Akademia Budowlana

Stan surowy otwarty a zamknięty

Spis treści:

Budowa domu dzieli się na kilka etapów, wśród których możemy wyróżnić: stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty i stan deweloperski. Ostatnim „stadium” jest dom pod klucz, czyli dom wykończony i gotowy do zamieszkania. Osoby planujące budowę domu często zastanawiają się, jakie prace są wykonywane na określonych etapach. W tym artykule omówimy, czym różni się stan surowy otwarty od stanu surowego zamkniętego.  

 

Stan surowy otwarty – co zostało wykonane do tej pory?

 

Stan surowy otwarty to już całkiem zaawansowany etap prac, do którego wykonano wszystkie prace związane z konstrukcją nośną budynku. Osadzono fundamenty budynku pozostawiając przeloty pod przyszłe instalacje, wymurowano ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne ściany nośne, wybudowano schody (o ile są to schody murowane), a także wzniesiono konstrukcję nośną dachu. W przypadku domów z poddaszem użytkowym i domów piętrowych wykonano także strop. Co oznacza słowo „otwarty” przy stanie surowym? Odnosi się ono do tego, że dom wciąż posiada niezabudowane i niezagospodarowane otwory, które narażają jego wnętrze na działanie czynników zewnętrznych.

 

Jak „domknąć” stan surowy?

 

W głównej mierze chodzi tu o zagospodarowanie otworów okiennych i otworów drzwiowych. Należy wstawić okna oraz drzwi zewnętrzne. Stan surowy domyka się również na dachu, kładąc deskowanie oraz pokrycie dachowe. Stan surowy zamknięty oznacza to, że budynek jest już w pełni odporny na działanie czynników atmosferycznych. Nie straszny mu deszcz, opady śniegu, grad, silny wiatr. Jeśli zbliża się zima, a inwestor planuje przerwać prace budowlane do wiosny, wówczas dom w stanie surowym nie wymaga w zasadzie żadnych dodatkowych przygotowań. Jest to pozycja wyjściowa, od której zaczną się prace prowadzące do uzyskania stanu deweloperskiego.

 

Stan surowy otwarty i zamknięty – różnice

 

Różnice widać na pierwszy rzut oka. Dom w stanie surowym otwartym nie posiada jeszcze okien i drzwi zewnętrznych, podczas gdy dom w stanie surowym zamkniętym posiada już te elementy. To jednak nie wszystko, niektóre prace mogą dotyczyć także dachu budynku, zwłaszcza, jeśli jest to dach spadzisty. Stan surowy otwarty na pewno wymaga wybudowania więźby dachowej, która jest konstrukcją nośną dachu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pokrycie dachu montuje się po upływie pewnego czasu, np. po zimowaniu budynku. Jeśli dom nie posiada ukończonego dachu z pokryciem, wciąż jest to stan surowy otwarty. Nazwy dość dobrze wyznaczają różnice w postępie prac – dom w stanie surowym zamkniętym ma być w pełni „szczelny” i odporny na działanie warunków atmosferycznych.

 

Ile czasu potrzeba na uzyskanie stanu surowego zamkniętego?

 

Osoby przygotowujące się do budowy domu często zastanawiają się, czy uda im się uzyskać stan surowy zamknięty do końca roku. Jeśli uda się zrealizować te prace do nadejścia zimy, wówczas wiele kolejnych prac wewnątrz domu można wykonywać bez konieczności przerywania budowy na okres zimowy. Czas potrzebny do uzyskania stanu surowego zamkniętego w dużej mierze zależy od zastosowanych technologii i materiałów budowlanych. Zależy od nich chociażby minimalna przerwa technologiczna związana ze schnięciem betonu oraz zapraw.

 

Niemniej jednak, w większości przypadków stan surowy zamknięty można uzyskać w przeciągu od 4 do 6 miesięcy, zakładając, że prace są realizowane w systemie zleconym, przez jedną firmę, która odpowiada za sprawny przebieg robót. A zatem zaczynając budowę nawet latem istnieje szansa na domknięcie stanu surowego, który pozwoli na zimowanie budynku bez konieczności dodatkowego przygotowywania domu lub też umożliwi kontynuowanie niektórych prac budowlanych w okresie zimowym, o ile oczywiście pozwoli na to pogoda.

 

Co dalej po uzyskaniu stanu surowego zamkniętego?

 

Uzyskanie stanu surowego zamkniętego rozpoczyna proces ukierunkowany na uzyskanie stanu deweloperskiego. Część inwestorów decyduje się przerwać budowę na tym kluczowym etapie i wznowić pracę po nadejściu wiosny. Wówczas pogoda jest dużo łaskawsza i pozwoli na ocieplenie budynku, a także wykonywanie prac mokrych, które wymagają dodatniej temperatury. Przy obecnych możliwościach oferowanych przez branżę budowlaną nie ma jednak potrzeby przerywania prac na cały okres zimowy. Pogoda często pozwala na kontynuowanie robót.

 

No dobrze, a jakie prace zostaną wykonane od stanu surowego zamkniętego do stanu deweloperskiego? Budynek zostanie ocieplony i otynkowany. Wewnątrz domu wykonane zostaną instalacje: elektryczna, grzewcza, wodno-kanalizacyjna, ewentualnie gazowa. Ściany wewnętrzne zostaną otynkowane i przygotowane do prac wykończeniowych. Wykonane zostaną także wylewki pod finalne posadzki. Jak sam widzisz, wiele z tych prac spokojnie można wykonywać zimą, gdy pozwala na to pogoda i gdy dom znajduje się już w stanie surowym zamkniętym.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.