Akademia Budowlana

Ile kosztuje podłączenie prądu do działki?

Spis treści:

Przyłącze energetyczne do najważniejszy element uzbrojenia działki budowlanej. O ile z powodzeniem można zastąpić brak przyłącza wodnego, kanalizacyjnego czy gazowego, o tyle przyłącze energetyczne jest po prostu niezbędne. Inwestor przygotowujący się do budowy domu powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zająć się formalnościami związanymi z uzyskaniem tego przyłącza. W tym artykule tłumaczymy jak wyglądają formalności, a także, ile kosztuje podłączenie prądu do działki.

 

Przyłącze energetyczne – jak wyglądają procedury?

 

Przygotowując się do budowy domu należy z dużym wyprzedzeniem zająć się przyłączeniami do sieci uzbrojenia terenu. Czas oczekiwania na wykonanie takiego przyłącza może wynieść nawet kilka miesięcy. Do budowy domu niezbędne jest przyłącze energetyczne (teoretycznie można wynająć agregat, ale jest to mało opłacalne rozwiązanie). Należy sprawdzić, który dostawca energii świadczy swoje usługi na danym terenie, a następnie złożyć wniosek o warunki przyłączenia do sieci. Większość dostawców obsługuje już wnioski online, dzięki czemu nie trzeba się fatygować do punktów obsługi klienta.

 

W przeciągu 30 dni dostawca określi warunki przyłączenia do sieci wraz z umową o przyłączenie. Jeśli akceptujemy te warunki, wystarczy podpisać i odesłać umowę. Dostawca zajmie się zaprojektowaniem przyłącza, uzyska niezbędne pozwolenia oraz wybierze wykonawcę. Przyłącze do skrzynki rozdzielczej na działce zostanie zrealizowane przez wykonawcę wskazanego przez dostawcę energii. Z kolei wykonanie instalacji od skrzynki do domu pozostaje już w zakresie obowiązków inwestora, a zasadzie wskazanego przez niego wykonawcy.

 

Dostawca w zadeklarowanym terminie wykonuje przyłącze prądu do działki. Teraz to inwestor musi zadbać o wykonanie instalacji na terenie swojej działki oraz w domu. Po wykonaniu instalacji trzeba jeszcze uzyskać oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji wraz z wykonaniem przeglądu. Dokumenty te wysyła się do dostawcy energii. Teraz możliwe jest zawarcie umowy, na mocy której dostawca będzie dostarczał energię do naszego domu. Dla wielu inwestorów nurtującą kwestią jest to, ile kosztuje podłączenie prądu do działki.

 

Prąd budowlany niezbędny przy budowie domu

 

Do budowy domu niezbędny jest prąd budowlany. To specjalna taryfa, w której ceny energii są odpowiednio wyższe. Prac budowlanych nie można bowiem realizować zgodnie z taryfą dla prądu zwykłego. Istnieją dwie możliwości pozyskania prądu budowlanego. Pierwsza z nich to uzyskanie przyłącza stałego i zawarcie umowy o prąd budowlany. Po zakończeniu budowy to samo przyłącze będzie służyło do przesyłu prądu zwykłego. Można także wybrać przyłącze tymczasowe, które jest realizowane szybciej. Zostanie ono wykonane wyłącznie na czas budowy domu. W między czasie można dopełnić formalności związanych z uzyskaniem przyłącza stałego.

 

Przyłącze tymczasowe a przyłącze stałe

 

Jak widzisz, przygotowując się do budowy domu masz do dyspozycji przyłącze tymczasowe, jak również przyłącze stałe. O ile przyłącze stałe i tak trzeba będzie wykonać, o tyle przyłącze tymczasowe jest opcjonalne. Na to rozwiązanie mogą zdecydować się inwestorzy, którym zależy na szybszym rozpoczęciu budowy domu. Czas oczekiwania na przyłącze stałe może wynieść nawet ponad 6 miesięcy, co oczywiście mogłoby znacząco opóźnić planowany termin rozpoczęcia prac. Tymczasem przyłącze tymczasowe może zostać wykonane w przeciągu kilku tygodni.

 

Analizując dostępne opcje warto mieć na względzie, że będą one miały wpływ na koszty. Zastanawiasz się, ile kosztuje podłączenie prądu do działki? Wybierając przyłącze tymczasowe na czas budowy zapłacisz więcej, ponieważ w praktyce płacisz za dwa przyłącza – tymczasowe i stałe. Na szczęście wykonanie tymczasowego przyłącza nie jest drogie, dzięki czemu stanowi to dobrą opcję dla inwestorów, którzy nie chcą bezczynnie czekać na uzyskanie przyłącza stałego.

 

Ile kosztuje wykonanie przyłącza energetycznego?

 

Koszty uzyskania przyłącza zależą od mocy oraz od rodzaju przyłącza. W przypadku ziemnego przyłącza energii elektrycznej trzeba liczyć ok. 150 – 200 zł za każdy 1 kW mocy. Z kolei za napowietrzne przyłącze energetyczne trzeba zapłacić ok. 100 – 150 zł za każdy 1 kW mocy. W domach jednorodzinnych zwykle stosuje się przyłącze o mocy 12 KV, co pozwala oszacować koszty na poziomie od 1200 do 2400 zł. Stawki te obowiązują w przypadku przyłącza, którego długość nie przekracza 200 metrów. W przypadku dłuższego przyłącza trzeba liczyć dodatkowe 50 – 100 zł za każdy metr bieżący (zazwyczaj przyłącze ziemne okaże się nieznacznie droższe).

 

Znacznie tańsze okazuje się natomiast przyłącze tymczasowe, które można uzyskać jedynie na czas budowy domu. Zwykle już w cenie 150 – 200 zł dostawca energii zrealizuje dla nas takie przyłącze. Reasumując, ile kosztuje przyłączenie prądu do działki? Zakładając wariant z wykorzystaniem przyłącza tymczasowego, łączny koszt wyniesie od 1400 zł (przyłącze ziemne) do 2600 zł (przyłącze napowietrzne). Jest to orientacyjny koszt dla standardowego przyłącza 12 kW o długości do 200 metrów.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.