Akademia Budowlana

Budynek socjalno biurowy – czym się charakteryzuje?

Spis treści:

Budynek socjalno biurowy to specyficzny obiekt, który z jednej strony zapewnia przestrzeń do wykonywania pracy intelektualnej, a z drugiej strony obejmuje powierzchnię przeznaczoną pod odpoczynek pracowników. Nierzadko znajduje się tu hotel pracowniczy. Budynek socjalno biurowy musi zatem spełniać określone wymagania, a także być dostosowany do specyfiki używającej go firmy. W tym artykule omówimy charakterystykę takich budynków.

 

Czym właściwie jest budynek socjalno biurowy?

 

Budynek socjalno biurowy jest podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to część biurowa, która spełnia warunki niezbędne do prowadzenia tu komfortowej pracy o charakterze intelektualnym. Z kolei część socjalna jest przeznaczona dla pracowników i ma umożliwić zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zazwyczaj do części socjalnej zaliczyć możemy toalety i łazienki dla personelu, pokoje hotelowe dla pracowników, kuchnię, stołówkę, pokój rozrywkowy. Zazwyczaj tego typu budynki można spotkać w pobliżu dużych zakładów produkcyjnych. Wykonywana jest tu praca o charakterze biurowym, a ponadto pracownicy otrzymują przestrzeń, która pozwala im odpocząć.

 

Czym charakteryzuje się budynek socjalno biurowy?

 

Budynek socjalno biurowy musi spełniać określone normy i standardy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dotyczy to przede wszystkim części biurowej. Najważniejsze wymagania związane z częścią biurową to: min. 13 m3 kubatury i 2 m2 wolnej podłogi na jednego pracownika, stanowisko pracy dla jednej osoby niemniejsze niż 6 m2, wysokość pomieszczeń powyżej 3 metrów. Ponadto muszą być zachowane określone normy związane z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją. Przestrzeń biurowa ma bowiem zapewnić przyjazne warunki do wykonywania pracy intelektualnej.

 

Budynek socjalno biurowy musi także spełniać szereg wymagań związanych z charakterystyką energetyczną. Aktualnie obowiązują normy WT 2021, które wyznaczają wymagany współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych przegród, jak również nieprzekraczalny próg zapotrzebowania na energię pierwotną do celów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. Jak widzisz, budynki socjalno biurowe muszą spełniać szereg wymogów, a to oznacza, że architekt odpowiedzialny za projekt takiego budynku musi dysponować obszerną wiedzą i znajomością przepisów.

 

Jakie firmy potrzebują budynku socjalno biurowego?

 

Budynki socjalno biurowe często znajdują się w sąsiedztwie dużych zakładów produkcyjnych. Pracownicy tych zakładów często muszą po pracy wziąć prysznic, aby móc wrócić do domu. W ciągu dnia mają także przerwę obiadową, w trakcie której mogą skorzystać np. ze stołówki lub kuchni, która umożliwi samodzielne przygotowanie posiłku. Także w dużych biurowcach dla wielu firm spotkamy się z częścią socjalną. Pracownicy mają możliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, dzięki czemu miejsce pracy spełnia określone wymagania i standardy.

 

Z budynku socjalno biurowego często korzystają także firmy transportowe. Część biurowa jest przeznaczona dla spedytorów oraz fachowców zajmujących się szeroko pojętą logistyką. Z kolei z części socjalnej mogą korzystać np. kierowcy, którzy akurat mają przerwę lub czekają na załadunek naczepy. Część socjalna może być bardzo obszerna, jeśli chodzi o zastosowania. Zwykle obejmuje łazienkę, toaletę, kuchnię, stołówkę czy też pokój rozrywkowy. Jednak część socjalna może obejmować także pokoje hotelowe dla pracowników. To sprawia, że możemy wskazać wiele firm, głównie zatrudniających większą liczbę pracowników, dla których odpowiednim rozwiązaniem może się okazać właśnie budynek socjalno biurowy.

 

Na jakich działkach można wybudować budynek socjalno biurowy?

 

Budynki socjalno biurowe to obiekty użyteczności publicznej. Pełnią określoną funkcję i mogą mieć wpływ zarówno na estetykę krajobrazu, jak również oddziaływać na sąsiednie działki swoją obecnością. To sprawia, że do budowy budynku socjalno biurowego potrzebna jest odpowiednia działka budowlana. Inwestor powinien w pierwszej kolejności sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym można sprawdzić dokładne przeznaczenie działki. Na obszarach nie objętych planem miejscowym zamiennikiem tego dokumentu jest decyzja o warunkach zabudowy.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy szukać działek oznaczonych kolorem czerwonym i literą U. Są to tereny zabudowy usługowej. Czasami budynek socjalno biurowy można wybudować także na działkach oznaczonych kolorem fioletowym i literą P. Są to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Jeśli na danym obszarze nie obowiązuje MPZP, inwestor może zerknąć na Ewidencję Gruntów i Budynków. O przeznaczeniu działki często decyduje sąsiedztwo określonych terenów. Dla budynków socjalno biurowych odpowiednie są tereny przemysłowe (Ba) lub inne tereny zabudowy (Bp).

 

W jaki sposób można uzyskać projekt budynku socjalno biurowego?

 

Inwestor mający w planach budowę budynku socjalno biurowego ma dwie możliwości zdobycia odpowiedniego projektu. Pierwsza z nich to zakup gotowego projektu. Tego typu projekty są dostępne w katalogach pracowni architektonicznych, zwłaszcza tych, które specjalizują się w budynkach biurowych oraz innych budynkach adresowanych do inwestorów komercyjnych. Taki projekt po zakupie należy oddać w ręce architekta, który zajmie się adaptacją, co pozwoli na dostosowanie projektu do specyfiki działki, jak również do indywidualnych potrzeb inwestora.

 

Drugą opcją jest projekt indywidualny. Jest on tworzony przez wybranego architekta na zamówienie inwestora. Biorąc pod uwagę jakie funkcje ma pełnić budynek socjalno biurowy oraz jak istotne jest dopasowanie go do specyfiki działki, może to być lepsze rozwiązanie, zwłaszcza dla tych inwestorów, którzy mają bardzo skonkretyzowane oczekiwania i wymagania. Firma budowlana New House zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych architektów, którzy mogą przygotować dla Ciebie projekt budynku socjalno biurowego. Nasza firma oferuje również kompleksową realizację takich projektów w technologii murowanej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.