Akademia Budowlana

Papa termozgrzewalna - co warto o niej wiedzieć?

Spis treści:

Papa termozgrzewalna jest bitumicznym materiałem izolacyjnym, który doskonale zabezpiecza przed wilgocią. To znacznie udoskonalona wersja dawnej papy, charakteryzująca się większą trwałością, szerszym zastosowaniem oraz prostszym montażem. To wszystko sprawia, że papa termozgrzewalna jest często wykorzystywana w nowoczesnym budownictwie. W tym artykule poznasz najważniejsze informacje na temat tej formy izolacji.

 

W jaki sposób skonstruowana jest papa termozgrzewalna?

 

Dawne rodzaje pap posiadały tekturowy rdzeń pokryty asfaltem. Papa termozgrzewalna jest dużo bardziej złożona w swojej budowie. Jej podstawą jest osnowa, która może być wykonana z włókna szklanego lub z niektórych tworzyw sztucznych, głównie poliestru. To właśnie osnowa sprawia, że papa termozgrzewalna charakteryzuje się znacznie większą wytrzymałością. Co więcej, jest elastyczna i odporna na rozciąganie, co znacznie ułatwia montaż w kłopotliwych miejscach. Osnowę z obu stron pokrywa bitum. To właśnie od dokładnego składu bitumu zależy konkretne zastosowanie oraz stopień ochrony przez wilgocią. Papy termozgrzewalne mogą być wykorzystywane jako izolacja ciężka.

 

Do jakich celów wykorzystujemy papę termozgrzewalną?

 

Zacznijmy od dolnych partii budynku. Papa termozgrzewalna znajduje wszechstronne zastosowanie przy izolowaniu fundamentów oraz piwnic. Jej konstrukcja gwarantuje bardzo wysoki stopień ochrony przed wilgocią. Z tego rodzaju papy może być wykonana także izolacja przeciwwodna. W zależności od przeznaczenia, papy termozgrzewalne dzielimy na: podkładowe, wierzchniego krycia oraz nawierzchniowe. Dla lepszej ochrony zwykle stosuje się papę podkładową i dopiero na niej układana jest warstwa wierzchnia. W tym artykule: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda budowa domu murowanego przy użyciu nowoczesnych materiałów. Idąc w górę budynku dochodzimy do dachu. Papa termozgrzewalna jest powszechnie stosowana przy izolowaniu płaskich oraz spadzistych dachów o niewielkim nachyleniu. Często wykorzystywana także do izolacji kominów oraz styków różnych elementów konstrukcyjnych.

 

Często stosowane rodzaje pap termozgrzewalnych

 

Jak już mówiliśmy, papa termozgrzewalna ma różne przeznaczenie. Może służyć zarówno jako podkład, jak również jako pełnoprawna warstwa nawierzchniowa lub wierzchnia. Papę podkładową stosuje się przed położeniem pokrycia dachowego w formie dachówek lub blachy. Papa wierzchniego krycia może natomiast stanowić samo pokrycie, co często ma miejsce w przypadku stropodachów oraz dachów spadzistych o niewielkim kącie nachylenia. Papa nawierzchniowa posiada większą wytrzymałość na promieniowanie UV, a także podwyższoną odporność na wysokie temperatury, dzięki czemu, nie ulega topnieniu. W przypadku pap wierzchniego krycia stosuje się również nieco grubszą posypkę, dzięki czemu, jest to materiał bardziej estetyczny od pap podkładowych. Papy dzielimy również ze względu na rodzaj zastosowanego bitumu. Skład mieszanki wpływa na konkretne zastosowanie.

 

Jakie zalety posiada papa termozgrzewalna?

 

Papa termozgrzewalna jest powszechnie stosowana w nowoczesnym budownictwie. Przede wszystkim jest to materiał słynący z wysokiej odporności na wilgoć. Gwarantuje doskonałą izolację bez słabych punktów. Jest odporna na rozciąganie i elastyczne, dzięki czemu, jest dużo prostsza w montażu. Tutaj warto także wskazać dużo bezpieczniejszy sposób układania w porównaniu z dawnymi rodzajami pap. Papa termozgrzewalna posiada również właściwości ognioodporności, aczkolwiek konkretne rodzaje pap odznaczają się rożnymi stopniami ochrony.

 

Nowoczesne papy termozgrzewalne są w pełni odporne na czynniki atmosferyczne. Nie topią się na skutek wysokich temperatur, nie ulegają niszczeniu pod wpływem promieniowania UV, nie odkształcają na skutek silnego wiatru, opadów czy gradu. Nie wymagają również konserwacji, dzięki czemu, stanowią dobrą hydroizolację także w kwestiach czysto ekonomicznych. Duża różnorodność produktów na rynku pozwala wybrać papę w pełni dostosowaną do specyfiki planowanych prac. Jeśli chodzi o papy wierzchniego krycia, dużym plusem jest możliwość zakupu papy o grubszej posypce, w kilku gamach kolorystycznych. Dla lepszej estetyki stosuje się także ozdobne wzory.

 

Na czym polega prawidłowe układanie papy termozgrzewalnej?

 

Papa termozgrzewalna może być układana w stosunkowo niskich temperaturach, pod warunkiem, że w przeciągu najbliższych 48 godzin nie są zapowiadane mrozy. Także przy wysokich temperaturach można kłaść papę, aczkolwiek jest to oczywiście znacznie mniej komfortowe. Pierwszym krokiem są oczywiście dokładne pomiary dachu i ustalenie szerokość pasów krycia. Na dachach o kącie nachylenia poniżej 20 stopni, papę układa się prostopadle do okapu, natomiast w przypadku dachów o nachyleniu powyżej 20 stopni w sposób równoległy. Prace zaczyna się od obróbki problematycznych miejsc: kominów, świetlików, attyk. Papę termozgrzewalną kładzie się na zakładkę zgodnie z kierunkiem spływu wody. Szerokość zakładem zależy od specyfiki izolowanej powierzchni. Zaleca się do 10 cm w przypadku zakładem wzdłużnych i do 15 cm w przypadku poprzecznych.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.