Chcesz, aby ktoś się z Tobą skontaktował?

Zostaw swój email i numer telefonu.

alert
Pozdrawiamy Zespół New-House

Akademia Budowlana

Koszt płyty fundamentowej vs fundamentu tradycyjnego

Jednym z najważniejszych etapów budowy domu jest fundament. Jest on podstawą, która przenosi na podłoże gruntowe całość obciążeń. Mimo, że jest niewidoczny zajmuje dużą część budżetu. Na rynku są dostępne różne technologie budowy fundamentów. Czym się różnią zwykłe fundamenty od płyty fundamentowej? Czym się charakteryzuje każde z nich? Postaramy się Państwu  przybliżyć ten temat i przedstawić różnice kosztowe w budowie przykładowego domu.
 
Płyta fundamentowa, a tradycyjne fundamenty – główne różnice

Na wstępnie warto zwrócić na fakt, że w Polsce wciąż niesłabnącą popularnością cieszą się standardowe fundamenty polegające na:
- wykopaniu, uzbrojeniu oraz wylaniu ław fundamentowych,
- postawieniu ścian fundamentowych z bloczków betonowych (rzadziej stosowane są  ściany fundamentowe wylewane);
- wykonaniu izolacji ścian fundamentowych,
- wykonaniu zasypki piaskowej,
- wykonaniu kanalizacji poziomej,
- wylaniem chudych posadzek.
 

Takie wykonanie fundamentów stosowane jest w 90% przypadków przy budowie domów jednorodzinnych. Główną zaletą jest znacznie tańsza technologia wykonania oraz umiejętności ekip murarskich do jej stosowania. Są jednak przypadki, w których można lub powinno się zastosować płytę fundamentową.
Przede wszystkim płytę fundamentową stosują architekci i konstruktorzy w przypadku słabego gruntu. To również doskonałe rozwiązanie dla budynków osadzonych na gruntach nieprzepuszczalnych, którym zagraża zawilgocenie. W tradycyjnych fundamentach obciążenia powstałe ze ścian konstrukcyjnych przenoszone są na ławy fundamentowe. Jeżeli grunt jest niepewny ściany mogą nierówno osiadać. Następstwem jest pękanie ścian. Dzięki zastosowaniu płyty fundamentowej, która pokrywa się idealne z kształtem domu, obciążenia budynku rozkładają się na wiele większym obszarze. Nawet jeżeli dojdzie do osunięcia, konstrukcja budynku pozostanie stabilna.
 
Kolejnym aspektem, który przemawia za wykonaniem płyty fundamentowej są parametry cieplne. Płyta fundamentowa bardzo często jest niezbędna, aby osiągnąć parametry domu pasywnego. Jest to spowodowane tym, że izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej stanowi jedną równą płaszczyznę. Aktualnie preferowane jest wykonanie tzw. ciepłej płyty, gdzie izolacja jest wykonana pod płytą. Wykonanie w taki sposób grubej warstwy izolacji termicznej (najczęściej wykorzystywany materiał jako izolacja: XPS PRIMIE S30 (SYNTHOS) o współczynniku U=0,035W/mK ) pozwala na otoczeniu powstałego budynku nieprzerwaną warstwa izolacji, czyli potocznie mówiąc bez występowania mostków technicznych.
Często wykonanie płyty fundamentowej jest podstawą do starania się o dofinansowanie do budowy domu pasywnego. Dopłaty wynoszą nawet do 50 000 zł. Oczywiście dofinansowanie nie sprawi, że budowa takiego domu będzie tańsza. Nakłady na taki dom i tak będą znacznie wyższe, ale zaowocuje to w przyszłości niższymi opłatami związanymi z ogrzaniem domu. Inwestor będzie miał także przeświadczenie, że jest EKO, co w dzisiejszych czasach jest coraz ważniejsze.

Płyta fundamentowa – jak to jest zrobione?

Pierwszym krokiem w wykonaniu płyty fundamentowej jest rozpoczęcie prac od robót ziemnych. Po wytyczeniu obrysu budynku przez uprawnionego geodetę zostaje ściągnięta wierzchnia warstwa ziemi o grubości do 30 cm tzw. humusu. Kolejnym krokiem jest wsypanie pod płytę fundamentową warstwy z żwiru lub pospółki piaskowej. Zanim zostanie na to wylana warstwa chudego betonu, podsypka zostaje zagęszczona za pomocą spalinowej zagęszczarki.
Następnym etapem jest warstwa izolacyjna płyty fundamentowej. Na wylaną warstwę chudego betonu kładziona jest hydroizolacja w postaci folii PE. Do izolacji termicznej używany jest przeważnie polistyren ekstrudowany XPS, rozkładany najczęściej w dwóch warstwach na zakładkę. Następnie wykonywane jest zbrojenie płyty fundamentowej według projektu wykonawczego. Po wykonaniu zbrojenia pozostaje już tylko zabetonowanie samej płyty fundamentowej.
 
