Akademia Budowlana

Standardy energetyczne budynków w Polsce

Efektywność energetyczna budynków w Polsce stale się polepsza. Dawniej za straty ciepła odpowiadała przede wszystkim fatalna izolacja. Straty były ogromne, a przez to rachunki za prąd i ogrzewanie bardzo wysokie. W latach 90-tych XX wieku rozpoczęła się stopniowa termomodernizacja bloków, domów oraz budynków użyteczności publicznej. Polegała ona głównie na wymianie okien i izolacji dachu oraz ścian. Dzięki temu w domach zrobiło się cieplej, a rachunki za ogrzewanie zmalały. W XXI wieku wiemy, że zwiększenie efektywności energetycznej to korzyści nie tylko dla nas, ale i dla środowiska. Dlatego wciąż poszukuje się nowych technologicznych rozwiązań w budownictwie i energetyce, a rząd wprowadza nowe standardy energetyczne.
 
Zapotrzebowanie energetyczne budynków
 
Przepisy prawne i/lub autorzy nowych technologii określają standardy energetyczne budynków. Co to w ogóle jest standard energetyczny? To nic innego, jak określenie efektywności energetycznej budynków. Przeważnie efektywność wyraża się poprzez określenie zapotrzebowania budynku na energię, czyli ile kWh przypada na 1 m2 budynku w ciągu całego roku. Ze względu na zapotrzebowanie energetyczne budynki można podzielić na:
• Budynki energooszczędne — zapotrzebowanie na ciepło w ciągu roku jest nie większe niż 40 kWh/m2;
• Budynki pasywne — roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi maksymalnie 15 kWh/m2;
• Budynki samowystarczalne — roczny bilans cieplny wynosi 0. Oznacza to, że budynek zużywa tyle samo energii, ile produkuje. Można tu jeszcze wyróżnić podgrupę budynków z dodatnim bilansem energetycznym, gdzie energia produkowana jest w nadwyżce.

Standard energetyczny WT21
Dotychczas w Polsce zostały wprowadzone dwa standardy energetyczne odnośnie budynków: WT14 oraz WT17. Od 2021 roku będzie obowiązywał nowy standard energetyczny WT21. Standardy WT określają warunki, jakie powinny spełniać budynki odnośnie izolacji cieplnej przegród budowalnych oraz jaka maksymalnie energia pierwotna może być zużywana przez budynki w przeliczeniu na 1m2 powierzchni w ciągu roku. Energia pierwotna (EP) jest wyrażona w kWh/m2. To właśnie jej wartość decyduje, czy budynek należy do energooszczędnych, pasywnych, samowystarczalnych czy nie spełnia żadnych wymagań.
 
Według standardu WT14 minimalna grubość izolacji poddasza powinna wynieść 19 cm, a minimalna grubość izolacji ściany dwuwarstwowej 11 cm. Standard WT17, który aktualnie obowiązuje zaostrzył te wymagania. Teraz minimalna grubość izolacji poddasza powinna wynosić 23 cm, a minimalna grubość izolacji ściany dwuwarstwowej 13 cm. Zaostrzenie wymagań odnośnie grubości warstw izolacji przekłada się oczywiście na niższe zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną. I tak według standardu WT14 maksymalny wskaźnik EP wynosi 120 kWh/m2/rok, a dla według standardu WT17 jest to wartość 95 kWh/m2/rok. Od 2012 będzie to jeszcze niższa wartość i wyniesie 70 kWh/m2/rok.
 
Standard
energetyczny Min. grubość warstwy izolacyjnej poddasza [cm] Min. grubość warstwy izolacyjnej ścian [cm] Max. Wskaźnik zużycia EP [kWh/m2/rok]
WT14                                            19                                                                         11                                                                       120
WT17                                            23                                                                         13                                                                         95
WT21                                            30                                                                         18                                                                         70

Celem standardów energetycznych jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Korzyści odczujemy nie tylko my, ale i środowisko naturalne. Większa efektywność energetyczna to więcej pieniędzy w naszym portfelu i mniej wyprodukowanego dwutlenku węgla do atmosfery.
 
Nasze projekty domów jednorodzinnych są zgodne z aktualnymi standardami energetycznymi. Jeśli wśród gotowych projektów nie znajdziesz swojego wymarzonego domu – nie ma problemu, przygotujemy dla Ciebie indywidualny projekt domu.
 

 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.