Akademia Budowlana

Budowa budynków biurowych – najważniejsze informacje dla inwestorów

Spis treści:

Budynki biurowe są potrzebne wszystkim firmom, które muszą zapewnić swoim pracownikom warunki potrzebne do komfortowego wykonywania pracy umysłowej. Tego typu obiekty muszą spełniać szereg wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Budowa budynków biurowych to złożona inwestycja, którą najłatwiej jest zrealizować z doświadczonym wykonawcą generalnym. O czym powinni pamiętać inwestorzy planujący budowę budynku biurowego?

 

Co to jest budynek biurowy?

 

Budynek biurowy, potocznie nazywany biurowcem, to obiekt użyteczności publicznej, który zawiera w sobie pomieszczenia przystosowane do komfortowego wykonywania pracy umysłowej. Aby obiekt mógł być wykorzystywany w ramach prac biurowych, musi on spełniać określone wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dla przykładu, na każdego pracownika musi przypadać przynajmniej 13 m3 kubatury obiektu, a także 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Pomieszczenia do pracy biurowej nie powinny być niższe, niż 3 metry, chyba, że spełnione zostaną określone warunki – wówczas ich minimalna wysokość może wynosić 2,5 metra. Współczesne biurowce są projektowane w taki sposób, aby zapewnić pracownikom szybką komunikację, wysoką funkcjonalność pomieszczeń, a także przestrzeń, która sprzyja owocnej pracy umysłowej.

 

Na jakich działkach możliwa jest budowa budynków biurowych?

 

Jeśli interesuje Cię budowa budynków biurowych, musisz wiedzieć, że obiekty te nie mogą być budowane na dowolnej działce. O wszystkim decyduje bowiem Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który wyznacza przeznaczenie poszczególnych działek. Budowa budynków biurowych będzie możliwa na terenach zabudowy usługowej – na planie są to działki oznaczone kolorem czerwonym i literą U. Czasami kwalifikować się będą również działki o przeznaczeniu mieszanym, np. MN/U lub MW/U. Na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (kolor fioletowy, litera P) możliwa jest budowa budynków biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego kompleksu. Jeśli dany obszar nie jest objęty MPZP, wówczas o możliwości budowy budynku biurowego decydować będzie wydana przez gminę decyzja o warunkach zabudowy.

 

W jaki sposób można uzyskać projekt budynku biurowego?

 

Biorąc pod uwagę, jak wiele warunków i norm muszą spełniać budynki biurowe, inwestor powinien skorzystać z usług wykwalifikowanego i doświadczonego architekta, który sporządzi indywidualny projekt budynku biurowego. W ten sposób inwestor może dużo łatwiej uzyskać projekt budynku dobrze przystosowanego do specyfiki firmy, która będzie z niego korzystać. Inwestorzy mogą jednak wybrać także gotowy projekt budynku biurowego. Takie projekty można znaleźć w katalogach pracowni architektonicznych. Współczesne biurowce są do siebie bardzo zbliżone i wykorzystują podobne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Gotowy projekt to dobry wybór zwłaszcza dla inwestora, który planuje budowę w celach komercyjnych, np. w celu sprzedaży lub wynajmu powierzchni.

 

Jakie formalności trzeba załatwić przed rozpoczęciem budowy?

 

Budowa budynków biurowych to złożona inwestycja, co oznacza, że przed rozpoczęciem budowy konieczne będzie załatwienie wielu formalności. Absolutną podstawą jest oczywiście pozyskanie projektu budynku spełniającego określone normy i wymagania. Kolejnym krokiem będzie zakup działki, której przeznaczenie dopuszcza budowę budynku biurowego. Przed rozpoczęciem budowy inwestor musi załatwić wiele spraw, w tym uzyskać niezbędne przyłącza techniczne, wymaganie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy. Jedną z nich może być ekspertyza z badań geotechnicznych gruntu, która zawierać będzie szczegółowe informacje na temat warunków wodno-gruntowych.

 

Po uzyskaniu obszernej dokumentacji projektowej inwestor musi udać się do wydziału architektury działającego przy urzędzie właściwym dla miejsca planowanej inwestycji, aby złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Czas oczekiwania na takie pozwolenie może przeciągnąć się nawet do 60 dni, a zatem formalności warto załatwiać z odpowiednim wyprzedzeniem. Po uzyskaniu pozwolenia inwestor może zająć się przygotowaniem placu budowy, zatrudnić kierownika budowy, a także podpisać umowę o roboty budowlane z wykonawcą. Budowa budynków biurowych musi być jeszcze zgłoszona najpóźniej do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

 

Kompleksowa budowa budynków biurowych z firmą New-House

 

Przymierzając się do budowy budynku biurowego inwestor powinien poświęcić dostatecznie dużo czasu na wybór rzetelnego wykonawcy i zawarcie umowy o roboty budowlane. Firma New-House specjalizuje się w budowie obiektów w technologii murowanej. Jako generalny wykonawca nasza firma zapewnia niezbędne materiały, sprzęt oraz fachowców potrzebnych na poszczególnych etapach budowy. Dzięki temu, budowa budynków biurowych przebiega sprawnie i fachowo, co pozwala zoptymalizować czas trwania inwestycji. New-House to dobry wybór dla inwestorów, którzy pragną bez przeszkód wybudować funkcjonalny i nowoczesny budynek biurowy.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.