Ściany działowe

Oferta

Ścianki działowe

Podstawowym zadaniem ścianek działowych jest wydzielenie pomieszczeń z większej przestrzeni. To elementy niekonstrukcyjne co oznacza, że nie biorą udziału w przenoszeniu obciążeń budynku. Należy jednak pamiętać, że muszą wytrzymywać naciski wynikające z bieżącego użytkowania np. wyposażenia. Powinny być także przygotowane do tego, aby w razie potrzeb wziąć na siebie obciążenia, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania budynku i związanych z tym sytuacji losowych. Zależnie od przewidywanego sposobu wykorzystania ścianki tego typu powinny spełniać określone wymagania, dzięki którym będą trwałe a ich codzienna eksploatacja wygodna dla użytkowników. Współczesne przegrody wewnętrzne najczęściej wykonywane są pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego, bloczków silikatowych, bloczków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych.

Inwestorzy współpracujący z New-House nie muszą się zastanawiać jaka technologia budowy ścianek działowych będzie najlepsza w przypadku ich domu jednorodzinnego, ponieważ od tego mają naszych specjalistów. Ich wieloletnie doświadczenie, rozległa wiedza fachowa oraz umiejętności praktyczne są do dyspozycji klientów, którzy zdecydują się powierzyć nam budowę domu od A do Z. Nie musisz się znać na budownictwie jednorodzinnym, aby wybudować wymarzony dom pod klucz w zaledwie 9 miesięcy. Wystarczy do pomocy wybrać specjalistów z naszej firmy!

 

Wymagania formalne względem ścianek działowych

Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych

Ścianki działowe w obiektach mieszkalnych powinny zapewniać odpowiedni komfort akustyczny. Wytyczne dotyczące właściwej ochrony domów i mieszkań przed hałasem zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury a szczegółowe parametry przegród i dopuszczalnego hałasu dokładnie określają Polskie Normy.

Domy i mieszkania powinny być odpowiednio zabezpieczone zarówno przed hałasem własnym (czyli takim generowanym w konkretnym lokalu mieszkalnym), jak i przed dźwiękami pochodzącymi z sąsiednich lokali. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych w popularnej zabudowie szeregowej.

Przegrody wewnętrzne między pokojami powinny zapewniać tłumienie hałasu określonego wskaźnikiem izolacyjności akustycznej R’A1 nie mniejszym niż 30 dB. Jeśli natomiast pomieszczenie przylega bezpośrednio do łazienki, to tłumienie powinno wynosić co najmniej 35 dB. W przypadku ścian działowych oddzielających pomieszczenia mieszkalne od korytarzy, klatek schodowych lub sąsiednich budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej izolacyjność akustyczna powinna wynosić ponad 50 dB. Jeśli zaś mieszkanie lub budynek sąsiaduje z instalacjami technicznymi, lokalami komercyjnymi lub pomieszczeniami ogólnodostępnymi to wskaźnik ten powinien mieć wartość pomiędzy 55 a 67 dB.

 

Izolacyjność termiczna ścianek działowych

Niektóre ścianki działowe muszą spełniać określone kryteria również w zakresie odpowiedniej izolacyjności termicznej. Ściana rozdzielająca mieszkalne pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych np. pokój od garażu powinna mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,3 W/(m2 K). Jeśli natomiast mamy do czynienia przegrodą pomiędzy pomieszczeniami o różnicy temperatury ponad 8 stopni Celsjusza lub taką oddzielająca wnętrza mieszkalne od klatek schodowych i korytarzy to współczynnik ciepłochłonności U powinien być utrzymany na poziomie poniżej 1,0W/(m2 K).

W przypadku ścian znajdujących się pomiędzy domami w zabudowie szeregowej należy zastosować izolację cieplną na poziomie wymaganym dla ścian zewnętrznych. Dlaczego? Ponieważ nie wiemy co dzieje się w sąsiednim domu. Może przecież być pusty, nieużytkowany a co za tym idzie, nieogrzewany co przy nieodpowiednich ścianach działowych oznacza znaczne straty wytworzonego w naszym domu ciepła, na co przy galopujących cenach produktów opałowych nikt nie może sobie przecież pozwolić.

 

Czy przegrodę wewnętrzną można postawić wszędzie?

