Izolacja pionowa fundamentów

Oferta

Spis treści:

Izolacja pionowa fundamentów

Izolacja pionowa fundamentów stanowi najważniejszy element systemu hydroizolacji domu jednorodzinnego. Odpowiada ona bezpośrednio za skuteczną ochronę ścian fundamentowych przed niszczącym działaniem wilgoci, a co za tym idzie, również za trwałość konstrukcji budynku oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Pionowa izolacja ścian fundamentowych składa się z dwóch elementów: izolacji przeciwwilgociowej (przeciwwodnej) oraz izolacji termicznej. Jednak, aby skutecznie odgrywały one swoją rolę, należy je odpowiednio zaprojektować i wykonać. Warto również wiedzieć, że pominięcie hydroizolacji fundamentów może spowodować nie tylko problemy natury estetycznej związane z wnikaniem wody w ściany. Może również prowadzić do katastrofy budowlanej, której żaden rozsądny inwestor by nie chciał. Jeśli zastanawiasz się jak prawidłowo wykonać izolację pionową fundamentów oraz jakie materiały wybrać zachęcamy do zapoznania z poniższym tekstem, w którym spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące tego tematu.

 

4 kroki do prawidłowego wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych

Pionowa izolacja fundamentów układana jest na powierzchni ścian fundamentowych, a jej zadaniem jest skuteczne zatrzymanie wilgoci, wód opadowych oraz gruntowych przed wniknięciem w ściany fundamentowe. Co do zasady z pionowej izolacji fundamentów możemy zrezygnować jedynie w sytuacji, w której do budowy fundamentów domu jednorodzinnego wykorzystamy beton wodoodporny.

Jednak, aby wykonać ją prawidłowo, należy cały proces przeprowadzić krok po kroku, nie pomijając żadnego z elementów. Planując budowę domu, a co za tym idzie, wykonanie pionowej izolacji fundamentów należy:

 • Sprawdzić, z jakim gruntem mamy do czynienia w miejscu planowanej budowy.

To niezwykle ważne w kontekście tego, jaką hydroizolację pionową powinniśmy zastosować – lekką, średnią czy ciężką?

 • Zadbać o to, aby projekt wykonawczy domu jednorodzinnego uwzględniał izolację ścian fundamentowych.

 • Wybrać wysokiej jakości materiały, które posłużą do wykonania izolacji.

 • Zadbać o to, aby izolacja fundamentów została wykonana poprawnie – w tym celu najrozsądniej jest zlecić pracę fachowcom np. z New-House, który mają odpowiednią wiedzę i wieloletnie doświadczenie w sprawnej realizacji takich przedsięwzięć.

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Zadaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów jest zatrzymanie wilgoci, wód opadowych oraz wód gruntowych przed ich wniknięciem w ściany. Izolacja pionowa powinna dokładnie przylegać do podłoża na całej powierzchni ścian fundamentowych. Jednak, aby było to możliwe, ściany muszą być równe, jeśli nie są, należy nałożyć na nie warstwę wyrównawczą, wykonaną z zaprawy cementowej nazywaną również rapówką. Nadto izolację pionową ścian fundamentowych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi od strony zewnętrznej. Pozwoli to na uniknięcie jej zniszczenia w trakcie zasypywania fundamentów gruntem.

3 rodzaje hydroizolacji pionowej

To jaki rodzaj hydroizolacji pionowej powinniśmy wybrać, zależy od tego, jakie warunki gruntowe i wodne panują na naszej parceli. Wyróżniamy trzy typy pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, których charakterystykę znajdziesz poniżej.

Lekka izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Lekka izolacja przeciwwilgociowa fundamentów ma za zadanie ochronę elementów domu przed naturalną wilgocią gruntu oraz wodami opadowymi. Ten typ izolacji pionowej znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych znajduje się przynajmniej metr poniżej poziomu fundamentów i pozostaje on niezmienny nawet przy okresowych podniesieniach wód gruntowych. Oprócz odpowiedniego poziomu wód gruntowych ważne jest, aby dom jednorodzinny stanął na gruntach przepuszczalnych takich jak piaski i żwiry. Jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z takim gruntem? Stosunkowo prosto – wystarczy odwiedzić działkę budowlaną bezpośrednio po ulewnych opadach deszczu – jeśli jej powierzchnia jest sucha, oznacza to, że woda opadowa szybko przesącza się przez grunt, więc nie będzie narażać fundamentów na długotrwałe zawilgocenie. Lekką izolację przeciwwodną fundamentów należy wykonać od zewnątrz fundamentów. W tym celu najczęściej wykorzystuje się łatwą do aplikacji masę bitumiczną.

