Akademia Budowlana

Prace niezbędne do przygotowania przy budowie domu jednorodzinnego

Aby rozpocząć budowę wymarzonego domu musimy wpierw wybrać i zakupić działkę oraz projekt budowlany. Kolejnym krokiem jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Dopiero z pozwoleniem w ręku możemy rozpoczynać właściwe prace budowlane. Przygotowanie działki pod budowę stanowi niezwykle ważny etap rozpoczynający właściwe prace nad nieruchomością. Od tego, jak zostanie on przeprowadzony, zależą zarówno koszty inwestycji, jakość prowadzonych prac, jak również stan środowiska w miejscu naszego zamieszkania i przyszłych relacji sąsiedzkich.

Plac budowy to nie tylko powstająca nieruchomość. Miejsce to służy także do rozładunku i przechowywania materiałów budowlanych, jak również składowania powstających odpadów. Roboty na wysokości, głębokie wykopy, dźwigi, pojazdy transportowe, maszyny oraz różnorodny sprzęt to codzienność w miejscu budowy. I właśnie na tę codzienność trzeba odpowiednio przygotować teren inwestycji.
 
Prace przygotowawcze terenu budowy

Prawo budowlane stanowi, że rozpoczęcie budowy następuje z chwilą przystąpienia do prac przygotowawczych na jej terenie. W praktyce oznacza to, że zagospodarowanie terenu do celów budowlanych możemy legalnie rozpocząć w momencie, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę się uprawomocni i dopełnimy niezbędnych formalności tj. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 
Przygotowanie działki do budowy obejmuje między innymi:
• wytyczenie geodezyjne obiektów,
• niwelację terenu – zdjęcie hummusu,
• zabezpieczenie terenu budowy w obiekty tymczasowe tj. WC, kontenery biurowe i socjalne, kontenery na gruz oraz odpady,
• wykonanie niezbędnej wycinki drzew pamiętając jednocześnie, że drzewa z obrysu budynku, chodnika czy podjazdu mogą być wycinane obligatoryjnie, a na wycinkę z innych miejsc musimy posiadać stosowne zgody, które należy uzyskać na etapie załatwiania pozwolenia na budowę.
• uzyskanie i wykonanie przyłączy prądu oraz innych przyłączy technicznych do celów budowlanych (warto w tym miejscu dodać, że nie jest to ta sama umowa, która dotyczy dostarczania prądu do wybudowanej już nieruchomości),
• ogrodzenie działki tymczasowym ogrodzeniem budowlanym – należy je zaplanować w taki sposób, aby na placu budowy panowała swoboda przestrzenna pozwalająca na nieskrępowane prowadzenie prac oraz wjazd ciężkiego sprzętu i transportu materiałów budowlanych, 
• zabezpieczenie budowy w wodę.
 
 
Jak przygotować działkę pod budowę domu?

Dostarczanie wody na może się odbywać na trzy sposoby:
1. Własna studnia
Jest to rozwiązanie stosowane najczęściej. Budowa studni to koszt oscylujący w okolicach 3000 zł. Po zakończeniu budowy studnia zazwyczaj zostaje na terenie i służy np. do podlewania przydomowego ogródka.
2. Woda dostarczana w baniakach
Rozwiązanie bardziej kosztowne od studni – miesięcznie oscyluje w okolicach 500 zł.
3. Przyłączenie do wodociągu miejskiego
Rozwiązanie stosowane najrzadziej z racji czasochłonnej procedury przyłączeniowej, która wynosi 3 do 4 miesięcy.
 
Odpowiednie oznaczenie terenu budowy

Kierownik budowy ma obowiązek oznaczyć budowę domu tablicą informacyjną oraz ogłoszeniem zawierającym dane odnośnie do bezpieczeństwa pracy, oraz ochrony zdrowia. Tablica ta powinna być czytelnie wypełniona i zawieszona w widocznym, a jednocześnie bezpiecznym miejscu, w którym nie ma możliwości jej przypadkowego uszkodzenia przez przechodniów.

Warto również zadbać o odpowiednie zabezpieczenie narzędzi i materiałów pozostawianych na placu budowy. Najczęściej organizuje się w tym celu blaszany garaż lub zbija się szopę narzędziową. Ma to szczególnie duże znaczenie, jeśli budowa nie jest nadzorowana przez 24 godziny na dobę, przez co narażona jest na nieuprawnione wtargnięcie osób trzecich. Warto być przygotowanym na taką ewentualność.
 
Podział placu budowy na strefy

Odpowiednia organizacja placu budowy jest niezwykle ważna z punktu widzenia sprawnej i szybkiej realizacji prac. Jeśli całością budowy zajmuje się jeden wykonawca taki jak np. New-House to dysponując rozległą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem podzieli on plac budowy w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić kolejne następujące po sobie działania. W przypadku gdy każdym z etapów budowy zajmuje się inny wykonawca, to najczęściej plac budowy organizuje pierwszy z nich odpowiadający, za doprowadzenie budynku do stanu surowego a kolejni podporządkowują się narzuconej wcześniej organizacji przestrzennej.
 
Plac budowy a dbałość o środowisko naturalne

Wykorzystywany na placu budowy sprzęt ciężki oraz różnorodne substancje chemiczne mają znaczący wpływ grunt, oraz środowisko naturalne. By dewastacja była możliwie najmniejsza, należy maksymalnie ograniczyć zasięg placu budowy i zminimalizować wykorzystanie substancji szkodliwych służących np. do impregnacji drewna. Tymczasową drogę dojazdową najlepiej jest zlokalizować w miejscu, w którym w przyszłości znajdzie się podjazd, a nie np. rekreacyjne tereny zielone lub ogród. Pod żadnym pozorem nie można zanieczyszczać gruntu, zakopując w ziemi substancje szkodliwe lub – co gorsza – trujące. A jeśli już doszło do takiego zanieczyszczenia, to należy skażony grunt wywieźć na odpowiednie wysypisko.
 
 
Budowa a relacje sąsiedzkie

Aby przygotowanie placu budowy do prowadzenia robót budowlanych nie naraziło na szwank naszych przyszłych relacji z sąsiadami, należy zwrócić szczególną uwagę na mienie do nich należące. Niedopuszczalne jest niszczenie ogrodzeń, podjazdów czy roślin rosnących na bezpośredniej granicy posesji zarówno w trakcie przygotowań, jak i na etapie właściwych działań budowlanych. Nawet najdłużej trwająca budowa prędzej czy później się zakończy, a z sąsiadami będziemy mieszkać przez kilkanaście lub kilkadziesiąt kolejnych lat. Nie warto od początku psuć tej relacji. Szczególnie że wystarczy odpowiednia ilość uwagi pracowników, aby do sytuacji drażliwych nie doszło.
 
Podsumowanie

By budowa wymarzonej nieruchomości przebiegała sprawnie i harmonijnie należy wpierw zadbać o odpowiednie przygotowanie do budowy domu. Dzięki temu zaoszczędzimy sobie nie tylko niepotrzebnych problemów na kolejnych etapach prac, ale również zbędnych stresów związanych z nieporozumieniami i konfliktami sąsiedzkimi. Tak więc czas poświęcony na te przygotowania absolutnie nie będzie czasem straconym.

Planujesz budowę domu? Chcesz się dowiedzieć, ile będzie kosztować? Odwiedź nasz kalkulator budowy i sprawdź cenę domu swoich marzeń! A jeśli szukasz inspiracji projektowych, zapraszamy Cię do naszej rozbudowanej wyszukiwarki projektów domów!
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.