Chude posadzki

Oferta

Chude posadzki

Chude posadzki są jednym z elementów, które składają się na doprowadzenie budynku do stanu zerowego. W praktyce oznacza on, że wykonane zostały takie prace jak wyrównanie terenu działki budowlanej, wykopanie oraz zalanie fundamentów, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz fundamentów, jak również drenaż oraz prace izolacyjne obejmujące zarówno fundamenty, jak i ściany fundamentowe. I choć budynek doprowadzony do stanu zerowego nie wygląda jeszcze zbyt imponująco, to należy mieć świadomość, że prace wykonane na tym etapie mają realny wpływ na powodzenie kolejnych składowych budowy. A błędy popełnione podczas ich wykonania mogą nękać inwestora nawet po wielu latach w postaci np. poważnych uszkodzeń ścian lub problemów z wnikającą do budynku wilgocią, której trudno jest się pozbyć.

Dlatego też warto poważnie rozważyć zlecenie doprowadzenia budynku do stanu zerowego doświadczonym specjalistom np. z New-House, którzy mają nie tylko rozległą wiedzę fachową, ale również wieloletnie doświadczenie. Inwestorzy decydujący się na kompleksową budowę domu z naszym przedsiębiorstwem mogą liczyć na realne wsparcie na każdym z etapów składających się na realizację tego przedsięwzięcia, a więc również w momencie doprowadzania budynku do stanu zerowego. Współpracując z profesjonalistami, minimalizujesz ryzyko wystąpienia błędów, a co za tym idzie, zapewniasz sobie spokój na lata. A ten jak wiadomo, nie ma ceny. Nie warto więc ryzykować, powierzając tak ważne roboty przypadkowym wykonawcom. Lepiej budowę domu od A do Z zlecić naszej firmie.

Kiedy najlepiej zacząć prace składające się na stan zerowy?

W polskiej strefie klimatycznej domy buduje się od kwietnia do października. Prace prowadzone pod gołym niebem przerywa się natomiast na okres późnej jesieni i zimy, kiedy temperatury spadają poniżej zera. Ma to swoje realne uzasadnienie, ponieważ poddanie świeżych wykopów działaniu niskich temperatur oznacza konieczność ich poprawiania wiosną. Najczęściej w takiej sytuacji trzeba usunąć przemarznięte warstwy gruntu i zastąpić je nowymi w taki sposób, aby poziom posadowienia docelowo pozostał ten sam. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku glin i iłów, w których powstają wysadziny mrozowe oraz szczeliny, które niszczą strukturę i spoistość gruntu nawet na głębokość kilkudziesięciu centymetrów w głąb. Nieco lepiej sytuacji wygląd w przypadku żwiru, piasku i pospółki. W tym przypadku wykop jest narażony na działanie mrozu tylko w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych znajduje się blisko poziomu terenu, a co za tym idzie, zamarzająca woda rozluźnia grunt i na wiosnę trzeba go zagęścić.

Prace składające się na stan zerowy budynku

Usunięcie hummusu

Hummus to nic innego jak warstwa ziemi roślinnej, którą należy usunąć, aby uzyskać stabilne fundamentu będące podstawą domu jednorodzinnego. Należy jednak pamiętać o tym, aby się jej pochopnie nie pozbywać, ponieważ jest to żyzna gleba, która doskonale nadaje się do wykorzystania w przydomowym ogrodzie. Pryzmy, na których składuje się hummus, powinny być oddalone od wykopu na odległość przynajmniej dwóch długości jego głębokości i należy je usypywać na wysokość nie większą niż 150 cm. Najczęściej głębokość występowania hummusu nie przekracza 30 centymetrów, jednakże to geolog powinien zdecydować jaką warstwę ziemi powinniśmy zdjąć, aby zapewnić fundamentom maksimum bezpieczeństwa. Hummus najczęściej zdejmuje się, wykorzystując koparkę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby prace te wykonywać ręcznie, choć jest to znacznie bardziej czasochłonne.

Prace wykonywane przez geodetę i geologa

Zanim ten etap rozpocznie się na dobre, konieczne będzie sporządzenie mapy niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie należy wytyczyć budowę oraz trasę sieci wodociągowej, oraz kanalizacyjnej i ustalić punkt zero budynku przy pomocy repera geodezyjnego. Punkt zero to w praktyce poziom podłogi parteru budynku. Jeśli wykonane wcześniej badania geodezyjne wykazały wysoki poziom wód gruntowych, niezbędne może być wykonanie odwodnienia gruntu. Drenaż to konstrukcja, której celem jest usunięcie wody z powierzchni ziemi. Bez właściwie wykonanego odwodnienia gromadząca się woda a co za tym idzie, zmieniające się właściwości gruntu mogą mieć negatywny wpływ na fundamenty a docelowo również na cały budynek. Metodę drenażu należy uzgodnić z geologiem a jego wykonanie najlepiej zlecić fachowcom, ponieważ daje to gwarancję prawidłowego przeprowadzenia prac.

