Przyłącze elektryczne

Oferta

Przyłącze elektryczne

Współcześnie trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez prądu. Bez energii elektrycznej niemożliwe jest także wybudowanie domu. Dlatego też przyłącze elektryczne musimy załatwić już na wczesnym etapie budowy. Zasadniczo jednym z pierwszych zadań, jakimi powinniśmy się zająć, planując inwestycję budowlaną, jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń i fizyczne wykonanie przyłącza energetycznego.

Inwestorzy decydujący się na kompleksową budowę domu z New-House mogą liczyć na wsparcie naszych specjalistów także w trakcie załatwiania formalności i fizycznych prac związanych z doprowadzeniem energii elektrycznej do posiadanej działki budowlanej. Dzięki pomocy fachowców zaoszczędzisz cenny czas, który w innym wypadku musiałbyś poświęcić na odwiedzanie urzędów i pilnowanie prac na parceli. Nasi klienci niezwykle cenią sobie taką współpracę, ponieważ dzięki niej w czasie budowy domu nie muszą rezygnować ze swoich codziennych obowiązków oraz przyjemności.

Dwa rodzaje przyłączy energetycznych:

 • Napowietrzne przyłącza energetyczne

Możliwe do wykonania jedynie w sytuacji, gdy w pobliżu działki znajduje się napowietrzna linia energetyczne. Współcześnie coraz częściej odchodzi się od tego rozwiązania z racji jego bezpieczeństwa i strony wizualnej, która nie jest szczególnie atrakcyjna.

 • Kablowe przyłącza energetyczne

W tym przypadku prąd doprowadza się na posesję z wykorzystaniem podziemnych kabli. Co ważne kablowe przyłącze prądu można poprowadzić zarówno z linii biegnącej pod ziemią, jak i z linii napowietrznej.

Sercem przyłącza zasilającego posesję w prąd jest specjalna skrzynka, którą montuje się na granicy działki. Złącze energetyczne jest wyposażone w licznik oraz główne zabezpieczenie. Właściciel terenu nie ma dostępu do tej skrzynki, ponieważ cały sprzęt zasadniczo pozostaje własnością dostawcy prądu. Taka sytuacja ma jednak dobre strony w postaci bezpłatnej konserwacji złącza oraz darmowego serwisu.

Warto również pamiętać, że przyłącze energetyczne musi znaleźć się w określonej odległości od przyłączy innych mediów – gazu, wody, kanalizacji oraz linii telekomunikacyjnej. Dodatkowo przebieg okablowania należy nanieść na geodezyjną mapę działki.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej to najważniejszy dokument, jaki musimy zdobyć, planując podłączenie prądu do posiadanej działki budowlanej. Od informacji w nich zawartych zależy bowiem nasze dalsze postępowanie w kwestiach formalnych.

Aby je uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór można znaleźć na stronie lokalnego dostawcy prądu lub w jego placówce. Dodatkowo należy uzupełnić go o wymagane załączniki. We wniosku musimy określić wartość mocy przyłączeniowej, jaka nas interesuje. Nad tą kwestią najrozsądniej jest pochylić się już na etapie zakupu lub wykonania projektu budowlanego. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ to, ile mocy przyłączeniowej będziemy potrzebować, zależy zasadniczo od ilości i mocy odbiorników prądu znajdujących się na terenie naszego przyszłego domu. W praktyce lepiej podać nieco zawyżone parametry, ponieważ dają one pewność, że nasza domowa sieć nie ulegnie awarii nawet w sytuacji zwiększonego poboru prądu, który może mieć miejsce np. latem, gdy chłodzimy pomieszczenia.

Dokumenty najczęściej wymagane do złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej to:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem działki, na którą chce doprowadzić prąd np. akt własności,

 • plan zabudowy zawierający szkic sytuacyjny (naniesiony budynek).

Należy jednak mieć świadomość, że wymagania w zakresie dodatkowej dokumentacji dołączanej do wniosku może się różnić u konkretnych dostawców prądu.

Ile zaczekamy na odpowiedź Zakładu Energetycznego?

Zakład Energetyczny działający na konkretnym terenie ma obowiązek udzielić nam wszystkich niezbędnych informacji dotyczących warunków przyłączenia. Na wydanie nam warunków technicznych przyłączenia do sieci elektrycznej ma 30 dni. Inaczej sytuacja wygląda jedynie w przypadku przyłączy, których średnie napięcie przekracza 1 kV. W praktyce takie przyłącza wykorzystują duże obiekty budowlane, zakłady produkcyjne i przetwórcze. Na wydanie warunków technicznych takiego przyłącza dostawca energii elektrycznej ma aż 150 dni.

Jakie informacje otrzymamy w odpowiedzi od Zakładu Energetycznego:

 • sposób zasilania obiektu,

 • preferowany rodzaj przyłącza,

 • moc przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

 • wymagane uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznej.

Jeśli preferowane przyłącze na naszej działce to przyłącze napowietrzne to na etapie uzyskania warunków kończą się procedury wstępne. W przypadku przyłącza kablowego należy jeszcze opracować kompletny projekt instalacji, który należy uzgodnić zarówno w Zakładzie Energetycznym, jak i również w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji. Z tego też powodu koszt kablowego przyłącza elektrycznego jest wyższy niż przyłącza napowietrznego.

W gestii Zakładu Energetycznego pozostaje ocena czy przedstawiony projekt spełnia wszystkie warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rolą Zakładu Uzgadniania Dokumentacji jest natomiast stwierdzenie czy przyszłe przyłącze elektryczne nie będzie kolidować z innymi przyłączami mediów. Gdy projekt zostanie zatwierdzony, możemy przystąpić do budowy przyłącza energii elektrycznej na działce budowlanej.

