Akademia Budowlana

Wylewka betonowa - charakterystyka

Spis treści:

Przed przystąpieniem do układania docelowych podłóg w domu lub w mieszkaniu, w pierwszej kolejności należy wykonać wylewkę betonową. Jest to swoisty podkład, który wyrównuje i stabilizuje posadzkę. Pod wylewką znajduje się izolacja termiczna, izolacja przeciwwilgociowa, a czasami także izolacja akustyczna. Współczesna branża budowlana oferuje wiele innowacyjnych rodzajów podkładów podłogowych, ale wylewka betonowa wciąż cieszy się dużą popularnością. W tym artykule wyjaśniamy, czym charakteryzuje się wylewka betonowa i jakie są jej najważniejsze zalety.

 

Co to jest wylewka betonowa?

 

Wylewka betonowa powstaje z cementu, kruszywa (zazwyczaj żwiru), a także dodatków modyfikujących, które mają wpływ na finalną charakterystykę wylewki. Ten rodzaj wylewki często jest określany również jastrychem lub szlichtą. Wylewkę betonową można wykonać samodzielnie na budowie dysponując odpowiednim sprzętem, ale można również posłużyć się gotowymi mieszankami sprzedawanymi w workach. Konsystencja zaprawy przygotowanej na wylewkę może być gęstoplastyczna lub półsucha. Co szczególnie istotne, wylewki na bazie betonu mogą być stosowane zarówno wewnątrz budynku, jak również na zewnątrz. Wystarczy jedynie sprawdzić szczegółowe parametry techniczne mieszanki i dostosować je pod kątem warunków. Dla przykładu, wylewka stosowana na zewnątrz budynku powinna być bardziej odporna na wilgoć i koniecznie musi to być wylewka mrozoodporna.

 

Jakie są zastosowania wylewki betonowej?

 

Wylewka betonowa jest wykorzystywana przede wszystkim jako podkład podłogowy pod docelową podłogę. Jej zadaniem jest wygładzenie, wyrównanie, a także zaizolowanie podłoża, na którym wyłożona zostanie docelowa podłoga w postaci płytek ceramicznych lub paneli. Wylewka powinna być dobrana parametrami pod kątem warunków, jakie panują w pomieszczeniu. Mieszanka musi być stworzona na bazie sprawdzonej receptury, w której proporcje poszczególnych składników są dobierane właśnie pod kątem tego, jakie będzie finalne zastosowanie wylewki. Jednym z kluczowych parametrów jest np. wytrzymałość na ściskanie. O ile w przypadku wnętrz domowych parametr ten może być nieco niższy, o tyle już w garażu czy pomieszczeniu gospodarczym trzeba wybrać wylewkę o większej odporności na ściskanie. Parametr ten zależy w głównej mierze właśnie od składników zaprawy, które decydują o klasie betonu. Dla przykładu, beton o klasie C12/15 zaoferuje odporność na ściskanie rzędu 12 MPA. 

 

Czym charakteryzuje się wylewka betonowa?

 

Dokładna charakterystyka wylewki betonowej zależy przede wszystkim od składników wykorzystanych w procesie produkcyjnym, a także ich proporcji. Jednym z podstawowych parametrów jest wspomniana już odporność na ściskanie. Wylewki betonowe są dość wytrzymałe i mogą znosić nawet bardzo duże obciążenia. Z tego względu są stosowane nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w obiektach użyteczności publicznej, jak również w halach produkcyjnych.

 

Prawidłowo wykonana wylewka betonowa po wyschnięciu odznacza się także wysoką odpornością na wilgoć, aczkolwiek w przypadku posadzek wykonywanych na zewnątrz beton zazwyczaj zabezpiecza się dodatkowo preparatami hydroizolacyjnymi. Co ważne, z wylewki betonowej można wykonać podkład o dużej grubości rzędu nawet 7-8 cm. To znacznie rozszerza możliwe zastosowania tego rozwiązania. Uszlachetniacze wykorzystane w procesie produkcyjnym mogą sprawić, że wylewka będzie mrozoodporna. Dzięki temu nie będzie ona ulegać pękaniu i kruszeniu pod wpływem wilgoci i mrozów.

 

Jak wybrać odpowiedni rodzaj wylewki betonowej?

 

Wylewkę betonową można kupić w formie odpowiedniej zaprawy w gotowych workach 25 kg. Kupując taką zaprawę należy zwrócić uwagę na kilka parametrów, które informują o możliwym zastosowaniu danego produktu. Jednym z nich jest wytrzymałość na ściskanie, która w dużej mierze zależy od klasy betonu. Ta jest natomiast warunkowana poprzez proporcje składników wykorzystanych w mieszance. Wylewka betonowa do domu lub mieszkania powinna mieć wytrzymałość rzędu 12 - 16 MPA, a zatem są to klasy odpowiednio: C12/15 i C16/20. Do pomieszczeń, które będą narażone na większe obciążenia, np. do garażu, można zastosować mieszankę C20/25 (20 MPA) lub C25/30 (25 MPA).

 

Kolejną kwestią jest również grubość warstwy. Wyróżnić możemy wylewki, które pozwolą na stworzenie warstwy o grubości 7-8 cm, jak również wylewki przystosowane bardziej do wyrównywania powierzchni, które można układać w warstwie o grubości poniżej 2 cm. Zwróć uwagę również na wydajność wybranego produktu. Zazwyczaj potrzeba ok. 2 kg suchej zaprawy, aby uzyskać warstwę 1 mm grubości na  1m2. Na opakowaniu można znaleźć także informacje o prawidłowym wykonaniu wylewki i proporcjach wody. Jeśli szukasz wylewki betonowej na zewnątrz, pamiętaj, że powinna być ona mrozoodporna.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.