Chudy beton pod fundamenty

Teren przeznaczony pod ławy fundamentowe nierzadko wymaga wyrównania. W tym celu wykorzystuje się jedną warstwę podkładową potocznie nazywaną chudą posadzką. Nazwa ta wzięła się od potocznej nazwy betonu podkładowo-wyrównawczego nazywanego chudym betonem lub po prostu chudziakiem. Chudziak to beton nienośny o klasie wyższej niż C8/10 zawierający niewielką ilość cementu (nie więcej niż 180 kg/m³) charakteryzujący się niewielką wytrzymałością na ściskanie co dyskwalifikuje go jako materiał do wykorzystania przy budowie np. schodów, nadproży lub innych elementów, które muszą mieć dużą wytrzymałość. Najczęściej wykorzystuje się go właśnie jako podbudowę pod ławy fundamentowe i fundamenty, dzięki której podłoże gruntowe zostaje wyrównane. Samodzielne wykonanie poprawnej mieszkanki pod chudziak przez osobę bez doświadczenia jest problematyczne. W takiej sytuacji najrozsądniej jest zamówić gotowy produkt a najlepiej zlecić całość prac związanych z wykonaniem chudych posadzek fachowcom, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Wykonanie fundamentów

Co do zasady fundamentu powinny, być umieszczone głębiej niż znajduje się strefa przemarzania gruntu. Najczęściej znajduje się ona na głębokości 0,8 do 1,4 m. Dla każdego regionu strefa przemarzania znajduje się na innym poziomie, a mapy wskazujące odpowiednie wartości można znaleźć w Internecie. To jaki typ fundamentów zostanie zastosowany w przypadku konkretnego domu, zależy od nośności gruntu, na którym chcemy go wybudować.

Rodzaje fundamentów:

  • Fundamenty bezpośrednie

Nazywane również fundamentami płytkimi, ponieważ ich głębokość w praktyce nie przekracza 4 metrów. Stosowane w przypadku ław fundamentowych i płyt fundamentowych.

  • Fundamenty pośrednie

Wykorzystywane do wzmocnienia punktów o dużym obciążeniu oraz w sytuacji, gdy nie można zastosować fundamentów płytkich.

Co wybrać – ławę fundamentową czy płytę fundamentową?

To jaki typ fundamentów zostanie zastosowany w przypadku konkretnego domu jednorodzinnego, podyktowane jest warunkami gruntowymi panującymi na działce budowlanej należącej do inwestora i zapisane zostaje w projekcie.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej tym dwóm rozwiązaniom:

  • Ławy fundamentowe

Popularne rozwiązanie fundamentowe. Ich zadaniem jest przenoszenie obciążenia ze ścian fundamentowych na grunt. Przed ich montażem należy wykonać deskowanie fundamentów. Ławy można stosować zarówno bezpośrednio na gruncie, jak i również na chudej posadzce.

  • Płyty fundamentowe

Stosuje się na gruntach charakteryzujących się niską nośnością. Wykorzystanie płyty żelbetonowej pozwala znacznie skrócić czas doprowadzenia domu do stanu zerowego, ponieważ nie wymagają one wykonywania głębokich wykopów, które są konieczne w przypadku ław fundamentowych. Dodatkowo płyta doskonale trzyma ciepło, co ma szczególnie duże znaczenie w sytuacji, gdy planujemy ogrzewanie podłogowe.

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe przenoszą obciążenia budynku i chronią go przed zawaleniem. Znajdują się bezpośrednio pod ścianami parteru i niemal w całości w ziemi. Z tego powodu powinny być zarówno mrozoodporne, jak i mieć niską nasiąkliwość, którą uzyskujemy, wykorzystując odpowiednią izolację.

Rodzaje ścian fundamentowych:

  • Monolityczne ściany fundamentowe

Dzięki temu, że są precyzyjnie połączone z ławami fundamentowymi, charakteryzuje je wysoki poziom wytrzymałości oraz ponadprzeciętna szczelność. Wykonywane są z betonu klasy C12/15, C16/20 lub C20/25. Jeśli zdecydujemy się, wykonać je z betonu wodoszczelnego nie będziemy musieli wykonywać izolacji. Należy jednak mieć świadomość, że ten typ ścian fundamentowych jest dość czasochłonny w wykonaniu, ponieważ wymaga wykonania skomplikowanego deskowania.

