Akademia Budowlana

Negatywna opinia geotechniczna. Co dalej?

Spis treści:

Opinia geotechniczna jest wydawana na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Przedmiotem takich badań są uwarunkowania gruntowe panujące na danej działce: rodzaj gruntu, jego przepuszczalność, głębokość strefy przymarzania, a także poziom wód gruntowych. Na tej podstawie można wykryć wszelkie przeszkody na drodze do wybudowania domu w tym miejscu. Co zrobić w sytuacji, gdy wydana opinia geotechniczna jest negatywna?

 

Czym jest opinia geotechniczna?

 

Opinia geotechniczna to część dokumentacji niezbędnej przy uzyskaniu pozwolenie na budowę domu. Inwestorzy jeszcze przed wyborem gotowego projektu domu powinni przeprowadzić takie badania w celu rozpoznania warunków, w jakich będzie wznoszony budynek. Problemem często okazuje się słaba nośność gruntu, a także wysoki poziom wód gruntowych. Te czynniki wymagają zastosowania dodatkowych zabezpieczeń oraz innych technologii wznoszenia domu. Tylko w ten sposób można zagwarantować przyszłemu budynkowi trwałość na przestrzeni wielu lat.

 

Badanie geotechniczne przeprowadza wykwalifikowany geolog. Polega to na wykonaniu kilku odwiertów w miejscu, w którym ma stanąć Twój przyszły dom. Sondowanie i pobrane próbki pozwalają na sporządzenie szczegółowej charakterystyki gruntu. Na tej podstawie można również przedzielić budynkowi jedną z kategorii geotechnicznych, która powinna zostać umieszczona w projekcie budowlanym przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę domu.

 

Kiedy opinia geotechniczna jest niezbędna?

 

Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym sprawia, że opinia geotechniczna w wielu przypadkach nie jest już tylko dobrowolną inwestycją ze strony inwestora, ale czynnikiem koniecznym do otrzymania pozwolenia na budowę domu. W związku z tym, każdy inwestor powinien opłacić badania geotechniczne i to najlepiej jeszcze przed wyborem projektu domu. Przezorni inwestorzy, którzy dysponują większym budżetem przeprowadzają takie badania, za zgodą właściciela, jeszcze przed zakupem działki budowlanej. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy uwarunkowania danej działki pozwolą na wzniesienie w tym miejscu wymarzonego domu.

 

Przygotowania do budowy domu wiążą się zatem z wieloma formalnościami, które po prostu musimy załatwić, aby uzyskać zgodę na budowę domu. W naszym artykule na temat pozwolenia na budowę możesz dowiedzieć się więcej o kolejnych formalnościach oraz wymaganych dokumentach. Wiedząc jaki komplet dokumentów należy przygotować, inwestor jest w stanie lepiej przejść etap załatwiania formalności i dużo szybciej otrzymać pozwolenie na budowę domu.

 

Co oznacza negatywna opinia geotechniczna?

 

Na podstawie opinii geotechnicznej przydzielana jest budynkowi odpowiednia kategoria. Pozytywna decyzja przydziela pierwszą kategorię, która obejmuje budynki posadowione na terenach o prostych uwarunkowaniach gruntowych. Druga kategoria obejmuje budynki, które wymagają zastosowania głębokich fundamentów, ścian oporowych czy wysokich nasypów. Mogą tu występować złożone warunki gruntowe wymagające modyfikacji fundamentów. Negatywna opinia geotechniczna przydzieli budynek do trzeciej kategorii, czyli budynków wznoszonych w skomplikowanych warunkach gruntowych, które wymagają zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.

 

Co zrobić po uzyskaniu negatywnej opinii geotechnicznej?

 

Jeśli dysponujesz już wybranym projektem domu, a opinia geotechniczna okaże się negatywna, konieczne jest wprowadzenie zmian i uwzględnienie wszelkich zagrożeń. Adaptacja projektu, o której możesz przeczytać w naszym artykule: https://new-house.com.pl/adaptacja-projektu to proces, w którym dostosowuje się budynek m.in. do warunków wodno-gruntowych. Przykładowo, niespoiste grunty mogą wymagać zastosowania drenażu opaskowego wokół fundamentów. Słaba nośność gruntów wymaga zastosowania technologii wzmacniania gruntu, np. poprzez palowanie. Z kolei wysoki poziom wód gruntowych predysponuje do wyboru ciężkiej hydroizolacji, a w skrajnych przypadkach podniesienia terenu w celu posadowienia fundamentów w większej odległości od wód gruntowych. W trakcie adaptacji projektu wprowadza się także zmiany zadysponowane przez inwestora.

 

Indywidualny projekt domu na problematyczne działki

 

W przypadku przydzielenia budynku do trzeciej kategorii, w której opinia geotechniczna zakłada bardzo trudne warunki posadowienia domu, dobrym pomysłem może być sporządzenie projektu indywidualnego tworzonego pod kątem tej konkretnej działki budowlanej. Jest to rozwiązanie droższe od gotowego projektu, ale dające pewność budynku dostosowanego do specyfiki działki oraz do naszych indywidualnych potrzeb. W naszym artykule o projektach indywidualnych możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wygląda cały proces projektowania domu, jakie korzyści oferuje, a także, na co zwrócić uwagę w trakcie konsultacji z architektem. W ten sposób można uszyć projekt na miarę nawet najbardziej wymagającej i problematycznej działki budowlanej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.