Akademia Budowlana

Ile kosztuje projekt przebudowy domu?

Spis treści:

Przebudowa domu to rodzaj robót budowalnych, w wyniku których dochodzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych budynku, bez naruszania cech charakterystycznych konstrukcji. Na przebudowę domu często decydują się osoby, które kupiły dom z rynku wtórnego i teraz chcą go dostosować do swoich potrzeb. Przebieg prac może znacznie usprawnić odpowiedni projekt. I tu pojawia się kluczowe pytanie – ile kosztuje projekt przebudowy domu?

 

Czym właściwie jest przebudowa domu?

 

Przebudowa domu to roboty budowlane, których wynikiem będzie zmiana parametrów użytkowych oraz technicznych budynku, bez ingerencji w jego charakterystyczne cechy, takie jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość i długość budynku, a także liczba jego kondygnacji. Przebudowa domu mieści się gdzieś pomiędzy generalnym remontem, a rozbudową domu. Jest bardziej złożona od remontu, ponieważ pozwala wnieść zmiany w odniesieniu do pierwotnej wersji budynku, a z drugiej nie pozwala na uzyskanie dodatkowej powierzchni, więc nie wypełnia znamion rozbudowy.

 

No dobrze, to czym właściwie będzie przebudowa domu w praktyce? Jakie prace wykonuje się w trakcie przebudowy? Poza typowymi pracami remontowym, przebudowa domu może obejmować: wymianę instalacji grzewczej lub systemu wentylacyjnego, wstawienie nowych okien i drzwi, modernizację dachu, ocieplenie budynku. Przebudowa domu nie wymaga pozwolenia, aczkolwiek niektóre z prac, np. wstawianie lub powiększanie okien wymaga zgłoszenia prac organowi administracji.

 

Czy projekt przebudowy domu jest konieczny?

 

Przebudowa domu to prace budowlane, które nie wymagają projektu architektoniczno-budowlanego, o ile nie ingerują w elementy konstrukcyjne budynku. Oznacza to, że właściciel domu w zasadzie od razu może zatrudnić ekipę budowlaną, a następnie przedstawić swoje oczekiwania, na podstawie których zrealizowane będą prace. W praktyce jednak, projekt przebudowy domu może okazać się ogromnym ułatwieniem, zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy. Inwestor zyskuje bowiem pewność, że wszystkie prace będą wykonane zgodnie z jego oczekiwaniami, z kolei wykonawca może znacznie sprawniej wywiązać się ze swoich obowiązków. A zatem, chociaż projekt przebudowy domu nie jest konieczny, to jednak warto go stworzyć.

 

Dlaczego warto zamówić projekt przebudowy domu?

 

Projekt przebudowy domu jest tworzony przez doświadczonego i wykwalifikowanego architekta, który weźmie po uwagę oczekiwania i potrzeby właściciela domu. W pewien sposób zwizualizuje i zobrazuje on prace, których od wykonawcy oczekuje inwestor. W rezultacie, wykonawca otrzyma gotową instrukcję, która pozwoli na sprawny przebieg prac budowlanych. Projekt przebudowy domu zmniejsza ryzyko, że efekt końcowy nie będzie pokrywał się z faktycznymi oczekiwaniami inwestora. Pozwala także uniknąć błędów, co w praktyce przekłada się na krótszy czas pracy, a zatem niższe koszty robocizny. Taki projekt pozwala zatem zyskać wymierne korzyści.

 

Projekt przebudowy domu można polecić zwłaszcza osobom, które decydują się na zakup starego domu, ze względu na jego atrakcyjną cenę. Przystosowanie takiego domu to współczesnych norm i standardów jest bardzo trudnie i czasochłonne i wymaga szerokiego zakresu prac remontowych, jak również wliczanych do przebudowy domu. Dysponując odpowiednim projektem inwestor może dużo szybciej i łatwiej uzyskać dom na miarę współczesnych czasów.

 

Ile kosztuje projekt przebudowy domu?

 

Koszty projektu przebudowy domu zależą przede wszystkim od zakresu planowanych robót, jak również od powierzchni domu. Najczęściej w ramach przebudowy domu zmienia się układ ścian działowych, wymienia się instalacje w budynku, wykonuje się termoizolację, wstawia nowe okna lub drzwi, czasem większe od tych, które posiadał dom w stanie pierwotnym. W przypadku przeciętnego domu jednorodzinnego, projekt przebudowy domu nie powinien kosztować więcej, aniżeli 2000 – 2500 zł. W wielu przypadkach koszty mogą być nawet niższe i oscylować w granicy 1000 – 1500 zł. Biorąc zatem pod uwagę, jak wiele korzyści może zapewnić inwestorowi taki projekt, warto zdecydować się na ten dodatkowy wydatek, który w ostatecznym rozrachunku może obniżyć koszty inwestycji.

 

U kogo można zamówić projekt przebudowy domu?

 

Projekt przebudowy domu może być wykonany przez architekta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane oraz wpisanego do izby samorządu zawodowego. Projekt przebudowy domu jest oczywiście projektem indywidualnym przypisanym do konkretnej nieruchomości, którą właściciel pragnie przebudować i zmodernizować. Firma New-House oferuje swoim klientom kompleksowe usługi budowlane. Możemy zająć się zarówno przygotowaniem projektu, jak również procesjonalną realizacją wszystkich prac uwzględnionych przez projekt. W ten sposób inwestor może liczyć na sprawny przebieg prac ukierunkowanych na przystosowanie domu do współczesnych standardów.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.