Przegrody wewnętrzne stanowią realne obciążenie dla stropu. Dlatego też planując postawienie ścianki działowej z materiałów o masie powierzchniowej przekraczającej 100 kg/m² należy sprawdzić wytrzymałość stropu i w razie potrzeby zdecydować się na jego wzmocnienie w miejscu planowanego przebiegu. Jeśli natomiast nie mamy możliwości oceny stanu konstrukcji stropowej – co często ma miejsce w starszych, użytkowanych już domach – lepiej wykorzystać przegrodę wykonaną w systemie lekkiej zabudowy, ponieważ będzie to rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze dla stropu.

 

Charakterystyka ścianek działowych

Ścianki działowe w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, jak również biurowym to najczęściej przegrody stałe ze wbudowanymi w nie drzwiami lub/oraz naświetlami. Zależnie od wymagań w zakresie wytrzymałości i akustyki grubość ścianek działowych wynosi od 6 do 15 centymetrów. Należy również pamiętać, że przegrody wykonane z grubszych i cięższych materiałów automatycznie zapewniają lepsze wyciszenie pomieszczeń. Jeśli w przegrodzie docelowo mają się znaleźć instalacje rurowe, to należy zastosować taką grubość ścianki, której nie osłabi bruzda. Jeśli natomiast już na etapie budowy przegrody wiemy, że będziemy na niej montować ciężkie przedmioty lub meble, to powinniśmy zdecydować się na jej stworzenie z materiałów pełnych zapewniających stabilne i bezpieczne mocowanie. Murowane ścianki działowe należy połączyć ze ścianami nośnymi, np. wykorzystując kotwienie.

 

Technologie i materiały wykorzystywane do budowy przegród wewnętrznych

Ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego i gipsu

Do niewątpliwych zalet ścianek działowych z betonu komórkowego można zaliczyć fakt, że dzięki grubości oscylującej w okolicach 11-12 cm są one mocno zbliżone do konstrukcji murowanych. Inwestorzy doceniają również to, że z kilku bloczków uzyskujemy metr kwadratowy przegrody wewnętrznej. Jest to możliwe dzięki dużym powierzchniom czołowym tego materiału. Aby ścianki działowe z bloczków zapewniały odpowiedni poziom tłumienia hałasu, do ich budowy należy wykorzystywać cięższe odmiany betonu komórkowego (o gęstości objętościowej 600 kg/m³ lub 700 kg/m³). Należy jednak pamiętać, że stabilne mocowanie ciężkich przedmiotów w przypadku tego typu ścianek działowych może wymagać wykorzystania specjalnych kotew lub zastosowania dodatkowych rozwiązań wzmacniających. Przegród z betonu komórkowego i gipsu nie stosuje się w miejscach narażonych na zawilgocenie, ponieważ materiał ten wykazuje dużą nasiąkliwość oraz trudno wysycha.

 

Ścianki działowe z bloczków gipsowych

Przegrody wewnętrzne z bloczków gipsowych mogą mieć 6, 8 lub 10 centymetrów grubości a ciężar powierzchniowy ścianki o grubości 8 cm wynosi ok. 70 kg/m2. Bloczki gipsowe wykorzystywane w tego typu konstrukcjach produkowane są w dwóch odmianach. Pierwsze przeznaczone są do pomieszczeń suchych, drugie stosuje się w pomieszczeniach, w których okresowo wzrasta wilgotność np. łazienka, kuchnia czy pralnia. Bloczki można bardzo sprawnie połączyć, aby uzyskać równą płaszczyznę, która dodatkowo nie wymaga tynkowania, wystarczy delikatnie zaszpachlować uszkodzenia i je przeszlifować. Jeśli zaś chodzi o ich izolacyjność akustyczną, to wynosi ona, mniej więcej tyle samo co w przypadku ścianek działowych wykonanych z cięższych odmian betonu komórkowego co oznacza, że np. przegroda o grubości 8 centymetrów tłumi dźwięki na poziomie 38 dB.

 

Ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej

Konstrukcja szkieletowa to obecnie najpopularniejsza metoda wykorzystywana w zabudowie wnętrz mieszkalnych i przestrzeni biurowych. Swoją popularność system ten zawdzięcza wszechstronności zastosowania. Przegrody o konstrukcji szkieletowej można łatwo modyfikować pod względem parametrów wytrzymałościowych, akustycznych oraz grubości, jak również zarysu prowadzonego zarówno po linii prostej, jak i krzywej. Niewątpliwą zaletą ścianek szkieletowych jest także ich niska masa powierzchniowa oraz fakt, że podczas montażu nie wykonuje się prac na mokro.

