Akademia Budowlana

Projekt architektoniczno-budowlany. Co obejmuje dokumentacja?

Spis treści:

Projekt architektoniczno-budowlany to nieodzowny element obszernej dokumentacji projektowej, która otwiera przed inwestorami drogę do budowy domy. Rzetelnie sporządzony projekt ma ogromny wpływ na przebieg prac budowlanych i daje inwestorowi gwarancję, że przyszły dom będzie spełniał określone wymogi oraz standardy. W tym artykule powiemy więcej na temat tego, czym jest projekt architektoniczno-budowlany oraz co zawiera pełna dokumentacja. 

 

Co to jest projekt architektoniczno-budowlany?

 

Projekt architektoniczno-budowlany to jedna z trzech części kompletnego projektu budowlanego. Pozostałe dwa elementy to: projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt techniczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, architekt odpowiedzialny za sporządzenie takiego projektu powinien dostarczyć inwestorowi przynajmniej trzy kopie projektu architektoniczno-budowlanego. Jest to związane z formalnościami, których trzeba dopełnić przed podjęciem prac budowlanych. W przypadku zakupu gotowego projektu inwestor otrzymuje właśnie projekt architektoniczno-budowlany wraz z pełną dokumentacją. Taki projekt jest adaptowany do specyfiki działki. Projekt zagospodarowania działki i projekt techniczny powstają już w oparciu o konkretną działkę budowlaną.

 

Z czego składa się projekt architektoniczno-budowlany?

 

Projekt architektoniczno-budowlany składa się z dwóch najważniejszych części: opisowej oraz rysunkowej. Część opisowa zawiera informacje na temat parametrów technicznych budynku, niezbędnych materiałów budowlanych, a także technologii, które będą wykorzystane do budowy domu. W części rysunkowej zawarte są wszelkie schematy, przekroje i rzuty, w tym rzuty wszystkich kondygnacji, dachu, fundamentów oraz wszystkich stron elewacji. Projekt architektoniczno-budowlany zawiera także projekt instalacji grzewczej, projekt wentylacji, projekt instalacji elektrycznej, a także projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 

Pełna zawartość projektu architektoniczno-budowlanego różni się w zależności od przedmiotu tego projektu. Nieco inna jest zawartość projektu domu jednorodzinnego, a niego inaczej wygląda zawartość projektów budynków użyteczności publicznej, które muszą zawierać niezbędne udogodnienia i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Możemy zatem stwierdzić, że projekt architektoniczno-budowlany to obszerna instrukcja, w której zawarte są wszystkie informacje niezbędne do wybudowania domu zaprojektowanego przez architekta.

 

Czy można wprowadzać zmiany w gotowym projekcie architektoniczno-budowlanym?

 

Jak najbardziej, gotowe projekty domów zawierające projekt architektoniczno-budowlany są dostępne dla wszystkich inwestorów. Jednak każdy projekt musi być dostosowany do specyfiki działki budowlanej, na której będzie budowany. Trzeba uwzględnić orientację względem drogi, wymiary działki, ukształtowanie terenu czy też warunki wodno-gruntowe. W tym celu wykonuje się adaptację projektu, w trakcie której tworzy się także projekt zagospodarowania działki. W ten sposób projekt architektoniczno-budowalny zostanie przypisany do konkretnej działki. Alternatywą dla gotowych projektów są oczywiście projekty indywidualne. Są one tworzone na zamówienie inwestora i od samego początku opierają się na konkretnej działce budowlanej.

 

Kto może wykonać projekt architektoniczno-budowlany?

 

Projekt architektoniczno-budowlany może zostać sporządzony przez architekta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane oraz wpisanego do izby zawodowej. Inwestor ma dwie możliwości. Może wybrać gotowy projekt domu, a następnie zatrudnić architekta odpowiedzialnego za jego adaptację lub od samego początku korzystać z usług architekta, który zajmie się stworzeniem indywidualnego projektu. Jest on dużo kosztowniejszy, a zarazem czas oczekiwania na taki projekt wynosi nawet do kilku miesięcy. Zaletą jest natomiast otrzymanie projektu szytego na miarę, idealnie dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań działki budowlanej.

 

Pełna dokumentacja projektowa – co wchodzi w jej skład?

 

Gotowy projekt domu zawiera trzy (lub więcej) egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego. Pełna dokumentacja jest jednak znacznie szersza. Już po adaptacji projektu dostępne będą egzemplarze projektu zagospodarowania działki oraz projektu technicznego. Architekt zadba także o charakterystykę energetyczną, która określa wskaźniki związane z zapotrzebowaniem budynku na energię pierwotną. Wśród dodatkowych materiałów można znaleźć także zestawienie stolarki, zestawienie dachu, zestawienie materiałów budowlanych wraz z kosztorysem, czy też informację Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w czasie budowy (BIOZ). Kompletny projekt budowlany jest podstawą do sprawnego załatwienia formalności związanych z pozwoleniem na budowę.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.