00.

Czym jest ława fundamentowa?

Ława fundamentowa to najważniejszy element konstrukcyjny domu, który posadowiony jest bezpośrednio w gruncie, zawsze poniżej poziomu przemarzania terenu, który zależnie od regionu naszego kraju wynosi od 0,8 do 1,4 metra. Z wykorzystaniem ław fundamentowych buduje się zarówno domy bez piwnic, jak i te z podpiwniczeniem. Należy jednak nadmienić, że w przypadku domów z częściowym podpiwniczeniem stosuje się schodkowe ławy fundamentowe.

Rolą ławy fundamentowej jest przenoszenie ciężaru całego budynku bezpośrednio na grunt. A jej wymiary zależą od poziomu obciążenia, jakie ma przenosić fundament oraz tego, czy wykorzystujemy zbrojenie, czy też z niego rezygnujemy.

Najczęściej ławy fundamentowe mają poniższe wymiary:

 • dla ławy niezbrojonej – 30-40 cm wysokości i 50-70 cm szerokości,

 • dla ławy zbrojonej – 30-40 cm wysokości i 60-80 cm szerokości.

Należy jednak pamiętać, że są to wymiary szacunkowe i uśrednione. W przypadku gdy obciążenie fundamentu będzie większe od standardowych lub mamy do czynienia ze słabszym gruntem zarówno szerokość, jak i wysokość ławy fundamentowej będzie większa. Szczegółowe wymiary ławy fundamentowej są określane na etapie wykonania lub adaptacji projektu budowlanego i dopasowuje się je bezpośrednio do specyfiki gruntu występującego na konkretnej działce budowlanej.

Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie sprawy związane z projektem domu wykonywane były przez doświadczonego architekta. New-House współpracuje z wieloma utalentowanymi specjalistami w tej dziedzinie, dlatego może zapewnić najwyższą jakość usług zarówno w zakresie przygotowania projektów domów na indywidualne zamówienie, jak i również w kwestii adaptacji gotowego projektu domu z wyceną.

Z czego buduje się ławy fundamentowe?

Do budowy współczesnych ław fundamentowych najczęściej wykorzystuje się beton. Dzieje się tak z racji jego dużej wytrzymałości na obciążenia i wysokiej odporności na ściskanie. Ze swojej strony rekomendujemy wykorzystanie betonu wysokiej jakości, ponieważ zastosowanie lepszego materiału bezpośrednio przełoży się na większą wytrzymałość ławy, a co za tym idzie, również całej konstrukcji domu.

Stosowane jeszcze kilka lat temu ławy fundamentowe z bloczków betonowych lub cegieł nie posiadały odpowiednich parametrów wytrzymałościowych, dlatego obecnie spotyka się je najczęściej w sytuacji przebudów i remontów starszych nieruchomości.

Dwa rodzaje konstrukcji ław fundamentowych

Ławy fundamentowe najczęściej wykonuje się na jeden z dwóch sposobów, poniżej przedstawiamy to, czym się różnią.

 • Ławy fundamentowe umieszczone bezpośrednio w gruncie

W tym przypadku wykop powinien mieć takie same wymiary jak planowana płyta fundamentowa. Taka ława wylewana jest na folię hydroizolacyjną, którą należy starannie wyłożyć boki i dno wykopu. Zabieg ten gwarantuje mniejsze ubytki zaczynu cementowego oraz ochronę przed połączeniem się mieszanki z podłożem.

 • Ławy fundamentowe wykonane na specjalnym deskowaniu

Tutaj wykop (szczególnie w dolnej części) powinien był szerszy z każdej strony o około 15 centymetrów – to miejsce na deskowanie. W przypadku tych ław fundamentowych niezbędne jest wykonanie warstwy pośredniej z chudego betonu, która umieszczana jest pomiędzy szalunkiem a gruntem. Chudziak to beton, który charakteryzuje się tym, że ma niewielką zawartość cementu, a dzięki częściowemu wsiąkaniu w grunt chroni przed mieszaniem się właściwego betonu z podłożem oraz wsiąkaniu w nie wody co ma niebagatelny wpływ na wytrzymałość. Po około 24 godzinach potrzebnych do wyschnięcia chudego beton można rozpocząć deskowanie. Pamiętając, aby było ono mocno przytwierdzone do podłoża, w przeciwnym razie wypłynie na wierzch podczas betonowania.

Pozostałe etapy wykonania obu rodzajów ław fundamentowych są do siebie niezwykle podobne.

Wykonanie ławy fundamentowej krok po kroku

 1. Wyznaczenie miejsca pod fundamenty

Należy w specjalny i jednocześnie trwały sposób oznaczyć wszystkie osie geometryczne i punkty charakterystyczne przyszłego budynku.