Średnia izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Średnia izolacja przeciwwilgociowa fundamentów znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których wody gruntowe znajdują się co prawda poniżej poziomu fundamentów, ale grunt jest nieprzepuszczalny, co oznacza, że wody opadowe przesączają się w kierunku ścian fundamentowych. Można to łatwo poznać po tym, że przesączona woda zalega na dnie wykopu. Należy jednak wiedzieć, że woda w wykopie po opadach może pojawić się także, gdy mamy do czynienia z gruntem spoistym (gliną), w której występują przepuszczalne żyły piaszczyste, którymi woda spływa w kierunku fundamentów. W takiej sytuacji konieczny może być drenaż, którego zadaniem będzie szybkie zbieranie i odprowadzanie wody z dala od ścian fundamentowych. Średnią izolację przeciwwodną fundamentów najczęściej tworzy się z wykorzystaniem papy, szlamu cementowego lub masy KMB.

Ciężka izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Ciężka izolacja przeciwwilgociowa fundamentów stosowana jest w sytuacjach, gdy dom wymaga zabezpieczenia przed wodą naporową, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. Ten typ pionowej izolacji przeciwwodnej charakteryzuje się znaczną wytrzymałością mechaniczną oraz absolutną szczelnością. Tworząc ciężką izolację przeciwwodną fundamentów należy na wstępie starannie zagruntować podłoże, a następnie użyć jednego z materiałów przeznaczonych do tworzenia tego rodzaju zabezpieczenia, do których należą papy termozgrzewalne, masy KMB, szlamy cementowe oraz specjalistyczne folie samoprzylepne.

Materiały wykorzystywane do pionowej hydroizolacji fundamentów

 • Papy na osnowie z włókna szklanego lub polipropylenu

Z ich pomocą można wykonywać zarówno izolację poziomą, jak i wszystkie typy izolacji pionowej. Materiał ten charakteryzuje się odpornością korozję biologiczną, czynniki chemiczne i promienie UV oraz dużą wytrzymałością mechaniczną i ponadprzeciętną elastycznością co pozwala uniknąć uszkodzeń zarówno w trakcie jego układania, jak i późniejszej eksploatacji. Papę najczęściej układa się w dwóch lub trzech warstwach na lepiku asfaltowym. W sprzedaży są również papy termozgrzewalne układane przy pomocy specjalnej nagrzewnicy oraz papy samoprzylepne.

 • Masy bitumiczne przeznaczone do izolacji fundamentów

Służą do wykonywania lekkich i średnich izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych. Najpopularniejsze z nich są lepiki oraz masy asfaltowe, masy asfaltowo-żywiczne, masy asfaltowo-kauczukowe i masy asfaltowo-polimerowe. Na ściany fundamentowe nanosi się je, wykorzystując pędzle, wałki, pace lub szczotki. Po wyschnięciu tworzą szczelną, a jednocześnie elastyczną powłokę. Warto w tym miejscu wspomnieć również o tak zwanych roztworach bitumicznych, które służą do gruntowania powierzchni przed położeniem właściwej izolacji, jednakże do jej wykonania się nie nadają. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli jakiś „fachowiec” twierdzi inaczej.

 • Masy KMB przeznaczone do izolacji fundamentów

Obecnie uważane za najlepsze materiały bitumiczne na rynku. Służą do wykonywania grubowarstwowych pionowych izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych. Masy KMB są modyfikowane polimerami, dzięki czemu mają znacznie lepsze właściwości użytkowe od klasycznych mas bitumicznych. Mogą być jednoskładnikowe z dodatkiem włókien wzmacniających lub dwuskładnikowe z dodatkiem proszkowym.

 • Szlamy uszczelniające

Przeznaczone są do wykonywania wszystkich typów izolacji pionowej fundamentów. Na pierwszy rzut oka są to drobnoziarniste zaprawy cementowe, które zmodyfikowane zostały z wykorzystaniem żywic syntetycznych. Po nałożeniu na fundamenty część szlamów uszczelniających tworzy powłokę trwale elastyczną a część powłokę sztywną/nieelastyczną (ich nie należy nakładać zaraz po wybudowaniu fundamentów, ponieważ w takiej sytuacji mogą popękać).

 • Folie kubełkowe (folie tłoczone) przeznaczone do izolacji fundamentów

Folie kubełkowe produkowane są z polietylenu od dużej gęstości (PE-HD) a regularnie rozmieszczone w nich wytłoczki pozwalają na skuteczne odwodnienie izolowanej powierzchni. Grubość folii kubełkowej najczęściej wynosi 0,5 lub 0,6 milimetra a wysokość jej wytłoczenia waha się pomiędzy 3 a 12 milimetrów. Folie tłoczone służą do ochrony izolacji pionowej oraz do ochrony ocieplenia fundamentów wykonanego ze styropianu przed uszkodzeniem podczas zasypywania, mogą być również elementem drenażu (folie kubełkowe połączone fabrycznie z włókniną drenująca). Warto jednak pamiętać, że same w sobie nie są izolacją przeciwwilgociową. Do montażu folii kubełkowych wykorzystuje się gwoździe z podkładkami, a całość zostaje dodatkowo uszczelniona.

