Akademia Budowlana

Rodzaje i właściwości papy

Spis treści:

Papa to materiał budowlany, który od wielu lat odgrywa bardzo istotną rolę w budownictwie. Jest to bardzo trwały materiał izolacyjny zapewniający ochronę przed wodą i wilgocią. Z papami najczęściej spotkamy się na dachach, aczkolwiek są one wykorzystywane także do hydroizolacji fundamentów. Do wyboru pozostaje wiele rodzajów pap, które można podzielić ze względu na skład, zastosowanie oraz rodzaj montażu. W niniejszym artykule omawiamy rodzaje i właściwości papy.

 

Czym właściwie jest papa?

 

Papa to materiał budowlany wykorzystywany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. Papę najczęściej stosuje się na dachach budynków, aczkolwiek są one również wykorzystywane do izolowania fundamentów. Papę wytwarza się poprzez pokrycie lub nasączenie masą asfaltową osnowy z włókna szklanego lub poliestrowego, ewentualnie tektury. Dokładne właściwości papy są uzależnione od kilku czynników, a mianowicie: wykorzystanej osnowy, rodzaju masy asfaltowej, grubości, a także posypki, którą często stosuje się jako zabezpieczenie wierzchnie. Papy możemy podzielić także ze względu na sposób montażu, np. na termozgrzewalne oraz samoprzylepne.

 

W katalogu producentów materiałów budowlanych można zatem odnaleźć wiele różnorodnych rodzajów papy, dzięki czemu można wybrać materiał pod kątem konkretnego zastosowania oraz specyfiki budynku. Co ważne, wyróżnić możemy papy podkładowe, papy wierzchniego krycia, a także papy o specjalnym przeznaczeniu, np. papy wentylacyjne. Jak widzisz, fachowcy odpowiedzialni za układanie papy muszą dysponować szeroką wiedzą o różnych rodzajach pap, znać różnice pomiędzy nimi, a także wiedzieć, jak należy je układać, aby uzyskać trwałość oraz szczelność docelowej konstrukcji.

 

Jakie właściwości posiada papa?

 

Jak już mówiliśmy, właściwości papy zależą od jej składników, a mianowicie: masy asfaltowej, osnowy, a także dodatkowych zabezpieczeń, np. folii układanej na spodzie czy też posypki wierzchniej. Kluczowe parametry każdej papy to: grubość, wytrzymałość mechaniczna, giętkość w niskich temperaturach, a także odporność na spływanie. Jeśli chodzi o wytrzymałość mechaniczną, najlepsze parametry uzyskuje papa na tkaninie szklanej - ok. 1200 - 1800 N przy grubości 50 mm. Ten rodzaj papy odznacza się jednak niską tolerancją na wydłużanie rzędu 5 - 10%. Papa na włókninie poliestrowej posiada wytrzymałość na poziomie 600 - 100 N przy tolerancji na wydłużanie nawet do 40 - 60%. Gorsze parametry uzyskują natomiast papy na welonie szklanym lub na tekturze.

 

Jeśli chodzi o giętkość, tutaj duże znaczenie ma modyfikator zastosowany w masie asfaltowej. Możemy wyróżnić papy SBS zapewniające giętkość w temperaturach od -5 do -25 st. C, a także papy APP, w przykadku których przedział ten wynosi od 0 do -15 st. C. Jeśli chodzi o odporność na spływanie, niemodyfikowane papy oferują odporność do 70 st. C, papy SBS od 80 do 100 st. C, natomiast papy APP od 100 do nawet 140 st. C. Powyższe parametry informują nas o tym, w jakich sytuacjach możliwe będzie zastosowanie papy, aby tworzyła ona skuteczną warstwę hydroizolacyjną.

 

Zastosowanie papy w domach jednorodzinnych

 

Papa to materiał budowlany wykorzystywany przede wszystkim na dachach budynków. Zazwyczaj stosuje się je na dachach dwuspadowych lub dachach płaskich. Odpowiednio dobrana papa podkładowa w połączeniu z papą wierzchniego krycia może stworzyć docelowe porycie dachowe. Często jednak wykorzystuje się same papy podkładowe, które stanowią podkład pod docelowe pokrycie, takie jak np.: gonty bitumiczne, blachodachówki oraz dachówki. Wyróżnić możemy także specjalistyczne papy wentylacyjne, które mogą być wykorzystane na dachach remontowanych jako podkład pod wierzchnie pokrycie. Papy są również wykorzystywane do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów, a także ścian piwnicznych.

 

Rodzaje pap stosowanych w budownictwie

 

Podstawą papy  jest osnowa. Wyróżnić możemy: osnowy z tkaniny i welonu szklanego, osnowy z włókniny poliestrowej, a także osnowy z tektury. Osnowa jest nasączona lub pokrywana masą asfaltową, która stanowi warstwę nośną tego materiału. Parametry finalnego produktu zależeć będą również od wykorzystanej masy. Wyróżnić możemy papy asfaltowe, papy smołowe, papy oksydowane lub papy modyfikowane. Warstwy wierzchniego krycia często są zakończone posypką cienkowarstwową lub grubowarstwową. Posypki wykonuje się na bazie bazaltu, skaleni oraz piasku.

 

Jeśli chodzi o podział na konkretne zastosowania oraz parametry techniczne, w tej kategorii wyróżnić możemy: papy podkładowe, papy nawierzchniowe, papy wentylacyjne. Wśród pap specjalistycznych wskazać warto także papy odporne na przerastanie korzeniami, stosowane w przypadku dachów zielonych. W przypadku pap stosowanych do hydroizolacji fundamentów wyróżnić możemy papy wykorzystywane do izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. Ze względu na sposób montażu wyróżnić możemy: papy termozgrzewalne, papy samoprzylepne, a także papy mocowane tradycyjnie lub mechanicznie.

 

Jak widzisz, papa to materiał, który można podzielić na wiele rodzajów pod względem kilku czynników: składu, zastosowania, budowy, a także sposobu montażu. Dlatego też, osoba odpowiedzialna za wybór papy powinna znać parametry określonych materiałów, a także kluczowe różnice, które wpływają na dokładne zastosowanie. W przypadku gotowych projektów domów z dachem pokrytym papą, szczegółowe informacje o odpowiednim materiale umieszcza w projekcie architekt będący autorem tego opracowania.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.