Akademia Budowlana

Posadowienie budynku w trudnych warunkach gruntowych

Spis treści:

Posadowienie domu jednorodzinnego to suma wszystkich elementów składających się na fundamenty będące ważnym ogniwem konstrukcyjnym, które odpowiada za przekazanie obciążenia budynku na grunt, dzięki czemu nieruchomość zyskuje odpowiednią stabilizację.

 

Dom jednorodzinny musi opierać się na stabilnych podstawach będących gwarancją trwałości całej konstrukcji. Fundamenty należy dopasować zarówno do specyfiki projektu budynku, jak i również do terenu, na którym planujemy go wybudować. Jedynie takie połączenie pozwoli osiągnąć oczekiwany efekt. Większość gruntów nie wymaga wykorzystania specjalistycznych technologii fundamentowania. Jednak w przypadku około 10 do 20% działek mamy do czynienia z trudnymi warunkami glebowymi, które wymagają zastosowania precyzyjnie dopasowanych fundamentów. Aby dowiedzieć się jakie fundamentowanie należy wykonać w przypadku konkretnej parceli należy wykonać szczegółowe badania geotechniczne.

 

Spis treści:

 

Od czego zależą warunki gruntowe na działce budowlanej?  

 

Rodzaj gruntu  

Jeśli na działce budowlanej mamy do czynienia z torfem lub innymi gruntami organicznymi posadowienie budynku wymaga wykorzystania precyzyjnie dopasowanych metod fundamentowania. Jeśli problematyczna warstwa gruntu ma do 2 metrów grubości najczęściej się ją po prostu wymienia, wysypuje pospółkę i zagęszcza. Co jednak zrobić, jeśli mamy do czynienia z warstwą materii organicznej grubości 3 lub nawet 4 metrów? W takiej sytuacji mamy do wyboru jedno z dwóch rozwiązań:

  1. Budowa domu na palach

Wykorzystując specjalistyczne wiertnice, wiercone są pale, na których następnie budowana jest płyta fundamentowa.

  1. Budowa domu na studniach

Koparka wykonuje wykop pod studnię, do której wstawia się kręgi. Ich wnętrze można dodatkowo wzmocnić stalą zbrojeniową. Następnie całość zalewana jest warstwą betonu. Na tak przygotowanym podłożu wykonywane są specjalne ruszty (nazywane również podciągami) i dopiero na nich budowany jest strop.

Może się też zdarzyć, że na posiadanej przez inwestora działce występują grunty gliniaste. Są one mocno problematyczne w kontekście wykonywania wykopów pod fundamenty, ponieważ w trakcie prac nie można dopuścić do uplastycznienia fundamentu. Do takiej sytuacji może dojść np. w wyniku intensywnych opadów deszczu, które w naszej szerokości geograficznej nie są niczym wyjątkowym.

 

Wody gruntowe 

Warunki gruntowe na parceli zależą także od poziomu wód gruntowych. Co do zasady, jeśli woda jest na głębokości poniżej 1 metra, to nie ma powodu do niepokoju. Sytuacja wygląda zgoła inaczej, gdy mamy do czynienia z wodami gruntowymi powyżej jednego metra, ponieważ należy je odprowadzać podczas fundamentowania. No tak, łatwo powiedzieć – a co zrobić w sytuacji, gdy budowa odbywa się na  terenie mocno zabudowanym i zwyczajnie nie ma gdzie odprowadzić wód gruntowych? Wtedy rekomendujemy wykonanie płyty fundamentowej w wersji ciepłej, która dodatkowo może stanowić podstawę dla domów energooszczędnych oraz pasywnych. Innym rozwiązaniem jest wspomniana już wcześniej budowa domu na palach.

 

Znaczny spadek terenu – skarpa 

Jeśli na działce budowlanej występują duże spadki terenu lub skarpy to oprócz klasycznych badań geologicznych zalecane jest wykonanie badania stateczności skarpy. Tego rodzaju analizę wykonuje się zarówno dla budynków, których usytuowanie planowane jest na skarpie, jak i takich, które mają znaleźć się u jej podnóża lub krawędzi. Badanie to służy obliczeniu prawdopodobieństwa wystąpienia osuwania się gruntu na konkretnym terenie. W przypadku działek ze spadkami najczęściej stosuje się fundamenty w postaci ławy schodkowej. Należy jednak pamiętać, że takie posadowienie domu wymaga określenia poziomu zera budynku zależnego od stopnia nachylenia skarpy. Nierzadko inwestorzy budujący dom w sąsiedztwie skarpy decydują się na proste i tanie rozwiązanie w postaci stworzenia piwnicy oraz zabezpieczeniu jej ścian izolacją przeciwwilgociową i termiczną. Tak przygotowany budynek jest skutecznie zabezpieczony przed wnikaniem wody, a dodatkowo eliminujemy możliwość wystąpienia mostków termicznych, które mogłyby przyczynić się do uciekania ogrzanego powietrza z nieruchomości.

 

Ważna sprawa – badania geologiczne 

Aby dowiedzieć się, z jakim rodzajem gruntu mamy do czynienia na konkretnej działce – i co za tym idzie jaki rodzaj posadowienia budynku powinniśmy wybrać – konieczne jest wykonanie badań geologicznych. Odpowiedzą nam one na pytanie zarówno o rodzaj gruntu, jego przepuszczalność, jak i poziom wód gruntowych. Badania tego typu są również konieczne, gdy mamy do czynienia z działką, na której występują nachylenia i skarpy. Ekspertyza geologiczna wykonywana jest na podstawie odwiertów geologicznych prowadzonych na głębokości od 3 do 5 metrów, których wyniki są następnie poddawane drobiazgowej analizie. W efekcie badań inwestor otrzymuje mapę, na której określone są poszczególne warstwy gruntu oraz poziomy wód gruntowych. Na tej podstawie można rzetelnie dobrać właściwe w danej sytuacji fundamentowanie oraz izolację budynku.