Jak prawidłowo wykonać hydroizolację pionową fundamentów?

 • Bez względu na to, z czego zostanie wykonana, hydroizolacja pionowa powinna szczelnie przylegać do podłoża na całej jego powierzchni – jeśli ściany fundamentowe nie są równe, należy je wyrównać z wykorzystaniem wspomnianej już wcześniej rapówki.

 • Od zewnętrznej strony izolację pionową należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, o które nietrudno podczas zasypywania fundamentów gruntem – zabezpieczenie takie wykonuje się najczęściej w folii kubełkowej.

 • Mineralne masy nieelastyczne można wykorzystywać do izolacji ścian fundamentowych dopiero po upływie 3 miesięcy od ich fizycznego wybudowania. Jest to czas niezbędny do tego, aby mury osiadły. Jeśli nałożymy taką sztywną hydroizolację wcześniej, istnieje spore ryzyko, że zaprawa podczas osiadania popęka, a co za tym idzie, stanie się nieszczelna i de facto bezużyteczna.

 • Masy elastyczne mogą być nakładane praktycznie od razu po wybudowaniu ścian fundamentowych, ponieważ w ich przypadku czekanie nie jest konieczne.

 • Hydroizolacja pionowa powinna być układana po obu stronach ścian fundamentowych, a jeśli nie ma takiej możliwości to przynajmniej od strony zewnętrznej.

 • Hydroizolacja powinna być pozbawiona kątów prostych. W praktyce oznacza to, że połączenie pionu z poziomem powinno odbywać się przez tak zwany odbój, który jest uformowanym z zaprawy trójkątnym klinem, który gwarantuje płynne przejście wybranego do hydroizolacji materiału z pionu do poziomu.

 • Wykonując izolację pionową fundamentów papy lub folii nie należy układać „na styk”. W tym przypadku zawsze należy zachować zakład minimum 15 centymetrów. Nadto krawędzie folii trzeba poddać klejeniu lub zgrzewaniu. Odstępstwo od tej zasady stanowi jedynie sytuacja, w której folia klejona jest całą powierzchnią do ściany fundamentowej.

Pionowa izolacja cieplna fundamentów

Pionowa izolacja termiczna fundamentów wykonywana jest ze styropianu z zamkniętymi porami. Jest to styropian wodoodporny w kolorze jasnoniebieskim, na który nakładana jest siatka i klej tynkarski. Dodatkowo do wysokości gruntu wykonuje się dodatkowe zabezpieczenie w postaci folii kubełkowej. Co do zasady spełnia ona dwie funkcje:

 • mechaniczną – chroni fundamenty przed rozrostem korzeni,

 • wentylacyjną – kubełki wystające pomiędzy folią a styropianem zapewniają mikrowentylację fundamentom, dzięki czemu są one skutecznie osuszane.

Powyżej poziomu gruntu izolacja termiczna może zostać osłonięta warstwą licową wykonaną z płyt ceramicznych, płyt kamiennych lub za pomocą samego kamienia. Jest to ważne, aby uniknąć gnieżdżenia się owadów i gryzoni. Jednak z racji kosztów jest to opcja wykorzystywana rzadziej. Natomiast poniżej poziomu gruntu na styropian stanowiący pionową izolację cieplną fundamentów kładzie się tynk mozaikowy marmolit. A jeśli już przy koszach jesteśmy, to warto wspomnieć, że wcześniej izolacje termiczne ścian fundamentowych były tworzone z wykorzystaniem styroduru jednak obecnie z powodu wysokich cen zakupu tego materiału odchodzi się od niego.

Część inwestorów zastanawia się, czy możliwe jest rezygnacja z ocieplenia fundamentów? Owszem jednak wyłącznie wtedy, gdy do budowy ścian fundamentowych wykorzystamy materiał taki jak pełne bloczki z keramzytobetonu, które skutecznie chronią przed ucieczką ciepła. W innym przypadku ocieplenie ścian fundamentowych jest bezwzględnie konieczne.

Materiały wykorzystywane do pionowej izolacji cieplnej ścian fundamentowych

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju normami pionową izolację cieplną ścian fundamentowych należy wykonywać przynajmniej 1 metr poniżej poziomu terenu. W praktyce wygląda to tak, że ściany fundamentowe ociepla się do poziomu ławy fundamentowej.

