Akademia Budowlana

Czym się charakteryzuje ściana dwuwarstwowa?

Spis treści:

Możemy wyróżnić kilka rodzajów ścian zewnętrznych wykorzystywanych do budowy domów jednorodzinnych. Najpowszechniejszym rozwiązaniem we współczesnym budownictwie są ściany dwuwarstwowe zbudowane z warstwy muru oraz warstwy termoizolacyjnej. Zaletą tego rozwiązania jest niewątpliwie dużo szerszy wybór materiałów budowlanych, które można zastosować, aby uzyskać dom zgodny z obowiązującymi normami i standardami energetycznymi. W tym artykule tłumaczymy, czym się charakteryzuje ściana dwuwarstwowa. 

 

Kilka słów o Warunkach Technicznych 2021

 

Na wstępie warto powiedzieć kilka słów o wymaganiach, jakie muszą spełniać współczesne domy wznoszone na terenie Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Standard WT 2021 wprowadził jeszcze bardziej restrykcyjne normy dla poszczególnych przegród budowlanych w kontekście współczynnika przenikania ciepła. Współczynnik ten powinien być jak najniższy, ponieważ przekłada się na bardziej energooszczędny i funkcjonalny dom. Zgodnie z WT 2021 współczynnik przenikania ciepła (U) dla ścian zewnętrznych nie powinien być wyższy, aniżeli 0,20 W/m2*K. Dla porównania, w 2014 roku było to 0,25 W/m2*K. Można śmiało przypuszczać, że w nadchodzących latach współczynnik zostanie jeszcze obniżony. A to mocno wpływa na technologię budowy domów.

 

Coraz rzadziej stosuje się ściany jednowarstwowe, ponieważ bardzo ciężko jest uzyskać tak niski współczynnik przenikania ciepła stosując wyłącznie warstwę muru. Wymaga to zastosowania bardzo grubego materiału o poprawionych właściwościach termoizolacyjnych. W wielu przypadkach okazuje się, że dużo tańszym rozwiązaniem będzie właśnie ściana dwuwarstwowa.

 

W jaki sposób zbudowana jest ściana dwuwarstwowa?

 

Jak sama nazwa wskazuje, ściana dwuwarstwowa jest zbudowana z dwóch warstw. Pierwsza warstwa to oczywiście mur z dostatecznie nośnego i solidnego materiału. Warstwą zewnętrzną takiej ściany jest natomiast warstwa termoizolacyjna. Wykonuje się ją z materiałów cechujących się jak najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła (lambda). W rezultacie, cieńsza warstwa muru ocieplona materiałem termoizolacyjnym stworzy przegrodę budowlaną, która będzie zgodna ze standardem WT 2021. Pozostaje jeszcze wykończyć elewację poprzez zastosowanie odpowiedniego tynku, który powinien być dobrany m.in. pod kątem zastosowanych materiałów.

 

Czym różni się ściana trójwarstwowa od dwuwarstwowej?

 

O krok dalej idzie natomiast ściana trójwarstwowa, która składa się z trzech warstw: muru, termoizolacji, a także warstwy elewacyjnej. Po położeniu warstwy termoizolacyjnej w ścianie umieszcza się kotwy, które będą łączyć ścianę nośną z elewacyjną. Pomiędzy termoizolacją i ścianą elewacyjna pozostawia się szczelinę wentylacyjną. Jest ona konieczna w przypadku ocieplenia wykonanego z wełny mineralnej. Warstwę elewacyjną najczęściej buduje się z cegły klinkierowej lub betonu komórkowego.

 

Ściany trójwarstwowe zazwyczaj są nieco grubsze od ścian dwuwarstwowych, ale na warstwę muru można zastosować nieco cieńsze materiały. Tyczy się to również warstwy termoizolacyjnej. Do plusów tego rozwiązania zaliczyć możemy dodatkowe parametry termoizolacyjne, trwalszą i estetyczną elewację, jak również dodatkową ochronę warstwy termoizolacyjnej, która jest mniej narażona na wilgoć. Ściana dwuwarstwowa jest jednak wyraźnie tańsza w budowie w porównaniu ze ścianami trójwarstwowymi.

 

Z jakich materiałów można wykonać ściany dwuwarstwowe?

 

Do budowy warstwy muru można wykorzystać kilka materiałów. Mogą to być np. pustaki ceramiczne o grubości 25 lub 30 cm. Niezmiennie dużą popularnością cieszą się także bloczki silikatowe, które są dostępne w grubościach 24 lub 25 cm. We współczesnych domach coraz częściej wykorzystuje się także bloczki betonowe o grubości 24 cm. Ciekawą alternatywą są również pustaki lub bloczki keramzytobetonowe. Jeśli chodzi o warstwę termoizolacyjną, ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się styropianem lub styrodurem, aczkolwiek możliwe do zastosowania są również: wełna mineralna szklana lub skalna, a także pianka poliuretanowa. Ściana dwuwarstwowa najczęściej jest wykańczana tynkiem cienkowarstwowym (np. silikonowym, silikatowym, mineralnym lub akrylowym). Elewację mogą także zdobić cegły, panele czy deski elewacyjne.

 

Jakie korzyści oferują ściany dwuwarstwowe?

 

Ściana dwuwarstwowa pozwala zastosować cieńszą warstwę materiału, co może przełożyć się na niższe koszty w porównaniu ze ścianą jednowarstwową, nawet po uwzględnieniu termoizolacji. To właśnie warstwa termoizolacyjna w dużej mierze odpowiada za współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody, a szeroki wybór materiałów pozwala na większą elastyczność na etapie projektowania ścian. Proces budowy jest wygodniejszy, ponieważ można go podzielić na dwa etapy – wznoszenie muru (stan surowy) oraz ocieplanie budynku (stan deweloperski). W porównaniu ze ścianami trójwarstwowymi są dużo tańsze do wykonania, a mimo to wciąż mogą zaoferować bardzo wysoką trwałość, funkcjonalność oraz parametry izolacyjne. Wśród wielu zalet ścian dwuwarstwowych na pewno należy wymienić także wysoką izolacyjność akustyczną.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.