  • Murowane ściany fundamentowe

Ściany murowane to najpopularniejsza, najtańsza oraz najszybsza metoda wykonania tego ścian fundamentowych. Należy jednak pamiętać, że możemy je zastosować jedynie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z gruntem rodzimym, czyli takim niepoddanym działalności ludzkiej oraz z niskim poziomem wód gruntowych.

Z czego wykonuje się ściany fundamentowe:

  • bloczki betonowe – najtańsze rozwiązanie,

  • bloczki keramzytobetonowe – wysoka izolacja cieplna, niewielka nasiąkliwość,

  • pustaki zasypowe – duża odporność na wilgoć oraz niskie temperatury,

  • bloczki silikatowe – wysoka wytrzymałość związana ze stopniowym utwardzaniem materiału w wyniku reakcji z dwutlenkiem węgla, duża odporność na mikroorganizmy.

Zaprawa do fundamentów

Do wypełniania spoin bloczków podczas budowy ścian fundamentowych należy wykorzystać zaprawę wytrzymałą i odporną na działanie wilgoci. Najczęściej jest to zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna. Najważniejszym parametrem, jaki należy wziąć pod uwagę, wybierając zaprawę, jest to, aby nie była ona mocniejsza od wytrzymałości bloczków. Dlaczego? Ponieważ może to docelowo powodować pęknięcia, które osłabią całą konstrukcję.

Izolacja i hydroizolacja fundamentów

Fundamenty z racji bezpośredniej styczności z gruntem wymagają odpowiedniej izolacji. Bez niej prędzej czy później elementy podtrzymujące ciężar całego budynku mogą ulec uszkodzeniu, co doprowadzi do konieczności kosztownych i czasochłonnych napraw. Do izolacji poziomej i pionowej najczęściej wykorzystuje się wodoszczelny beton, zaprawy oraz tynki, jak również masy bitumiczne, papy, folie PCV, membrany polietylenowe czy pianki poliuretanowe.

Zasypywanie fundamentów

Do zasypywania fundamentów najlepiej nadaje się pospółka lub tłuczeń oraz warstwa piasku. Nie zaleca się zasypywania fundamentów ziemią, którą wcześniej wykopaliśmy. Nie powinno się stosować do tego celu również gruntów spoistych np. glin, ponieważ w przypadku ulew (których w naszym kraju jest coraz więcej) mogą one prowadzić do tworzenia się bagna i nieoczekiwanych przerw w procesie budowlanym i problemów podczas docelowej eksploatacji budynków np. pęknięć w podłodze. Należy również pamiętać, aby po zasypaniu fundamentów właściwym gruntem trzeba wszystko zagęścić. Dopiero wtedy możemy przejść do kolejnego etapu, czyli doprowadzenia domu do stanu surowego.

Budowa domu to przedsięwzięcie złożone jednak od odpowiedniego przygotowania stanu zerowego zależy jej dalsze powodzenie. Właściwie wykonane fundamenty są gwarancją tego, że cały budynek będzie posadowiony na wytrzymałych podstawach, którym niestraszne będą zmienne warunki atmosferyczne oraz wody gruntowe. Dla inwestora oznacza to spokój na lata. Dlatego też warto rozważyć powierzenie tego etapu specjalistom, którzy wykonają wszystkie prace zgodnie ze sztuką budowlaną, wykorzystując odpowiednie, najwyższej jakości materiały, ponieważ popełnionych na tym etapie błędów nie da się szybko, łatwo i tanio odwrócić a nierzadko o ich istnieniu inwestor dowiaduje się po jakimś czasie, dopiero gdy dom jest już użytkowany.

Fachowcy z New-House są do Twojej dyspozycji zarówno w zakresie profesjonalnego wykonania fundamentów, jak i również kompleksowej budowy domu do jednego z trzech wybranych stanów: surowego zamkniętego, deweloperskiego lub pod klucz. Warto również dodać, że oprócz właściwych robót budowlanych nasz zespół bierze na siebie także wszystkie formalności, jakimi należy się zająć w trakcie budowy domu. Pomożemy Ci też znaleźć działkę budowlaną i gotowy projekt domu, a gdy nieruchomość będzie gotowa, zajmiemy się również aranżacją jej wnętrz oraz zagospodarowaniem terenu wokół domu.

A wszystko to przy minimalnym zaangażowaniu z Twojej strony, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jesteś osobą zajętą. Jeśli interesuje Cię tego typu budowa, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią. Doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new