Akademia Budowlana

Pozwolenie na budowę

Podobne artykuły

25-09-2020

Zabudowa zagrodowa w planie zagospodarowania przestrzennego

Kalkulator budowy domu

04-10-2019

Projekt zagospodarowania terenu

04-03-2020

Budowa domu od A do Z

12-10-2020

Najczęściej wykonywane elewacje domów jednorodzinnych

Każdy z nas kiedyś załatwiał sprawy w urzędzie. Wiemy, z czym to się wiąże. Godziny spędzone przed okienkiem do konkretnego urzędnika, stracony bezcenny czas na załatwiane przeróżnych dokumentów, dylemat związany z ilością czasu do zarezerwowania na załatwienie konkretnej sprawy. Do tego zawiłości w przepisach, interpretacjach itd. W samych urzędach informacja pozostawia również wiele do życzenia. Aby uniknąć wszystkich stresów związanych z załatwianiem formalności, warto rozważyć kompleksową współpracę z firmą budowlaną, która zadba również o pierwszy etap realizacji inwestycji, czyli wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia na budowę.
 
 
Pozwolenie na budowę - dokumentacja

Jakie dokumenty musimy przygotować w związku z pozwoleniem na budowanie domów? Lista jest długa. Po pierwsze powinniśmy ubiegać się o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do naszej działki. Taki plan w urzędzie Gminy powinniśmy uzyskać w ciągu 2-3 dni, a w niektórych urzędach czasami „od ręki”. Jest to podstawowy dokument w oparciu o który można zaplanować rodzaj domu, projekt, a także intensywność zabudowy działki, wysokość naszego domu i wiele innych parametrów. Trochę gorzej jest w sytuacji braku opracowanego w/w Planu na naszą działkę. Wtedy pozostaje otworzyć nową dużą procedurę jaką są Warunki Zabudowy. Spełniają one taką samą rolę co Plan Zagospodarowania Przestrzennego, z tym, że występują tam gdzie Gmina nie uchwaliła Planu. Określają, co na naszej działce możemy zbudować.
 
 
Projekt budowlany - załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę

Chronologicznie, kolejnym ważnym dokumentem jest sam projekt. Można go kupić w internecie, projektując indywidualnie lub korzystając z naszej oferty na https://new-house.com.pl/projekty-domow. W przypadku zakupu projektu w internecie, warto zawsze poprosić dane biuro architektoniczne o zgodę na zmiany w projekcie. Zazwyczaj biura architektoniczne mają gotowe formularze, na których wyrażają zgodę na wszelkie możliwe zmiany.  Dzięki temu, wykonując adaptację projektu np. u naszego architekta, będzie można wykonać dowolną zmianę w projekcie, także taką, która może zmienić konstrukcję naszego domu.
 
Pozwolenie na budowę co jeszcze powinniśmy mieć?

Następnym istotnym dokumentem do pozwolenia na budowę jest Plan Zagospodarowania Działki. Zazwyczaj, jeżeli projektujemy indywidualnie dom, to jest już on w pakiecie z projektem. Niestety w przypadku gotowych projektów z internetu, jesteśmy zmuszeni do wykonania tego projektu oddzielnie. Wykonuje go architekt, który najczęściej zrobi dla nas także adaptację projektu.
Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny do wykonania Planu Zagospodarowania działki, jest mapka do celów projektowych. Taką mapkę możemy uzyskać od geodety. Procedura polega na odbiorze przez geodetę danych działki z Urzędu Geodezji i Kartografii. Następnie wykonuje on inwentaryzację działki, zaznacza drzewa, ewentualnie linie przesyłowe energii elektrycznej, gazu i każde inne osobliwości, które mogą znajdować się na działce.
Po uzyskaniu tych dokumentów, a może raczej równolegle z kompletowaniem powyższych, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o warunki przyłączenia do sieci energetycznej, do sieci wodociągowej, gazowej i jeżeli jest dostępność, do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku dostępności do sieci wodociągowej, należy wykonać opis i usytuowanie projektowanej studni na działce, z uwzględnieniem studni w Planie Zagospodarowania Działki. Kolejnym dość ważnym dokumentem, który jest obecnie w większości urzędów wymagany coraz częściej, jest uzgodnienie i projekt zjazdu na działkę. Wymaga to często zaangażowania projektanta drogowego, który wykona nam taki projekt.
 
 
Badania geologiczne - niezbędne by uzyskać pozwolenie na budowę?

W niektórych gminach wymagane są także badania geologiczne, ze względu na występowanie niekorzystnych warunków glebowych. Niekorzystne warunki glebowe, to nie tylko torfy i iły, ale w niektórych przypadkach, także występująca wysoko woda gruntowa. W takich trudnych warunkach posadowienie domu jest możliwe, wymaga jednak szczegółowego podejścia, często przeprojektowania fundamentów. Jeżeli takie warunki występują u Państwa, zachęcamy do skorzystania z doświadczenia New-House w budowie domów na różnych gruntach i kontaktu z nami oraz konsultacji dotyczących konkretnego przypadku.
 
Dodatkowa dokumentacja

Ważnym również uzgodnieniem jest inwentaryzacja i zgoda na wycinkę drzew, jeżeli takie znajdują się na działce. Drzewa, które znajdują się w obrębie naszego domu oraz drogi dojazdowej do garażu, ścieżki od furtki, podlegają obligatoryjnie wycince. Wycinkę pozostałych drzew należy ustalić w miejscowym urzędzie leśnym.
Omówiliśmy podstawowe, wymagane dokumenty, konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach to jednak nie wszystko. Wystarczy, że przez teren naszej działki przebiega drenaż, inna instalacja gazowa, elektryczna lub wodna. Wymaga to indywidualnych ustaleń w odpowiednich urzędach.
 
Wniosek o pozwolenie na budowę

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Urzędy mają 65 dni na rozpatrzenie wniosku i w przypadku braku uwag, wydanie pozwolenia. Niestety to jeszcze nie koniec procedury. Decyzja na budowę domu musi być rozesłana do sąsiadów graniczących z działką, a do urzędów muszą wrócić potwierdzenia odbioru wysłanych listów. Dopiero wtedy nasza Gmina wydaje prawomocne pozwolenie na budowę.
Pozostają jeszcze drobne formalności- uzyskania dziennika budowy, zgłoszenie kierownika budowy i terminu rozpoczęcia budowy. Teraz obowiązuje nas jeszcze siedmiodniowy termin rozpoczęcia budowy. Od tego momentu nasz projekt jest gotowy do realizacji, o czym następnym razem.
Jeżeli chcą Państwo uniknąć tych wszystkich skomplikowanych formalności, zachęcamy do do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt i skorzystania z naszych usług!

 

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.