Akademia Budowlana

System odprowadzenia nieczystości w domu jednorodzinnym — szambo czy oczyszczalnia?

Podłączenie do kanalizacji miejskiej to marzenie każdego, kto buduje nowy dom. Niestety tylko nieliczni mogą sobie na to pozwolić, ponieważ mniej niż 10% działek budowlanych ma możliwość przyłączenia do kanalizacji. Zatem większości mieszkańców domów jednorodzinnych nie pozostaje nic innego, jak wybór jednej z dwóch możliwości – szamba lub oczyszczalni ekologicznej.


Szambo czy oczyszczalnia?


Starszym i wciąż najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zbiornik na szambo. Najczęściej ma kształt sześcianu zamykanego włazem do szamba. Zbiornik może mieć też kształt walca – wtedy zbudowany jest kręgów betonowych, a całość zamykana jest pokrywą do szamba.


Najczęściej stosuje się szambo szczelne o pojemności 10 m3.

Jest to żelbetowy sześcian z włazem u góry i otworem wlotowym kanalizacji. Zbiornik na szambo o takiej pojemności sprawdza się w przypadku cztero- lub pięcioosobowej rodziny. Wywóz szamba powinien mieć miejsce przynajmniej raz w miesiącu. Aby ułatwić odbiór szamba standardowo montuje się węże poborowe do odbioru nieczystości. Wąż podłączony jest do zbiornika na szambo, a jego wylot najczęściej montuje się w ogrodzeniu. Dzięki temu wywóz nieczystości jest możliwy w każdej chwili, nawet pod nieobecność domowników. Standardem jest także montowanie sygnalizatorów, które informują o stanie napełnienia zbiornika. Jeśli zbiornik jest prawie pełny, wysyłany jest sygnał informujący o konieczności opróżnienia szamba.


Drugim rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Tutaj ścieki są oczyszczane przez bakterie, czyli na drodze oczyszczania biologicznego. Niewielka ilość ścieków (osadu) zawsze zostaje, ale wystarczy go usuwać raz na 2-3 lata. Przydomową oczyszczalnię ścieków nazywa się inaczej oczyszczalnią ekologiczną, ponieważ w wyniku pracy bakterii ścieki są oczyszczone aż w 98-99%. Eko oczyszczalnię stanowi zbiornik, najczęściej z PCV, o pojemności 2 m3. Zbiornik połączony jest z systemem drenacyjnym, na końcu którego znajduje się wywiernik — jego zadaniem jest napowietrzanie całej instalacji. Zarówno w zbiorniku, jak i w systemie drenów znajdują się bakterie. W zbiorniku zachodzi fermentacja beztlenowa, a w systemie drenacyjnym fermentacja tlenowa. Ścieki po oczyszczeniu zamieniają się w czystą i klarowną ciecz, a to wszystko dzięki pracy mikroorganizmów. Bakterie do oczyszczalni należy uzupełniać raz w roku.


Szambo czy oczyszczalnia – podobieństwa i różnice


A które z rozwiązań jest lepsze? Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków? Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy mogli korzystać z trzeciego rozwiązania i podłączyć naszą kanalizację do kanalizacji miejskiej, jednak jak już wiemy jest to możliwe w przypadku mniej niż 10% działek budowlanych. Zatem nie mamy wyjścia i musimy zdecydować się na przydomowe szambo lub własną oczyszczalnię ekologiczną. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. Przydomowe szambo jest tańsze w budowie, ale trzeba się liczyć z comiesięcznymi wydatkami związanymi z jego opróżnianiem. Ponadto jest to nieekologiczne rozwiązanie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jak najbardziej wpisuje się w ducha eko, jednak jej budowa jest dość droga. Z kolei eksploatacja biologicznej oczyszczalni to niewielki wydatek. Należy też pamiętać, że nie zawsze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na budowę przydomowej oczyszczalni, wtedy pozostaje tylko instalacja szamba.


Przydomowe szambo — charakterystyka:


• Rozwiązanie nieekologiczne;
• Szambo w porównaniu z oczyszczalnią ekologiczną jest tańsze w budowie, ale droższe w eksploatacji — zbiornik na szambo można zamontować już od 3000 zł, ale koszt wywozu nieczystości to około 200 zł, który trzeba pokryć średnio raz w miesiącu;
• Czasami szambo jest jedynym rozwiązaniem, kiedy działka nie jest podłączona do kanalizacji a plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków — charakterystyka:


• Rozwiązanie ekologiczne;
• Inwestycja droga, ale tania w eksploatacji — za budowę oczyszczalni ekologicznej zapłacimy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ścieki wywozi się raz na 2-3 lata – koszt około 300 zł, a raz w roku trzeba zakupić bakterie do oczyszczalni tzw. preparat bakteryjny, którego koszt wynosi ok. 100 zł;
• Plan zagospodarowania przestrzennego musi zezwalać na budowę oczyszczalni ekologicznej.


Co wybrać: szambo czy przydomową oczyszczalnię ścieków? Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Przy podejmowaniu decyzji powinniśmy wziąć pod uwagę budżet, jakim dysponujemy, oszacować przyszłe wydatki związane z eksploatacją, wielkość działki, ilość mieszkańców oraz własne preferencje.
 

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.