Materiały wykorzystywane do pionowej izolacji termicznej fundamentów w domach jednorodzinnych to:

 • Płyty ze styropianu

To materiał lekki o wysokiej izolacyjności termicznej a dodatkowo odporny na wilgoć. Należy jednak pamiętać, że do ocieplania ścian fundamentowych należy wykorzystywać wyłącznie płyty o oznaczeniu fundament. Dlaczego? Ponieważ są one przystosowane dokładnie do tego celu – są dodatkowo hydrofobizowane co oznacza, że mają kilkakrotnie mniejszą nasiąkliwość niż tradycyjne płyty styropianowe. To daje nam pewność, że mamy do czynienia z produktem, który zachowa swoje właściwości termoizolacyjne bez względu na okoliczności.

Do pionowego ocieplenia ścian fundamentowych domu jednorodzinnego można użyć płyt jednostronnie rowkowanych (ryflowanych), które układa się rowkami w kierunku gruntu. W sprzedaży są także ryflowane płyty styropianowe dodatkowo laminowane geowłókniną, która w praktyce działa jak filtr, dzięki czemu rowki się nie zatykają. To praktyczne rozwiązanie, które warto rozważyć w trakcie wykonywania izolacji termicznej ścian fundamentowych.

 • Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

Tego rodzaju płyty izolują termicznie lepiej niż styropian, ponieważ ich współczynnik przewodzenia ciepła jest niski i wynosi około 0,027 W/(m·K), charakteryzują się także mniejszą nasiąkliwością. Nadto są lekkie, twardsze od styropianu i występują w kolorach niebieskim, żółtym, zielonym oraz różowym. Płyty XPS mogą mieć powierzchnię gładką, wytłaczaną, szorstką lub ryflowaną (wzbogaconą warstwą fizeliny lub geowłókniny, która chroni rowki przed zatkaniem) a ich krawędzie mogą być gładkie lub profilowane w taki sposób by mogło się je łączyć na tak zwaną zakładkę.

 • Płyty z twardej pianki poliuretanowej PIR

Materiał ten ma wysoką izolacyjność termiczną oraz dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Należy jednak pamiętać, że pianka PIR jest nieodporna nie tylko na kontakt z rozpuszczalnikami i olejami, ale również na ich opary. Jedne i drugie powodują rozpuszczanie twardej pianki poliuretanowej. To wymusza, przyklejanie je do ścian z wykorzystaniem wodorozcieńczalnych emulsji bitumicznych lub klejów przeznaczonych do styropianu.

Warto w tym miejscu dodać, że mocując płyty polistyrenowe lub poliuretanowe z frezowanymi krawędziami, można w prosty sposób uniknąć powstawania mostków termicznych na styku płyt.

Pionowa izolacja fundamentów z New-House

Jeśli zdecydujesz się powierzyć budowę domu jednorodzinnego firmie New-House takimi sprawami jak pionowa izolacja fundamentów w ogóle nie będziesz się zajmował. Dlaczego? Ponieważ nasze przedsiębiorstwo budowlane wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom inwestorów prywatnych w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, oferuje usługi kompleksowe. W praktyce oznacza to, że budujemy domy od przysłowiowego A do Z.

Jeśli zechcesz, będziemy Cię wspierać już na etapie poszukiwania działki budowlanej. Następnie sprawdzimy ją dla Ciebie, abyś miał świadomość zalet i ograniczeń parceli – jeśli takowe istnieją. Znajdziemy dla Ciebie także gotowy projekt domu możliwy do wykonania na Twojej działce i najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom. A jeśli z jakichś powodów skorzystanie z gotowego rozwiązania nie będzie możliwe, wykonamy dla Ciebie projekt indywidualny. Bierzemy na siebie także wszystkie formalności związane z doprowadzeniem mediów oraz ich fizycznym wykonaniem, jak również te, które składają się na uzyskanie pozwolenia na budowę. Zajmiemy się też zakupem i logistyką materiałów budowlanych oraz wszystkimi robotami budowlanymi, których celem będzie doprowadzenie domu do wybranego przez Ciebie stanu w czasie ustalonym w umowie podpisanej na początku współpracy. Możemy zająć się także aranżacją wnętrz nowopowstałej nieruchomości oraz zagospodarowaniem jej bezpośredniego otoczenia. A na zakończenie przeprowadzimy Cię bezboleśnie i sprawnie przez proces technicznego odbioru budynku zajmując się zarówno formalnościami, jak i nadzorem nad jego przebiegiem.

Jeśli więc budowa domu pod klucz jest tym, czego szukasz, zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00. Domy budujemy nieprzerwanie od 1991 roku i w swoim portfolio mamy ponad 1500 zrealizowanych projektów na terenie całego kraju. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i już wkrótce zamieszkaj w wymarzonym domu z ogrodem. Chętnie Ci w tym pomożemy!

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new