Badania geotechniczne na gruncie

Oferta

Geolog na budowie

Geolog zajmuje się badaniami geotechnicznymi gruntu. Dzięki nim otrzymujemy ważne informacje na temat rodzaju podłoża oraz poszczególnych warstw gruntu występujących na działce budowlanej. Z ich pomocą ustalany jest także poziom wód gruntowych oraz ich tendencje do sezonowych wzrostów. Taka wiedza pozwala na wybór i zaprojektowanie odpowiedniego posadowienia domu, co ma niebagatelny wpływ na trwałość nieruchomości oraz jej ochronę przed przedwczesną degradacją. I choć zdania na temat konieczności zatrudnienia geologa podczas budowy domu są podzielone, to należy mieć świadomość, że obecnie bez określonych badań geotechnicznych niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Badania geotechniczne – co mówi prawo?

Pomoc geologa przed rozpoczęciem budowy domu jest wskazana, jednakże jeszcze kilka lat temu nie była konieczna. Obecnie ustawodawca nałożył na inwestorów określone obowiązki w tym zakresie. Od kwietnia 2012 roku nowo budowane obiekty zostały przyporządkowane do trzech kategorii geotechnicznych i każda z nich wymaga obowiązkowego zbadania gruntu we właściwym dla niej stopniu. W praktyce oznacza to, że budowa domu jednorodzinnego wymaga zatrudnienia geologa. Co ważne, to, do jakiej kategorii geotechnicznej zostanie przyporządkowany obiekt, zależy od jego projektanta.

Badania geotechniczne może wykonywać jedynie osoba z odpowiednim wykształceniem oraz kwalifikacjami geologicznymi kategorii V i VII. Praktykujący geolog uzyskuje je po zdaniu egzaminu państwowego

Inwestorzy decydujący się na kompleksową budowę domu z firmą New-House mogą liczyć na profesjonalną pomoc na każdym etapie inwestycji budowlanej. Oznacza to, że wspieramy klientów również w momencie badań geotechnicznych. Współpracujemy z gronem doświadczonych geologów na terenie całego kraju, dzięki czemu nasza pomoc może być szybka, sprawna oraz w pełni profesjonalna.

Trzy kategorie geotechniczne

Pierwsza kategoria geotechniczna

Do tej kategorii należą najczęściej domy jednorodzinne, co oznacza, że inwestorzy decydujący się na ich budowę zobowiązani są do uzyskania - przed jej rozpoczęciem - profesjonalnej opinii dotyczącej gruntu oraz wód gruntowych. Taka opinia będzie wystarczająca zarówno dla domu parterowego, piętrowego, takiego z poddaszem użytkowym, oraz podpiwniczeniem – ale tylko wtedy, gdy dom ma być posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z aktualną literą prawa należą:

 • budynki mieszkalne jednokondygnacyjne i dwukondygnacyjne,

 • budynki gospodarcze jednokondygnacyjne i dwukondygnacyjne,

 • ściany oporowe,

 • wykopy do głębokości 1,2 metra,

 • nasypy budowlane do wysokości 3 metrów.

Druga kategoria geotechniczna

W drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z prawem znajdują się większe obiekty, które sadowione są nie tylko w prostych, ale również w złożonych warunkach gruntowych. W tym przypadku konieczne jest wykonanie ilościowej i jakościowej oceny oraz analizy danych geotechnicznych. W praktyce mamy do czynienia z badaniami znacznie bardziej szerokimi i szczegółowymi niż w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej.

W drugiej kategorii geotechnicznej znajdują się poniższe obiekty:

 • fundamenty głębokie i bezpośrednie,

 • ściany oraz konstrukcje oporowe, których zadaniem jest utrzymanie gruntu lub wody,

 • głębokie wykopy,

 • wysokie nasypy,

 • kotwy gruntowe,

 • filary mostowe,

 • nabrzeża.

Trzecia kategoria geotechniczna

Trzecia kategoria geotechniczna zawiera w sobie duże obiekty sadowione wyłącznie w skomplikowanych warunkach gruntowych. W tym przypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych inwestor zobowiązany jest do zamówienia pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Do trzeciej kategorii geotechnicznej należą np.:

 • budynki wysokościowe, które mają stanąć w istniejącej zabudowie miejskiej,

 • budynki, które są zagłębione w grunt na więcej niż jedną kondygnację,

 • tunele planowane w twardych i niespękanych skałach,

 • obiekty monumentalne,

 • obiekty mające służyć za zakłady chemiczne,

 • zapory wodne,

 • obiekty wykorzystywane w branży energetycznej.

Co zawiera opinia geotechniczna dla domu jednorodzinnego?

Każda opinia geotechniczna (niezależnie od kategorii) składa się z części opisowej i graficznej. W części opisowej zamieszczone są informacje dotyczące następujących po sobie warstw gruntu oraz poziomu wód gruntowych na badanym terenie. W tej części znajdziemy również zakres dalszych badań, jeśli geolog takowe zaleca. Część graficzna opinii geotechnicznej to de facto plan sytuacyjny terenu pod planowany budynek z zaznaczeniem miejsc wykonanych odwiertów. Znajdziemy tutaj również poszczególne warstwy gruntu oraz linie przekrojów geotechnicznych.

Ile kosztuje praca geologa?

Wbrew obiegowej opinii badania geotechniczne nie są zbyt kosztowne w stosunku do wydatków, jakie ponoszone są na budowę. Do ich przeprowadzenia konieczne jest wykonanie odwiertów w gruncie i to od ich ilości oraz głębokości zależy ostateczny koszt prac wykonywanych przez geologa. Przyjmuje się, że wiarygodne wyniki uzyskać można na podstawie próbek pobranych z minimum trzech odwiertów. Najczęściej jednak grunt nawierca się w czterech miejscach stanowiących jednocześnie narożniki przyszłego budynku. Jeśli zaś chodzi o głębokość nawiertów to zależy ona bezpośrednio od tego, czy dom będzie podpiwniczony, czy też nie.

W przypadku badań geotechnicznych dotyczących budynków jednorodzinnych odwierty wykonywane są na głębokości od 3 do 6 metrów. Koszt wywiercenia otworu o głębokości jednego metra wynosi od 150 do 200 zł. Można więc roboczo przyjąć, że dla domu mieszkalnego koszt badań geotechnicznych wraz z wydaniem stosownej opinii to wydatek rzędu 2000 zł. Należy jednak pamiętać, że podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić zależnie od regionu polski, w którym planowana jest budowa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kompleksowej budowy domu z New-House oraz związanej z nią pracy geologa zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią. Doradcy są do dyspozycji 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 21.00. Zapraszamy.


 

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt20@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new