Przykładowy spis warstw posadzki na gruncie (parter) uwzględniający ciepłą płytę fundamentową:
1)      Grunt rodzimy
2)      Podsypka – piasek zagęszczony/pospółka – 30 cm
3)      Chudy beton (podbudowa) – C5/10 MPa– 10 cm
4)      Folia PE (warstwa rozdzielająca) – 0,2 mm
5)      XPS (dwie warstwy klejone po obwodzie w połączeniach 10+10 cm) – 20 cm
         XPS PRIMIE S30 (SYNTHOS) o współczynniku U=0,035W/mK
6)      Folia PE (izolacja przeciwwilgociowa) – 0,3 mm
7)      Płyta fundamentowa monolityczna – Beton C25/30 MPa - 35 cm
8)      Papa na lepiku x 2
9)      Styropian twardy EPS 100 U=0,036W/mK – 10 cm
10)    Folia PE (warstwa rozdzielająca) – 0,2 mm
11)    Szlichta cementowa – 6,5 cm
         Dylatowana od ścian (ogrzewanie podłogowe)
12)    Warstwa wykończeniowa – 1,5 cm

Warto zwrócić uwagę na fakt, że powyższy spis warstw ciepłej płyty fundamentowej może w zależności od skomplikowania projektu czy też jakości gruntu znajdującego się na działce, zmienić się, np. grubość pospółki, ale nie tylko. Może okazać się, że wymiana gruntu i dodatkowe 30 cm podsypki to za mało. Zdarza się podsypywanie pospółki do 50 cm  a nawet więcej.
 
 
Koszt płyty fundamentowej
 
Na rynku nie ma jednego wariantu płyty fundamentowej. Są dostępne różne jej warianty i zależą od projektu wykonanego przez konstruktora. Czynnikami, które warunkują rodzaj płyty są: rodzaju gruntu, warunki techniczne (obciążenia przenoszone przez budynek) i termiczne. Parametry mogą się od siebie różnić, dlatego trudno, bez przeliczeń konstruktora) jest podać konkretną cenę za m2 wykonania płyty fundamentowej.
Na przykład w przypadku domów pasywnych wymogiem jest zaprojektowanie płyty z odpowiednim ociepleniem pod płytą. W zależności od wyliczeń konstruktora ocieplenie może być grubości 20cm- 35cm.
 
Aby w przybliżeniu podać Państwu orientacyjne koszty płyty fundamentowej, przedstawimy koszty wykonania na podstawie przykładowego projektu domu z naszej strony internetowej https://new-house.com.pl/projekty-domow.
Koszt postawienia domu projektu Riwiera 3 (https://new-house.com.pl/projekt/1145) w stanie surowym otwartym przy zastosowaniu tradycyjnych fundamentów, na które składają się:
 
1) Roboty ziemne
- tyczenie budynku przez uprawnionego Geodetę;
- zdjęcie humusu, wykopy liniowe pod ławy i stopy fundamentowe, ziemia na odkład - pozostaje na działce.
 
2) Ławy fundamentowe
- podkład z betonu B15, ławy fundamentowe w gruncie;
- zbrojenie, stal konstrukcyjna, beton towarowy B25 wylewany pompą zgodnie z projektem;
 
3) Ściany fundamentowe
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm murowane na zaprawie cementowej;
- zasypka fundamentów rodzimym gruntem;
 
4) Chude posadzki
- nawiezienie piasku z wibrowaniem. Piasek do zasypki dodatkowo płatny w zależności od posadowienia gruntu;
- pozioma kanalizacja, przepust pod fundamentami  do zasilenia budynku w wodę;
- warstwa wyrównująca: podkład betonowy gr. 10 cm : beton wylewany pompą, niezbrojony.

to koszt 306 500 zł netto.

Koszt podstawienia domu projektu Riwiera 3 (https://new-house.com.pl/projekt/1145) w stanie surowym przy zastosowaniu płyty fundamentowej, na którą składa się:
 
1) Roboty ziemne
- wykop szerokoprzestrzenny, ziemia na odkład - pozostaje na działce;
- tyczenie budynku przez uprawnionego Geodetę;
 
2) Płyta fundamentowa
- podbudowa pod płytę: pospółka na wysokość 20 cm;
- pozioma kanalizacja, przepust pod fundamentami  do zasilenia budynku w wodę;
- warstwa wyrównująca: podkład betonowy gr. 10 cm : beton wylewany pompą, niezbrojony;
- styrodur XPS 300 gr. 20 cm;
- folia budowlana;
- płyta fundamentowa żelbetowa gr. 30 cm, stal, beton towarowy B0 z pompą zgodnie z projektem konstrukcyjnym;

to koszt 362 200 zł.
 
Różnica w budowie poziomu zerowego to ok. 55 700 zł netto w przypadku tego samego projektu. Koszty wykonania płyty fundamentowej są znacząco wyższe niż tradycyjnych fundamentów. Cena uwzględnia materiał, robociznę ekip oraz niezbędny sprzęt.

Jeśli nie ma wyraźnych wskazań konstruktorskich zwykle inwestorzy decydują się na czesciej stosowane fundamenty kopane. Zaś niepewne warunki gruntowe lub pasywny charakter domu, bez wątpienia wskazuje na zastosowanie płyty fundamentowej.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

 

kontakt@new-house.com.pl

+48 504 125 130
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Akademia Budowlana New-House

Jeśli chcą Państwo skorzystać z bezpłatnej porady budowlanej, zachęcamy do podania swojego numeru telefonu - zadzwonimy w ciągu 48 godzin.