 1. Przygotowanie miejsca pod ławy fundamentowe

Wbijamy paliki w odległości 50 cm od przyszłego wykopu i przybijamy do nich wypoziomowane deski, do których przymocowujemy drut stalowy, który następnie mocno naciągamy. Stosowanie sznurka lub żyłki zamiast drutu jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ materiały te charakteryzują się zbyt dużą elastycznością. Należy również wyznaczyć reper, który stanie się punktem odniesienia do wszystkich wysokości podczas budowy domu.

 1. Właściwe przygotowanie wykopu

Wykop pod fundamenty wykonujemy niezwykle starannie i zgodnie ze sztuką budowlaną, ponieważ to od niego w głównej mierze zależy jakość wykonanej później konstrukcji. Na początku usuwamy górną warstwę ziemi, czyli hummus do wysokości 15-30 centymetrów. Wartościowej ziemi pozyskanej w ten sposób nie wyrzucamy, tylko przechowujemy w pryzmach o wysokości do półtora metra oddalonych od wykopu. Hummus z powodzeniem posłuży nam to wyrównania terenu lub wykonania przydomowego ogrodu. Przed usunięciem hummusu należy usunąć ławy drutowe i zamontować je ponownie po zakończeniu tych prac ziemnych.

Wykonując wykop pod fundamenty, należy zwrócić uwagę, aby jego dolna część była węższa od górnej, a kąt nachylenia powstałej w ten sposób skarpy powinien być w głównej mierze uzależniony od rodzaju gruntu znajdującego się na działce. Co do zasady przy gruncie piaszczystym powinno to być max. 35 stopni, natomiast w gruncie gliniastym nie może przekraczać 50 – 60 stopni. Szerokość wykopu należy również dopasować do wybranego rodzaju konstrukcji ławy fundamentowej.

 1. Wykonanie warstw podkładowych

To jak przebiegać będzie ten krok budowy ławy fundamentowej, zależy bezpośrednio od jej rodzaju – w przypadku ławy fundamentowej wylewanej na gruncie stosujemy wspomnianą już wcześniej folię hydroizolacyjną, w przypadku ław z deskowaniem wykorzystywany jest chudy beton.

 1. Zbrojenie ław fundamentowych

Eksperci z New-House każdorazowo rekomendują wykonanie zbrojenia ławy fundamentowej, jednak nie każdy inwestor decyduje się na jego wykonanie. Naszym zdaniem koszt zbrojenia nie jest duży w kontekście długofalowych korzyści, jakie daje. Grunt znacząco obciążony domem może nierównomiernie osiadać, a co za tym idzie, powodować zginanie ławy fundamentowej wzdłuż jej osi lub nawet jej pękanie. Nie trzeba dodawać, że stanowi to realne zagrożenia dla ścian nieruchomości podczas jej eksploatacji. Właściwie wykonane zbrojenie sprawia, że konstrukcja ławy jest bardziej wytrzymała.

 1. Betonowanie ławy fundamentowej

Wcześniej przygotowaną mieszankę betonu wlewamy do wykopu w taki sposób, aby został on całkowicie wypełniony. W przypadku ław fundamentowych opartych o deskowanie należy wcześniej zmoczyć drewno. Jeśli natomiast wykorzystujemy szalunki systemowe, konieczne jest ich posmarowanie środkiem adhezyjnym. Oba działania mają na celu umożliwienie usunięcia szalunku bez ryzyka, że powierzchnia betonu zostanie uszkodzona.

Na tym etapie należy jeszcze zagęścić beton. Czynność ta polega na usunięciu powietrza z mieszanki za pomocą nakłuwania stalowym prętem lub z wykorzystaniem wibratora wgłębnego zwracając szczególną uwagę na to, aby nie naruszyć ani szalunku, ani zbrojenia (jeśli takowe zostało wykonane). Po lekkim związaniu betonu należy go jeszcze wyrównać za pomocą drewnianej łopaty.

Co ważne wszystkie prace związane z betonowaniem trzeba wykonywać płynnie bez większych przerw, najlepiej w ciągu kilku godzin zegarowych.

Wylany beton należy polewać wodą – kilka razy w ciągu dnia i przynajmniej jeden raz w nocy, aby nie dopuścić do zbyt szybkiego wyschnięcia zaprawy. Jeśli temperatura powietrza jest niższa niż 5 stopni Celsjusza, zaleca się także przykrycie betonu na etapie wysychania grubą folią.

Po upływie 7 dni kalendarzowych można zdemontować szalunek. Należy jednak mieć świadomość, że pełną wytrzymałość i odporność na ścisk beton uzyskuje dopiero po około 30 dniach.

