Akademia Budowlana

Warunki techniczne przyłączenia do sieci. O czym powinien wiedzieć inwestor?

Spis treści:

Uzyskanie przyłączy technicznych do swojej działki budowlanej często jest procesem czasochłonnym, a co za tym idzie, warto się tym zająć z odpowiednim wyprzedzeniem. Przede wszystkim interesuje nas przyłącze do sieci energetycznej oraz sieci wodociągowej. Dla wielu inwestorów podstawowym udogodnieniem jest także dostęp do kanalizacji i gazu. W tym artykule dowiesz się, czym są warunki techniczne przyłączenia do sieci i jak załatwić niezbędne formalności.

 

Jak sprawdzić czy działka jest uzbrojona?

 

Przy zakupie działki budowlanej należy oczywiście sprawdzić, czy jest ona uzbrojona. Przez pełne uzbrojenie działki rozumiemy dostęp do drogi publicznej, a także przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe. Oczywiście na terenach podmiejskich i wiejskich może pojawić się problem z uzyskaniem dostępu do wszystkich sieci. Postawą jest oczywiście dostęp do drogi oraz sieci energetycznej. Niezbędne informacje możemy uzyskać w Wydziale Kartografii i Geodezji, składając wniosek o wydanie mapy zasadniczej. Jest to koszt rzędu kilkudziesięciu złotych.

 

Wiele informacji zawiera w sobie Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Dostęp do niej możemy uzyskać z poziomu serwisu Geoportal. W tym artykule: https://new-house.com.pl/przylacza-budowlane możesz dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych przyłączy technicznych. Przyłącze energetyczne warto załatwić jeszcze przed rozpoczęciem budowy. W innym razie niezbędny będzie prąd budowlany lub prąd generowany przez agregat prądotwórczy.

 

 

 

Wniosek o wydanie wstępnej informacji technicznej

 

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie wstępnej informacji technicznej. Takowy wniosek składamy we właściwej placówce odpowiedzialnej za doprowadzenie mediów. W przypadku sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej kluczowy okazuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez gminę. Jeśli nasza działka budowlana spełnia wszystkie warunki tego regulaminu, wówczas przedsiębiorca nie ma prawa odmówić nam przyłączenia do sieci. Należy jednak pamiętać, że problematyczne usytuowanie działki może mieć znaczenie w kontekście czasu realizacji (np. służebność przesyłu) oraz kosztów przyłączenia do mediów. Jeśli nasza działka nie znajduje się na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wstępna informacja może być niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

 

Po uzyskaniu pozytywnej informacji technicznej możemy przejść do konkretów. Teraz konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych. Dostawca usług w decyzji udzieli nam niezbędnych informacji potrzebnych na etapie adaptacji projektu budowlanego. Chodzi tu głównie o projekt zagospodarowania terenu lub działki, na którym należy zawrzeć przekrój oraz opis wszystkich przyłączy technicznych. Warunki techniczne informują nas o możliwych miejscach włączenia do sieci, a także o parametrach miejsca i wymogach, jakie musi spełnić przyłącze po naszej stronie.

 

Na podstawie otrzymany informacji można sporządzić kompletny projekt budowlany, w którym zawarte będą informacje potrzebne na etapie adaptacji projektu. Pamiętajmy, że wniosek o wydanie warunków technicznych może być niezbędny przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę domu. W tym artykule: https://new-house.com.pl/pozwolenie-na-budowe możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądają formalności, jakie warunki musi spełnić inwestor, a także, jakie dokumenty będą potrzebne do wydania pozwolenia na budowę. Na wydanie decyzji, dostawca usług ma 14 dni w przypadku budynków jednorodzinnych oraz 30 dni w pozostałych przypadkach.

 

Jakie dokumenty należy załączyć wraz z wnioskiem?

 

Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci możemy znaleźć na stronie internetowej dostawcy usług, z którym chcemy podpisać umowę. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, projekt zagospodarowania terenu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Jeśli będzie nas reprezentował pośrednik (np. pracownik firmy budowlanej), wówczas konieczne jest również upoważnienie do reprezentowania inwestora.

 

Firma budowlana New House oferuje kompleksowe usługi budowlane, które obejmują także etap przygotowań do budowy. Pomożemy inwestorom sprawdzić uzbrojenie działki oraz załatwić formalności potrzebne do uzyskania przyłączy technicznych. W tym miejscu: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz dowiedzieć się więcej na temat usług świadczonych przez nasza firmę. Biorąc pod uwagę długi czas oczekiwania na uzyskanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, warto z dużym wyprzedzeniem zająć się tą kwestią.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.