Akademia Budowlana

Numer ewidencyjny działki – co warto wiedzieć na ten temat?

Spis treści:

Numer ewidencyjny to swoisty identyfikator działki, w którym zawarte są informacje na temat dokładnej lokalizacji gruntu. To jedna z najważniejszych informacji, którą należy sprawdzić na etapie szukania działki na sprzedaż. Na podstawie numeru ewidencyjnego można dotrzeć do innych dokumentów, a także załatwić pewne istotne formalności. W tym artykule tłumaczymy, czym właściwie jest numer ewidencyjny działki, gdzie go znaleźć i w jaki sposób rozczytać.

 

Co to jest numer ewidencyjny działki?

 

Najprościej rzecz ujmując, numer ewidencyjny działki to po prostu jej identyfikator, który informuje o klasyfikacji gruntu w dokumentacji. Podział administracyjny w Polsce pozwala obecnie wyróżnić, 16 województw, 314 powiatów, 2477 gmin. Dalej możemy wyróżnić obręby ewidencyjne – w przypadku miast będą to chociażby dzielnice. I tak dochodzimy aż do działki ewidencyjnej, która jest najmniejszą jednostką administracyjną w naszym kraju. Każda taka działka posiada własny numer ewidencyjny, który określa jej dokładne położenie na mapie naszego kraju.

 

Numer ewidencyjny działki to jedna z podstawowych informacji, z jaką będą miały do czynienia osoby zainteresowane pozyskaniem działki. Znajomość tego numeru jest niezbędna przy wielu sprawach formalnych, a jednocześnie pozwala namierzyć inne dokumenty powiązane z wybraną działką, chociażby jej księgę wieczystą. Jest to informacja publiczna, do której każdy ma dostęp. Aktualne, numer ewidencyjny działki można sprawdzić łatwo i wygodnie przez Internet, a w kolejnych akapitach powiemy, w jaki sposób można to uczynić.

 

Jak czytać numer ewidencyjny działki?

 

Numer ewidencyjny działki pozwala na określenie dokładnego położenia działki oraz jej przynależność do obrębów administracyjnych. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób należy czytać taki numer. Jest on zbudowany z liczb naturalnych według wzoru: WWPPGG_R.XXXX.NDZ, gdzie:

 

W ogólnodostępnym systemie informatycznym TERYT można znaleźć szczegółowe informacje na temat kodów poszczególnych jednostek administracyjnych. W praktyce nie musimy jednak znać poszczególnych oznaczeń, ponieważ znając już numer ewidencyjny działki możemy ją bez trudu odnaleźć na mapach dostępnych w serwisie internetowym Geoportal.

 

W jaki sposób można sprawdzić numer ewidencyjny działki?

 

Istnieją dwa sposoby na odnalezienie numeru ewidencyjnego działki. Tradycyjny sposób stosowany od lat to wizyta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. Siedziba takiego wydziału znajduje się w każdym starostwie powiatowym. Pracownik na życzenie petenta ma obowiązek udostępnić mapy i wskazać numer ewidencyjny dla terenu wskazanego przez petenta. Można tu uzyskać także wniosek o wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i budynków, co będzie potrzebne chociażby w sytuacji, gdy inwestor będzie chciał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

 

Obecnie nie ma jednak potrzeby fatygowania się do urzędu w celu sprawdzenia numeru ewidencyjnego działki. Są to informacje publiczne dostępne na stronie internetowej Geoportal. Wystarczy jedynie odszukać interesujące nas grunty na mapie, a następnie kliknąć na działkę prawym przyciskiem myszy. W ten sposób pokaże się nam numer ewidencyjny działki oraz inne ważne informacje na temat wybranej parceli. Geoportal zawiera wiele innych istotnych informacji, z którymi przyjdzie się zapoznać inwestorowi na etapie poszukiwania odpowiedniej działki budowlanej.

 

Co daje znajomość numeru ewidencyjnego działki?

 

Numer ewidencyjny działki pozwala błyskawicznie sprawdzić jej dokładne położenie na mapie na stronie internetowej Geoportal. Ponadto, inwestor będzie potrzebował numer ewidencyjny do załatwienia wielu istotnych formalności przy zakupie lub sprzedaży gruntu, w trakcie podziału działki, czy też podczas spraw spadkowych. Numer ewidencyjny działki pozwala namierzyć sąd rejonowy, w którym znajduje się księga wieczysta wybranej działki. Tutaj warto jednak zauważyć, że wgląd do księgi można uzyskać jedynie za zgodą właściciela.

 

Jak już wspomnieliśmy, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami można uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Dokument ten jest potrzebny przy niektórych formalnościach, jak chociażby założenie księgi wieczystej, sporządzenie aktu notarialnego czy sprzedaży działki, czy też przy wnioskowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Uzyskanie tego dokumentu wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty – 140 zł w przypadku elektronicznej wersji oraz 150 zł w przypadku wersji papierowej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.