Akademia Budowlana

Kiedy należy wykonać deskowanie dachu?

Spis treści:

Deskowanie dachu to sztywne pokrycie dachowe, które zazwyczaj wykonuje się w sytuacji, gdy finalnym pokryciem ma być papa lub gont bitumiczny. W praktyce jednak, nie ma przeciwskazań, aby deskowanie wykonać także w przypadku innych rodzajów dachów. Technika ta posiada wielu sprzymierzeńców, jako iż pozwala na usztywnienie i wzmocnienie konstrukcji. W tym artykule podpowiemy, a jakich sytuacjach warto wykonać deskowanie dachu.

 

Deskowanie dachu – na czym polega ten proces?

 

Deskowanie to proces, który polega na układaniu desek na konstrukcji dachowej, do której przytwierdzona będzie połać. Przeważnie, sztywne pokrycie wykonuje się z myślą o późniejszym ułożeniu gontu lub papy. Także w przypadku blachy uprzednie usztywnienie konstrukcji jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o blachodachówkę lub dachówkę, tutaj zdania są podzielone. Część fachowców uważa, że sama dachówka to dostatecznie dobre pokrycie i deskowanie nie ma większego sensu, z kolei osoby o bardziej konserwatywnych poglądach zakładają, że deskowanie to coś, co warto zrobić w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności.

 

W praktyce, kwestię deskowania zawsze warto przedyskutować z architektem odpowiedzialnym za adaptację naszego projektu. Jeśli jego zdaniem jest to zbędny wydatek, który nie zapewni nam większych korzyści, nie warto sobie zaprzątać głowy deskowaniem. Jeśli jednak fachowiec zaznaczy, że warto to zrobić, wówczas mamy pewność, że stoją za tym sensowne argumenty. W naszym artykule o budowie domu (https://new-house.com.pl/budowa-domu) znajdziesz wiele ciekawych informacji związanych z poszczególnymi etapami budowy domu w technologii murowanej.

 

 

 

Przy jakich pokryciach dachowych deskowanie jest potrzebne?

 

Pełne deskowanie dachu jest niezbędne w sytuacji, gdy planujemy pokryć dach papą lub gontem bitumicznym. To wciąż bardzo popularne pokrycia, które zapewniają dobrą ochronę przed warunkami atmosferycznymi, przyzwoite parametry termoizolacyjne, a także niższy koszt w porównaniu z innymi rodzajami pokrycia. Częściowe deskowanie można wykonać w sytuacji, gdy planujemy pokrycie wykonane z blachy. Deski stanowią wówczas usztywnienie całej konstrukcji, dzięki czemu, blacha jest bardziej odporna na uszkodzenia. Podobnie jest zresztą w przypadku blachodachówki. Nie ma z kolei jednoznacznej odpowiedzi na to, czy deskowanie warto wykonać przed położeniem dachówki. Tą kwestię zawsze warto przedyskutować z architektem, który lepiej zna specyfikę budynku.

 

Na co zwrócić uwagę przy deskowaniu dachu?

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, drewno wcale nie należy do materiałów oddychających. Deski stanowią szczelną zaporę, która utrudnia uzyskanie prawidłowej wentylacji. W związku z tym, przy pełnym deskowaniu zawsze należy zastosować wysokoprzepuszczalną membranę lub folię, która umożliwi prawidłowe odprowadzanie pary wodnej. W innym razie, deskowanie może sprzyjać osadzaniu się wilgoci, która po pierwsze obniża skuteczność termoizolacji, a po drugie może prowadzić do rozwoju grzybów i pleśni. O jakościową wentylację należy zadbać zwłaszcza w przypadku pełnego deskowania. W takiej konstrukcji stosuje się szczeliny, które w połączeniu z membraną lub folią gwarantują odpowiedni przepływ powietrza.

 

Deskowanie dachu a pokrycie z blachy lub blachodachówki

 

Pełnego deskowania nie musimy wykonywać w przypadku, gdy pokryciem dachowym będzie blacha lub blachodachówka. Jest to wysoki koszty, który nie przyniesie współmiernych korzyści. Całkowicie wystarczy częściowe deskowanie, które usztywni newralgiczne punkty konstrukcji dachowej. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku wielkoformatowej blachy, która bez odpowiedniego usztywnienia może być podatna na wgniecenia. Do sztywnego poszycia możemy zastosować nie tylko deski drewniane, ale również specjalne płyty drewnopochodne, takie jak chociażby płyta OSB. W naszym artykule o różnych rodzajach dachów (https://new-house.com.pl/dachy) poruszamy ważne kwestie związane z prawidłową konstrukcją pokrycia z uwzględnieniem wentylacji oraz deskowania. 

 

Czy warto zdecydować się na deskowanie dachu?

 

Deskowanie bez wątpienia usztywnia konstrukcje dachu i sprawia, że jest ona bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego też, deskowanie bardzo często wykorzystuje się w przypadku dachów dwuspadowych. Sztywne pokrycie stanowi również dodatkową ochronę przed szkodnikami, takimi jak chociażby kuny, które mogą odpowiadać za uszkodzenie termoizolacji. Deskowanie zapobiega tworzeniu się zagłębień, w których mogłyby gromadzić się skropliny, które z czasem obniżyłyby wydajność termoizolacji. Kolejnym plusem jest lepsza izolacja akustyczna. Dotyczy to zwłaszcza dachów z pełnym deskowaniem. A zatem, mimo, że deskowanie dachu oznacza dodatkowy koszt, w wielu przypadkach korzyści wynikające z jego zastosowania będą opłacalne.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.