Akademia Budowlana

Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Spis treści:

Jednym z kluczowych etapów w procesie budowy domu jest zapewnienie dostępu do mediów – prądu, wody, kanalizacji, gazu. Uzbrojenie działki polega na uzyskaniu przyłączy doprowadzających poszczególne media na nasz teren. Wielu inwestorów przygotowujących się do budowy domu często zastanawia się, ile kosztuje uzbrojenie działki. Zależy to od wielu czynników, głównie od odległości dzielącej działkę do sieci głównej, z którą trzeba się będzie połączyć. W tym artykule omówimy koszty przyłączy: energetycznego, wodno-kanalizacyjnego i gazowego.

 

Co oznacza uzbrojenie działki?

 

Uzbrojenie działki to proces, który polega na zapewnieniu dostępu do niezbędnych mediów – wody, kanalizacji, prądu oraz gazu. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest uzyskanie przyłączy, czyli połączenie się z główną siecią dostawcy. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, ponieważ nie na każdym obszarze biegnie sieć uzbrojenia. O ile każdą działkę budowlaną można wyposażyć w przyłącze energetyczne, o tyle przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe można uzyskać jedynie wtedy, gdy w okolicy biegnie sieć główna. W miastach i bogatszych gminach nie ma z tym problemu, ale już na wsi często pojawiają się problemy zwłaszcza z przyłączem kanalizacyjnym i gazowym.

 

W sytuacji, gdy nie da się uzyskać określonego przyłącza, trzeba sięgnąć po alternatywne rozwiązania technologiczne. Przyłącze wodne można zastąpić studnią głębinową, przyłącze kanalizacyjne szambem lub przydomową oczyszczalnią ścieków, natomiast w przypadku braku przyłącza gazowego sięga się po inny rodzaj instalacji grzewczej. W tym artykule zakładamy jednak, że działka może być wyposażona we wszystkie przyłącza i sprawdzamy, ile kosztuje uzbrojenie działki. Omawiamy koszty związane wyłącznie z doprowadzeniem mediów do działki, bez prac związanych z instalacjami wewnętrznymi.

 

Uzbrojenie działki w przyłącze energetyczne

 

Podstawą jest oczywiście przyłącze energetyczne, którego potrzebujemy już na etapie budowy domu. Jeśli czas oczekiwania na przyłącze stałe jest długi, a nam zależy na szybszym rozpoczęciu prac, wówczas można uzyskać przyłącze tymczasowe. Jest to koszt rzędu kilkuset złotych, a samo przyłącze można uzyskać w przeciągu kilku tygodni. A ile kosztować będzie przyłącze stałe? Wpływ będzie miała moc przyłącza, rodzaj oraz odległość działki od głównej linii.

 

Za 1 kW mocy przyłącza należy zapłacić ok. 150 – 200 zł w przypadku linii ziemnej oraz 100 – 150 zł za linię napowietrzną. W domach jednorodzinnych standardem jest przyłącze o mocy 12 kW, co oznacza, że łączny koszt w przypadku przyłącza ziemnego wyniesie ok. 1800 – 2400 zł, natomiast w przypadku przyłącza napowietrznego będzie to 1200 – 1800 zł. Stawki te obowiązują w przypadku przyłączy o długości nieprzekraczającej 200 metrów. W przypadku dłuższych przyłączy, za każdy kolejny metr trzeba liczyć od 50 do 100 zł.

 

Uzbrojenie działki w przyłącze wodno-kanalizacyjne

 

Znacznie droższe okaże się natomiast przyłącze wodno-kanalizacyjne. Już za samo opracowanie projektu przyłącza trzeba zapłacić ok. 1000 – 1500 zł. Do tego dochodzą koszty prac geodezyjnych wynoszące od 1500 do 2000 zł. Wykonanie metra przyłącza wodno-kanalizacyjnego to wydatek rzędu 200 – 400 zł za metr bieżący. Na koniec należy doliczyć jeszcze opłatę za przyłączenie do sieci. W sumie, za samo przyłącze wodno-kanalizacyjne trzeba będzie zapłacić nawet ok. 10,000 zł. Jeśli będzie to samo przyłącze wodne, bez kanalizacyjnego, wówczas koszt powinien być nieznacznie niższy.

 

Uzbrojenie działki w przyłącze gazowe

 

Na koniec przyłącze gazowe, które pozwala zastosować w domu instalację grzewczą na gaz, a jednocześnie dostarcza gaz potrzebny do eksploatacji kuchenki i piekarnika gazowego. Zgodnie z obowiązującymi obecnie stawkami, przyłącze o długości do 15 metrów kosztuje ok. 2800 zł. Natomiast za dłuższe przyłącze trzeba liczyć dodatkowo ok. 105 zł za każdy kolejny metr bieżący. Do tego inwestor musi opłacić projekt przyłącza gazowego, co wiąże się z wydatkiem rzędu 1500 – 2500 zł. Dołóżmy do tego opłaty geodezyjne, opłatę przyłączeniową oraz montaż szafki gazowej, co w sumie pochłonie kolejne 3000 – 5000 zł. A zatem, za przyłącze gazowe o długości do 15 metrów trzeba liczyć najmniej ok. 7000 zł. 

 

Ile kosztuje pełne uzbrojenie działki budowlanej?

 

Czas na krótkie podsumowanie wszystkich kosztów. Ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej przy założeniu wszystkich czterech przyłączy (energetyczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe)? Najmniej będzie to ok. 18,000 zł, licząc napowietrzne przyłącze energetyczne o długości do 200 metrów oraz przyłącze gazowe do 15 metrów. Jednak górny koszt takie inwestycji będzie oscylować w granicy nawet 25,000 – 30,000 zł. Tutaj wiele zależy od przyłącza wodno-kanalizacyjnego, biorąc pod uwagę, że za każdy metr takiego przyłącza trzeba liczyć 200 – 400 zł. A zatem, to odległość działki od sieci uzbrojenia okazuje się głównym czynnikiem decydującym o kosztach. Przed zakupem działki, za sprawą strony Geoportal możesz sprawdzić przebieg sieci uzbrojenia terenu na danym obszarze.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.