Akademia Budowlana

Ile kosztuje wytyczenie granic działki?

Spis treści:

Przebieg granicy oddzielającej od siebie dwie działki wyznaczają znaki graniczne. Zwykle są to betonowe słupki usytuowane w ziemi. Zdarzają się jednak sytuacje, w których znaki graniczne nie zostały usytuowane przez geodetę, zostały usunięte lub uszkodzone. Wówczas pojawiają się wątpliwości, co do faktycznego przebiegu granic, a to może być zalążkiem sporu sąsiedzkiego, np. w sytuacji, gdy planujemy budowę ogrodzenia. W tej sytuacji powinniśmy skorzystać z usług geodety. Pojawia się pytanie, ile kosztuje wytyczenie granic działki?

 

W jakim celu należy wykonać tyczenie granic działki?

 

Podejmując decyzje związane z zagospodarowaniem terenu naszej działki musimy pamiętać o przepisach, które nakazują zachowanie minimalnych odległości od granic działki. W przypadku domów jednorodzinnych obowiązuje zasada 4 metrów dla ścian z otworami oraz 3 metrów dla ścian pozbawionych otworów. Na wąskich działkach (szerokość poniżej 16 metrów) oraz w miejscach, gdzie dopuszcza to miejscowy plan zagospodarowania, odległości dla ścian pozbawionych otworów można zmniejszyć do 1,5 metra. Minimalne odległości od granicy działki obowiązują także w przypadku budynków gospodarczych, niektórych instalacji podziemnych (np. przydomowej oczyszczalni ścieków), jak również innych obiektów budowlanych.

 

Dokładna znajomość przebiegu granic działki jest istotna także w sytuacji, gdy zależy nam na postawieniu ogrodzenia. Ogrodzenie można postawić na swoim terenie lub w granicy oddzielającej od siebie dwie działki. W tym drugim przypadku potrzebna jest jednak zgoda właściciela sąsiedniej działki. Wytyczenie granic działki należy wykonać w sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości, co do faktycznego przebiegu granic. Tego typu wątpliwości mogą być przedmiotem sąsiedzkiego sporu, który w skrajnych sytuacjach kończy się w sądzie. Warto zatem zawczasu skorzystać z usług geodety, który zajmie się wyznaczeniem znaków granicznych i rozwieje wątpliwości w kwestii przebiegu granic działki.

 

Kiedy potrzebne jest wytyczenie granic działki?

 

Przebieg granic wyznaczają znaki graniczne usytuowane w ziemi. Najczęściej są to betonowe słupki z oznaczeniami. W korzystnej sytuacji są inwestorzy, którzy kupują działkę. W tej sytuacji poprzedni właściciel jest bowiem zobowiązany do tego, aby wytyczyć i oznaczyć obowiązujące granice dla jego działki. Zdarzają się jednak sytuacje, w których znaki graniczne nie zostały usytuowane (zazwyczaj w przypadku starych działek, na których od lat nie prowadzono żadnych inwestycji) lub pojawiają się wątpliwości, co do prawidłowego usytuowania słupków. Słupki mogły zostać usunięte lub przesunięte celowo, jak również na skutek czynników zewnętrznych.

 

Wszelkie wątpliwości związane z przebiegiem granic można skonsultować z właścicielem sąsiedniej działki. Jest to najszybszy sposób, aby wyjaśnić wątpliwe kwestie i zyskać pewność, że planowane przez nas prace nie spotkają się ze sprzeciwem sąsiada. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których sąsiad nie będzie skłonny do współpracy, a jego postawa uniemożliwi wypracowanie konsensusu. Istnieje także możliwość, że nie uda nam się ustalić właściciela sąsiedniej działki (powszechny problem przy niezabudowanych działkach). W takich sytuacjach najbezpieczniejszym sposobem jest skorzystanie z usług geodety, który zajmie się ponownym wytyczeniem granic działki.

 

Jak przebiega wytyczenie granic działki?

 

Geodeta w pierwszej kolejności podejmie próbę odszukania starych znaków granicznych, a także weryfikacji poprawności ich usytuowania w świetle dostępnych dokumentów. Geodeta przeanalizuje dokumentację i ustali, czy takie znaki w ogóle istnieją oraz czy można je odnaleźć. Jeśli punktów granicznych nie da się odszukać, wówczas geodeta wyznacza granice działki na podstawie dokumentów dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sporządzony zostanie protokół graniczny, który muszą podpisać właściciele lub zarządcy obu działek, dla których wyznaczana jest granica. Jeśli obie strony złożą podpis, granice wyznaczone przez geodetę zaczynają obowiązywać. Jeśli na podstawie dokumentów nie da się ustalić dokładnego przebiegu granic, wówczas geodeta podejmie próbę uzyskania konsensusu i wyznaczenia granic, które zostaną zaakceptowane przez obie strony.

 

Właściciel sąsiedniej działki nie musi jednak akceptować protokołu granicznego sporządzonego przez geodetę. W tej sytuacji konieczne będzie wejście na drogę sądową i dokonanie rozgraniczenia działek na drodze decyzji administracyjnej. Wówczas o przebiegu granic decydować będzie prawomocne orzeczenie sądu rejonowego. To pokazuje, jak poważnym problemem mogą okazać się wątpliwości, co do faktycznego przebiegu granic, a także brak istniejących znaków granicznych.

 

Ile kosztuje wytyczenie granic działki?

 

Inwestorzy zmuszeni sytuacją do skorzystania z usług geodety często zastanawiają się nad tym, ile kosztuje wytyczenie granic działki. Koszt takiej usługi geodezyjnej zależy od kilku czynników, takich jak chociażby: powierzchnia działki, lokalizacja, liczba punktów załamań granicy, a także dostępność dokumentów. Średnio  taka usługa kosztuje ok. 1500 zł, ale w wyjątkowo trudnych i skomplikowanych sytuacjach koszt usługi może przekroczyć nawet 2000 zł. Kwota 1500 zł obowiązuje zwykle dla dwóch pierwszych punktów załamania granicy. Za każdy kolejny punkt trzeba dopłacić ok. 150 - 200 zł.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.