Akademia Budowlana

Projekt techniczny – czym jest i co zawiera?

Spis treści:

Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym uchwalona w 2020 roku wprowadziła istotne zmiany w definicji zawartości projektu budowlanego. Tworzenie projektu składa się z trzech faz, a mianowicie: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego. W skład projektu budowlanego wchodzą: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, a także projekt techniczny. W tym artykule skupimy się właśnie na projekcie technicznym i wskażemy jego funkcje oraz zawartość.

 

Czym jest projekt techniczny?

 

Projekt techniczny jest niezbędnym elementem projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie którego przebiegać będzie budowa domu. Trzy podstawowe fazy projektu, które obowiązywały do 2020 roku to: projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt wykonawczy. Nowelizacja ustawy o prawie budowlanym wprowadzona 19 września 2020 roku rozszerzyła jednak drugą fazę projektu, a zatem projekt budowalny, na trzy części: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu lub działki oraz projekt techniczny. Projekt wykonawczy, będący trzecią fazą projektu, jest oddzielnym projektem stanowiącym rozszerzenie trzech projektów wchodzących do drugiej fazy.

 

W projekcie technicznym duży nacisk kładzie się przede wszystkim na instalacje, w które wyposażony będzie dom. Opisane jest tutaj centralne ogrzewanie, pełna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, a także wentylacja i klimatyzacji. W dużej mierze to właśnie na podstawie projektu technicznego określa się charakterystykę energetyczną budynku, która obecnie jest obowiązkowym elementem pełnej dokumentacji projektowej. W projekcie technicznym zawiera się również informacje o ochronie przeciwpożarowej, a także opinię geotechniczną, jeśli jest ona wymagana.

 

Czy projekt techniczny jest obowiązkowy?

 

Tak, projekt techniczny jest obecnie obowiązkową częścią projektu budowlanego, który zostanie wykorzystywany przy budowie domu. Projekt techniczny jest istotny także w kontekście formalności związanych z budową domu. W momencie składania wniosku o wydanie pozwolenie na budowę lub przy zgłaszaniu prac budowlanych potrzebne będą trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu lub działki. Projektu technicznego nie trzeba składać w momencie załatwiania formalności poprzedzających budowę.

 

Projekt techniczny musi być jednak dostarczony kierownikowi budowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia inwestycji. Podobnie jak projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu musi się znajdować na placu budowy na wypadek inspekcji. Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość projektu technicznego ponosi zatem projektant budynku. Projekt techniczny należy również przedłożyć na biurko powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w momencie formalnego zakończenia budowy.

 

Co dokładnie zawiera projekt techniczny?

 

Ustawa Prawo Budowlane dokładnie reguluje zawartość wszystkich elementów projektu budowlanego, według którego przebiegać będą prace budowlane. Zgodnie z przepisami, w skład projektu technicznego wchodzą następujące elementy:

 

Jak już mówiliśmy, projekt techniczny szczególny nacisk kładzie właśnie na wszelkie kwestie związane z instalacjami, w jakie wyposażony będzie budynek. Określa również zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną ze źródeł pierwotnych. Podobnie jak inne składowe projektu budowlanego, projekt techniczny również składa się z części opisowej oraz części rysunkowej. 

 

W jaki sposób można uzyskać projekt techniczny domu?

 

Odpowiedzialność za sporządzenie projektu technicznego ciąży na architekcie, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie pełnego projektu budowlanego. A zatem, jest to architekt, który wykona dla nas indywidualny projekt domu lub też zajmie się adaptacją gotowego projektu zakupionego z katalogu pracowni architektonicznej. Architekt ten jest odpowiedzialny za rozszerzenie gotowego projektu o wszystkie informacje wynikające z uwarunkowań lokalnych oraz zmian wprowadzonych na etapie adaptacji. Na stronie firmy budowlanej New-House dostępny jest obszerny katalog gotowych projektów domów stworzonych przez uznane i cenione pracownie architektoniczne. Na naszej stronie możesz szybko i wygodnie zakupić gotowy projekt domu, który następnie przejdzie proces adaptacji i zostanie rozszerzony o niezbędny projekt techniczny.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.