Do montażu tego typu ścianek działowych wykorzystuje się profile przypodłogowe, słupkowe oraz płyty gipsowo-kartonowe o szerokości 120 cm i wysokości 250-300 cm. Profile występują w różnych szerokościach (50, 75, 100 mm), co pozwala na dostosowanie konstrukcji do wymagań zarówno w zakresie sztywności, jak i również oczekiwanej izolacyjności akustycznej. Jeśli natomiast zależy nam na wyższej wytrzymałości poszycia takich przegród to zamiast płyt gipsowo-kartonowych można zastosować płyty gipsowo-włóknowe. Izolacyjność akustyczną można dodatkowo podnieść, wypełniając przestrzeń pomiędzy płytami wełną mineralną lub mocując płyty dwuwarstwowo. W ściankach działowych o konstrukcji szkieletowej można w prosty sposób poprowadzić różnorodne instalacje, a nacięcia w profilach słupkowych ułatwiają przeciąganie przewodów oraz rur. Również wykończenie tego rodzaju przegród wewnętrznych nie nastręcza trudności, ponieważ ogranicza się do zaszpachlowania i przeszlifowania złączy zastosowanych płyt.

 

Ścianki działowe z prześwitujących pustaków szklanych

Prześwitujące pustaki szklane produkowane są w dwóch wymiarach 19 × 19 cm oraz 24 × 24 cm a ich grubość wynosi 8 cm. Dodatkowo w razie potrzeby można wyposażyć się w pustaki połówkowe i narożne, ponieważ również są dostępne. Dzięki tak szerokiej ofercie można tworzyć przegrody wewnętrzne idealnie dopasowane do potrzeb i wymagań pomieszczeń oraz inwestorów. Tego rodzaju ścianki działowe często nazywane są luksferami, należy jednak wiedzieć, że jest to nazewnictwo błędne. Przegrody te charakteryzują się całkowitą wodoodpornością i dobrą izolacją akustyczną oscylującą w granicach 40-45 dB.

Ścianki wykonywane w tej technologii są niezwykle estetyczne, szczególnie gdy do ich stworzenia wykorzystamy odpowiednie wkładki dystansowe, dzięki którym możliwe jest uzyskanie stałej szerokości spoin. Montaż można również przeprowadzić z pomocą klasycznej zaprawy do fug. Interesująco wyglądają także ścianki, w których pustaki szklane połączone są z innymi materiałami.

 

Ścianki działowe przesuwne i przestawne

Przesuwne ścianki działowe to przegrody, które doskonale sprawdzają się, we wnętrzach których właściciele cenią sobie rozwiązania zapewniające błyskawiczną zmianę aranżacji zawsze, gdy zaistnieje taka potrzeba lub mają na to ochotę. Tego rodzaju ścianki pozwalają również na sprawny podział otwartych pomieszczeń. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku wnętrz, które w ciągu dnia są np. pokojem dziennym, a na noc ich część zmienia się w sypialnię. Należy jednak pamiętać, że przegrody przesuwne w stanie złożonym zajmują sporo miejsca, które trzeba im zapewnić. Z tego powodu najczęściej stanowią one jedynie część ścianki.

Przegrody przestawne są rzadziej stosowane w budownictwie mieszkaniowym i jednorodzinnym. Najczęściej wykorzystuje się je w przypadku powierzchni biurowych, w obiektach handlowych oraz wystawienniczych. Takie ścianki wykonane są z gotowych modułów (pełnych lub oszklonych), które umieszcza się w specjalnej, metalowej konstrukcji nośnej.

Jeśli zastanawiasz się jaka technologia najlepiej sprawdzi się w przypadku ścianek działowych w domu, który planujesz wybudować, to chętnie doradzimy Ci wybór odpowiednich rozwiązań. Możemy również zająć się kompleksową realizacją Twojej inwestycji budowlanej, biorąc na siebie zarówno sprawy administracyjne i formalne, jak również logistykę materiałów budowlanych i roboty prowadzone na placu budowy. Chętnie podejmiemy się też aranżacji wnętrz nieruchomości oraz zagospodarowaniem terenu wokół niej. Weźmiemy na siebie także sprawy związane z formalnym odbiorem domu. Wszystko po to, abyś w trakcie budowy mógł normalnie żyć i pracować. Jeśli taka współpraca Cię interesuje, zachęcamy do kontaktu. Doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00. Zapraszamy serdecznie!

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new