 1. Izolacja ławy fundamentowej

Izolacja ławy fundamentowej wykonywana jest po to, aby uchronić fundamenty przed szkodliwym wpływem wilgoci pochodzącej z gruntu, wody ciśnieniowej oraz bezciśnieniowej. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ławy fundamentowej jest konieczne zwłaszcza w budynkach częściowo i całkowicie podpiwniczonych. W kolejnych etapach prowadzonych prac budowlanych izolacja ta połączona będzie z poziomą izolacją podłogi oraz pionową izolacją ścian piwnicznych.

To, w jaki sposób wykonana będzie izolacja przeciwwilgociowa, zależy bezpośrednio od tego, na jaki rodzaj ławy fundamentowej się zdecydowaliśmy. W przypadku ław fundamentowych wylewanych na gruncie wyposażonych w folię hydroizolacyjną wystarczy jej zapas wywinąć na beton, sprawdzając jednocześnie, czy w folii nie ma żadnych uszkodzeń, a jeśli są, należy je naprawić. W przypadku ławy fundamentowej opartej o deskowanie należy przykleić, wykorzystując do tego celu lepik co najmniej dwóch warstw papy podkładowej.

 1. Zasypywanie wykopu

To ostatni etap podczas wykonywania ławy fundamentowej. Zasypania wykopu należy dokonać bezzwłocznie po wykonaniu izolacji. Można do tego celu wykorzystać ziemię z wykopu, wykonanego podczas rozpoczęcia prac zwracając uwagę czy nie zawiera ona substancji organicznych, które mogłyby przyspieszyć korozję betonu. Właściwe zasypanie wykopu ma duże znaczenie dla trwałości i stabilności fundamentów.

Najczęstsze błędy przy budowie ław fundamentowych we własnym zakresie

 • Wykorzystanie niewłaściwych lub niskiej jakości materiałów.

 • Rezygnacja z badań wodnych i gruntowych

Ich pominięcie sprawia, że inwestor nie ma pojęcia, jakie podłoże znajduje się pod budynkiem, może się więc zdarzyć, że o niestabilnym podłożu lub zbyt wysokim poziomie wód gruntowych dowie się dopiero na etapie prac właściwych, czyli trochę za późno.

 • Zbyt płytkie fundamenty

W takiej sytuacji przemarzający grunt wpłynie negatywnie zarówno na trwałość, jak i stabilność całej konstrukcji domu.

 • Brak zabezpieczenia wykopu przed obsypywaniem

Tutaj musimy liczyć się nie tylko z zasypaniem wykopu przez spadającą ziemię, ale również (co gorsza) zmieszanie jej z betonem.

 • Niewłaściwe wykonanie zbrojeń

Zastosowanie zbyt małej ilości prętów lub ich niezgodne z projektem rozmieszczenie i połączenie mogą być katastrofalne w skutkach i należy mieć tego świadomość.

 • Brak ciągłości zbrojenia

Brak prętów skutkuje brakiem zakotwiczenia zbrojenia, co w konsekwencji może prowadzić nawet do katastrofy budowlanej.

 • Brak izolacji ławy fundamentowej

Jego skutkiem jest zawilgocenie a w konsekwencji pojawienie się pleśni.

Koszt wykonania ławy fundamentowej

Fundamenty przyszłego domu należy wykonać profesjonalnie, ponieważ to bezpośrednio od nich zależy to, jak długo budynek nam posłuży. I choć prace związane z tego rodzaju konstrukcją nie są zbyt skomplikowane, to rekomendujemy zlecenie ich wykonania fachowcom np. z New-House. Samodzielne wykonanie fundamentów kusi możliwością wygenerowania oszczędności jednak w tej sytuacji zasadne jest określenie, z jakiego rzędu kosztami musimy się liczyć, zlecając pracę specjalistom i czy różnica w cenie jest naprawdę warta naszego przyszłego bezpieczeństwa?

Koszt wykonania ław fundamentowych zależy bezpośrednio do gruntu, na którym ma stanąć dom, jego powierzchni, wybranego przez inwestora sposobu wykonania oraz materiałów użytych w czasie prac. Dlatego też nie da się go dokładnie wyliczyć bez posiadania niezbędnych zmiennych. Możemy natomiast wyliczyć koszt szacunkowy materiałów budowlanych, który wyniesie od około 11 do nawet ponad 20 tysięcy złotych niezależnie od tego, czy pracę wykonujemy sami, czy zajmuje się tym profesjonalna ekipa.

Koszt robocizny w przypadku ław fundamentowych wyniesie około 6 tysięcy złotych. Otwartym pozostaje pytanie na ile wyceniamy nasze bezpieczeństwo i czy 6 tysięcy złotych w kontekście całej budowy domu to naprawdę tak dużo?

Jeśli chcesz zlecić wykonanie ław fundamentowych, naszej firmie zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy również na dodatkowe pytania dotyczące tego etapu budowy domu oraz kompleksowej oferty New-House. Zapraszamy!

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt59@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new