Akademia Budowlana

Indywidualny projekt domu cena

Spis treści:

Osoby przymierzające się do budowy domu mają dwa sposoby na uzyskanie projektu architektoniczno-budowlanego. Pierwszym sposobem jest zakup gotowego projektu, a następnie przekazanie go architektowi w celu adaptacji. Drugi wariant zakłada wybór indywidualnego projektu domu na zamówienie. To drugie rozwiązanie jest niezwykle wygodne, ale wątpliwości budzi indywidualny projekt domu cena. Ile trzeba zapłacić za projekt wykonany na zamówienie?

 

Co to jest indywidualny projekt domu?

 

Projekt indywidualny to projekt stworzony przez architekta na zamówienie inwestora. W odróżnieniu od gotowego projektu, jest on opracowywany pod kątem konkretnej działki budowlanej. Natomiast oczekiwania ze strony inwestora oraz jego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek pracy. Inwestor ma możliwość nanoszenia zmian, tak, aby uzyskać projekt w pełni dostosowany do swoich potrzeb. Panuje powszechne przekonanie, że indywidualny projekt domu cena jest wyższa w porównaniu z projektem gotowym. To prawda, ale należy pamiętać, że gotowy projekt domu musi jeszcze przejść proces adaptacji, co czasami wiąże się z dość dużym wydatkiem. Na pewno jest to rozwiązanie dobre dla osób posiadających bardzo wysokie oczekiwania względem swojego przyszłego domu.

 

Kto może wykonać projekt indywidualny?

 

Uprawnienia do prowadzenia prac projektowych mają architekci posiadający stosowne uprawnienia budowlane oraz wpisani na listę członków izby architektów. Architekt musi przedłożyć stosowny dokument, który uzupełni projekt architektoniczno-budowlany i pozwoli mu przejść proces formalności. W praktyce, indywidualny projekt domu cena nie musi być wcale realizowany przez jedną osobę. Równie dobrze za opracowanie takiego projektu może odpowiadać większy zespół projektowy nadzorowany przez głównego architekta. Inwestor wybierający usługi pracowni architektonicznej zwykle musi liczyć się z większym wydatkiem, ale dużym plusem jest możliwość szybszego uzyskania finalnego projektu. Biorąc pod uwagę, że projekt indywidualny może powstawać nawet kilka miesięcy, pracownia to lepszy wybór dla inwestorów, którzy chcą szybciej rozpocząć budowę domu.

 

Cena indywidualnego projektu domu

 

Projekt indywidualny niewątpliwie oferuje długą listę zalet, na czele z możliwością uzyskania domu w pełni dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz dobrze wykorzystującego potencjał działki. Panuje jednak powszechna opinia, że projekt indywidualny cena jest bardzo wysoka, przez co na to rozwiązanie mogą sobie pozwolić jedynie inwestorzy z większym budżetem. Nie jest to jednak do końca prawda, choć rzeczywiście w większości przypadków projekt indywidualny okazuje się rozwiązaniem droższym od projektu gotowego. Różnice w cenie nie zawsze są jednak duże.

 

Cena projektu indywidualnego zależy przede wszystkim od renomy architekta lub pracowni. W przypadku młodych architektów, którzy dopiero budują swoją pozycję na rynku, ceny zaczynają się już od ok. 100 – 150 zł za metr kwadratowy. Bardziej doświadczeni i renomowani architekci oczekują stawki na poziomie 150 – 250 zł za metr kwadratowy. Wiele zależy oczywiście od specyfiki budynku – im bardziej skomplikowane są oczekiwania inwestora, tym droższy będzie projekt. Możemy jednak przyjąć, że cena projektu indywidualnego dla domu o powierzchni 100 m2 zamknie się w przedziale od 10,000 do 25,000 zł.

 

Czy gotowy projekt z adaptacją zawsze jest tańszy?

 

Tymczasem gotowe projekty domów można kupić nawet za ok. 3,000 – 5,000 zł. To dużo mniej, niż indywidualny projekt domu cena. Nie zapominajmy jednak o tym, że gotowy projekt domu musi przejść przez proces adaptacji. W ten sposób można dostosować projekt do specyfiki działki oraz do uwarunkowań lokalnych. Standardowa adaptacja projektu domu kosztuje zwykle od 1,500 do 3,000 zł. Górna granica tego rozwiązania zbliża się zatem do dolnej granicy projektów indywidualnych.

 

W ramach adaptacji architekt może także prowadzić zmiany zadysponowane przez inwestora, np. zmienić rodzaj pokrycia dachowego, zmienić układ ścian działowych, wstawić dodatkowe okna czy też zastosować inne materiały. Każda zmiana w gotowym projekcie wymaga jednak dodatkowych opłat. Za najprostsze zamiany zapłacimy zwykle od 100 do 500 zł, ale już za bardziej skomplikowane zmiany trzeba zapłacić nawet 1,000 – 2,000 zł. Jeśli inwestor będzie chciał wprowadzić wiele zmian, po zsumowaniu wszystkich kosztów może się okazać, że gotowy projekt z adaptacją będzie niewiele tańszy, albo nawet droższy od projektu indywidualnego.

 

W jaki sposób można uzyskać indywidualny projekt domu?

 

Indywidualny projekt można zamówić u architekta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane oraz wpisanego do izby zawodowej architektów. Tylko tacy architekci mogą tworzyć projekty, które bez przeszkód przejdą proces formalności przed budową domu. Firma budowlana New-House zatrudnia w swoich szeregach wykwalifikowanych architektów, którzy mogą wykonać projekt domu na Twoje indywidualne zamówienie. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej budowie domów w technologii murowanej. Wybór generalnego wykonawcy może sprawić, że indywidualny projekt domu cena okaże się dużo niższa. Wybór indywidualnego projektu powinni rozważyć wszyscy inwestorzy posiadający wysokie i bardzo konkretne oczekiwania względem swojego wymarzonego domu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.