Tymczasowe przyłącze prądu na placu budowy

Tymczasowe przyłącze elektroenergetyczne do celów budowlanych można wykonać zaraz po otrzymaniu warunków technicznych. W tym celu inwestor musi podpisać z Zakładem Energetycznym umowę o wykonanie tego rodzaju przyłącza, a następnie wynająć uprawnionego elektryka, którego zadaniem będzie stworzenie prowizorycznego przyłącza prądu poprowadzonego drogą napowietrzną. Taka tymczasowa instalacja musi być zgłoszona do Zakładu Energetycznego oraz przez niego odebrana. W kolejnym kroku inwestor podpisuje z Zakładem Energetycznym umowę o dostawę prądu, która jest podstawą do założenia licznika i uruchomienia przesyłu energii elektrycznej. Należy jednak mieć świadomość, że korzystanie z łącza tymczasowego wiąże się z wyższymi opłatami licznikowymi. Dlatego po zakończeniu budowy należy zawiadomić Zakład Energetyczny, który zdemontuje przyłącze tymczasowe i w jego miejsce stworzy przyłącze stałe.

Stałe przyłącze energii elektrycznej

Stałe przyłącze napowietrzne zostanie poprowadzone linią napowietrzną do skrzynki złącza napowietrznego. Natomiast przyłącze kablowe zostanie poprowadzone pod powierzchnią ziemi zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym wcześniej projektem. W obu przypadkach przed przyłączeniem prądu do nieruchomości należy dokonać odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej. Gdy wszystkie wymagane formalności są zakończone, inwestor podpisuje z Zakładem Energetycznym umowę o dostawę energii elektrycznej. To ostatni etap formalny wykonania przyłącza energetycznego.

Ile poczekamy na wykonanie przyłącza prądu?

W umowie podpisywanej po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znajdziemy zapis dotyczący maksymalnego terminu, w którym przyłącze zostanie wykonane. Należy jednak mieć świadomość, że Zakłady Energetyczne najczęściej wpisują tam daty mocno zawyżone, co oznacza, że w praktyce wykonanie przyłącza, z reguły następuje wcześniej. Szacuje się, że na przyłącze energetyczne czeka się z reguły od miesiąca do nawet pięciu miesięcy. Ostateczny termin zależy zarówno od panujących warunków atmosferycznych, jak i również lokalnych warunków technicznych i tego, jak obciążony jest konkretny zakład energetyczny.

Ile kosztuje, wykonanie przyłącza elektrycznego?

To, ile docelowo zapłacimy za wykonanie przyłącza prądu, zależy od:

 • rodzaju przyłącza – kablowe, napowietrzne,

 • długości przyłącza – najczęściej przyłącze ma max. 200 metrów długości,

 • określonej mocy przyłączeniowej.

Wykonanie przyłącza kablowego wiąże się z koniecznością wykonania szeregu prac dodatkowych, na które składa się przeprowadzenie prac ziemnych, wykonanie wykopu, a także przygotowanie podsypki pod kable i ich późniejsze ułożenie. Średnio koszt przyłącza do sieci o długości nie przekraczającej 200 metrów i standardowej mocy na poziomie 12 kW wynosi ok. 70 zł netto za 1 kW. To znaczy, że dla przyłącza o mocy 12 kW koszt samego przyłącza wynosić będzie ok 840 złotych. W przypadku przyłączy o długości powyżej 200 metrów, za każdy kolejny metr doliczana jest dodatkowa opłata, wynosząca ok. 50 zł za każdy dodatkowy metr przyłącza kablowego.

 

Warto przy tym pamiętać, że powyższa kwota nie zawiera kosztów związanych z wykonaniem przyłącza. Koszt doprowadzenia prądu do działki jest zróżnicowany i w zależności od mocy przyłącza i specyficznych warunków lokalnych wynosić może od 8 do nawet 24 tysięcy złotych w 2024 roku. Powyższa kwota zawiera opłatę przyłączeniową, a także pozostałe dodatkowe koszty, w tym za wykonanie projektu oraz późniejsze wykonanie przyłącza, w tym za prace budowlane, a także dodatkowe koszty administracyjne.

 

Wykonanie przyłącza napowietrznego jest znacznie tańsze, ponieważ pozwala na ograniczenie kosztów związanych z realizacją prac ziemnych. Decydując się na tego typu rozwiązanie należy przygotować się na koszty dodatkowe od 100 do 140 zł za każdy kW mocy przyłączeniowej. Więc za analogiczne do powyższego za przyłącze o mocy 12 kW zapłacimy pomiędzy 1200 a 1700 zł. W tym przypadku cena może wzrosnąć, jeśli mamy do czynienia z ciężkimi warunkami przyłączeniowymi, do których należy np. gęsta zabudowa lub bliskość innych mediów. Należy jednak pamiętać, że powyższe szacunki są orientacyjne, a ceny ostateczne mogą się różnić zależnie od konkretnego dostawcy energii elektrycznej. Więcej zapłacimy również za przyłącza o długości powyżej 200 metrów – mniej więcej 50 do 80 zł za każdy kolejny metr bieżący przyłącza.

 

Do powyższej kwoty ponownie należy doliczyć koszty związane z wykonaniem projektu i przyłącza, a także z pracami budowlanymi i administracyjnymi. To z kolei może podnieść koszty całej inwestycji do poziomu ok. 8-9 tys. złotych.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt59@new-house.com.pl

+48 504 125 130

r_skulimowski_contact_section_new