Akademia Budowlana

Odległość budynku od granicy działki

Spis treści:

Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi – to powiedzenie jest adekwatne w odniesieniu do wielu inwestorów, którzy wybierali działkę budowlaną nie znając przepisów prawa budowlanego. Dla wielu inwestorów zaskoczeniem okazuje się fakt, że na ich działce nie mogą oni wybudować podobającego im się domu. W wielu przypadkach ma to związek z wymaganymi odległościami budynku od granicy działki budowlanej. Co warto wiedzieć na ten temat?

 

Minimalne odległości budynku w ustawie o prawie budowlanym

 

Wznosząc budynek na działce inwestor jest zobowiązany do zachowania odpowiednich odległości od granicy oddzielającej posiadłość od sąsiedniej działki. Ustawa o prawie budowlanym przewiduje kilka wariantów, natomiast za ustawowe odległości uważa się:

 

A zatem, jeśli ściana budynku posiada okna lub drzwi, wówczas musi być oddalona od granicy działki o przynajmniej cztery metry. Natomiast w przypadku ścian pobawionych okien i drzwi są to 3 metry. A co z oknami dachowymi? Tutaj również obowiązuje odległość 4 metrów, tyle tylko, że liczy się ją od dolnej krawędzi okna do granicy działki.

 

Odległości budynku od granicy działki a MPZP

 

Minimalne odległości budynku od granicy działki można zmniejszyć do 1,5 metra, ale tylko wtedy, jeśli taką możliwość przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli natomiast działka nie jest objęta przez MPZP, wówczas podobny zapis może zawierać decyzja o warunkach zabudowy. Tego typu zapisy często spotkamy w przypadku starych osiedli domów jednorodzinnych, gdzie intensywność zabudowy jest znacznie większa, a co za tym idzie, przestrzeganie ustawowych odległości praktycznie uniemożliwiałoby budowę nowych domów. Ponadto, MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy mogą dopuszczać budowę domu bezpośrednio przy granicy działki, ale aby tak się stało, zachowane muszą być określone warunki.

 

W jakich sytuacjach można budować dom przy granicy działki?

 

Istnieje możliwość sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, ale pod warunkiem, że będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce. Ponadto, wysokość takiego budynku musi być zgodna z obowiązującym MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy. W tej sytuacji należy jednak liczyć się z tym, że właściciel sąsiedniej działki staje się stroną postępowania i może odwołać się od decyzji przyznania pozwolenia na budowę przy granicy działki. Wówczas formalności mogą przedłużyć się o wiele miesięcy.

 

Warto wyróżnić jeszcze dwa inne warianty. A mianowicie, istnieje możliwość budowy domu przy granicy działki lub w odległości niemniejszej niż 1,5 metra, jeśli w kierunku granicy skierowana będzie ściana pozbawiona drzwi i okien, a szerokość działki nie przekracza 16 metrów (w prawie budowlanym jest to wąska działka). Istnieje także możliwość nadbudowy domu, który stoi w mniejszej odległości, niż wymagana, o maksymalnie jedną kondygnację, przy czym nadbudowana ściana zlokalizowana w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy nie może posiadać drzwi i okien.

 

I jeszcze jedno bardzo istotne odstępstwo od obowiązujących przepisów. Odległości od granicy działki nie obowiązują w przypadku ścian i elementów architektonicznych, które będą skierowane do sąsiedniej działki będącej działką drogową.

 

Elementy architektoniczne a odległość do granicy działki

 

A jak powyższe przepisy mają się do elementów architektonicznych, które mogą poszerzać obrys budynku, np. do balkonów lub tarasów? Tutaj stosowny będzie następujący zapis: odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1,5 metra do okapu lub gzymsu zwróconego w kierunku granicy działki, a także dla: balkonu, daszku nad wejściem, tarasu, galerii, schodów zewnętrznych, ramp oraz pochylni, za wyjątkiem pochylnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Z kolei dla okien dachowych, w tym lukarn, wymagana jest odległość 4 metrów liczona od krawędzi okna do granicy.

 

Wymagane odległości przy budowie garażu

 

Podobne wymagania obowiązują w przypadku innych obiektów budowlanych, w tym budynków gospodarczych oraz garażu. Istnieje jednak pewien wyjątek. Istnieje bowiem możliwość budowy budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 metra i wysokości nie większej niż 3 metry bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m dla ścian bez okien i drzwi. W ten sposób na wąskiej działce nieco łatwiej jest zmieścić garaż, bez konieczności zachowywania ustawowych 4 lub 3 metrów od granicy.

 

Jak wybrać odpowiedni projekt domu?

 

Przeglądając różne projekty domów szybko przekonasz się o tym, że autorzy tych projektów wśród kluczowych parametrów technicznych umieszczają także minimalną długość i szerokość działki budowlanej, na której będzie można wybudować dom według konkretnego projektu. Autorzy projektów uwzględniają ustawowe odległości: 4 metry dla ścian z oknami i drzwiami lub 3 metry dla ścian bez okien i drzwi. Aby wybrać odpowiedni projekt, koniecznie sprawdź, czy wymiary Twojej działki budowlanej są dostatecznie duże, aby zmieścić na niej budynek z zachowaniem należnych odległości. Sprawdź także MPZP lub uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy, aby sprawdzić, czy w przypadku tej konkretnej działki można zmniejszyć wymagane odległości do 1,5 m.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.