Przyłącza gazowe

Oferta

Przyłącza gazowe

Korzystanie z gazu ziemnego wymaga wykonania przyłącza gazowego. Jednakże należy mieć świadomość, że cała procedura podłączenia do sieci gazowej wymaga załatwienia szeregu formalności, przez co jest dość czasochłonna. Na wstępnie konieczne jest ustalenie, czy w ogóle istnieje możliwość doprowadzenia sieci gazowej do naszej posesji. Odpowiedź na to pytanie uzyskamy w miejscowym zakładzie gazowniczym. Jeśli będzie ona pozytywna, możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłącza gazowego.

Warunki przyłącza gazowego

Aby uzyskać warunki techniczne przyłączenia i dostawy gazu, musimy złożyć wniosek do rejonowego zakładu gazownictwa. W ten sposób uzyskamy informacje, czy wystarczy standardowa budowa samego przyłącza, czy może konieczne będzie rozbudowanie gazociągu i jaki będzie tego koszt. Rozbudowa gazociągu jest niezbędna w sytuacji, gdy sieć gazowa znajduje się w znacznej odległości od działki budowlanej lub domu – najczęściej jest to kilkaset metrów. Koszt rozbudowy ponosi inwestor, który docelowo chce mieć dostęp do gazu ziemnego. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w okolicy znajduje się więcej domów jednorodzinnych, które chcą mieć dostęp do gazu ziemnego. Wtedy można próbować negocjować z operatorem wykonanie koniecznej rozbudowy na jego koszt.

Jakie informacje są niezbędne do wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej?

Polska Spółka Gazownictwa na swojej stronie www udostępnia wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, który możesz złożyć w formie papierowej. Spółka daje również możliwość dopełnienia formalności online poprzez tzw. Portal przyłączeniowy.

W obu przypadkach będziemy potrzebować poniższych informacji, które warto wcześniej zgromadzić:

 • dane wnioskodawcy,

 • adres wnioskodawcy do korespondencji,

 • informacji czy wniosek dotyczy nowego, czy istniejącego przyłącza,

 • dane obiektu przyłącza, czyli szczegółowe informacje na temat budynku, do którego ma zostać doprowadzone przyłącze gazowe z adresem budynku i lokalizacją gazomierza włącznie,

 • cel wykorzystywania paliwa gazowego — informacja czy zamierzamy ogrzewać gazem dom, czy wykorzystywać go wyłącznie do zasilania kuchenki gazowej, jest to ważne w kontekście szacowania rocznego zapotrzebowania na paliwo gazowe dla naszej nieruchomości,

 • informację o szacunkowym zużyciu gazu – mamy tutaj do wyboru dwie grupy, w przypadku I mówimy o użytkownikach których zużycie gazu nie przekroczy 10 m3 na godzinę, w II grupie przeliczeniowej będą inwestorzy, którzy zadeklarują wyższe zużycie (użytkownicy z grupy II mają obowiązek dostarczenia dodatkowej dokumentacji),

 • od kiedy ma obowiązywać umowa na dostarczanie gazu,

 • dane właściciela gazomierza, na którego będą generowane rachunki za gaz,

 • oświadczenie inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, który chce podłączyć do gazociągu,

 • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

 • upoważnienie dostawcy gazu do złożenia u operatora gazociągu dokumentacji dotyczącej przyłącza gazowego w naszym domu,

 • sposób odbioru dokumentów dotyczących przyłącza gazowego,

 • załączniki w postaci planu zabudowy budynku, do którego chcemy doprowadzić gaz ziemny oraz dokumentów dodatkowych wynikających z przepisów prawa lokalnego.

W przypadku I grupy przeliczeniowej na odpowiedź czeka się 30 dni, w przypadku II grupy przeliczeniowej odpowiedz, przychodzi do 60 dni. Co ważne, uzyskane warunki przyłączenia gazowego są ważne przez rok od ich wydania, co w praktyce oznacza, że w tym czasie musimy doprowadzić gaz do naszej posesji. W kolejnym kroku podpisujemy umowę przyłączeniową pomiędzy inwestorem a właściwym zakładem gazowniczym.

Projekt przyłącza gazowego

Przed rozpoczęciem prac inwestor ma obowiązek zamówić projekt przyłącza gazowego. Jego wykonanie zgodne z uzyskanymi warunkami to zadanie dla profesjonalisty posiadającego uprawnienia oraz stosowne certyfikaty upoważniające go do projektowania zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych.

Jeśli budowę domu zlecamy firmie budowlanej takiej jak New-House projekt przyłącza gazowego najczęściej wykona jej fachowiec. Jeśli natomiast sami zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z budową domu, warto zwrócić się do gazowni z prośbą o wskazanie nam fachowca, który może wykonać dla nas projekt. To rozwiązanie o wiele bezpieczniejsze niż poszukiwanie projektanta na własną rękę. Dzięki niemu nie tylko zaoszczędzimy cenny czas, ale i unikniemy problemów związanych z zatwierdzaniem projektu przez gazownię. Koszt projektu przyłącza gazowego to dla inwestora wydatek rzędu półtora tysiąca złotych.

Fizyczne wykonanie przyłącza gazowego

Budowa przyłącza gazowego, może być przeprowadzona przez firmę, z którą współpracuje inwestor np. New-House, jak również przez firmę zatrudnioną przez zakład gazowniczy. Zlecenie wykonania przyłącza gazowego partnerowi, który zajmuje się wszystkimi pracami związanymi z budową domu jednorodzinnego, sprawia, że jego budowa przebiega szybciej i sprawniej. Gotowe przyłącze należy zgłosić do odbioru w zakładzie gazowniczym. Po jego pozytywnym przeprowadzeniu możemy podpisać umowę kupna gazu.

Koszt budowy przyłącza gazowego

Koszt budowy przyłącza gazowego zależy od jego specyfiki oraz docelowej długości. Warto mieć jednak świadomość, że nie bez znaczenia jest także region, w którym je wykonujemy.

Na koszt przyłącza gazu składają się poniższe elementy:

 • koszt wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej – od 50 do 150 zł (w niektórych regionach bezpłatnie),

 • projekt budowy przyłącza gazowego – od 1000 do 2500 zł,

 • projekt zmian w organizacji ruchu – jeśli budowa przyłącza wymaga odłączenia jednego pasa drogi – od 400 do 600 zł,

 • opłaty geodezyjne (geodezyjne wytyczenia przyłącza, wykonanie mapy, inwentaryzacja powykonawcza) – od 1000 do 2000 zł,

 • opłata przyłączeniowa – od 1400 do 2000 zł,

 • montaż szafki gazowej – od 300 do 600 zł,

 • odbiór przyłącza gazowego – od 100 do 150 zł,

 • koszt materiałów budowlanych niezbędnych do właściwego wykonania przyłącza gazowego.

Pamiętaj, że decydując się na kompleksową budowę domu z New-House możesz liczyć na pomoc i profesjonalne wsparcie na każdym etapie prowadzonego przedsięwzięcia budowlanego. W praktyce oznacza to, że pomożemy Ci we wszystkich formalnościach związanych z budową przyłącza gazowego oraz zajmiemy się jego fizycznym wykonaniem na działce budowlanej.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt58@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new