Akademia Budowlana

Budowa domu w 2023 roku - co się zmieniło?

Spis treści:

Inwestorzy planujący budowę domu muszą pamiętać o tym, że niektóre przepisy i zasady zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny. Przed przystąpieniem do poważnego planowania budowy domu warto zatem zapoznać się z aktualnymi przepisami. W 2023 roku na ten moment nie wprowadzono większych zmian względem roku poprzedniego, ale wciąż czekamy na zmianę, która wprowadzi możliwość budowy domu na zgłoszenie niezależnie od jego metrażu. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak zmieniła się budowa domu w 2023 roku i na co warto uważać.

 

Budowa domu na zgłoszenie w 2023 roku

 

Już w 2022 roku pojawiła się możliwość budowy domu jednorodzinnego na zgłoszenie, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Aktualny status prawny dopuszcza budowę na zgłoszenie w przypadku domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m2. Jednocześnie taki dom musi być budowany w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. W 2023 roku zwiększono także pulę dokumentów, które można załączyć w trakcie zgłaszania budowy domu przez Internet. W rezultacie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Z kolei na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można pobrać za darmo gotowe projekty domów do 70 m2, które będzie można zrealizować bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

 

Warto jednocześnie zauważyć, że w 2023 roku w życie mogą wejść przepisy, które dopuszczą budowę wszystkich domów jednorodzinnych na zgłoszenie, niezależnie od metrażu. Wystarczy, że będą to domy jednorodzinne posiadające nie więcej niż dwie kondygnacje i budowane na użytek własny. Taka zmiana jest planowana od dawna, a właściwa ustawa powinna wejść w życie do końca 2023 roku.

 

Obowiązkowa tabliczka z numerem domu

 

Jednym z obowiązków inwestora na etapie budowy domu jest umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z numerem domu, która dodatkowo powinna być podświetlona. Za uchybienie temu obowiązkowi grozi grzywna w wysokości 250 zł. W 2023 roku przepisy te mają nieznacznie ulec zmianie. Tabliczka z numerem domu wciąż będzie obowiązkowa, ale nie trzeba będzie jej podświetlać.

 

Wchodzi w życie Elektroniczny Dziennik Budowy

 

Od 27 stycznia 2023 roku nie ma już obowiązku prowadzenia papierowego dziennika budowy. Dużo wygodniejszą i funkcjonalną alternatywą jest Elektroniczny Dziennik Budowy. Taki dziennik można prowadzić na specjalnej stronie internetowej przygotowanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Przez najbliższe lata Elektroniczny Dziennik Budowy będzie dobrowolny - inwestorzy wciąż mogą prowadzić tradycyjną wersję papierową. Warto jednak zwrócić uwagę na plany w szerszej perspektywie czasu. Do 2030 roku papierowe dzienniki mają zostać zniesione, a dziennik elektroniczny stanie się obowiązkowy.

 

Obowiązkowe świadectwo energetyczne

 

Od kilku lat obowiązkowym elementem projektu budowlanego jest charakterystyka energetyczna, w której znajdują się informacje na temat zapotrzebowania budynku na energię pierwotną do celów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Z obowiązku na ten moment zwolnione są jedynie domy o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne jest obowiązkowe przy każdym obrocie nieruchomości, jak również po dokonaniu termomodernizacji istniejącego obiektu. Z kolei w 2024 roku świadectwo ma być obowiązkowe dla wszystkich właścicieli lub zarządców domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

 

Szybsze i wygodniejsze zakończenie budowy domu

 

W 2023 roku w życie mają także wejść zmiany związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie domu. W wyniku tych zmian inwestor nie będzie zobowiązany do uzyskania takiego pozwolenia. Wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy. Z kolei w przypadku domów jednorodzinnych zniknie obowiązek przeprowadzenia procedury oddawania obiektu do użytkowania. Wystarczy, że kierownik budowy złoży oświadczenie o zakończeniu budowy oraz o możliwości przystąpienia do użytkowania. Wraz z tym oświadczeniem wymagane będą określone dokumenty, w tym: projekt techniczny, dokumentacja geodezyjna, dokumentacja fotograficzna budowy.

 

Budowa domu w 2023 roku - jak zmieniły się ceny?

 

W pierwszym kwartale 2023 roku koszty budowy roku wzrosły średnio o 10-11% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Oznacza to, że w branży budowlanej wciąż obserwujemy wzrosty, ale są one dużo niższe, niż miało to miejsce w roku 2022. Na chwilę obecną analitycy nie przewidują spadków cen. Wyjątkiem mogą być te materiały, które rekordowo wzrosły w 2022 roku. Wydaje się, że w 2023 roku obserwować będziemy umiarkowane wzrosty cen. Wiele zależeć będzie oczywiście od dalszego rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.