Akademia Budowlana

Kalenica w domu jednorodzinnym – jakie są jej funkcje?

Spis treści:

Niezwykle ważnym elementem każdego dachu spadzistego jest kalenica, nazywana również linią szczytową. Jest to krawędź dachu powstająca na złączeniu się połaci dachowych. Kalenica w domu jednorodzinnym pełni wiele istotnych funkcji, w tym oczywiście zapewnia odpowiednią ochronę przed warunkami atmosferycznymi. W tym artykule dowiesz się więcej na temat tego, czym właściwie jest kalenica oraz za co odpowiada ten element dachu spadzistego.

 

Co to jest kalenica?

 

Kalenica to najwyżej położona krawędź dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych. Z elementem tym spotkamy się zarówno w dachach dwuspadowych, jak również dachach wielospadowych. Innymi określeniami kalenicy są: linia szczytowa dachu, wierch, warst lub kipa. Element ten musi być wykonany w odpowiedni sposób, ponieważ zależeć będzie od niego szczelność dachu, odporność na warunki atmosferyczne, jak również sprawna wentylacja. Linia łącząca górne krawędzie połaci to kalenica główna, natomiast linia, która łączy przecięcia skośnych krawędzi połaci jest nazywana kalenicą narożną lub też koszem.

 

Jakie funkcje zapewnia kalenica?

 

Prawidłowo wykonana kalenica ma zagwarantować szczelne złączenie połaci dachowych. To właśnie na stykach połaci znajdują się newralgiczne punkty, w których najłatwiej o nieszczelności. Nie trzeba chyba mówić, jak poważnym problemem jest nieszczelny dach. Prowadzi do nadmiernego poziomu wilgotności w pomieszczeniach, co sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, a ponadto obniża właściwości materiałów termoizolacyjnych odpowiedzialnych za utrzymywanie odpowiedniej temperatury.

 

Kalenica w domu jednorodzinnym zapewnia zatem należytą ochronę przed warunkami atmosferycznymi, głównie przed deszczem. Jednak prawidłowo wykonana linia szczytowa może mieć wpływ także na odporność połaci na silny i porywisty wiatr. Dodatkowo, bardzo ważną funkcją kalenicy jest zagwarantowanie dobrej wentylacji. Powietrze przemieszczające się pod pokryciem dachu pozwala usunąć wilgoć nagromadzoną przez odprowadzanie pary wodnej z wnętrz domu.

 

Z jakich elementów składa się kalenica w domu jednorodzinnym?

 

Budowa kalenicy jest dość złożona. Jak już mówiliśmy, to właśnie stykające się ze sobą krawędzie połaci dachu są najbardziej newralgicznym punktem, w którym może dochodzić do przeciekania dachu. Pierwszą warstwę jest wstępne pokrycie złożone z folii dachowej położonej na dostatecznie szeroką zakładkę równolegle do linii dachu. Może to być również pełne deskowanie z papą. Następnie mocowane są stalowe wsporniki łat kalenicowych, do których przymocowane zostaną kontłaty.

 

Aby kalenica w domu jednorodzinnym była w pełni szczelna stosuje się specjalne taśmy uszczelniająco-wentylacyjne. Zazwyczaj jest to blacha aluminiowa, która dodatkowo może zostać wzbogacona o tkaninę polipropylenową. Na poziomej łacie kalenicowe stosuje się wywietrzniki kalenicowe ze szczotkami. Zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza, a jednocześnie chronią przed wnikaniem wilgoci pochodzącej z opadów deszczu. Ostatnim elementem kalenicy są gąsiory. To półokrągłe elementy, które mają w estetyczny i trwały sposób wykończyć kalenicę. Zazwyczaj gąsiory są dobierane u tego samego producenta, u którego kupuje się materiał na pokrycie dachu.

 

Kalenica dachu a wysokość budynku

 

Kalenica w domu jednorodzinnym zwieńczonym dachem spadzistym często stanowi najwyższy punkt dachu, pomimo to, że wyżej od niej mogą wystawać kominy wentylacyjne, wywietrzniki, jak również elementy instalacji odgromowej. Jednak to właśnie kalenica jest najwyżej położonym elementem konstrukcyjnym budynku i to właśnie ona stanowi punkt odniesienia przy pomiarze wysokości budynku. Wysokość tę mierzy się od punktu zero wyznaczonego przez geodetę. Wysokość budynku ma istotne znaczenie w kontekście obowiązujących warunków zabudowy.

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu domu?

 

Kalenica domu może mieć wpływ także na proces wyboru gotowego projektu domu. Wszystko za sprawą wymagań, jakie stawia przed inwestorem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub też decyzja o warunkach zabudowy. Kalenica dachu może być usytuowana równolegle lub prostopadle do drzwi wejściowych, a to w dużej mierze decyduje o właściwym posadowieniu budynku na działce. Inwestorzy nie zawsze będą mieli jednak możliwość usytuowania domu zgodnie z ułożeniem ściany frontowej, a przeszkodą może się okazać właśnie kalenica.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą bowiem stawiać wymagania, aby kalenica dachu była położona równolegle lub prostopadle do drogi. Jeśli wybierzemy niewłaściwy projekt, może się okazać, że jedynym sposobem na budowę tego domu na wybranej działce będzie posadowienie domu ścianą frontową skierowaną ku bokowi działki. W grę wchodzi również adaptacja gotowego projektu, ale zmiana konstrukcji dachu w taki sposób, aby dostosować ułożenie kalenicy do położenia drogi nie zawsze jest możliwe, a gdy taka możliwość istnieje, zazwyczaj jest bardzo kosztownym zabiegiem.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.