Akademia Budowlana

Mapa ewidencyjna – co to takiego?

Spis treści:

Działka ewidencyjna to najmniejsza jednostka podziału administracyjnego w naszym kraju. Każdy obszar terenu wchodzi w skład jakiejś działki – w tym również drogi, które są położone na tzw. działkach drogowych. Mapa ewidencyjna to dokument, w którym zawarte są informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków. Można w niej znaleźć wszystkie działki ewidencyjne wraz z informacjami o ich zagospodarowaniu, np. istniejących budynkach czy sieciach uzbrojenia terenu. Warto zatem wiedzieć, do jakich celów przydaje się mapa ewidencyjna.

 

Co to jest mapa ewidencyjna?

 

Mapa ewidencyjna to dokument zawierający zbiór informacji pochodzących z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Jest to system informacyjny który umożliwia gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o gruntach, budynkach, lokalach, a także właścicielach i podmiotach posiadających prawa do wybranej nieruchomości. Podział administracyjny w naszym kraju wyróżnia: województwa, powiaty, gminy (jednostki ewidencyjne), miejscowości lub dzielnice większych miast (obręb ewidencyjny) i w końcu działki ewidencyjne. Każda taka działka posiada numer ewidencyjny. Jest to identyfikator zawierający jednocześnie informacje o lokalizacji danej działki.

 

A zatem mapa ewidencyjna to nic innego jak opracowanie, w którym możesz znaleźć najważniejsze informacje o działkach ewidencyjnych – ich numer, przebieg granic, powierzchnię, a także informacje o zagospodarowaniu terenu – istniejących budynkach, obiektach, instalacjach, sieciach uzbrojenia terenu. Większość informacji zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków to informacje ogólnodostępne, które można uzyskać w dowolnym momencie. Ukryte są tak naprawdę jedynie dane o właścicielach nieruchomości, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Jakie informacje obejmuje mapa ewidencyjna?

 

Mapa ewidencyjna to graficzne opracowanie zawierające najważniejsze informacje zgromadzone w Ewidencji Gruntów i Budynków. Informacje w EGiB są na bieżąco aktualizowane, aczkolwiek trzeba się liczyć z faktem, że taka aktualizacja czasami zajmuje kilka miesięcy, a w związku z tym nie wszystkie informacje pokrywają się ze stanem faktycznym. Niemniej jednak, oto najważniejsze informacje, jakich dostarcza mapa ewidencyjna:

 

 

Jak widzisz, mapa ewidencyjna może dostarczyć wielu istotnych informacji z perspektywy chociażby osoby przymierzającej się do zakupu działki budowlanej.

 

W jakich sytuacjach potrzebna będzie mapa ewidencyjna?

 

Mapa ewidencyjna jest podstawowym dokumentem wykorzystywanym przez planistów, którzy tworzą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z mapy korzystają również projektanci, np. pracownicy prywatnych firm telekomunikacyjnych zastanawiający się nad optymalną trasą puszczenia np. światłowodu. Z mapą ewidencyjną na pewno spotkają się również osoby, które przymierzają się do sprzedaży lub zakupu działki budowlanej.

 

Mapa ewidencyjna pozwala w krótkim czasie pozyskać najważniejsze informacje na temat wybranej działki ewidencyjnej, np. numer ewidencyjny. Jest to swoisty identyfikator, z którym powiązane są niektóre dokumenty związane z działką, jak chociażby księga wieczysta. Na podstawie numeru ewidencyjnego można zatem sprawdzić, w którym sądzie znajduje się księga. Mapa ewidencyjna może być również potrzebna tym osobom, które chcą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Taką decyzję wydaje się w przypadku działek położonych na obszarze, dla którego nie uchwalono MPZP.

 

Gdzie i w jaki sposób można uzyskać mapę ewidencyjną?

 

Mapę ewidencyjną, a także wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Starostwie Powiatowym, a konkretniej, w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru. W tym celu należy złożyć wniosek i wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł (w przypadku mapy ewidencyjnej). Jeśli interesuje Cię wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, taki dokument można uzyskać w cenie 140 zł (wersja elektroniczna) lub 150 zł (wersja papierowa). Aktualnie nie trzeba fatygować się do urzędu, aby złożyć wniosek. Można to zrobić przez Internet. Wizyta będzie potrzebna jedynie w przypadku odbioru papierowej wersji.

 

Jeśli zależy Ci wyłącznie na tym, aby sprawdzić informacje zawarte w mapie ewidencyjnej, nie musisz składać wniosku do urzędu. Informacje gromadzone przez EGiB są bowiem dostępne w serwisie internetowym Geoportal. W tym miejscu dostępna jest mapa ewidencyjna oraz wiele innych opracowań kartograficznych, które może przeglądać każdy użytkownik. To ważne udogodnienie dla osób szukających odpowiedniej działki budowlanej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.