Akademia Budowlana

Jak wygląda rozbudowa domu jednorodzinnego?

Spis treści:

Rozbudowa domu to sposób na uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej. Zazwyczaj realizowana jest rozbudowa wszerz, czyli dobudowanie do istniejącej części budynku nowych pomieszczeń. To dość złożona procedura, która wymaga odpowiedniego przygotowania oraz projektu. Z niniejszego artykułu dowiesz się, na czym polega rozbudowa domu jednorodzinnego, jak wyglądają przygotowania i formalności, a także jak wyglądają same prace.

 

Co to jest rozbudowa domu?

 

Rozbudowa domu to rodzaj robót budowlanych, których celem jest powiększenie powierzchni użytkowej budynku oraz jego kubatury. Rozbudowę można wykonać w poziomie (wszerz), ale również w pionie. Wówczas mówimy o nadbudowie. Zwykle jednak rozbudowa to po prostu dostawienie dodatkowego pomieszczenia do istniejącego już budynku. O ile jest to garaż lub budynek gospodarczy nieskomunikowany z częścią mieszkalną, nie jest to większym problemem. Większe trudności występują w przypadku dostawienia pomieszczenia do ściany konstrukcyjnej z oknami. Wymaga to wybicia okien i zamurowania otworów, jak również wykonania otworu na drzwi. Modyfikacja ściany konstrukcyjnej wymaga zachowania kluczowych zasad bezpieczeństwa.

 

W jakim celu wykonuje się rozbudowę domu jednorodzinnego?

 

Celem rozbudowy domu jest uzyskanie większej powierzchni użytkowej. Na taki krok często decydują się właściciele domu, którzy chcą uzyskać dodatkowe pomieszczenie, np. pokój dla nowego członka rodziny, pokój rozrywkowy lub garaż. Rozbudowa domu jednorodzinnego jest często wybierana także przez osoby, które zdecydowały się kupić dom z rynku wtórnego, a teraz planują go dostosować do swoich potrzeb. W tym scenariuszu należy jeszcze przed zakupem domu sprawdzić, czy planowana rozbudowa nie będzie kolidowała z uwarunkowaniami lokalnymi. Rozbudową domu jest także adaptacja poddasza, ale tutaj częściej używa się terminu „nadbudowa”. Do rozbudowy domu zalicza się także podpiwniczenie istniejącego już budynku.

 

Jak przygotować się do rozbudowy domu jednorodzinnego?

 

Rozbudowa domu jednorodzinnego to dość złożona procedura, która wymaga odpowiednich przygotowań. W pierwszej kolejności inwestor powinien sprawdzić, czy dokonanie rozbudowy będzie możliwe. W tym celu należy sprawdzić uwarunkowania lokalne obecne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Dokumenty te mogą ograniczać maksymalną powierzchnię zabudowy na działce. Trzeba się także upewnić, że nowa część obiektu zachowa wymagane odległości od granicy działki. Następnie należy skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego, który sporządzi ekspertyzę techniczną. Pozwala ona określić dokładny stan techniczny istniejącego obiektu oraz ewentualne skutki niepożądane rozbudowy.

 

Gdy mamy już pewność, że rozbudowa domu jednorodzinnego jest możliwa, należy skorzystać z usług architekta, który przygotuje dla nas projekt rozbudowy domu. W procesie tworzenia projektu pod uwagę zostanie wzięty stan techniczny obiektu opisany w ekspertyzie. Po uzyskaniu projektu można zabrać się za niezbędne formalności, wybrać wykonawcę, który zrealizuję rozbudowę, a także kierownika budowy, który będzie nadzorował poprawność wykonywanych prac. 

 

Jakich formalności wymaga rozbudowa domu?

 

Jeszcze do 2015 roku rozbudowa domu jednorodzinnego mogła być wykonana wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Przepisy zostały jednak złagodzone, dzięki czemu obecnie rozbudowę można zrealizować dużo łatwiej. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy zgłoszenie robót budowlanych to urzędu miasta lub starostwa powiatowego i odczekanie 21 dni. Jeśli w tym czasie nie pojawi się sprzeciw ze strony organu administracji, wówczas można rozpocząć prace. Należy jeszcze jedynie powiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego na 7 dni przed startem robót. Zdarzają się jednak sytuacje, w których do rozbudowy domu konieczne jest pozwolenie. Przykład? Rozbudowa domu, który został wybudowany bez pozwolenia (domy poniżej 70 m2), której wynikiem będzie przekroczenie powierzchni użytkowej 70 m2.

 

W jaki sposób przebiega rozbudowa domu jednorodzinnego?

 

Prace budowlane związane z rozbudową domu muszą być realizowane przez wykwalifikowaną firmę budowlaną. To dość złożony proces, w którym należy uważać na wiele istotnych kwestii. Pomiędzy ścianami nowej części obiektu, a ścianami obecnego budynku trzeba zachować szczeliny dylatacyjne. Bardzo istotną kwestią będzie także dostosowanie wysokości fundamentów. W przypadku głębszego posadowienia nowo budowanej części konieczne będzie podbicie fundamentów w istniejącej już części. Jedną z kluczowych zasad jest także to, aby elementy konstrukcyjne nowej części nie obciążały dodatkowo elementów istniejącego już obiektu. Kolejna istotna kwestia to prawidłowa modernizacja i dociągnięcie niezbędnych sieci oraz instalacji.

 

Złożony charakter prac budowlanych sprawia, że rozbudowa domu jednorodzinnego wymaga ekspertyzy technicznej. Na podstawie zawartych w niej informacji architekt jest w stanie lepiej rozplanować wszystkie prace, a także zyskać pewność, że będą one bezpieczne dla istniejącej już części budynku. Kompleksowa rozbudowa domu wszerz może zając nawet kilka miesięcy i pochłonąć koszty rzędu ponad 100,000 zł. To pokazuje, jak ważne jest prawidłowe przygotowanie się do tej inwestycji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.