Akademia Budowlana

Działka nad jeziorem z linią brzegową

Spis treści:

Działka położona nad jeziorem to marzenie wielu osób, które chcą wybudować dom w malowniczej i spokojnej okolicy. Dość specyficznym rodzajem parceli jest jednak działka nad jeziorem z linią brzegową. Z jednej strony dostęp działki do brzegu jeziora jawi się jako duży atut, ale w praktyce wygląda to nieco inaczej. W tym artykule tłumaczymy, czym właściwie jest działka z linią brzegową, a także, na co zwrócić uwagę przy zakupie takiej działki.

 

Co oznacza działka nad jeziorem z linią brzegową?

 

Linia brzegowa, jak sama nazwa wskazuje, wyznacza brzeg akwenu wodnego, w tym przypadku jeziora. Linia brzegowa wyznacza przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych jezior, a gruntami do nich przyległymi. Jest wyznaczana na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów, których sposób zależy od rodzaju brzegu. Działka nad jeziorem z linią brzegową to po prostu działka, którą jedną z granic wyznacza właśnie linia brzegowa. Właściciel takiej nieruchomości nie ma jednak pełnej swobody w dysponowaniu swoją parcelą, jako iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy powinien mieć dostęp do śródlądowych zbiorników wodnych, w tym oczywiście jezior. Tworzy to pewne trudności, o których warto pamiętać.

 

W jaki sposób ustalana jest linia brzegowa?

 

W Ewidencji Gruntów i Budynków nanosi się granice działek ewidencyjnych na podstawie pomiarów geodezyjnych. W przypadku jeziora wyznaczenie linii brzegowej nie jest jednak takie proste. Jeśli jezioro posiada stale widoczną krawędź brzegu, wówczas wyznaczenie linii brzegowej jest proste. W przypadku niektórych jezior linia brzegu może się jednak zmieniać, a sytuację utrudnia roślinność. W takich sytuacjach, linię brzegu wyznacza linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej 10 lat.

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki z linią brzegową?

 

Chociaż działka nad jeziorem z linią brzegową jest marzeniem wielu inwestorów, to w praktyce może ona nieść ze sobą liczne trudności przy budowie domu. Na pewno należy zwrócić uwagę na konkretne przeznaczenie działki. Decyduje o tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku gdy obszar nie jest objęty planem miejscowym, decyzja o warunkach zabudowy. Taka decyzja może być jednak wydana w przypadku, gdy działka spełnia pewne warunki, a podstawowym warunkiem jest dostęp do drogi publicznej.

 

Przy zakupie działki nad jeziorem należy zatem sprawdzić, czy posiada ona dostęp do drogi, a także do sieci uzbrojenia terenu. Bardzo ważne są także warunki wodno-gruntowe. Grunty położone tak blisko jeziora często są mało nośnie i niestabilne, co wymusza zastosowanie droższego typu fundamentów. Należy także przeanalizować ukształtowanie terenu i wymiary działki pod kątem wyboru właściwego projektu domu. Kupując działkę z linią brzegową musimy jednocześnie zaakceptować fakt, że teren położony przy samym brzegu nie będzie wyłącznie naszą własnością.

 

Czy można zagrodzić działkę nad jeziorem z linią brzegową?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy powinien mieć nieograniczony dostęp do brzegu wód śródlądowych, w tym jeziora. Właściciel działki z linią brzegową nie ma zatem prawa blokować dostępu do linii brzegowej innym osobom. Zgodnie z przepisami, ogrodzenie działki musi być oddalone od linii brzegowej o co najmniej 1,5 metra. Właściciel takiej parceli ma możliwość zagospodarowania terenu przy brzegu jeziora. Może tu np. postawić altanę lub pomost, ale musi zaakceptować fakt, że inne osoby mając dostęp do brzegu również mogą korzystać z tych elementów zagospodarowania.

 

Co można wybudować na działce nad jeziorem z linią brzegową?

 

Kupując działkę nad jeziorem z linią brzegową należy pamiętać o tym, że przeznaczenie tej działki decyduje o tym, co będzie można wybudować na jej terenie. Do budowy domu jednorodzinnego potrzebna jest działka budowlana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jeśli są to tereny pod sport i rekreację, wówczas na takiej działce możliwe będzie wybudowanie domu letniskowego. Jeśli są to grunty rolne lub leśne, budowa jakiekolwiek obiektu będzie niemożliwa, dopóki inwestor nie zmieni przeznaczenia działki i nie wyłączy jej z produkcji rolnej lub leśnej, a jest to procedura dość czasochłonna, a ponadto kosztowna.

 

No dobrze, a co zrobić w sytuacji, gdy działka nad jeziorem z linią brzegową nie jest objęta planem miejscowym? Wówczas o przeznaczeniu tej działki oraz możliwościach zabudowy zadecyduje decyzja o warunkach zabudowy. Wydaje ją urząd gminy lub urząd miasta. Aby wydanie takiej decyzji było możliwe, działka musi jednak spełniać pewne warunki: posiada dostęp do drogi i sieci uzbrojenia umożliwiającej realizację inwestycji, sąsiaduje z przynajmniej jedną działką z tej samej drogi, która jest zabudowana w sposób umożliwiający określenie warunków zabudowy, a ponadto teren ten nie wymaga wyłączenia z produkcji leśnej lub rolnej.

 

Czy zakup działki nad jeziorem z linią brzegową to opłacalna inwestycja?

 

Opłacalność zakupu działki nad jeziorem zależy od wielu złożonych czynników, które opisaliśmy powyżej. Inwestor na pewno musi pamiętać o tym, że nie ma możliwości całkowitego odgrodzenia brzegu jeziora – jest on dostępny dla wszystkich osób, co sprawia, że ogrodzenie może przebiegać w odległości przynajmniej 1,5 metra od linii brzegu. W naszym artykule na temat działek znajdziesz więcej informacji, które pomogą w odnalezieniu dogodnej parceli. Ponadto, architekt firmy budowlanej New House może dla Ciebie przeanalizować wskazaną działkę. W ten sposób dowiesz się, jakie przeznaczenie ma wybrana działka nad jeziorem z linią brzegową i co będzie można na niej wybudować.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.