Akademia Budowlana

Kto może kupić działkę leśną?

Spis treści:

Budowa domu to marzenie wielu osób. Jak się okazuje, realizacja tych marzeń może okazać się tańsza, aniżeli zakup domu lub mieszkania z rynku pierwotnego. Istnieje jednak dość istotny haczyk, a mianowicie konieczność posiadania działki budowlanej. Te są dostępne w bardzo wysokich cenach, które czasami przekraczają nawet koszt budowy domu. W związku z tym, wielu inwestorów decyduje się na zakup tańszej działki leśnej. Tu pojawiają się jednak istotne pytania: Kto może kupić działkę leśną? Co należy zrobić, aby możliwa była na niej budowa domu?

 

Co to jest działka leśna?

 

Działka leśna to nieruchomość, która jest pokryta roślinnością leśną, a zatem drzewami, krzewami oraz runem leśnym. Powierzchnia takiej nieruchomości wynosi co najmniej 0,1 hektara. Nieruchomość leśna jest przeznaczona do produkcji leśnej (głównie pozyskiwania drewna), aczkolwiek może również stanowić część rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Z gospodarką leśną związane są także budynki i obiekty potrzebne do prowadzenia produkcji leśnej, drogi leśne, tereny pod linie energetyczne, szkółki leśne, a także miejsca składowania drewna. W Ewidencji Gruntów i Budynków spotkamy się z pojęciem gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Są one oznaczone symbolami: Ls dla lasów, Lz dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Z kolei w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lasy są oznaczone kolorem ciemnozielonym i symbolem ZL.

 

Czy każdy może kupić działkę leśną bez ograniczeń?

 

Biorąc pod uwagę wysokie ceny działek budowlanych, część inwestorów decyduje się na zakup działki leśnej z myślą o odlesieniu i przekształceniu terenu w grunty pod budowę domu. Kto może kupić działkę leśną? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka działka może zostać kupiona przez każdego, kto dysponuje dostatecznie dużym budżetem. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieruchomości leśnych obowiązuje tzw. prawo pierwokupu. Takie prawo przysługuje w pierwszej kolejności Lasom Państwowym. Ponadto, prawo pierwokupu w pewnych sytuacjach ma także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gdy ze swojego przywileju nie skorzystają Lasy Państwowe. Dopiero gdy podmioty dysponujące prawem pierwokupu nie wykażą chęci pozyskania danej nieruchomości leśnej, nabywca może stać się pełnoprawnym właścicielem na mocy sporządzonego aktu notarialnego.

 

Co można zrobić na działce leśnej?

 

Możliwości zagospodarowania działki leśnej są bardzo wąskie. Jest to nieruchomość przeznaczona na cele produkcji leśnej, co oznacza, że właściciel ma możliwość sadzenia nowych drzew oraz wycinania wybranych drzew w celu pozyskania drewna. Produkcja leśna zawsze jest jednak nadzorowana przez regionalną dyrekcję lasów państwowych. Oznacza to, że właściciel działki i tak potrzebuje zgody na posadzenie lub wycięcie drzew na swoim terenie.

 

Na działce leśnej nie można natomiast wznosić żadnych budynków. Niemożliwe jest także ogrodzenie działki, poza kilkoma wyjątkami związanymi z ochroną młodych drzew. Właściciel prywatnej działki leśnej nie może zablokować dostępu do swojej części terenu. Decydując się na zakup takiej działki należy zatem pamiętać o tym, że budowa domu jednorodzinnego lub przynajmniej domu letniskowego nie będzie możliwa przed zmianą przeznaczenia gruntu. A to okazuje się przedsięwzięciem czasochłonnym, kosztownym i nie zawsze zakończy się sukcesem.

 

Zakup działki leśnej pod budowę domu – czy to się opłaca?

 

Osoby, które chcą kupić działkę leśną w celu budowy domu muszą pamiętać o tym, że tego typu działki nie dają możliwości zabudowy. Jest to możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy powiedzie się tzw. odlesienie działki, czyli przekształcenie jej w działkę budowlaną oraz wyłączenie z produkcji leśnej. Niestety, jest to proces bardzo czasochłonny, a ponadto kosztowny. Jednocześnie, w wielu przypadkach będzie po prostu niemożliwy ze względu na brak zgody odpowiednich organów.

 

Szanse na odlesienie działki zależą od wielu czynników, takich jak: powierzchnia działki, dokładna lokalizacja, odległość od zabudowanych obszarów. Znaczenie ma również to, czy działka znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Warto również wspomnieć o tym, że właściciele działek leśnych często mają dobrą świadomość obecnej sytuacji. Jeśli ich działka ma większe szanse na odlesienie, wówczas cena takiej nieruchomości będzie po prostu wyższa. Reasumując, zakup działki leśnej pod budowę domu może okazać się opłacalny, ale w wielu przypadkach może także prowadzić do straty czasu i pieniędzy.

 

Ile kosztuje działka leśna?

 

Działki leśne cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów ze względu na swoje niskie ceny. To główny powód, dla którego tak wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, kto może kupić działkę leśną. Jak już wiesz, taką możliwość ma każdy, kto posiada dostatecznie duży kapitał. Ceny takich działek zaczynają się już od 8 – 12 zł za m2. Jak już wiemy, minimalna powierzchnia działki leśnej to 0,1 ha, czyli 1000 m2. W praktyce jednak, tak niskie ceny za metr dotyczą zwykle dużych nieruchomości leśnych. W przypadku mniejszych działek cena może wynieść ok. 20-30 zł za m2. W cenie ok. 20,000 – 30,000 zł istnieje zatem możliwość pozyskania niewielkiej działki leśnej. Niestety, działki leśne, które mają największe szanse na przekształcenie w budowlane kosztują nawet 10-krotnie więcej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.