Akademia Budowlana

Czy warto zdecydować się na deskowanie dachu?

Spis treści:

Solidny i trwały dach powinien zapewnić pełną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, a także dobrą izolacyjność akustyczną, która wpłynie na komfort domowników. Jedną z technik, która pozwala wzmocnić i usztywnić konstrukcję dachu jest deskowanie. Jak sama nazwa wskazuje, technika ta polega na montażu na krokwiach zaimpregnowanych desek. Zapewnią one stabilne podparcie pod pokrycie dachowe, a jednocześnie wpłyną na trwałość i funkcjonalność dachu. Biorąc jednak pod uwagę dodatkowe koszty, zasadne jest pytanie, czy warto zdecydować się na deskowanie dachu.

 

Na czym polega deskowanie dachu?

 

Deskowanie dachu polega na montażu desek na krokwiach, pod warstwą wstępnego krycia. W wielu domach stosuje się jedynie częściowe deskowanie, którego celem jest zapewnienie stabilnej podpory pod docelowe pokrycie dachu. Do deskowania wykorzystuje się przede wszystkim deski wykonane z drewna drzew iglastych, najczęściej sosny lub świerku. Deski te są odpowiednio zaimpregnowane, dzięki czemu odznaczają się większą odpornością na wilgoć. Najlepsze rezultaty można uzyskać stosując pełne deskowanie dachu. Biorąc jednak pod uwagę ceny dobrego drewna budowlanego, pełne deskowanie wiąże się ze sporymi kosztami. Z tego względu często pojawia się pytanie o to, czy jest to opłacalna inwestycja. Wiele zależy tak na prawdę od parametrów dachu.

 

Na jakich dach warto wykonać deskowanie dachu?

 

Pełne deskowanie dachu bardzo często stosuje się w przypadku dachów spadzistych o niewielkim kącie nachylenia. Przy tego typu dachach zachodzi większe ryzyko powstawania zagłębień, w których może się gromadzić skroplina. Nadmiar wilgoci z czasem prowadzi do utraty szczelności pokrycia, a wtórną konsekwencją jest utrata właściwości przez warstwę termoizolacyjną. Pełne deskowanie dachu zapobiega powstawaniu takich zagłębień. Pełne deskowanie jest wręcz niezbędne w przypadku dachów spadzistych, które zostaną pokryte papą. To ciężki materiał budowlany, który w przypadku braku deskowania będzie się zapadał, a w tym miejscach gromadzić się będzie skroplina. W powyższych konstrukcjach deskowanie jest rekomendowane przez fachowców. W praktyce jednak, technikę tą można zastosować także na innych dachach spadzistych. Pytanie, czy pełne deskowanie jest rozwiązaniem opłacalnym.

 

Jakie korzyści może zaoferować deskowanie dachu?

 

Pełne deskowanie dachu niewątpliwie może zaoferować wiele korzyści. Zacznijmy od tego, że w ten sposób można stworzyć solidną podstawę pod każde pokrycie dachowe, w tym również papę oraz  gont bitumiczny. Deskowanie podtrzyma ciężar pokrycia i zapobiegnie powstawaniu zagłębień, w których mogłaby się gromadzić skroplina. Jest to zatem dodatkowa ochrona warstwy termoizolacyjnej, która może tracić swoje właściwości pod wpływem wilgoci. Dotyczy to przede wszystkim wełny mineralnej. Jednocześnie, deskowanie zapobiega przedostawaniu się pod dach gryzoni, które również mogą uszkodzić termoizolację.

 

Deskowanie dachu usztywnia konstrukcję dachu i gwarantuje mu większą odporność na obciążenia związane z podmuchami wiatru, a także z zalegającym śniegiem. Konstrukcja jest dużo stabilniejsza, co przekłada się na żywotność dachu. Kolejnym atutem jest to, że deskowanie zapewnia lepszą izolacyjność akustyczną, pochłaniając dźwięki i zapewniając wyższy komfort domownikom. Czy warto zdecydować się na deskowanie dachu? Jak widzisz, technika ta może zaoferować długą listę korzyści. Jednak przy podejmowaniu decyzji warto również znać słabsze strony tego rozwiązania.

 

Jakie są minusy deskowania dachu?

 

Poważnym minusem są dodatkowe koszty. Deskowanie dachu można wykonać jedynie przy pomocy odpowiedniego drewna budowlanego o określonych parametrach, a ceny takiego materiału nie są tanie. Do tego dochodzi konieczność zaimpregnowania desek. Deskowanie zwiększa również ciężar dachu, a co za tym idzie, należy je uwzględnić w projekcie budowlanym. Może to wpłynąć na konieczność zastosowania bardziej zaawansowanej konstrukcyjnie więźby dachowej. Wykonanie deskowania wymaga także prawidłowego pozostawienia szczeliny wentylacyjnej. Błędy popełnione na tym etapie mogą prowadzić do tego, że termoizolacja zostanie uszkodzona przez wilgoć w postaci pary wodnej wydostającej się z domu.

 

Ile kosztuje deskowanie dachu?

 

Za wysokiej jakości drewno budowlane nadające się do wykonania deskowania trzeba zapłacić ok. 1000 - 1500 zł za m3. Taka ilość drewna wystarczy na deskowanie na powierzchni ok. 25 m2 dachu. Do tego dochodzi również robocizna, za którą trzeba zapłacić ok. 35 - 50 zł za m2. W rezultacie, pełne deskowanie dachu o powierzchni 100 m2 będzie kosztować przynajmniej 7500 zł, ale w wielu przypadkach łączny koszt przekroczy granicę 10,000 zł. Czy warto zdecydować się na deskowanie da chu? Na pewno jest to zalecane w przypadku dachów o niższym kącie nachylenia, a także w przypadku dachów, które będą pokryte papą lub gontem bitumicznym. W pozostałych przypadkach wszystko zależy od budżetu inwestora.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.